Світове господарство. Мпп та нтрДата конвертації11.03.2019
Розмір64.5 Kb.
#84362
Тема: Світове господарство. МПП та НТР.

Мета: сформувати первинні уявлення про світове господарство, міжнародний поділ праці та інтеграцію праці, закономірності поділу світового господарства і його структуру; визначити вплив НТР на галузеву структуру і територіальну організацію виробництва; з'ясувати місце України у світовому господарстві; сприяти розвитку глобального сприйняття світу у учнів.

Обладнання: економічна карта світу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

Бесіда.

  1. Що вивчає соціально-економічна географія світу?

  2. Які історико-географічні регіони виділяють у світі?

  3. Пригадайте з курсу 9 класу:

а) що таке господарство країни?

б) що таке спеціалізація?ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя.

Вивчаючи світові природні ресурси, ви мали змогу переконатися, що природа неоднаково наділила країни світу своїми багатствами. Крім природних ресурсів кожна країна має свої соціальні та культурні особливості, своєрідне географічне положення, природні умови. Усі ці чинники ведуть до розвитку одних галузей та відсутності інших. Жодні величезні імперії не могли повністю забезпечити себе всіма необхідними товарами та послугами. Унаслідок цього виникала потреба завозити товари з інших країн та можливість продавати до інших країн надлишок своїх товарів. Торгівля між країнами обумовила встановлення стійких різнобічних взаємозв’язків між ними. Ці взаємозв’язки сприяли утворенню світового господарства. Світове господарство стосується безпосередньо кожного з нас. Ми користуємося речами, виготовленими в Туреччині, Польщі, Китаї, країнах Європи та багатьох інших. В Україні чимало вітчизняних товарів містять у своєму складі складові, вироблені поза її межами. Світове господарство пройшло тривалий шлях свого розвитку i продовжує змінюватися у наші часи.Які особливості має сучасне світове господарство, які чинники на нього впливають, яке місце посідає Україна у світовому господарстві, ви дізнаєтеся сьогодні на уроці.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя.

Світове господарство – це історично складена сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою всесвітніми економічними зв’язками, в основі яких лежить МПП.

Робота за схемою. Як же складалося світове господарство? Розглянемо етапи цього процесу.Перший етап: період утворення стародавніх імперій, піч час якого спостерігалося посилення тенденції до інтеграції.

Другий етап: епоха Великих географічних відкриттів, коли встановилися регулярні торгово-фінансові й виробничі зв’язки між країнами, регіонами i континентами, які багато віків перебували в ізоляції, що гальмувало їх розвиток. Центром процесу формування світового господарства стала Європа, яка ще декілька сторіч утримувала абсолютну першість у розвитку капіталістичних відносин.

Третій етап формування світового господарства почався після закінчення Другої світової війни – у другій половині ХХ ст., коли колишні колонії отримали незалежність почали розвивати власну економіку i тим самим включатися у світове господарство.

Четвертий етап: наш час. пов’язаний перебудовою економіки країн колишнього соціалістичного табору.

  • Як ви вважаєте, що є організуючою основою світового господарства?

Організуючою основою світового господарства є міжнародний географічний поділ праці (МГПП) – вища форма суспільного поділу праці. МГПП виражається в спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів продукції, послуг i подальшому обміні ними.
Практичне завдання. Клас поділяється на чотири групи. На екрані написані назви виробів: нафта, парфуми, кава, пляжні курорти.

Кожна група отримує по одному виробу, а також роздатковий матеріал «Світові ресурси». Їм потрібно вирішити, в якій країні заснувати свої виробництва. Потрібно обрати одну із чотирьох запропонованих країн: Індія, Саудівська Аравія, Бразилія, Франція.

Час на виконання – 5 хв.

Робота за підручником.

Головні чинники МПП:

географічне положення країн (наприклад спеціалізація на морському рибальстві приморських країн);

природно-ресурсна база (визначає спеціалізацію країн на галузях видобувної промисловості, сільського та лісового господарства, відпочинку, туризму);

соціально-економічні умови (розвиток окремих галузей під впливом історичних, національних i релігійних особливостей, рівень розвитку продуктивних сил, нагромадження капіталу, НТП тощо).

Міжнародною спеціалізацією визначається господарська діяльність багатьох країн. Наприклад, Саудівська Аравія є постачальником на світовий ринок нафти, Канада - зернових, Замбія міді, Японія – робототехніки, радіоелектроніки, автомобілів, капіталу.

Проблемне запитання.

Які країни менше залежать від коливань цін на світовому ринку: які постачають один-два види продукції, або ті, які постачають більше видів продукції? Відповідь обґрунтуйте.Розповідь учителя.

Світове господарство – складна система, в якій розрізняють галузеву та територіальну структуру.Галузева структура – це сукупність споріднених груп галузей, які виробляють однорідну продукцію, надають різноманітні послуги і здійснюють суспільно корисну діяльність різних видів.

Територіальна структура – це розміщення i розподіл галузей господарства по країнах, регіонах, континентах.

У сучасному світовому господарстві виділяють три головні економічні центри:  1. Європейський (на чолі з Німеччиною) Західна Європа – тут відбувся глибокий процес економічної інтеграції, що призвів до створення ЄС, куди на сьогодні входять 27 держав. На ці країни припадає 20 % ВВП світу.

  2. Американський (з провідною роллю США) Північна Америка – наймогутніше ядро (економіки США, Канади, Мексики – разом утворюють економічне об’єднання НАФТА). На нього припадає 25 % національного продукту та виробництва промислової продукції світового господарства.

Назвіть світові міста цього регіону.

3. Азіатсько-Тихоокеанський (з керівною роллю Японії) Азіатсько-Тихоокеанський регіон (Японія, Китай і «далекосхідні тигри»). 1/5 світового економічного потенціалу. Тут сформувалось інтеграційне утворення АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії.

Назвіть світові міста цього регіону.

На територіальну i галузеву структуру СГ значно впливає Науково-технічна революція (НТР).Науково-технічна революція – це корінний якісний переворот у продуктивних силах людства на основі перетворення науки на провідний чинник розвитку суспільного виробництва, на безпосередню продуктивну силу.

НТР почалася в середині ХХ ст. під впливом найвидатніших науково-технічних відкриттів. Зросла взаємодія науки і техніки – різко змінила всі сфери суспільного життя.

Продовженням НТР є інформаційно-технічна революція. Зросли вимоги до рівня освіти, кваліфікації, культури, організованості й відповідальності працівників

Завдяки НТР із середини ХХ ст. відбуваються якісні зміни в розвитку СГ. Вони пов’язані з створенням нових джерел енергії, новітніх знарядь праці, нових матеріалів і нових технологічних процесів – біотехнологій і робототехніки.

В умовах НТР СГ як економіко-географічна система зазнало значних впливів.

Вплив НТР на СГ:

стрімкий розвиток наукомістких галузей – електроніки, робототехніки та ін. при деякому скороченні традиційних галузей промисловості – текстильної, вугільної тощо;

широке впровадження ресурсозберігаючої техніки та технологій, пов’язаних з економією палива i сировини, використанням вторинної сировини, природоохоронної техніки та технологій на основі використання замкнутих технологічних схем;

впровадження у виробництво нових технологічних досягнень (роботизованих цехів i дільниць), що підвищило продуктивність праці, зменшило зайнятість працездатного населення у матеріальному виробництві;

деконцентрація виробництва, яка вплинула на переміщення деяких виробництв розвинених країн у менш промислово розвинені райони та прискорила промислове освоєння не лише позаагломераційних територій розвинених країн, а й кран «третього світу», що мають значні запаси сировинних ресурсів i дешеву робочу силу;

перенесення до кран «третього світу» окремих підприємств легкої промисловості, а також екологічно небезпечних нафтопереробних підприємств i підприємств кольорової металургії.

– перетворення науки на важливу сферу діяльності.

V. Закріплення матеріалу

Бесіда.


  1. Що таке світове господарство? Міжнародний географічний поділ праці?

  2. Що є основою міжнародного географічного поділу праці?

  3. Назвіть основні риси НТР?

  4. Як НТР впливає на галузеву та територіальну структуру СГ?

VІ. Підсумок уроку

Заключне слово.

– Процес формування світового господарства, що почався кілька тисяч років тому, зараз знаходиться на четвертому етапі свого розвитку

– Міжнародний географічний поділ праці – спеціалізація господарства країн світу на виробництві певної продукції для подальшого обміну

– Структура світового господарства за останні десятиліття істотно змінилася під впливом НТР.

– НТР триває та прогресивно впливає на світове господарство, нукаючи людство до нових відкриттів, досягнень i прагнень.

Домашнє завдання.

Вивчити конспектПрочитати § 16-18

Завдання по групам: підготувати характеристики провідних галузей промисловості світу (обз.: графіки, діаграми).
Каталог: doc -> files -> news -> 273
news -> Антарктида льодовий материк планети
news -> Тетяна Іллівна Ящишин викладач вищої категорії образотворчого мистецтва
news -> Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад в питань роботи з основ здоров’я Загальні положення
news -> Тема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня
news -> Різноманітність плодів. Лабораторна робота №10 "Будова і різноманітність плодів."
news -> Учнівська конференція «Чорнобиль – біль і трагедія України» Мета
273 -> План-конспект бінарного заняття гуртка „Mit Spa? (музичне виховання + німецька мова) 7 клас
news -> Чарівний олівець
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка