Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка1/3
Дата конвертації06.10.2018
Розмір0.59 Mb.
#51633
  1   2   3
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net
Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за лютий 2011 року


1. Економіка. Економічні явища
Ананьева, Е.А. Современный механизм государственного регулирования экономики / Е.А.Ананьева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 1. – С. 40-50.Боднарук, М. Роль професійних спілок у механізмі соціального партнерства / М.Боднарук, Г.Трунова //Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 104-107.Гриценко, А. Методологічні основи модернізації України /А.Гриценко // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 38-47.Жарінова, А.Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу / А.Г.Жарінова //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 5-15.Корнійчук, Л. Політекономія: виникнення і еволюція /Л.Корнійчук // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 80-92.Корягіна, Т.В. Роль держави в корпоративній економіці /Т.В.Корягіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С.31-34.Красневич, Г.Л. Методологічні положення економічного обгрунтування проектів розвитку / Г.Л.Красневич // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 50-53.Кривов'язюк, І.В. Кризові явища в українській економіці та їх зв'язок з циклічністю / І.В.Кривов'язюк // Економіка та держава.– 2010. – № 12. – С. 5-8.Негармонізовані паспорти безпеки - потенційна загроза забрудненню навколишнього природного середовища /І.В.Волохов, О.Г.Голубов, В.В.Гришечкін, Б.Тир // Хімічна промисловість України. – 2010. – № 6. – С. 53-69.Охріменко, О. Макроекономічний розвиток України у 2011-2012 роках / О.Охріменко // Фінансовий ринок України. – 2010. – №12. – С. 3-4.Погребняк, Р.Г. Экологические аспекты функционирования промышленных территориально-производственных комплексов /Р.Г.Погребняк, Д.В.Жуков, О.Ю.Погребняк // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 23-29.Соціально-економічне становище України за 2010 рік //Урядовий кур'єр. – 2011. – № 15.- 27 січня. – С. 6.

2. Інвестиції
Бакум, І.В. Аналіз особливостей інвестиційної політики України / І.В.Бакум // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С.135-137.Бережна, І.Ю. Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки / І.Ю.Бережна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С. 7-11.Буркова, А.Ю. Трансформация понятия "инвестиционный банкинг" / А.Ю.Буркова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 3. – С. 37-40.Вахович, І.М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І.М.Вахович, Л.ДенисюкГ // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С.138-144.Гоблик, В. Залучення інвестицій в регіони України - важлива складова інтегрування в європейський економічний простір / В.Гоблик // Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 2. – С. 302-316.Журавлева, Н.В. Концептуальные вопросы инвестиционной привлекательности сервисного предприятия / Н.В.Журавлева //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 4. – С.32-36.Кабир, Л.С. Распределение инвестиционных процессов в Российской Федерации: достигаемые результаты и потенциал развития / Л.С.Кабир // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 3. – С. 2-12.Лахметкина, Н.И. Инвестиционный потенциал - фундаментальное понятие инвестиционного прогресса /Н.И.Лахметкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 4. – С. 17-20.

 1. 17.

Липчанська, О.В. Проблеми практичного застосування ефективних підходів до аналізу інвестиційних ризиків в умовах ринкової економіки / О.В.Липчанська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 64-68.Нехайчук, Д.В. О проблематике инвестиционного обеспечения развития региона / Д.В.Нехайчук // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 2. – С. 14-19.Нечитайло, У.П. Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону / У.П.Нечитайло // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 24. – С. 13-19.Нечитайло, У.П. Проблеми адаптації державного статистичного спостереження за інвестиційними процесами до стандартів Європейського Союзу / У.П.Нечитайло, О.Р.Кардаш //Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 37-42.Погуда, Н.В. Внутрішня норма прибутковості у системі інструментів державного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю / Н.В.Погуда // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 14-18.

 1. 18.

Стефанович, Є.А. Інвестиційні проекти та джерела їх фінансування / Є.А.Стефанович // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 1. – С. 17-23.

 1. 19.

Тормосов, Р.Ю. Особливості техніко-економічного обгрунтування інвестиційних енергоефективних проектів в сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії /Р.Ю.Тормосов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С.6-9.

 1. 20.

Харічков, С. "Зелені інвестиції" як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження / С.Харічков, Н.Андрєєва // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 12. – С. 16-21.Цадо, Г.В. Теоретичні підходи до визначення інвестиційно-інноваційного процесу / Г.В.Цадо // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 13-15.Шеряй, К.И. Оценка эффективности реального инвестирования на основе стоимостного подхода / К.И.Шеряй //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 3. – С.27-31.

3. Інновації


 1. 34.

Власова, І.В. Терміни та поняття інноваційної сфери /І.В.Власова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 16-18.Ганущак-Єфіменко, Л.М. Моделювання організації взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком підприємства / Л.М.Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 90-100.Глухова, Д.А. Особливості розвитку нанотехнологічних інновацій у сучасному середовищі та в Україні / Д.А.Глухова //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С. 25-27.Глухова, Д.А. Розвиток нанотехнологічного бізнесу в Україні / Д.А.Глухова // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С.58-59.

 1. 36.

Прокопенко, О. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку / О.Прокопенко // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 12. – С. 60-63.Ратнер, С.В. Применение концепции бережливого производства при разработке продуктовых инноваций / С.В.Ратнер // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 59-63.


4. Праця. Організація праці
Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем: постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008р. № 223 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010р. № 577 / Україна. Кабінет Міністрів // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. – 2010. – № 8. – С. 78-80.Великий, Ю.В. Организация и этапы функционирования венчурных фондов / Ю.В.Великий // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 11. – С. 16-18.Литягин, А. Оптимизация оплаты персонала / А.Литягин //Антикризисный менеджмент. – 2010. – № 4. – С. 33-40.Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2011 рік //Діалог. – 2011. – № 4.- 3 лютого. – С. 2.Репіч, Т.А. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом удосконалення професійного розвитку персоналу / Т.А.Репіч // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 47-50.

 1. 49.

Тубелець, І. Записи до трудових книжок про практику студентів ВНЗ на підприємстві / І.Тубелець // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. – 2010. – № 8. – С. 46-49.

 1. 53.

Хвостенко, Г. Підвищено прожитковий мінімум і рівень соціальних виплат / Г.Хвостенко // Сумщина. – 2011. – № 13.- 2лютого. – С. 2.

5. Ринок праці. Працевлаштування


 1. 54.

Веселкова, Е. Тенденции на рынке труда: анализ по отраслям и сравнение по странам СНГ / Е.Веселкова, А.Бойченко //Управление персоналом. – 2011. – № 2. – С. 57-60.Кислицина, О.В. Сутність міжнародної економічної міграції та її особливості в умовах глобалізації / О.В.Кислицина //Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 11-12. – С. 33-36.
6. Пенсійна система
Данишевская, И.В. Этапы реформирования системы пенсионных накоплений и возрастание роли негосударственных пенсионных фондов / И.В.Данишевская // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 4. – С. 37-46.Казак, О.О. Державний контроль за функціонуванням накопичувальної пенсійної системи та механізм його вдосконалення на регіональному рівні / О.О.Казак // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 54-57.Махортов, Ю.О. Пенсійна система в Україні: реформа продовжується / Ю.О.Махортов, Н.А.Телічко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 19-22.Туманова, О.А. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів / О.А.Туманова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 8-10.

7. Регіональна економіка. Територіальна економіка
Бабинець, Т. Без вини винуваті: проведення реформ в Україні / Т.Бабинець // Сумщина. – 2011. – № 14-15.- 4 лютого. – С.1, 2.

 1. 58.

Ватаманюк-Зелінська, У.З. Інституалізація регіональної політики у напрямку активізації процесів розвитку виробничих галузей економіки / У.З.Ватаманюк-Зелінська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 128-137.Запорожец, В.А. О региональной политике саморазвития как базе национальной экономической политики в условиях рынка /В.А.Запорожец // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 11-12. – С. 74-78.Інформація про стан виконання програми економічного і соціального розвитку Сум за 2010 рік // Суми і сумчани. – 2011. – № 6.- 11 лютого. – С. 5.Кармазина, Н.В. Інституціональне забезпечення процесу сталого просторового розвитку регіону / Н.В.Кармазина //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 54-58.Квасов, И.Н. Анализ инновационного потенциала региона /И.Н.Квасов, А.В.Пивоварова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 1. – С. 26-31.Лискова, С.С. Методи реалізації регіонального маркетингу /С.С.Лискова // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 11-12. – С.78-81.Осадчий, Є.І. Системно-структурні проблеми розвитку регіонального транспорту / Є.І.Осадчий // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С. 55-57.

 1. 68.

Чужкова, О.Ю. Формування регіональної логістичної системи торговельної мережі / О.Ю.Чужкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 68-72.

8. Ринок житла
Омельчук, В.О. Моніторинг результативності державного регулювання ринку доступного житла / В.О.Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 26-31.

 1. 75.

Омельчук, В.О. Особливості державного регулювання ринку доступного житла на регіональному рівні / В.О.Омельчук //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 37-41.

9. Форми організації в економіці
Бобрецький, М.В. Сутність позикового потенціалу машинобудівних підприємств / М.В.Бобрецький // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 46-49.Кузьмін, О.Є. Засоби реагування на ризик нововведень у діяльності підприємств машинобудування / О.Є.Кузьмін, В.Ю.Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С.117-127.Муртазин, А. Плюсы и минусы франчайзинга / А.Муртазин // Антикризисный менеджмент. – 2010. – № 4. – С. 45-47.Северов, В.Г. Содержательные характеристики и особенности профессиональной деятельности практико-ориентированных кадров в сфере малого бизнеса / В.Г.Северов //Инновации в образовании. – 2010. – № 5. – С. 120-127.


10. Підприємництво
Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва та її складу: постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1210 / К. М. Україна // Офіційний вісник України. — 2010. — № 101. — С. 104-107. 1. 77.

Бульба, С.А. Удосконалення методичного інструментарію оцінки доцільності формування підприємницьких мереж /С.А.Бульба // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С.86-89.Крива, С.В. Розвиток малого підприємництва - основа економічної стабільності України / С.В.Крива // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 62-64.

 1. 83.

Смиричинський, В.В. Організаційні проблеми молодіжного підприємництва в системі державних контрактних відносин /В.В.Смиричинський, О.П.Дмитраш // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 27-29.

11. Конкурентоспроможність
Бугров, О.В. Методологія розвитку інтегрованої конкурентоздатності / О.В.Бугров, О.О.Бугрова, Т.М.Шкуренко //Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 9-11.Реутов, В.Є. Методика оцінки рівня трансформації регіональної конкурентоспроможності / В.Є.Реутов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С. 50-54.Юзвяк, О.В. Конкурентоспроможність світових фінансових центрів у посткризовий період / О.В.Юзвяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С. 61-65.

Каталог: data
data -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
data -> М. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
data -> Архітектура та програмне забезпечення комп’ютерів Архітектура комп'ютера
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка