Сумський державний університетСкачати 297.5 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації19.11.2018
Розмір297.5 Kb.
#64816
1   2   3   4   56.   Академічна мобільність. Навчання іноземних студентів
Березовская, М.А. Новые подходы к базовой клинической подготовке иностранных студентов / М.А.Березовская, О.А.Изварина // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 26-29.Горбачевська, О.П. ІТ-готовність викладачів філологічних спеціальностей університету як чинник інтенсифікації навчального процесу іноземних студентів / О.П.Горбачевська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 160-167.Мазурик, Д. Про концепцію мовної освіти іноземців у вищих навчальних закладах України / Д.Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип.10. – С. 3-7.Назарко, С.О. Освітянська міграція та її вплив на національний інтелектуальний капітал / С.О.Назарко, А.Е.Іноземцева // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 128-130.Тихоновський, О.В. Особливості педагогічного спілкування на етапі адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ / О.В.Тихоновський // Запорожский медицинский журнал. – 2014. – № 2. – С. 132-134.Учасники програми з навчання за кордоном від ПолтНТУ успішно завершили стажування у провідних університетах КНР // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 3-4.

7.  Організація навчальної роботи. Методи та форми навчання
378.091.33(063) Ш70

Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали VIІ Міжвузівської обласної методичної конференції, м. Суми, 29 квітня 2014 р. / Відп. за вип. І.Ю. Проценко. – Суми : СумДУ, 2014. – 56 с.

Акишкина, О.Н. Сквозная профессиональная задача как элемент технологии проблемного обучения / О.Н.Акишкина // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 150-151.Алєксєєв, О.М. Адаптивні можливості імітаційної моделі тестового контролю знань / О.М.Алєксєєв, О.М.Король // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 28-40.Амренова, М.М. Компетентностно-ориентированные задания в системе новых образовательных технологий / М.М.Амренова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 164-166.Барова, Д.В. Формирование и развитие профессиональных компетенций обучающихся посредством проектной деятельности / Д.В.Барова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 152-154.Емлютина, И.А. Метод учебных проектов и его возможности обучения; проектная деятельность как деятельностная технология обучения / И.А.Емлютина // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 21-26.Железнова, Н.И. Роль самостоятельной работы студентов в подготовке квалифицированных специалистов / Н.И.Железнова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 183-184.Иванова, И.А. Технология контекстного обучения как условие оценки профессиональных компетенций / И.А.Иванова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 160-163.Калмазан, Г.А. Внедрение в учебный процесс новых информационных технологий как одно из условий подготовки компетентного специалиста / Г.А.Калмазан // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 179-182.Круглик, В.С. Організація спільної роботи студентів над дипломним проектом / В.С.Круглик // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 18. – С. 90-95.Мартинюк, Л.А. Персональний сайт викладача як засіб упровадження новітніх інформаційних технологій: матеріали сайту ефективно використовуються як викладачем, так і студентами

для підготовки до лабораторних робіт і лекційних занять, що дозволяє ефективно реалізувати навчальну програму, оптимізувати управління навчальним процесом і забезпечити якісну підготовку фахівця / Л.А.Мартинюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 299-310.

Миколюк, О. Нові знання... он-лайн : у Києві представили соціальний проект безкоштовного доступу до лекцій найкращих університетів країни / О.Миколюк // День. – 2014. – № 124. – 10 липня. – С. 2.Михеев, С.А. Проблема интеграции компьютерного тестирования и традиционных форм педагогического контроля / С.А.Михеев // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 66-69.Морозов, В. Філософія впровадження інновацій у педагогічний процес / В.Морозов // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 36-41.Огнівчук, Л.М. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ із застосуванням технологій Е-learning / Л.М.Огнівчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 187-195.Особов, І.П. Сучасний етап організації освітнього процесу з урахуванням особливостей використання інформаційно-комунікаційних технології / І.П.Особов // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 101-107.Сафина, А.Ф. Моделирование системы управления самостоятельной работой студентов в системе менеджмента качества вуза / А.Ф.Сафина // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 7. – С. 27-30.Сидоренко, О.С. Организация сетевой образовательной коммуникации на основе медиадидактики в условиях регионального ресурсного центра / О.С.Сидоренко // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 246-250.Тимашева, Е.Н. Использование компьютерных технологий при изучении графических дисциплин / Е.Н.Тимашева // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 4. – С. 73-74.Фамілярська, Л.Л. Мобільність як перспективна складова сучасного освітнього процесу / Л.Л.Фамілярська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Вип. 3 (41). – С. 117-127.Чернышова, Н.П. Обобщение методики контроля качества учебного занятия / Н.П.Чернышова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 27-36.

8. Дистанційна освіта
Морозова, Л. Дистанційне навчання на сучасному етапі, новітні технології викладання мовних та природничих дисциплін у вишах / Л.Морозова, О.Морозова // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип.10. – С. 52-59.Тихомиров, Г.А. Интенсификация средств обеспечения дистанционного обучения / Г.А.Тихомиров // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 16-18.Ус, Г.О. Моделювання процесів передачі знань в системі дистанційної освіти у вищих навчальних закладах / Г.О.Ус // Ефективна економіка. – 2014. – № 7. – Матеріал з Інтернету.

9. Інтеграція з виробництвом. Працевлаштування
Галата, С. "Джентльменський набір" на виході з вишу : онлайн-платформа "Академія навичок" допоможе отримати знання і знайти роботу / С.Галата // Освіта України. – 2014. – № 27. – 21 липня. – С. 11.Ельчина, Н.М. Стажировка на отраслевом предприятии как эффективная форма повышения квалификации преподавателя СПО / Н.М.Ельчина // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 219.Черныш, И.С. Роль производственной практики в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов / И.С.Черныш // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 91-94.Шулікін, Д. Від навчання до стабільної роботи : 38% молодих людей, які закінчили навчання, навіть з декількох спроб не можуть знайти роботу / Д.Шулікін // Освіта України. – 2014. – № 29.- 4 серпня. – С. 4.

10. Дипломи. Вчені звання
Батечко, Н.Г. Современное развитие магистратуры в контексте синергетического подхода / Н.Г.Батечко // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 3. – С. 78-81.Головенкін, В. Кваліметрія державної атестації: розглядається застосування кваліметричних принципів для оцінювання якості дипломних і магістерських дисертацій / В.Головенкін // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 27-37.Опублікування результатів дисертацій : МОН запрошує до громадського обговорення проекту наказу про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Освіта України. – 2014. – № 27. – 21 липня. – С. 2.Панасевич, Д. Ще раз про кваліфікації фахівців з вищою освітою: розглядаються різні підходи до визначення кваліфікацій (ступенів) випускників ВНЗ з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій / Д.Панасевич // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 38-50.

11.   Стипендії
Україна. Кабінет Міністрів.

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 р. № 553-р. Студентка СумДУ А.Г. Портняка буде отримувати академічну стипендію Кабінету Міністрів України на II семестр 2013/14 н.р. / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2014. – № 16. – 25 червня. – С. 15-16.Висунуто претендентів на здобуття стипендій і премій Верховної Ради для молодих учених: серед претендентів для участі у конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2015 році співробітники СумДУ: д-р мед. наук Атаман Ю.О., д-р екон. наук Кобушко І.М.,  д-р фіз.-мат. наук Проценко С.І. // Голос України. – 2014. – № 145.- 1 серпня. – С. 10.

12. Органи управління
Шулікін, Д. Ректоргейт : скандальна ситуація навколо посади ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця набирає обертів / Д.Шулікін // Освіта України. – 2014. – № 26.- 14 липня. – С. 6.


13. Підготовка науково-педагогічних кадрів
Ефименко, Т.И. Проектирование содержания подготовки преподавателей к педагогической коммуникации в интернет-пространстве на основе компетентностного подхода / Т.И.Ефименко // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 224-228.Каргина, З.А. Модель формирования педагогической готовности к профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования детей в условиях многоуровневой системы подготовки педагогических кадров / З.А.Каргина // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 5. – С. 30-33.Регейло, І. Основні форми підготовки фахівців вищої кваліфікації в Україні у 1945-1957 рр. / І.Регейло // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 88-94.

14. Професорсько-викладацький склад
Денисенко, В.В. Комп'ютеризація навчання як інструмент забезпечення основних функцій викладача ВНЗ / В.В.Денисенко // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 18. – С. 65-70.Доржиева, С.Б. Компетентность преподавателя как средство повышения качества образования / С.Б.Доржиева // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 148-149.Кмитюк, Т.Л. Математичні методи та моделі встановлення матеріального заохочення викладачів за результатами інноваційної діяльності / Т.Л.Кмитюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 7. – Матеріал з Інтернету.Кульчицкий, В.В. Проектная стажировка преподавателя-инженера по технологиям дистанционного интерактивно-производственного обучения / В.В.Кульчицкий // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 4. – С. 68-72.Магомедова, Р.М. Теоретико-методологические аспекты проектирования программы образования преподавателя высшей школы / Р.М.Магомедова // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 3. – С. 29-32.Соціальні виклики у діяльності викладача вищої школи : про реалії та перспективи розвитку вітчизняної системи освіти розповів завідувач кафедри практичної психології Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка Валерій Поліщук // Освіта України. – 2014. – № 30. – 11 серпня. – С. 7.

15.  Наукова діяльність
Дульзон, А.А. Как оценить работу вуза? : рассматриваются проблемы оценки результативности научной и учебной деятельности вуза, его подразделений и отдельных научно-педагогических работников / А.А.Дульзон // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 4. – С. 18-24.Шульга, Н. "Наукові дослідження нарешті матимуть універсальний характер" : практична реалізація нового закону про вищу освіту / Н.Шульга // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 124. – 12 липня. – С. 5.

Каталог: data
data -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
data -> М. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
data -> Архітектура та програмне забезпечення комп’ютерів Архітектура комп'ютера
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей

Скачати 297.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка