Суть особистісно орієнтованої освіти: психолого-дидактична характеристикаДата конвертації08.03.2019
Розмір0.99 Mb.

Суть особистісно орієнтованої освіти: психолого-дидактична характеристика

 • Капустеринська Тетяна Дмитрівна,
 • старший викладач
 • кафедри педагогіки і психології
 • Миколаївського ОІППО

Життя – це прийняття відповідальності заради того, щоб знайти вірне рішення проблем й виконати власні індивідуальні завдання

 • Життя – це прийняття відповідальності заради того, щоб знайти вірне рішення проблем й виконати власні індивідуальні завдання
 • В. Франкл

Особистісний підхід в освіті здатний реалізувати вчитель, який:

 • вільне володіє
 • науковою інформацією
 • з предмета
 • вміє виділяти
 • суб'єктивний контекст
 • історії науки
 • бачить
 • ціннісно-світоглядні і
 • соціально-прогностичні
 • висновки
 • вибирає способи викладу матеріалу,
 • який найбільш цінний
 • з педагогічної точки зору
 • Створити людину — це допомогти їй стати суб'єктом культури, навчити життєтворчості, що припускає залучення в цей процес самої дитини.
 • О. Бондаревська
 • Мета особистісно
 • зорієнтованої освіти:
 • допомога дитині в розвитку якостей,
 • здібностей, можливостей,
 • закладених у неї від самого початку

Ціль особистісно орієнтованої освіти:

 • «закладення в дитині механізму самореалізації, саморозвитку, пристосовування, саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інші, необхідні для становлення самобутнього особистісного образу і діалогічної взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією»

Основні людиноутворюючі функції:

 • Основні людиноутворюючі функції:
 • Засіб реалізації -
 • розуміння,
 • взаєморозуміння,
 • спілкування і
 • співпраця
 • Засіб реалізації –
 • культурна
 • ідентифікація
 • установлення духовного
 • взаємозв'язку між
 • людиною і
 • її народом
 • Засіб –
 • рефлексія,
 • збереження
 • індивідуальності,
 • творчість як особиста
 • позиція в будь-якій
 • діяльності і засіб
 • самовизначення
 • гуманітарна
 • культуроутворююча
 • соціалізація

Зміст особистісно орієнтованої освіти включає компоненти:

 • аксіологічний (введення учнів у світ цінностей і надання їм допомоги у виборі особистісно значущої системи ціннісних орієнтацій);
 • когнітивний (забезпечує учнів системою наукових знань про людину, культуру, історію, природу, ноосферу як підвалини духовного розвитку);
 • діяльнісно-творчий (формування в учнів різноманітних способів діяльності, творчих здібностей);
 • особистісний (забезпечує самопізнання, розвиток рефлексивних здіб­ностей, оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення і самовизначення, формування життєвої позиції).

Учень є суб'єктом своєї поведінки в освітній ситуації:

 • суб'єктом
 • своєї життєдіяльності
 • суб'єктом
 • діяльності і спілкування

Учень як суб'єкт навчання, виховання, освіти в цілому:

 • суб'єкт вітального ставлення до світу;
 • суб'єкт предметного ставлення;
 • суб'єкт спілкування;
 • суб'єкт самопізнання

Умови, в які потрапляє учень у процесі освітньої (навчальної) діяльності:

 • спрямованість і
 • особливості організації
 • навчального процесу
 • Умови, в які потрапляє учень у процесі освітньої (навчальної) діяльності:
 • міжособистісні відносини учня з людьми
 • ступінь професійної компетентності педагогів школи
 • матеріальні умови реалізації освітнього процесу

В умовах педагогічного прогресу слід говорити про формування таких устремлінь:

 • у сфері пізнання (інтелектуальний розвиток);
 • у сфері переживань (емоційний розвиток) — пріоритетним в емоційній сфері є вияв активної причетності до іншого в його переживаннях (дозволеність різноманітних емоційних станів, реакцій на себе й іншого, здатність розуміти, переживати емоційні стани інших людей);
 • у сфері діяльності (поведінковий, операційний компонент).

Особливості учнів :

 • Індивідуально -
 • типологічні
 • особливості
 • учнів
 • Різний
 • ступінь
 • сформованості
 • соціальних і
 • пізнавальних
 • мотивів
 • Різний
 • ступінь
 • засвоєння
 • учнями
 • попереднього
 • матеріалу
 • Індивідуальний
 • темп,
 • швидкість
 • просування
 • учнів у навчанні

Реалізація особистісно орієнтованої моделі взаємодії вчителя з учнями припускає опору на правило трьох «П»:

 • Порозуміння
 • Похвала
 • Підтримка

Характеристики особистісно орієнтованої взаємодії, реалізація яких є необхідною в рамках особистісно орієнтованого уроку:

 • дбайливе ставлення до дитини за принципом «не нашкодь»;
 • створення середовища, яке стимулює позитивні зміни в поведінці дитини і її ставленні до світу;
 • орієнтація учнів і вчителів на їх самозміни.

На особистісно орієнтованому уроці стратегічними цілями вчителя слід вважати:

 • сприяння освоєнню учнями суб'єктної позиції;
 • надання учню необхідної психологічної підтримки
 • (за О. Газманом — спільне з дитиною визначення її інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод, проблем, що заважають досягати позитивних результатів у навчанні, самовихованні, спілкуванні і способі життя);
 • забезпечення розвитку особистості учня

Урок =

 • Урок =
 • координація + інтеграція зусиль учителя
 • Результат
 • (успіх) уроку =
 • розвиток теорії уроку
 • +
 • наукове обґрунтування
 • взаємозв'язку елементів
 • +
 • структура уроку
 • +
 • схема підготовки тощо

Методичні прийоми, способи взаємодії на уроці, які дають змогу вчителю реалізувати тактичні позиції:

 • Договір
 • «Якщо
 • я про тебе
 • знатиму,
 • то зможу
 • тобі
 • допомогти»

Методичні прийоми, способи взаємодії на уроці, які дають змогу вчителю реалізувати тактичні позиції:

 • Створення ситуацій вибору
 • Формування
 • осмислення
 • власних потреб,
 • зіставлення їх зі своїми
 • можливостями
 • і здібностями,
 • використання
 • і розвитку
 • рефлексивних
 • здібностей

Методичні прийоми, способи взаємодії на уроці, які дають змогу вчителю реалізувати тактичні позиції:

 • Ролеві і ділові ігри
 • Передача учням
 • деяких функцій:
 • контролюючої;
 • інформаційної;
 • організаційної;
 • оціночної.

Методичні прийоми, способи взаємодії на уроці, які дають змогу вчителю реалізувати тактичні позиції:

 • Створення
 • ситуацій успіху
 • Забезпечення відповідності
 • результатів навчальної
 • діяльності
 • школяра до
 • необхідних нормативів
 • Етапи уроку,
 • якими
 • вибудовується
 • ситуація успіху :
 • Мотиваційний етап
 • Організаційний етап
 • Резуль-
 • тативний
 • етап
 • Підсумковий
 • етап

Технологічні характеристики і ознаки особистісно орієнтованої освіти:

 • опора на суб'єктний досвід учня, розкриття його змісту як особистісно значущого;
 • узгодження цього досвіду з науковим змістом знань, що підлягають засвоєнню;
 • виявлення особистісного вибору учня предметної галузі знань, визначення її стійкості, самостійності вияву;
 • надання учню можливості вибору різного змісту, виду і форми подання навчального матеріалу при роботі з ним;
 • оцінка навчальної діяльності учня не тільки за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення, способами навчальної роботи кожного учня.
 • На кожному поколінні лежить відповідальність, кожному поколінню дано виклик – наділити силою те покоління, що йде слідом
 • А. Хазей
 • Дякую
 • за
 • увагу!


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка