Своєрідність художнього перекладу Олександра Олеся „Люлька Згоди


Тема: Своєрідність художнього перекладу Олександра Олеся „Люлька Згоди” МетаСторінка2/2
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.52 Mb.
#84636
1   2
Тема: Своєрідність художнього перекладу Олександра Олеся „Люлька Згоди”

Мета: ознайомити з особливостями художнього перекладу Олександра Олеся „Люлька Згоди”, розширювати словниковий запас учнів, удосконалювати навички роботи над оригіналом та аналізу художнього перекладу; розвивати полікультурну й комунікативну компетентності; виховувати толерантне ставлення до традицій північноамериканських індіанців, повагу до поетичного слова О. Олеся, Г. Лонгфелло, І. Буніна.

Тип: інтегрований урок роботи над перекладом (українська література – англійська мова)

Унаочнення: портрети Олександра Олеся та Генрі Лонгфелло, міні-підручник, фільм „Життя північноамериканських індіанців”, зроблений за допомогою програми Windows Movie Maker, мультфільм „Трубка Мира”.

Форми роботи: фронтальна, робота в групах.

Методи та прийоми: слово вчителя, бесіда, робота з міні-підручником, стратегія „Кола Вена”, компаративний аналіз, робота над КСВ (комунікативно-ситуативними вправами).
1-ий міні-модуль

І. Організаційно-мотиваційний етап

1. Вступне слово вчителя української літератури.

– Сьогоднішній урок – останній в серії уроків роботи над перекладами з англійської мови. Він розкриє вам творчу спадщину й секрети майстерності ще одного з українських перекладачів. А спочатку пригадайте прізвища вже відомих вам перекладачів та англомовних авторів за уривками з їхніх творів.Актуалізація опорних знань учнів.

Учитель англійської мови.

– Say who is the author of these poems.

1. When I dream that you love me, you’ll surely forgive,

Extend not your anger to sleep;

For in visions your affection can live, -

I rise, and it leaves me to weep. (George Gordon Byron)

2. WHEN in disgrace with fortune and men’s eyes

I all alone beweep my outcast state,

And trouble deaf heaven with my bootless cries,

And look upon myself, and curse my fate, (William Shakespeare)

3. On the Mountains of the Prairie,

On the great Red Pipe-stone Quarry,

Gitche Manito, the mighty,

He the Master of Life, descending,

On the red crags of the quarry

Stood erect, and called the nations,

Called the tribes of men together.

(The pupils haven’t read the poem and don’t know the author) Yes, this poem is unknown for you. Its name is “The Peace - Pipe” „Люлька Згоди” and it was written by the famous writer Henry Wadsworth Longfellow.Учитель української літератури.

– Останній переклад українською мовою зробив відомий вам за віршами „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле скутий!..” поет, справжнє прізвище якого Олександр Іванович Кандиба. Пригадайте його літературний псевдонім. ( Це – Олександр Олесь).А тепер визначте англомовну країну, де народився письменник, твір якого переклав Олександр Олесь.

Учитель англійської мови.

  • Look at these pictures and say what country they are attributed to?


Yes, they are attributed to America and Henry Wadsworth Longfellow is the famous American writer. His world famous poem “The Peace-Pipe” was translated in Ukrainian by Alexander Oles.
  1. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація.

Учитель української літератури.

– Тож тема уроку: Своєрідність художнього перекладу Олександра Олеся „Люлька Згоди”. На основі проведених раніше уроків роботи над перекладом спробуйте самостійно поставити перед собою мету (за потреби вчитель коригує постановку мети).

Ми маємо

знати: у чому особливості художнього перекладу Олександра Олеся „Люлька Згоди”;

уміти: аналізувати зміст оригіналу, художнього перекладу; визначати прийоми перекладацької майстерності Олександра Олеся; зіставляти оригінал та художній переклад;

цінувати: красу поетичного слова Генрі Лонгфелло та Олександра Олеся.

Цінність уроку також у тому, що він розширить ваш словниковий запас, кругозір

про культуру північноамериканських індіанців.

Протягом трьох міні-модулів працюватимемо за таким планом:

1-ий міні-модуль – робота над оригіналом „The Peace-Pipe” of Henry Longfellow;

2-ий міні-модуль – аналіз художнього перекладу Олександра Олеся „Люлька Згоди”;

3-ій міні-модуль – робота над КСВ (комунікативно-ситуативними вправами).

А помічником вам сьогодні, як і завжди, буде міні-підручник (див. додаток 1).ІІ. Виконавчо-діяльнісний етап

Робота над оригіналом

The Peace-Pipeof Henry Longfellow  1. Ознайомлення з життєвим і творчим шляхом Генрі Лонгфелло.

Робота в парах.

Учитель англійської мови.

–The famous German poet F. Freylihrat in the preface to his translation of "The Song of Hiawathа" say : “ My famous friend discovered to Americans America in poetry. He first created the all-American poem, and it should take pride of place in the pantheon of world literature”.

And in the first lesson we’ll work at the excerpt of the big poem "The Song of Hiawathа" which is named „The Peace-Pipe”. But at first let’s speak about the life and work of Henry Wadsworth Longfellow. Open your copy-books, Task № 1. Complete the sentences (див. додаток 1). Pair off with one another!

2. Робота над оригіналом.

2.1. Колективна робота над першою смисловою частиною оригіналу (див. Task № 2 міні-підручника)..

2.2. Самостійна робота в групах над другою, третьою і четвертою смисловими частинами оригіналу (див. Task2 міні-підручника).

– Read excerpts from the poem and answer the questions.2.3. Звітування доповідачів про роботу в групах.

3. Визначення теми та ідеї (див. Task № 3 міні-підручника).

Учитель англійської мови.

– Determine the theme and idea of the poem’s chapter “The Peace – Pipe”.4. Підбиття підсумків першого міні-модуля.

Учитель англійської мови.

– What poem have we worked about?

Who is the author of the poem?

Whom and what is this poem about?

What is the peace-pipe?

2-ий міні-модуль

ІІ. Виконавчо-діяльнісний етап

Робота над художнім перекладом

Люлька Згоди” Олександра Олеся  1. Розв'язання літературознавчої задачі (див. завдання № 1 міні-підручника).

2. Ознайомлення із проміжним текстом російською мовою. Перегляд

мультфілму „Трубка Мира”.

3. Колективна робота над першою смисловою частиною художнього перекладу (див. завдання № 2, 3 міні-підручника).

– Практик і теоретик перекладацького мистецтва Р. Зорівчак уважає: „Переклад О. Олеся – це творча праця на найвищому регістрі, музична структура слововислову блискуча, з версифікаційного погляду інтерпретація досконала. Та все ж відчувається, що О. Олесь не обходився без допомоги І. Буніна”.

Прочитайте першу частину художнього перекладу О. Олеся „Люлька Згоди” та зіставте її з першою частиною проміжного тексту І. Буніна «Трубка Мира». Виділіть червоним олівцем або ручкою ті слова, словосполучення, які відрізняють обидві ці частини. Зробіть висновок про їхню схожість.

4. Самостійна робота в групах над другою, третьою і четвертою смисловими частинами художнього перекладу. (див. завдання № 2, 3 міні-підручника).

– Працюючи в групах, знайдіть такі слова, що різнять обидва переклади. Зробіть висновок про схожість текстів і запишіь висновки до міні-підручника.

1 група – друга смислова частина; 2 група – третя частина; 3 група – 4 частина.

5. Самостійна робота в групах над темою, ідеєю, зображувально-виражальними засобами та римо-ритмічними особливостями оригіналу та художніх перекладів. (див. завдання № 4 міні-підручника).

– Автор анонімної передмови до Олесевого перекладу, що вийшов окремим виданням 1923 року в Катеринославі (нині Дніпропетровськ) дає йому таку оцінку: „...прекрасний і художній по формі, повний і художньо близький до оригіналу, зроблений співучим віршем”.

Проаналізуйте зміст і форму оригіналу та худжніх перекладів і результати занесіть до таблиці.

1 група – аналіз перекладу О. Олеся; 2 група – аналіз перекладу І. Буніна; 3 група – аналіз оригіналу Г. Лонгфелло.6. Компаративний аналіз оригіналу, проміжного тексту та художнього перекладу. Колективне заповнення діаграми „Кола Вена” (див. завдання № 5 міні-підручника).

– На основі проведеного аналізу заповніть діаграму „Кола Вена”, визачивши спільне й відмінне в оригіналі Г. Лонгфелло, проміжному тексті І. Буніна та художньому перекладі О. Олеся.7. Підбиття підсумків 2-го міні-модуля.

– У чому ж полягає своєрідність художнього перекладу О. Олеся „Люлька Згоди”? (див. завдання № 6 міні-підручника).


3-ій міні-модуль

ІІ. Виконавчо-діяльнісний етап

Творча діяльність учнів

Творча робота в групах над КСВ (комунікативно-ситуативними вправами).

1. Об'єднання в три групи.

2. Ознайомлення із КСВ (див. міні-підручник).

Комунікативно-ситуативна вправа № 1

Ви – журналіст, якому треба взяти інтерв'ю в Олександра Олеся про його роботу над перекладом «Пісні про Гайавату» Генрі Лонгфелло. Придумайте запитання й розіграйте інтерв'ю у формі діалогу.Комунікативно-ситуативна вправа № 2

Уявіть, що ви – Генрі Лонгфелло і на вас чекає зустріч із сучасними школярами. Поясніть їм смисл та походження фразеологізму люлька Згоди.Комунікативно-ситуативна вправа № 3

Уявіть, що вам треба провести заочну екскурсію про північноамериканських індіанців, спираючись на поему Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату». Якою буде ваша розповідь? Відтворіть її у класі, скориставшись слайдами фільму.Учителі пропонують фільм „Життя північноамериканських індіанців”, зроблений за допомогою програми Windows Movie Maker (див. відеододаток).

3. Робота в групах.

4. Представлення результатів роботи над КСВ.


ІІІ. Контрольно-корекційний етап

1. Підбиття підсумків. Самооцінка.

2. Рефлексія.

– Що пізнавального для вас було на уроці? Який вид роботи був найцікавішим? Що видалося важким, нецікавим?3. Домашнє завдання.

З української літератури (на вибір):

  • Зробити творчий переклад The Peace-Pipeof Henry Longfellow

  • Художньо оформити його, застосувавши комп’ютер.

  • Вивчити напам’ять уривок художнього перекладу.

З англійської мови:

  • Вивчити нові слова з міні-підручника до кожної з чотирьох частин The Peace-Pipeof Henry Longfellow.

  • Вивчити уривок із „The Peace-Pipe” of Henry Longfellow.

  • Передайте англійською мовою письмово зміст „The Peace-Pipe” of Henry Longfellow (12-15 речень).

Каталог: doc -> uroki
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
uroki -> Співзвучність інтимної лірики Лесі Українки та Генріха Гейне
uroki -> Тема. Текст. Структура тексту
uroki -> Цикли з передумовою та після умовою


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка