Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu uaСторінка4/4
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.72 Mb.
#65535
1   2   3   4 1. Загальна теорія освіти і виховання


37.013.43 Б39

Безкоровайна, О.В. Виховання культури особистого самоствердження в ранньому юнацькому віці: монографія / О.В.Безкоровайна. – Рівне: РДГУ, 2009. – 470 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)37.013.73(072) Б17

Базалук, О.О. Філософія освіти: навчально-методичний посіб. / О.О.Базалук, Н.Ф.Юхименко. – К.: Кондор, 2010. – 164 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

Андрієвський, Б.М. Прогностичність як складова інноваційно-освітніх технологій / Б.М.Андрієвський // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 38-41.Клесов, А.О. Моделирование оптимальной bonus-malus системы с частотной и весовой компонентами / А.О.Клесов // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 176-181.Микитюк, В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка / В.Микитюк // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 56-61.Прищак, М.Д. Дискурс поняття «комунікація» в контексті формування сучасної парадигми освіти / М.Д.Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 1. – С. 25-29.Пташник, К.А. Педагогические принципы, определяющие содержание и технологию развития межкультурной коммуникативной компетенции курсантов военных вузов / К.А.Пташник // Инновации в образовании. – 2010. – № 9. – С. 53-65.Райчева, Е.Ю. Гендерные различия в субъектности и самоотношении личности студента как будущего специалиста / Е.Ю.Райчева // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 8. – С. 51-54.Хоружий, Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу / Г.Хоружий // Вища школа. – 2010.– № 5-6. – С. 12-24.

 1. Політика в галузі освіти


Україна. Президент.

Про державну премію України в галузі освіти : указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 929/2010 / Україна. Президент // Освіта України. – 2010. – № 73.- 1 жовтня. – С. 2.

// Орієнтир. – 2010. – № 39.- 6 жовтня. – С. 9-10.
Україна. Президент.

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні: указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 / Україна. Президент // Орієнтир. – 2010. – № 39.- 6 жовтня. – С. 9.

Україна. Президент.

Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді: указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 927/2010 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 184.- 5 жовтня. – С. 13.

Україна. Президент.

Про міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 928/2010 / П.Україна // Орієнтир. – 2010. – № 39.- 6 жовтня. – С. 9.

Україна. Президент.

Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти: розпорядження Президента України від 30 вересня 2010 року № 1093/2010-рп / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 184.- 5 жовтня. – С. 13.Андрюшина, О. Моніторинг якості освіти у США в контексті міжнародних досліджень / О.Андрюшина // Вища школа.– 2010. – № 9. – С. 70-80.Луговий, В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій / В.Луговий // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 15-24.Предлагаемые изменения не касаются действующего закона: Комитет по вопросам науки и образования рекомендует парламенту принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по урегулированию вопросов авторского права и сопредельных прав // Голос Украины. – 2010. – № 193.- 15 октября. – С. 3.Реформа государственных (муниципальных) учреждений: за что придется платить россиянам?: Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" стал причиной бурного обсуждения в обществе. По мнению некоторых общественных деятелей, принятие закона положило начало введению в России платного образования // Ректор вуза. – 2010. – № 9. – С. 4-12.Роз'яснення МОН щодо постанови КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності" // Вісник бюджетної організації. – 2010. – № 36. – С. 5-6.Савчук, М. "Язик" в українському ЗНО: Табачник включив російську мову до переліку предметів Зовнішнього незалежного оцінювання / М.Савчук // Україна молода. – 2010. – № 178.- 25 вересня. – C. 3.Смолин, О. АУ, БУ и КУ: бюджетная сфера "выпадет в аут"?: новый закон фактически превращает бюджетные учреждения из некоммерческих организаций в коммерческие / О.Смолин // Ректор вуза. – 2010. – № 9. – С. 14-25.
 1. Форми виховання та освіти


Бондарькова, А.М. Модель управления профессиональным саморазвитием студента / А.М.Бондарькова // Высшее образование в России. – 2010. – № 8-9. – С. 141-143.Галимов, А.М. Проектирование дидактических систем нового поколения как средство управления качеством саморазвития студента / А.М.Галимов, Н.К.Нуриев, С.Д.Старыгина // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 7. – С. 65-70.Колгатін, О.Г. Модель фахівця як відображення мети навчального процесу у автоматизованій системі педагогічної діагностики / О.Г.Колгатін // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 122-128.Миняева, Н.М. Самообразование студента в вузе в свете ключевых идей гуманитарных наук / Н.М.Миняева // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 7. – С. 49-54.Рубан, А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів / А.Рубан // Вісник книжкової палати. – 2010. – № 2. – С. 29-30.
 1. Ступені освіти


Медведєв, І.А. Ідея університету як генератора випереджальної системи цінностей: узгодження глобалізації та державно-національних інтересів / І.А.Медведєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 17. – С. 83-87.Федоров, А.В. Московские научно-образовательные центры в области медиапедагогики: сравнительный анализ / А.В.Федоров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 6. – С. 51-75.Хвисюк, О.М. Нова форма післядипломної освіти лікарів - дистанційна освіта на сторінках журналу / О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, В.Й.Целуйко // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 140-142.
 1. Організація системи освіти та виховання


Доброштан, О.О. Інформатизація освіти та застосування ІКТ для покращення її якості / О.О.Доброштан // Інформаційні технології в освіті. – 2010. –Вип. 6. – С. 141-146.Казарян, М.Л. Математические исследования проблемы создания и разработки мобильного учебного центра для высокогорных районов страны / М.Л.Казарян // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 6. – С. 38-50.Коткова, В.В. Філософсько-методологічні аспекти процесів інформатизації та комп'ютеризації освіти / В.В.Коткова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 163-168.Кулиш, Н.В. Личностно-ориентированный контроль знаний студентов / Н.В.Кулиш // Высшее образование в России. – 2010. – № 8-9. – С. 143-147.Об интеграции образовательных ресурсов в рамках Федеральной системы информационно-образовательных ресурсов / Г.Аршеневская, Ю, Е.Г.Гридина, И.И.Чиннова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 9. – С. 54-61.Освіта знову на роздоріжжі? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2010. – № 4(70). – С. 19-28.Петухова, Л.Є. Розширення можливостей навчального процесу в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л.Є.Петухова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 32-37.Спиваковский, А.В. Архитектура и функциональность программного комплекса "KSU FEEDBACK" / А.В.Спиваковский, Д.А.Березовский, С.А.Титенок // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 40-53.Черемисина, Е.Н. Инновационные подходы к подготовке специалистов в сфере IT-технологий для особой экономической зоны в г. Дубне / Е.Н.Черемисина, О.И.Мельникова // Открытое образование. – 2010. – № 3. – С. 58-63.Швалб, Ю. Система професійної підготовки соціальних працівників: концептуальні підстави розробки / Ю.Швалб // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 55-67.Шишко, Л.С. Про формування професійної інформаційної культури майбутнього вчителя математики / Л.С.Шишко, І.Є.Черненко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 79-84.

 1. Підготовка викладачів та вихователів


Боровік, О.М. Підготовка вчителя фізики до проектування інформаційно-навчальних середовищ / О.М.Боровік // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 195-202.Вієвська, М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлінських компетенцій / М.Вієвська, Л.Красовська // Вища школа. – 2010. – № 3-4. – С. 89-104.Волошинов, С.А. Візуальна підтримка алгоритмічної підготовки майбутніх учителів математики в умовах ІКТ / С.А.Волошинов // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 168-175.Григор'єва, В.Б. Використання інформаційних комп'ютерних технологій в геометричній підготовці майбутніх вчителів математики / В.Б.Григор'єва // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 130-135.Павко, А.І. Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у ХІХ - на початку ХХ ст. / А.І.Павко // Український історичний журнал. – 2010. – № 4. – С. 99-115.Рябов, В.В. Модернизация России и базовые центры подготовки учителей / В.В.Рябов, А.И.Ракитов // Высшее образование в России. – 2010. – № 8-9. – С. 29-36.Сафонова, І. Підготовка майбутнього вчителя до виховання превентивної діяльності - важлива складова професійного зростання / І.Сафонова // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 57-62.Сніжко, М.В. Методична система організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх учителів математики / М.В.Сніжко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 160-167.Хачіров, Т. Вчитель інформатики як компетентний системний адміністратор / Т.Хачіров // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 182-188.Шарко, В.Д. Інформатична компетентність як складова професійної компетентності вчителя / В.Д.Шарко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 48-55.

 1. Курси підвищення кваліфікації


Гуров, В.Н. Повышение квалификации преподавателей вуза в условиях университета / В.Н.Гуров, И.Ю.Резванова // Инновации в образовании. – 2010. – № 9. – С. 44-52.Петрова, М.А. Повышение квалификации работников профессионального образования для инноваций: научно-методические аспекты / М.А.Петрова // Инновации в образовании.– 2010. – № 9. – С. 109-122.
 1. Зовнішнє незалежне оцінювання


Алсынбаева, Л.Г. Программно-методический комплекс "ЕГЭ онлайн" - элемент системы мониторинга качества подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ / Л.Г.Алсынбаева, В.В.Савеленко // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 9. – С. 45-53.До уваги абітурієнтів: тестування залишається: міністр освіти і науки підбив перші підсумки нового навчального року // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 181.- 30 вересня. – С. 4.Единый государственный: удастся ли его приватизировать?: с введением единого госэкзамена коррупции стало больше, а не меньше // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 7. – С. 23.Звонников, В.И. Адаптивное тестирование: вчера, сегодня, завтра / В.И.Звонников, М.Б.Челышкова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 8. – С. 14-17.Нікіфорова, І. Зовнішнє незалежне оцінювання - передумова рівних можливостей для отримання вищої освіти / І.Нікіфорова // Фінансовий контроль. – 2010. – № 6. – С. 16-20.
 1. Методи та форми навчання


Берман, В.П. До питання про методологічні основи формування дивергентного мислення майбутніх вчителів математики / В.П.Берман, Т.В.Левадна // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 118-122.Берман, В.П. Формування алгоритмічного стилю мислення у майбутніх вчителів математики за допомогою математичних систем навчального призначення / В.П.Берман, Н.М.Львова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 72-80.Бібік, Г. Застосування програмно-педагогічних засобів навчання у процесі вивчення математики як умова формування інформатичної компетентності школярів / Г.Бібік // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 189-194.Єфіменко, В.С. Основна школа як важливий етап формування інформаційної компетентності фахівця / В.С.Єфіменко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 147-153.Жуковський, С.С. Аналіз, дослідження та розв'язування конкурсних задач під час учнівської олімпіади з інформатики / С.С.Жуковський // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 152-159.Ковалев, Е.Е. Пути достижения мирового уровня информационной готовности и опыт внедрения специального курса "Технологии электронного государства" / Е.Е.Ковалев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 9. – С. 62-73.Одінцов, В.В. Використання програмного модуля "Калькулятор" для розв'язування шкільних фізичних задач / В.В.Одінцов, Т.О.Вінник // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 68-71.Пермінова, Л.А. Використання комп'ютерних засобів у процесі самоосвіти майбутніх педагогів / Л.А.Пермінова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 93-96.Семеренко, А.О. Психолого-педагогічні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів / А.О.Семеренко // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 150-151.Сметанюк, Л.В. Графічний метод розв'язання задач з параметрами за допомогою "БН Алгебра 7-9" / Л.В.Сметанюк // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 169-177.Сокол, И. Компьютерная поддержка обучения будующих судоводителей мореходной астрономии / И.Сокол // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 178-181.Таранік-Ткачук, К. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році: (лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9-580) / К.Таранік-Ткачук, Г.Шелехова // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 2-10.Таранік-Ткачук, К. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році: (лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9-580) / К.Таранік-Ткачук, О.Авраменко // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 10-23.Якунина, А.Н. Семейная форма обучения как способ модернизации российского образования / А.Н.Якунина // Инновации в образовании. – 2010. – № 9. – С. 4-16.Яшанов, С. Інтеграція навчальних інтернет-ресурсів у процес підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності / С.Яшанов // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 47-54.
 1. Навчальні посібники


Вітенко, І.С. Особливості та стан підготовки до видання навчальної літератури для вищих медичних навчальних закладів України / І.С.Вітенко // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 47-49.Ковалів, І. Таємниці шкільного підручника: кореспонденту "УК" вдалося побувати на поліграфічному підприємстві й побачити, як друкують книги знань / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 185.- 6 жовтня. – С. 17.
 1. Предмети усіх рівнів навчання


Гай, Н.О. Використання комп'ютерних технологій у міжпредметних проектах під час навчальної практики з фізики / Н.О.Гай // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 210-215.Кузьмич, В.І. Нестандартні задачі при вивченні властивостей функцій / В.І.Кузьмич // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 6. – С. 72-75.Скибицкая, И.Ю. Единый орфографический режим как форма повышения уровня речевой культуры студентов экономического вуза / И.Ю.Скибицкая // Инновации в образовании.– 2010. – № 9. – С. 66-73.Співаковська-Ванденберг, Є.О. Проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні зарубіжної літератури / Є.О.Співаковська-Ванденберг // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 145-151.Щедролосьєв, Д.Є. Дискретна математика як фундаментальна дисципліна в системі математичної підготовки майбутніх інженерів-програмістів / Д.Є.Щедролосьєв //Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 129-133.
 1. Загальноосвітні навчальні заклади


Богданов, Д.А. Интернет-безопасность (опыт Австралии) / Д.А.Богданов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 6. – С. 117-128.Цветкова, М.С. Этапы информатизации российской школы / М.С.Цветкова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 6. – С. 4-10.
 1. Освіта для осіб з фізичними вадами


376.2 Л85

Лупанов, В.Н. Дистанционное обучение детей-инвалидов в системе открытого образования региона / В.Н.Лупанов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 6. – С. 25-37.
 1. Освіта для іноземців


Кашкан, Г.В. Иностранные студенты в техническом вузе: преодоление языкового барьера / Г.В.Кашкан, М.В.Горбенко, Н.Б.Шахова // Высшее образование в России. – 2010. – № 8-9. – С. 117-121.

 1. Розвиток вузівських бібліотек


Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - ХХІ": розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1579-р / Україна. Кабінет Міністрів // Вища школа. – 2010. – № 3-4. – С. 115.Не доставив примірник - плати штраф: Державний комітет телебачення і радіомовлення розробив проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доставляння обов'язкового примірника документів" // Журналіст України. – 2010. – № 9. – С. 26.Місця збереження документів:

Мед.Інст. -Мед. інс-т

КГеФ - Каф. Герман. Філології

НавчЗ - Навчальний зал

Схов - Книгосховище

Абон – АбонементДБВі - Інформаційно-бібліографічний відділ


Каталог: data
data -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
data -> М. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
data -> Архітектура та програмне забезпечення комп’ютерів Архітектура комп'ютера
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка