Сумський державний університетСкачати 297.5 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації19.11.2018
Розмір297.5 Kb.
#64816
1   2   3   4   516. Зарахування до ВНЗ. ЗНО
Дітям захисників Батьківщини – пільги на отримання освіти : Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо надання пільг на отримання освіти особами, батьки яких є військовослужбовцями) // Освіта. – 2014. – № 27. – 18-25 червня. – С. 1.Матат, Д. Приймальна комісія в надзвичайних умовах : про початок вступної кампанії, особливості її перебігу розповідає ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський / Д.Матат // Освіта України. – 2014. – № 27. – 21 липня. – С. 6.Пільги дітям військових : Верховна Рада України ухвалила закон щодо надання пільг на отримання освіти дітям військовослужбовців // Освіта України. – 2014. – № 24. – 30 червня. – С. 2.Чирва, Л. Вступна кампанія – 2014: тенденції та особливості / Л.Чирва // Профспілкові вісті. – 2014. – № 30. – 24 липня. – С. 8-9.Шулікін, Д. ЗНО: пропозиції до вдосконалення / Д.Шулікін // Освіта України. – 2014. – № 28. – 28 липня. – С. 4.

17. Формування та розвиток особистості. Гуманізація освіти
Артюх, С. Виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах країни / С.Артюх, О.Лазуренко // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 100-106.Коняєва, Л. Становлення професійної ідентичності студентів в процесі соціалізації у вищому навчальному закладі / Л.Коняєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – № 6. – С. 15-19.Корсак, Ю. Потреба вищої школи у ноофілософії як засобі формування нової цивілізованості молоді / Ю.Корсак // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 65-72.Макарычева, И.Н. Особенности формирования мотивов профессионального самоопределения и самосовершенствования студентов высших учебных заведений / И.Н.Макарычева // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 4. – С. 42-45.Побірченко, Н. Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології / Н.Побірченко, О.Сергєєнкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 118-123.Сердюк, Л. Психологічні бар'єри особистісної самореалізації в інтегрованому освітньому середовищі / Л.Сердюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – № 6. – С. 68-71.Фокина, С.В. Интерактивные формы оценки сформированности компетенций обучающихся в процессе ролевой игры / С.В.Фокина // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 155-159.Черняк, К.В. Формирование профессионального самоопределения будущих мастеров профессионального обучения / К.В.Черняк // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 76-78.

18. Студентське життя
Сафоненко, А.Ф. Болезненные зависимости в студенческой среде / А.Ф.Сафоненко, А.С.Емельянов // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 82-84.Шульга, В. Особливості ієрархії цінностей польських та українських студентів / В.Шульга, І.Сікорська // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 94-101.

19. Загальні питання освіти
Бак, М. Основні суперечності інформаційного простору освіти в сучасній Україні та шляхи їх подолання / М.Бак // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 88-93.Дроздовський, Д. Навчання - все життя... : важливо створити в Україні сприятливе середовище для освіти дорослих. Як це зробити? / Д.Дроздовський // День. – 2014. – № 124. – 10 липня. – С. 8.Кузнецова, Н. Оцінка факторів, що впливають на якість освітніх послуг в Україні / Н.Кузнецова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 13-19.Шульга, Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України / Н.Д.Шульга // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 145-148.Яценко, В.О. Система освіти України та її адаптація до міжнародної стандартної класифікації МСКО. Частина I / В.О.Яценко, Ю.В.Козлова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2014. – Вип. 35. – C. 249-257.

20. Університети
Вуз в пространстве нового образовательного ландшафта: опыт Тверского государственного университета по формированию системы менеджмента качества образования / А.В.Белоцерковский, И.А.Каплунов, Л.Н.Скаковская, Л.А.Катаускайте // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 6. – С. 8-14.Глибовець, М. Факультет інформатики національного університету "Києво-Могилянська Академія": чи справді "Могилянка" – лише гуманітарний ВИШ? / М.Глибовець, М.Бублик, С.Гороховський // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 109-117.Коваленко, О. Класичний, національний і незалежний : історія КНУ ім. Т.Г. Шевченка / О.Коваленко // Освіта України. – 2014. – № 28. – 28 липня. – С. 15.Коваленко, О. Майже за Дюма: від Рішельє і Рошфора : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова / О.Коваленко // Освіта України. – 2014. – № 26. – 14 липня. – С. 14.Коваленко, О. Освітянська Alma mater чотирьох держав : Львівський національний університет імені Івана Франка / О.Коваленко // Освіта України. – 2014. – № 27. – 21 липня. – С. 15.Матат, Д. Шукаємо свого абітурієнта : про найактуальніші напрями підготовки, співпрацю з роботодавцями і складові якісної освіти розповідає проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров / Д.Матат // Освіта України. – 2014. – № 24. – 30 червня. – С. 6.У Запорізькому національному університеті відбулася презентація міжнародної програми обміну з Університетом Чукурова // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 5-6.Чорна, Ю. 180 років лідерства : у Київського національного університету імені Тараса Шевченка поважний ювілей. Про свято і про будні університету – у розмові з проректором з науково-педагогічної роботи Володимиром Бугровим / Ю.Чорна // Пенсійний кур'єр. – 2014. – № 28. – 11-17 липня. – С. 11.

21.  Професійно-технічна освіта
Макарова, Ф.Р. Социальное партнерство как механизм удовлетворения требований потребителя образовательных услуг [профессиональное образование в России] / Ф.Р.Макарова, Т.Н.Меньшагина // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 239-245.Михайлова, А.С. Развитие профобразования через создание учебных центров профессиональной квалификации / А.С.Михайлова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 229-231.Пенчук, В. Навчання і труд знову поряд підуть? : упровадження дуальної системи навчання фахівців і створення регіональних центрів з підготовки висококваліфікованих робочих кадрів дадуть змогу підняти професійно-технічну освіту в Україні на гідний рівень / В.Пенчук, Н.Юрченко // Охорона праці. – 2014. – № 7. – С. 36-37.Шулікін, Д. Ухвалити Закон і подолати стереотипи : на круглому столі, організованому Міністерством освіти і науки, Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти, обговорювалися шляхи удосконалення управління професійно-технічною освітою, питання підвищення престижності робітничих професій та місце освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у новій системі координат / Д.Шулікін // Освіта України. – 2014. – № 27.- 21 липня. – С. 10.Шулікін, Д. Шляхи розвитку : як повинна розвиватися система професійної освіти і навчання в Україні обговорювали під час фахової дискусії, організованої Міністерством освіти і науки й Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи Національної академії наук України / Д.Шулікін // Освіта України. – 2014. – № 24.- 30 червня. – С. 8-9.

22. ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
Волкова, О.А. Организация самостоятельной работы студентов колледжа на основе СДО Moodle (модель смешанного обучения) / О.А.Волкова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 167-170.Гордійчук, С.В. Управління якістю професійної діяльності викладачів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації / С.В.Гордійчук // Магістр медсестринства. – 2014. – № 1. – С. 56-63.Раздымахо, Л.Н. Портфолио как технология оценивания учебных достижений студентов колледжа / Л.Н.Раздымахо // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 174-178.Степанова, Т.Г. Профориентационная работа как фактор развития социальной компетентности студентов колледжа / Т.Г.Степанова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 85-90.Ястребова, И.М. Подготовка и трудоустройство выпускников колледжа, сориентированных под потребности регионального рынка труда / И.М.Ястребова // Профессиональное образование и общество. – 2014. – № 2. – С. 259-265.
23. Загальна освіта
Україна. Міністерство освіти і науки.

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року : лист Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2014 р. № 1/9-303 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2014. – № 16-17-18. – С. 18-25.Короденко, М. Василь Кремень: «Відмова від 12-річної освіти була кон'юнктурним, популістським рішенням» : Президент НАПН України – про необов'язкові шкільні класи, державно-громадський контроль над освітою і тестування здібностей школярів / М.Короденко // Освіта України. – 2014. – № 29.- 4 серпня. – С. 5.Лиховід, І. Провальні знання. У Центрі оцінювання якості освіти радять якнайшвидше взятися за реформу середньої освіти, бо цьогорічне ЗНО показало: рівень знань нинішніх випускників – украй низький / І.Лиховід // День. – 2014. – № 124.- 10 липня. – С. 8.Солкарян, Л. Вплив наукових та просвітянських товариств на розвиток гімназійної освіти в Україні / Л.Солкарян // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – № 1-2. – С. 99-102.

24. Освіта для дітей з особливими потребами

Тищенко, Л. Особливості інклюзивної освіти студентів з обмеженими функціональними можливостями як чинник соціалізації особистості / Л.Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – № 6. – С. 71-74.

Каталог: data
data -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
data -> М. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка
data -> Архітектура та програмне забезпечення комп’ютерів Архітектура комп'ютера
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей

Скачати 297.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка