Сумський державний університетСкачати 297.5 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації19.11.2018
Розмір297.5 Kb.
#64816
1   2   3   4   52. Організація вищої освіти
Академічна чесність : професор КНУ ім. Тараса Шевченка Алла Бойко про проблему плагіату в Україні // Освіта України. – 2014. – № 31. – 18 серпня. – С. 8.Астахов, В. Рівність правового статусу вищих навчальних закладів – основа реформування вищої школи України / В.Астахов // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 59-64.Бойко, Я.М. Освіта та інноваційні технології: аналізуються тенденції сучасних напрямів і характеру втілення інноваційних технологій в існуючому освітньому процесі / Я.М.Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 42, Ч. 1. – С. 306-309.Вальдшмідт, І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М.Вальдшмідт, М.О.Гайдей // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 152-155.Вже на зустрічній смузі освіта і наука : Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про вищу освіту"; відбулися Парламентські слухання про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави // Освіта. – 2014. – № 29. – 2-9 липня. – С. 1.Горенко, М. "Радянський блеф" : "реформа" середньої й вищої освіти в Криму спрямована на русифікацію шкільних і вишівських процесів / М.Горенко // День. – 2014. – № 134. – 24 липня. – С. 9.Григораш, О.В. Комплексный подход к совершенствованию системы высшего профессионального образования / О.В.Григораш // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 34-39.Гриневич, Л. "Після доопрацювання закон став ще системнішим" : новий закон про вищу освіту / Л.Гриневич // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 124. – 12 липня. – С. 5.Грищенко, І.М. Проблеми та перспективи доступу до якісної вищої освіти соціально незахищених верств населення / І.М.Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 322-334.Деменчук, П.Ю. Университет как транснациональная корпорация: социально-политические вызовы глобализации / П.Ю.Деменчук // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 6. – С. 4-7.Єфремов, В. Оптимізація ВНЗ в Україні як необхідна умова підвищення їх конкурентоспроможності / В.Єфремов // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 73-83.Закон "О высшем образовании": какие новации он принесет студентам и преподавателям вузов? // Ваш шанс. – 2014. – № 28. – 9-16 июля. – С. 8А, 9А.Закон "Про вищу освіту": практична реалізація. Роз'яснення щодо практичної реалізації деяких положень нового Закону України "Про вищу освіту" // Освіта України. – 2014. – № 31. – 18 серпня. – С. 6.Коноваленко, О. Сергій Квіт: "Ставатимемо істинно європейською державою". Інтерв'ю з Міністром освіти і науки України Сергієм Квітом про основні питання в освітній галузі / О.Коноваленко // Освіта. – 2014. – № 27. – 18-25 червня. – С. 6-7.Короденко, М. Вища освіта по-європейськи : 1 липня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про вищу освіту" / М.Короденко // Освіта України. – 2014. – № 25. – 7 липня. – С. 4.Короденко, М. Закон якості : голова комітету ВРУ з питань освіти і науки Лілія Гриневич – про посилення підготовки бакалаврів, готовність ВНЗ до автономії та боротьбу з плагіатом / М.Короденко // Освіта України. – 2014. – № 27. – 21 липня. – С. 4-5.Короденко, М. Революційний і реформаторський : чого чекати освітянам у процесі впровадження нового Закону України "Про вищу освіту" / М.Короденко // Освіта України. – 2014. – № 30. – 11 серпня. – С. 4.Короденко, М. Сергій Квіт: «Сподіваюся, що нині ми зможемо здійснити системні реформи». Інтерв'ю з Міністром освіти і науки України Сергієм Квітом про необхідність підвищення заробітних плат і люстрацію в освітній системі, про майбутні шкільні підручники, цьогорічні держзамовлення / М.Короденко // Освіта України. – 2014. – № 24. – 30 червня. – С. 4-5.Кроки до нової моделі : до фахової дискусії щодо публікації "Децентралізація влади: як це вплине на вищу освіту" відгукнулася Тетяна Боголіб, декан фінансово-гуманітарного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди // Освіта України. – 2014. – № 24. – 30 червня. – С. 10.Лобов, Н.В. Сетевое взаимодействие вузов: методика проектирования совместных образовательных программ / Н.В.Лобов, В.Ю.Столбов, М.Б.Гитман // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 40-45.Міжнародні вектори : проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) КНУ Петро Бех розповів про угоду між Спілкою ректорів ВНЗ України і Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі // Освіта України. – 2014. – № 28. – 28 липня. – С. 6-7.Назарко, С.О. Гендерні аспекти регіонального ринку освітянських послуг: використано традиційні і компаративні підходи для осмислення гендерної політики, що базуються на аналізі гендерних диспропорцій на ринку вищої освіти та ринку праці / С.О.Назарко // Ефективна економіка. – 2014. – № 7. – Матеріал з Інтернету.Олексюк, В.П. Упровадження технологій хмарних обчислень як складових ІТ-інфраструктури ВНЗ / В.П.Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 256-267.Перминова, Е.В. Деятельность многоуровневого образовательного учреждения как центра для подготовки квалифицированных кадров / Е.В.Перминова, А.В.Федурин // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 251-254.Петрова, Е.Ш. Использование инновационных образовательных технологий для подготовки высококвалифици-рованных специалистов / Е.Ш.Петрова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 198-202.Потай, И. Оценка качества подготовки специалистов в вузе / И.Потай // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 5. – С. 23-27.Реалії і перспективи вищої освіти : сподівання на якісні зміни у змісті вищої освіти базуються на наданні ВНЗ широкої автономії. Думками з цього приводу ділиться зав. кафедри практичної психології Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка В. Поліщук // Освіта України. – 2014. – № 29. – 4 серпня. – С. 6.Ромін, А.В. Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект / А.В.Ромін // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 149-151.Таланова, Ж. Запровадження трициклової структури вищої освіти / Ж.Таланова // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 7-26.Чирва, Р. Вища школа отримала новий закон : 1 серпня набув чинності Закон України "Про вищу освіту". Експерти вдалися до ґрунтовного і всебічного аналізу документа / Р.Чирва // Профспілкові вісті. – 2014. – № 33. – 14 серпня. – С. 08-09.Шендер, А.Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища / А.Р.Шендер // Регіональна економіка. – 2013. – № 3. – С. 199-210.Шулікін, Д. Андрій Гевко: "ВНЗ, в якому працюють батько, син, брат - уся родина, не можна назвати здоровим" : які зміни очікують на процедури ліцензування й акредитації, як боротися з "липовими" дисертаціями і в чому сенс академічного "олігархізму" розповів заступник міністра освіти і науки А. Гевко / Д.Шулікін // Освіта України. – 2014. – № 30. – 11 серпня. – С. 5.

3.   Управління якістю вищої освіти
Каланова, Ш. Участь студентів у процедурі забезпечення якості вищої освіти: досвід Європи та Казахстану / Ш.Каланова, М.Алписбаєва // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 102-107.Мотова, Г.Н. Стандарты будущего: гармония в условиях глобализации. В России прошел очередной, четвертый по счету, форум агентств-членов Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA) / Г.Н.Мотова // Аккредитация в образовании. – 2014. – № 72. – Материал из Интернета.Парсяк, К. Методика кількісного оцінювання якості освітніх послуг / К.Парсяк // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 6. – С. 70-72.Таланова, Ж. Актуальні проблеми забезпечення якості освіти: підсумки минулого року та плани на 2014 рік / Ж.Таланова // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 107-108.

4. Вища школа за напрямами підготовки

та технології викладання відповідних дисциплін


Економічна освіта
Бессонова, А.Н. Малый бизнес в мире XXI века: почему студенты должны изучать предпринимательство / А.Н.Бессонова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – С. 67-72.Гоголева, И.В. Общематематические дисциплины экономи-ческих направлений для бакалавриата / И.В.Гоголева // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – С. 73-77.Дикусарова, М.Ю. Модель компетенций выпускника вуза по направлению подготовки "Управление персоналом" / М.Ю.Дикусарова, И.С.Ладыгина // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – С. 9-12.Дюлічева, Ю.Ю. Хмарні технології у професійній підготовці майбутніх економістів / Ю.Ю.Дюлічева // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 18. – С. 71-79.Жарська, І.О. Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг. Проведено маркетингове дослідження споживачів освітніх послуг: школярів м. Одеси, батьків та студентів Одеського національного економічного університету, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг» / І.О.Жарська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 81-94.Литвак, О.Г. Методика викладання онтологічного інжинирінгу для студентів галузей "Економіка" і "Менеджмент" / О.Г.Литвак, М.Лашина // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 289-298.Окунева, Ю.Е. Роль мотивации в учебной деятельности студентов-менеджеров социально-культурной сферы / Ю.Е.Окунева // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 3. – С. 123-127.Шамин, А.Е. Нижегородский государственный инженерно-экономический институт: качественный подход к экономическому образованию / А.Е.Шамин, О.А.Фролова, О.Н.Шумилова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 6. – С. 15-19.Шерман, М.І. Використання мультимедійних відео-консультацій у процесі формування інформаційної компетентності майбутніх економістів / М.І.Шерман // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 18. – С. 51-58.

Інженерно-технічна освіта
Волегжанина, И.С. Информационно-коммуникационная платформа развития профессиональной иноязычной компетентности обучающихся инженерных направлений и специальностей в многоуровневой системе образования / И.С.Волегжанина, Е.С.Быкадорова, С.В.Чусовлянова // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 3. – С. 7-15.Горшкова, О.О. Современные подходы, используемые в процессе формирования готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности / О.О.Горшкова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 12-15.Григораш, О.В. Система подготовки высококвалифици-рованных специалистов технических направлений / О.В.Григораш // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – С. 41-49.Карпаш, М. Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства / М.Карпаш, Є.Крижанівський, О.Карпаш // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 55-60.Киссельман, И.Ф. Перестройка учебных программ в контексте многоуровневого образования: рассматривается проблема внедрения электронных образовательных средств в учебный процесс технических вузов / И.Ф.Киссельман, М.Г.Юдина // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 4. – С. 5-7.Коваленко, О. Цитадель революційного духу : Київський політехнічний інститут, нині Національний технічний університет України "КПІ" – один із провідних вищих навчальних закладів не лише в нашій державі, а й у Європі / О.Коваленко // Освіта України. – 2014. – № 29.- 4 серпня. – С. 15.Малахова, О.Ю. Системная гуманитаризация высшего технического образования как условие профессионально-личностного самоопределения студента в условиях современного социального заказа / О.Ю.Малахова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 4. – С. 54-58.Подлєсний, С. Інноваційна модель підготовки інженерних кадрів / С.Подлєсний, О.Періг // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 61-66.Тимашева, Е.Н. Использование автоматизированных расчетно-обучающих модулей в курсовом проектировании: рассматриваются некоторые аспекты совершенствования проектной деятельности в вузе. В качестве учебной технологии приводится процесс учебного проектирования по дисциплине «Процессы и аппараты химических производств» / Е.Н.Тимашева // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 6. – С. 56-58.Шарипов, Ф.В. Психология и педагогика в техническом вузе / Ф.В.Шарипов // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 6. – С. 28-35.Шулікін, Д. Штучний інтелект проти "винахідників" : професор Національного авіаційного університету Олександр Литвиненко про особливості функціонування комп'ютерної системи порівняльного аналізу електронних тестів / Д.Шулікін // Освіта України. – 2014. – № 31. – 18 серпня. – С. 9.

IT-освіта
Васильєв, А. Інноваційні аспекти ІТ-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: досвід українських університетів / А.Васильєв, С.Шкарлет // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 21-27.Габриэлян, Т.А. Формирование алгоритмической культуры студентов на уроках информатики на основе задачного подхода / Т.А.Габриэлян // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 185-188.

Медична освіта
Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині / Л.С.Бабанець, Н.Є.Боцюк, І.О.Боровик, Є.М.Стародуб // Сімейна медицина. – 2014. – № 3. – С. 19-21.Досвід роботи кафедри акушерства та гінекології з підготовки студентів медичного факультету до ліцензійного іспиту "Крок-2". Загальна лікарська підготовка" / В.О.Залізняк, Ю.Я.Круть, А.В.Жаркін, М.І.Павлюченко // Запорожский медицинский журнал. – 2014. – № 2. – С. 124-126.Іщенко, Г. Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Катерина Амосова: "Моя команда виступає за збільшення повноважень деканів і... студентів" / Г.Іщенко // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 132. – 24 липня. – С. 10.Катерина Амосова: "Дуже просто жити відкрито". Інтерв'ю з ректором Національної академії медичних наук України Катериною Амосовою // Голос України. – 2014. – № 139. – 24 липня. – С. 6.Колесник, Ю.М. Шляхи оптимізації підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі відповідно до наскрізної програми / Ю.М.Колесник, Ю.М.Нерянов, Н.С.Михайловська // Запорожский медицинский журнал. – 2014. – № 1. – С. 109-112.Косова, І.А. Формування термінологічної компетентності майбутнього медичного фахівця / І.А.Косова // Магістр медсестринства. – 2014. – № 1. – С. 64-66.Кульбашна, Я. Професійна майстерність викладача як основа формування професійної компетентності майбутніх стоматологів / Я.Кульбашна // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 48-55.Кульбашна, Я. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі стоматології: міжнародний аспект / Я.Кульбашна // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 67-73.Леонченко, Н.П. Особливості професійного спрямування навчання природничих дисциплін у вищій медичній школі / Н.П.Леонченко // Магістр медсестринства. – 2014. – № 1. – С. 71-75.Лятуринська, О.В. Роль самостійної роботи студентів на кафедрі дитячої хірургії у процесі кредитно-модульного навчання / О.В.Лятуринська, М.О.Макарова // Запорожский медицинский журнал. – 2014. – № 1. – С. 116-119.Нікіфоров, О.А. Сучасні педагогічні аспекти викладання репродуктивної андрології під час проведення курсу тематичного удосконалення з питань репродуктивного здоров'я та планування сім'ї / О.А.Нікіфоров // Запорожский медицинский журнал. – 2014. – № 2. – С. 127-129.Пижук, Ю.В. Навчально-методичне забезпечення знань з терапії / Ю.В.Пижук // Магістр медсестринства. – 2014. – № 1. – С. 86-89.Підгорна, О.М. Можливості інтегрування дисциплін професійної підготовки у структуру мовно-літературної освіти студентів медичних ВНЗ / О.М.Підгорна // Магістр медсестринства. – 2014. – № 1. – С. 30-46.Семенець, А.В. Концепція побудови інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ з використанням вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення з відкритим кодом / А.В.Семенець, В.Ю.Ковалок // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 277-288.Сергєєва, Л.В. Навчальні задачі та їх роль у поглибленні й систематизації знань з педіатрії / Л.В.Сергєєва // Магістр медсестринства. – 2014. – № 1. – С. 76-80.Формування професійної мотивації студентів під час вивчення курсу факультетської хірургії / В.М.Клименко, О.В.Захарчук, В.В.Вакуленко, А.С.Досаєва // Запорожский медицинский журнал. – 2014. – № 1. – С. 107-108.Швидкий, О.В. Пренатальна педагогіка: виховання до народження / О.В.Швидкий, А.К.Фініченко // Магістр медсестринства. – 2014. – № 1. – С. 133-139.Шот, М. "Україні більше підходить польський досвід розподілу випускників медичних вишів": інтерв'ю з ректором Тернопільського державного медичного університету ім. Івана Горбачевського Леонідом Ковальчуком / М.Шот // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 122.- 10 липня. – С. 11.Шустер, Л.А. Особливості функціонування латинської мови в системі сучасної сестринської освіти / Л.А.Шустер // Магістр медсестринства. – 2014. – № 1. – С. 47-50.

Медіаосвіта
Онкович, Г. Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі / Г.Онкович // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 80-87.

Природничо-математична освіта
Атрошкина, А.А. Проблемы корректировки базовых знаний студентов вуза по основным естественнонаучным дисциплинам: освещаются новые формы организации обучения и контроля самостоятельной работы студентов с применением информационных технологий / А.А.Атрошкина, Н.С.Шкредова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 4. – С. 8-11.Ан, А.Ф. Совершенствование курса физики в техническом вузе в условиях компетентностного подхода / А.Ф.Ан // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – С. 19-23.Бойчук, И.П. Комплексный подход к преподаванию теоретической механики с использованием информационно-коммуникационных технологий / И.П.Бойчук, О.И.Морозова, Т.В.Бойчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 128-141.Быстров, А.Н. Сетевое взаимодействие студентов при изучении математики как фактор формирования психологической системы деятельности / А.Н.Быстров, И.В.Кузнецова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – С. 80-82.Дементієвська, Н.П. Застосування інтерактивних онлайнових моделювань під час виконання демонстраційного експерименту з фізики / Н.П.Дементієвська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 41-54.Диховичний, О.О. Застосування інформаційної функції для аналізу і підвищення ефективності тестів з вищої математики / О.О.Диховичний, А.Ф.Дудко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 55-69.Дубик, М.А. Формирование у студентов технического вуза информационно-коммуникативных компетенций в процессе самостоятельной работы с учебником физики / М.А.Дубик // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – С. 31-34.Кайгородцева, Н.В. Инновационный подход к изложению темы "Поверхности" в курсе начертательной геометрии / Н.В.Кайгородцева // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 19-25.Козловский, Е.О. Мультимедийная виртуальная лаборатория по физике в системе дистанционного обучения / Е.О.Козловский, Г.М.Кравцов // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 18. – С. 80-89.Кушнір, В.А. Конструювання навчальних завдань з математики: математичні моделі, алгоритми, програми / В.А.Кушнір // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 18. – С. 30-41.Ле тханг Н. Методика проведения лабораторно-практических и семинарских занятий по физике с использованием средств информационно-коммуникационных технологий / Н. Ле тханг // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 69-73.Толчина, С.И. Методика оценки сформированности профессиональных компетенций в рамках компетентностного подхода в обучении физике студентов технического вуза / С.И.Толчина // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 3. – С. 113-115.Юдин, Б.Д. Организация самостоятельной учебной работы студентов при изучении курса физики в техническом вузе / Б.Д.Юдин, М.Е.Белобородова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – C. 35-40.
Фізичне виховання. Спорт
Акамов, В.В. Диагностика сформированности уровня развития ценностных основ профессионального самосознания студентов факультета физической культуры / В.В.Акамов, Т.И.Шукшина // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 8. – С. 22-25.Белых, С.И. Мотивация будущих преподавателей физической культуры к собственной физкультурной деятельности / С.И.Белых // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 8. – С. 29-33.Бойкова, Т.Ю. Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта с учетом использования зарубежного опыта / Т.Ю.Бойкова, В.А.Долгополов // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 7. – С. 59-61.Власов, Е.А. Организация учебного процесса по дисциплине "Физическая культура" с использованием современных средств контроля ЧСС у студентов вузов / Е.А.Власов, В.Ю.Лебединский, М.М.Колокольцев // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 6. – С. 7-9.Зайцев, А.В. Влияние занятий боксом на адаптационный потенциал личности студентов технического вуза / А.В.Зайцев // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 6. – С. 13-14.Катерина, У. Аналіз чинників, що сприяють залученню студентів до позанавчальних занять з фізичного виховання / У.Катерина, М.Колос // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 2. – С. 62-68.Кокурин, А.В. Проблема развития психологической компетентности в системе подготовки спортсменов разных квалификаций / А.В.Кокурин, Л.Г.Майдокина // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 8. – С. 12-15.Ольховий, О. Стан системи функціонування фізичного виховання закладів вищої освіти / О.Ольховий // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 2. – С. 79-83.Пискун, О.Е. Организация физического воспитания студентов зарубежных стран / О.Е.Пискун // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 7. – С. 6-8.Платонов, Д.Н. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в системе профессионального физкультурного образования / Д.Н.Платонов // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 74-77.Сравнительный анализ гендерных особенностей изменения творческого потенциала студентов спортивного факультета в условиях образовательной среды университета / В.Д.Повзун, А.А.Повзун, В.В.Апокин, О.В.Булгакова // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 6. – С. 83-86.Филиппов, С.С. Организационно-правовое обеспечение деятельности спортивных клубов образовательных организаций / С.С.Филиппов, О.Е.Пискун // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 7. – С. 52-55.Шищук, Л.М. Формування професійного інтересу у майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності / Л.М.Шищук, Є.І.Жуковський // Магістр медсестринства. – 2014. – № 1. – С. 90-94.

Філологічна освіта
Горохова, Т. Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології / Т.Горохова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 69-73.Кудіна, Т. Новітні технології у викладанні української мови як іноземної в мережевій мовній лабораторії / Т.Кудіна, А.Кудін // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип.10. – С. 17-25.Недашківська, А. Інфокомунікаційні технології у вивченні та викладанні ділової української мови як іноземної / А.Недашківська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип.10. – С. 26-35.Попова, К.А. Развитие творческих способностей студентов на учебной дисциплине "Литература" / К.А.Попова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 130-133.
Іноземні мовиБычков, П.Н. Развитие системы профессионального иностранного языка в техническом вузе (на примере немецкого языка) : рассматриваются этапы развития системы профессиональ-ного иностранного языка в Томском политехническом университете / П.Н.Бычков, И.К.Забродина // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 52-55.Добровольська, Н.Л. Комп’ютерно-інтегровані технології у процесі навчання іноземних мов бакалаврів комп’ютерних спеціальностей / Н.Л.Добровольська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 168-177.Комендровская, Ю.Г. Профессиональная задача как единица содержания профессиональной подготовки будущих бакалавров (на примере изучения иностранного языка) / Ю.Г.Комендровская // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 6. – С. 52-55.Юзвікевич, П. Сучасні технології та процес вивчення іноземної мови: позитиви й негативи / П.Юзвікевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип.10. – С. 8-16.

Юридична освіта
Фокина, Л.В. Инновационные методы преподавания права / Л.В.Фокина // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 3. – С. 42-44.

Аграрна освіта
Вертікова, І. СНАУ і Kernel - синергія успіху : у СНАУ розпочато реалізацію спільного проекту з відомою аграрною компанією Kernel / І.Вертікова // Сумщина. – 2014. – № 27.- 16 липня. – С. 6.Вовченко, Е. Вуз с большими перспективами: студентам СНАУ дают не только отличный теоретический и практический багаж знаний, но и навыки топ-менеджера / Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2014. – № 29. – 16-23 июля. – С. 6А.Ісіпчук, Н. Володимир Ладика: "Готуємо не просто фахівців, а майбутніх бізнесменів" : Сумський національний аграрний університет – провідний виш області, який готує фахівців для аграрної галузі / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2014. – № 30. – 6 серпня. – С. 6.

Педагогічна освіта
Бастун, М. Культурологічний підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога / М.Бастун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – № 6. – С. 61-64.Ольшанская, Д. Как в сумском вузе борются с плагиатом: история стала достоянием общественности после того, как студент СумГПУ заявил об угрозах со стороны председателя государственной экзаменационной комиссии / Д.Ольшанская // Данкор. – 2014. – № 31.- 30 июля. – С. А11.

5. Вища освіта за кордоном
Бердимуратова, К.К. Государственное реформирование системы высшего образования в Казахстане / К.К.Бердимуратова, А.Т.Макулова, М.М.Рыскулова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – С. 73-78.Гладченко, М. Особливості формулювання місії університетів країн Європейського Союзу (на прикладі Німеччини) / М.Гладченко // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 92-99.Каланова, Ш. Участь студентів у процедурі забезпечення якості вищої освіти: досвід Європи та Казахстану / Ш.Каланова, М.Алписбаєва // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 102-107.Луговий, В. Стратифікація та стійкість "орбіт" топ-закладів вищої освіти у світі: проаналізовано характеристики топ-закладів вищої освіти, які впродовж одинадцятирічного періоду (2003-2013) за рейтингом «Шанхайський» посідали 1-30 рангові місця / В.Луговий, О.Слюсаренко, Ж.Таланова // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 13-20.Лунькин, А.Н. Подготовка креативных кадров для бизнеса в России: проблемы и решения / А.Н.Лунькин // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 9-17.Мониторинг вузов. Есть вопросы?: Российский союз ректоров сформулировал свою точку зрения на мониторинг высших учебных заведений, проводимый Министерством образования и науки Российской Федерации // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 6. – С. 20-21.Мотова, Г.Н. Стандарты будущего: гармония в условиях глобализации. В России прошел очередной, четвертый по счету, форум агентств-членов Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA) / Г.Н.Мотова // Аккредитация в образовании. – 2014. – № 72. – Материал из Интернета.Пилипчевская, Н.В. Педагогическая практика студентов через призму тьюторства: рассматриваются особенности организации педагогической практики студентов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования в России / Н.В.Пилипчевская, Г.С.Яковлева, Н.В.Петропавловская // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 4. – С. 59-63.Спирина, Т.А. Зарубежный и отечественный опыт индивидуализации обучения в высшей школе: проведен анализ проблемы индивидуализации обучения в высшей школе в России и за рубежом / Т.А.Спирина, Н.Ф.Сагоякова // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 3. – С. 110-113.

Каталог: data
data -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
data -> М. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
data -> Архітектура та програмне забезпечення комп’ютерів Архітектура комп'ютера
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей

Скачати 297.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка