Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu uaСторінка2/4
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.72 Mb.
#65535
1   2   3   4  1. Підготовка професорсько-викладацького складу


Кларк, Л. Видеорефлексии в начальном профессиональном образовании преподавателей: дайджест зарубежных изданий / Л.Кларк // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 9. – С. 109-110.Стародубцев, В.А. Неформальное образование в жизнедеятельности педагога / В.А.Стародубцев, А.А.Киселева // Инновации в образовании. – 2010. – № 9. – С. 74-83.Центр по подготовке педагогических кадров: задачи и решения: на базе Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова планируется создать Центр по подготовке педагогических кадров в Ульяновской области // Ректор вуза. – 2010. – № 9. – С. 58-62.
  1. Організація навчальної роботи


Абрамова, И.Е. Модернизация системы преподавания языков в вузе / И.Е.Абрамова, А.В.Ананьина // Высшее образование в России. – 2010. – № 8-9. – С. 93-98.Акіменко, В.В. Особливості розробки освітнього стандарту з інформатики (напрям підготовки 040302) / В.В.Акіменко, М.С.Нікітченко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 9-15.Антюхов, А.В. Проектирование системы управления качеством образования в вузе / А.В.Антюхов // Инновации в образовании. – 2010. – № 9. – С. 34-43.Васильев, В.Н. Исследования компьютерной грамотности и информационно-коммуникационной компетентности студентов в системе мониторинга качества результатов образования в вузе / В.Н.Васильев, С.А.Бояшова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 9. – С. 94-107.Вишнякова, И.В. Многоуровневая система подготовки к управлению интеллектуальной собственностью в техническом вузе / И.В.Вишнякова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 7. – С. 33-35.Вітенко, І.С. Впровадження кредитно-модульної системи навчання в процес викладання медичної психології у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації: переваги і проблеми / І.С.Вітенко, Л.М.Гуменюк // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 91-93.Гудирева, О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу / О.М.Гудирева // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 101-112.Добрынина, В.И. О совершенствовании учебных программ социально-гуманитарного цикла в контексте современности / В.И.Добрынина, Т.Н.Кухтевич // Высшее образование в России. – 2010. – № 8-9. – С. 37-40.Досвід впровадження кредитно-модульної системи на кафедрі радіології / І.П.Вакуленко, М.Б.Первак, Н.В.Танасічук-Гажиєва, О.В.Губенко // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 89-91.Досвід впровадження кредитно-модульної системи при викладанні клінічної імунології та алергології / В.М.Бобирьов, Л.А.Муляр, Т.А.Петрова, О.В.Власова // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 86-88.Зіменковський, Б.С. Дослідження ефективності запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Б.С.Зіменковський, М.Р.Гжегоцький, І.І.Солонинко // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 104-106.Казаков, В.М. П'ятирічний досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на медичних факультетах Донецького національного медичного університету: проблеми та перспективи / В.М.Казаков, О.М.Талалаєнко, М.Б.Первак // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 65-68.Ковальчук, Л.Я. Досвід впровадження семестрового комплексного тестового іспиту в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / Л.Я.Ковальчук // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 50-59.Ковальчук, Л.Я. Новітні шляхи вдосконалення підготовки фахівців у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / Л.Я.Ковальчук // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 27-30.Колесник, Ю.М. Болонський процес та шляхи покращання рівня підготовки фахівців / Ю.М.Колесник, Ю.М.Нерянов // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 117-119.Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти / Н.В.Морзе, О.Г.Кузьмінська, В.П.Вембер, О.В.Барна // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 23-31.Кравченко, Ю.А. Моделирование динамики адаптивного асинхронного процесса обучения на основе многоагентных технологий / Ю.А.Кравченко // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 6. – С. 98-108.Луцький, М.Г. Інформатизація процесів підготовки фахівців з програмного забезпечення / М.Г.Луцький, М.О.Сидоров // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 54-57.Мин, Ху. Формы организации учебного процесса в высшей школе Китая в конце XIX - начале XX века / Мин Ху // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 8. – C. 22-24.Никоненко, О.С. Впровадження модульних технологій організації навчання у практику післядипломної освіти / О.С.Никоненко, С.Д.Шаповал, С.М.Дмитрієва // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 132-133.Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки / М.А.Андрейчин, Н.Ю.Вишневська, Н.Г.Завіднюк, О.Л.Івахів // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 79-82.Особливості системи навчання студентів 4 і 5 курсів міжнародного факультету на кафедрі акушерства й гінекології в умовах кредитно-модульної системи / Ю.О.Талалаєнко, Є.Д.Мірович, Л.П.Дабіжа, Н.В.Князева // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 136-137.Перспективи запровадження кредитно-модульної системи навчання за спеціальністю 7.110106 "Стоматологія" / В.М.Ждан, В.М.Бобирьов, С.М.Білаш, А.І.Сидорова // Медична освіта. – 2010.– № 2. – С. 75-78.Петрунева, Р.М. Экспертиза инженерно-проектировочных решений как учебная технология / Р.М.Петрунева, В.Д.Васильева // Высшее образование в России. – 2010. – № 8-9. – С. 122-128.Порєв, В. Організація навчально-наукової діяльності кафедри "Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи" / В.Порєв // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. – № 1. – С. 42-48.Проблеми ефективного впровадження КМСОНП в медичних ВНЗ / М.В.Запорожан, В.Й.Кресюн, Ю.І.Бажора, С.Ф.Гончарук // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 102-104.Проблеми та перспективи впровадження кредитно-модульної системи навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / І.Р.Мисула, Г.Я.Загричук, Л.Б.Унольт, А.Г.Шульгай // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С.123-127.Результати впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Національному фармацевтичному університеті / В.П.Черних, І.С.Гриценко, С.В.Огарь, Л.М.Вінник // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 69-72.Рыбанов, А.А. Технология удаленного управления компьютером в повышении эффективности взаимодействия участников образовательного процесса / А.А.Рыбанов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 9. – С. 28-34.Сінько, Ю.І. Інформаційно-методичне забезпечення курсу "Математична логіка та теорія алгоритмів" / Ю.І.Сінько // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 123-129.Смолінська, О. Організаційна культура вишу і знання як результат його діяльності та вияв цілісності / О.Смолінська // Вища школа. – 2010. – № 3-4. – С. 51-58.Финогеев, А.Г. Архитектура виртуальной обучающей среды с поддержкой технологий беспроводного доступа к информационным ресурсам / А.Г.Финогеев, В.А.Маслов, А.А.Финогеев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 6. – С. 76-97.Фулда, Ж.С. Использование WordPerfect для обнаружения плагиата в тестах-эссе: дайджест зарубежных изданий / Ж.С.Фулда // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 9. – С. 116-117.Ходорчук, А.Я. Компетентнісний підхід до підготовки фахівця у вищому навчальному закладі / А.Я.Ходорчук, Т.С.Стубайло // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 154-156.
  1. Зарахування у ВНЗ


Овдиенко, Н. Новые правила приема в вузы примут через месяц: Минобразования планирует в конце октября утвердить новые правила приема в высшие учебные заведения страны на следующий год / Н.Овдиенко // Голос Украины. – 2010. – № 182.- 30 сентября. – С. 1,7.Тернова, С. Іспит складали не лише абітурієнти: професіоналізм і прозорість роботи приймальних комісій забезпечили успіх вступної кампанії / С.Тернова // Ваше здоров'я. – 2010. – № 36.- 24 вересня. – С. 3.Шевнін, О. Вступні умови – 2011: у Проекті умов вступу до вищих навчальних закладів у 2011 році немає кардинальних змін, однак передбачено нововведення. Про них розповів міністр освіти і науки України Дмитро Табачник під час робочої наради з ректорами провідних вітчизняних університетів / О.Шевнін //Освіта України. – 2010. – № 79.- 22 жовтня.

Каталог: data
data -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
data -> М. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
data -> Архітектура та програмне забезпечення комп’ютерів Архітектура комп'ютера
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка