Та медсестринстваСторінка1/12
Дата конвертації17.01.2017
Розмір2.62 Mb.
#7773
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
МОЗ УКРАЇНИ

ДВНЗ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2

ТА МЕДСЕСТРИНСТВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ВІТЧИЗНЯНИХ СТУДЕНТІВ

6-го КУРСУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА»

Напряму 1201 «Медицина»ЗА ФАХОВИМ НАПРЯМОМ

7.12010001 "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"м. Івано-Франківськ

ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . .

   2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік практичних робіт та завдань для підсумкового модульного контролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректорпрофесор_____________Ерстенюк Г. М.

«____» ____________2015 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

«Внутрішня медицина »

(назва навчальної дисципліни)7.12010001 «Лікувальна справа» (шифр, назва спеціальності)

Факультет - медичний,

Кафедри – внутрішньої медицини №1 з курсом клінічної імунології та алергології імені академіка Нейка Є.М., внутрішньої медицини №2 та медсестринства, ендокринології, фтизіатрії і пульмоно­логії з курсом професійних хвороб, кафедра інфекційних хвороб та епідеміології,

кафедра анестезіології та інтенсивної терапії.
Нормативні дані

Форма навчання

денна


кафедра


Курс/Семестр

Кількість годин

Проміж

ний модуль

ний контроль


Підсумок по дисципліні

(тиждень)Модуль
Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Семі

нар.


занят.

Вн. медицина№1

Ендокринологія

IV/1

IV/1VIІ- VIІІ

VIІ- VIІІ

116

54


28

14


88

40


-

-


-

-


42

28


-

-


7-8 семестр

Вн. медицина№2

V/2

IX-X


240

10

140

-

-

90

-

10семестрВн. меди­ци­ни №1

-ревматологія

-гастроентерологія

-нефрологія

Вн. меди­ци­ни №2

-кардіологія

-гематологія

Фтизіатрія та пульмологія

-пульмонологія

-фтизіатрія

Ендокринологія

Інфекційних хвороб

Інфекційних хворобVI/3

VI/3


VI/3

VI/3


VI/3


XI-XII

XI-XII


XI-XII

XI-XII


XI-XII


570

43

7027
93,3

28

5131

30

61


-

--
-

-

--

-

-360

31

4818
57,6

17,3


33

17,3


24

38,7

-

-

-


-

-

--

-

-


-

--
-

-

--

-

-210

12

229
35,7

10,7


18

13,7


6

22,3


напротязі семестру

12 семестрВн.. меди­ци­ни №1

-гастроентерологія

-нефрологія

Вн. меди­ци­ни №2

- кардіологія

Фтизіатрія та пульмо­нологія

Ендокринології

Анестезіології та інтенсивної терапії
VI/4

VI/4
VI/4


VI/4

VI/4


XI-XII

XI-XII
XI-XII


XI-XII

XI-XII

19

19
46


16

10

25


-

-


-
-

-

-


13

13


28,4
11

7

17,3


-

-


-
-

-

-


-

-


-
-

-

-


6

6


17,6
5

3

7,7


напротязі семестру12 семестр

Робочу програму склали:

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 – проф. Яцишин Р.І., проф. Чернюк Н.В.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства - проф. Вакалюк І.П., проф.. Середюк Н.М., доц. Нестерак Р.В.

Завідувач кафедри ендокринології - проф. Скрипник Н. В., проф.Боцюрко В. І доц. Бабенко І.Г

Завідувач кафедри фтізіатрії і пульмонології - проф. Островський М. М., доц. Корж Г. З.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб - проф. Пришляк О. М., доц. Кобрин Т. З.

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії - проф.. Тітов І.І., доц.. Костирко Р.М.

Робоча програма складена:

на підставі наскрізної навчальної програми для вітчизняних студентів вищих навчальних закладів МОЗ України напряму 1201 «Медицина» щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з дисципліни «Внутрішня медицина», яка прийнята 20.05.15р., за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа». Обговорена та ухвалена на нараді завідувачів однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів МОЗ України 20.05.2015 року (м. Київ, НМУ імені О.О.Богомольця)

 1. Робочу програму обговорено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №1 з курсом клінічної імунології та алергології імені академіка Нейка Є.М. ” ” 2015р. Протокол №

Завідувач кафедри_______________________________________проф. Яцишин Р.І.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)
 1. Робочу програму обговорено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства від ” ” 2015р. Протокол №

Завідувач кафедри_____________________________________проф. Вакалюк І. П.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)
 1. Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ендокринології від ” ” 2015р.

Протокол №

Завідувач кафедри ____________________________________ проф. Скрипник Н.В.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


 1. Робочу програму обговорено на засіданні кафедри фтизіатріїї і пульмонології

від ” ” 2015р.. Протокол №

Завідувач кафедри___________________________________проф. Островський М.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


 1. Робочу програму обговорено на засіданні кафедри анестезіологіїї та інтенсивної терапії

від ” ” 2015р. Протокол №

Завідувач кафедри ____________________________________проф. Тітов І.І.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


 1. Робочу програму обговорено на засіданні кафедри інфекційних хвороб та епідеміології від ” ” 2015р.

Протокол №

Завідувач кафедри ___________________________________проф. Пришляк О.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)
Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ”______” _________ 2015 р.

Протокол № _______


Голова циклової комісії_______________________________________Професор Міщук В.Г. ( підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з дисципліни «Внутрішня медицина» для вищих медичних закладів освіти МОЗ України складена для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.12010001, «медико-профілактична справа» 7.12010003, «Педіатрія» 7.12010002 напряму підготовки 1201 «Медицина» відповідно до діючих нормативних документів: • освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239 та від 28.07.03 N504 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1201 "Медицина";

 • затвердженого МОЗ України (лист № 08.01-47/8986 від 24.03.2015 р.) навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа»;

 • наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. №148 щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;

 • наказу МОН України від 16.10.2009 №943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»;

 • рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

 • інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (Лист МОЗ України від 15.04.2014 №08.01-22/65).

 • методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах (лист МОН України від 26.02.2010 №1/9-119).

Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років. Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Внутрішня медицина» здійснюється на 4-6 курсах, з них перші 5 років - за єдиним навчальним планом (загальнолікарська підготовка), а на 6 курсі має місце профілізація відповідно до спеціальності.

Внутрішня медицина, як навчальна дисципліна:

 • базується на вивченні студентами пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики інших клінічних дисциплін (педіатрії, загальної хірургії), а також інших базових дисциплін (медичної біології, медичної та біологічної фізики, біоорганічної та біологічної хімії, гістології, цитології та ембріології, анатомії людини, патоморфології, фізіології та патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології) й інтегрується з цими дисциплінами;

 • закладає основи для засвоєння студентами знань з профільних клінічних професійно-практичних дисциплін;

 • формує вміння застосовувати знання з патології внутрішніх органів у процесі подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів доказової медицини.

Згідно з Навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах МОЗ України акредитації за спеціальностями 7.12010001 «лікувальна справа», 7.12010002 «педіатрія» та 7.12010003 «медико-профілактична справа» вивчення дисципліни "Внутрішня медицина" здійснюється на 4 курсі: «Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія)», 5 курсі: «Внутрішня медицина» і 6 курсі: «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією» для спеціальностей «Лікувальна справа» та «Медико-профілактична справа» і «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами» для спеціальності «Педіатрія».

На 4 курсі для вивчення дисципліни «Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія») виділено 240 годин (8 кредитів): аудиторних – 170 годин (лекцій – 40 годин, практичних занять – 130 годин), 70 годин самостійної роботи студентів (таблиця 1).

На 5 курсі для вивчення дисципліни «Внутрішня медицина» виділено 240 годин (8 кредитів): аудиторних – 150 годин (лекцій – 10 годин, практичних занять – 140 годин), 90 годин самостійної роботи студентів (таблиця 1).

Загальний обсяг дисципліни «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією» (6 курс) для спеціальностей «лікувальна справа» і «медико-профілактична справа», а також перехідної дисципліни "внутрішня медицина з інфекційними хворобами" для спеціальності «Педіатрія» при підготовці студентів за спеціальністю (таблиця 1) складає: • «лікувальна справа» - 19 кредитів, 570 годин (з них 360 аудиторних годин), у тому числі - 60 годин (2 кредити) загального навантаження на вивчення інфекційних хвороб з ВІЛ інфекцією та 30 годин (1 кредит) – на вивчення фтизіатрії;

 • «педіатрія» - 7,5 кредитів, 225 годин (з них 100 аудиторних годин), у тому числі - 30 годин (1 кредит) загального навантаження на вивчення інфекційних хвороб з ВІЛ-інфекцією;

 • «медико-профілактична справа» - 9,5 кредитів, 285 годин (з них 160 аудиторних годин), у тому числі - 30 годин (1 кредит) загального навантаження на вивчення інфекційних хвороб з ВІЛ-інфекцією та 30 годин (1 кредит) – на вивчення фтизіатрії.

Таблиця 1. Навчальний план підготовки спеціалістів з дисципліни «Внутрішня медицина»№ з/п

Спеціальність

ДисциплінаКредит

ECTS


Кількість годин

Всього

Ауд

Лекції

Семінари

Практичні

СРС

1

«Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія» (4 курс)

8

240

170

40
130

70

2.

«Внутрішня медицина» (5 курс)

8

240

150

10
140

90

Лікувальна справа

3

«Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією», у тому числі

19

570

360360

210
- інфекційні хвороби з ВІЛ-інфекцією

2

60

3030

30
- фтизіатрія

1

30

1515

15

Педіатрія

4

«Внутрішня медицина з інфекційними хворобами», у тому числі

7,5

225

100100

125
- інфекційні хвороби з ВІЛ-інфекцією

1

30

1010

20

Медико-профілактична справа

5

«Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією», у тому числі

9,5

285

160160

125
- інфекційні хвороби з ВІЛ-інфекцією

1

30

1515

15
- фтизіатрія

1

30

1515

15

Організація навчального процесу здійснюється за Європейською кредитно-трансферною системою організації навчального процесу.

Програму дисципліни «Внутрішня медицина» поділено на 5 модулів, до складу яких входять блоки змістових модулів:
Модуль 1 (4-й курс).

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА (В ТОМУ ЧИСЛІ ЕНДОКРИНОЛОГІЯ)

Всього годин: 240/8 кредитів (аудиторних годин – 170, з них: лекції- 40, практичні заняття -130, СРС - 70)

Змістові модулі:


 1. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної системи (60/2,0).

 2. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб крові та кровотворних органів (30/1,0).

 3. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання (48/1,6).

 4. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення (81/2,7).

 5. Загальні питання внутрішньої медицини (21/0,7)


Модуль 2 (5-й курс).

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

Всього годин -240/8 кредитів (аудиторних годин – 150, з них: лекцій - 10, практичних занять -140, СРС - 90)

Змістові модулі:

 1. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб серцево-судинної системи (120/4).

 2. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини (60/2).

 3. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб сечовидільної системи (24/0,8).

 1. Військова терапія (36/1,2).


6 курс

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА З ФТИЗІАТРІЄЮ

(за спеціальністю «Лікувальна справа»)

Всього годин – 570/19 кредитів (практичних занять – 360, СРС – 210).Модуль 3 (6-й курс). Сучасна практика внутрішньої медицини (за спеціальністю «Лікувальна справа»)

Всього годин - 345 годин / 11,5 кредитів (практичних занять 226,5, СРС – 118,5)

Змістові модулі (всього годин/кредитів):

 1. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній клініці (93,3/3,0)

 2. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній клініці (42/1,4)

 3. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гастроентерологічній клініці (69/2,3)

 4. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в пульмонологічній клініці (51/1,7)

 5. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці (28/1,0)

 6. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній клініці (30/1)

 7. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в нефрологічній клініці (33/1,1)

 8. ПМК (6,5 год)


Модуль 4. Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини (за спеціальністю «Лікувальна справа»)

Всього годин – 135/4,5 кредита (практичних занять - 88,5, СРС - 46,5)


Модуль 5. Ведення хворих на туберкульоз, інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекцію

(за спеціальністю «Лікувальна справа»)

Всього годин – 90/3,0 кредита (практичних занять – 45, СРС - 45)Змістові модулі (всього годин/кредитів):

 1. Ведення хворих на туберкульоз – 30/1 (праичних занять – 15, СРС – 15).кт

 2. Ведення хворих на інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекцію – 60/2 кредита (практичних занять - 30,0, СРС – 30,0)


ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ

(за спеціальністю «Педіатрія»)

Всього годин – 225/7,5 кредитів (практичних занять – 100, СРС – 125).Модуль 3 (6-й курс). Сучасна практика внутрішньої медицини (за спеціальністю «Педіатрія»)

Всього годин -135/4,5 кредитів (практичних занять -64,5, СРС – 70,5)

Змістові модулі (всього годин/кредитів):

 1. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній клініці (36/1,2)

 2. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній клініці (18/0,6)

 3. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гастроентерологічній клініці (27/0,9)

 4. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в пульмонологічній клініці (18/0,6)

 5. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці (9/0,3)

 6. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній клініці (9/0,3)

 7. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в нефрологічній клініці (18/0,6)

 8. ПМК (4,3 год)

Модуль 4. Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини (за спеціальністю «Педіатрія»)

Всього годин – 60/2 кредита (практичних занять – 25,5, СРС – 34,5).Модуль 5. Ведення хворих на інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекцію (за спеціальністю «Педіатрія»)

Всього годин – 30/1 кредит (практичних занять - 10,0, СРС – 20,0).


ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА З ФТИЗІАТРІЄЮ

(за спеціальністю «Медико-профілактична справа»)»

Всього годин – 285/9,5 кредитів (практичних занять – 160, СРС – 125).Модуль 3. Сучасна практика внутрішньої медицини (за спеціальністю «Медико-профілактична справа»)

Всього годин - 135 годин / 4,5 кредитів (практичних занять – 85,1, СРС – 49,9)Змістові модулі (всього годин/кредитів):

 1. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній клініці (33,0/1,1)

 2. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній клініці (18,0/0,6)

 3. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гастроентерологічній клініці (30/1,0)

 4. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в пульмонологічній клініці (21/0,7)

 5. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці (9,0/0,3)

 6. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній клініці (9,0/0,3)

 7. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в нефрологічній клініці (15,0/0,5)

 8. ПМК (5,3 год)

Модуль 4. Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини (за спеціальністю «Медико-профілактична справа)

Всього годин – 90/3,0 кредита (практичних занять - 44,9, СРС – 45,1)Модуль 5. Інфекційні хвороби з фтизіатрією (за спеціальністю «Медико-профілактична справа»)

Всього годин – 60/2,0 кредита (практичних занять – 30,0, СРС – 30,0)Змістові модулі (всього годин/кредитів):

1. Ведення хворих на туберкульоз – 30/1 (практичних занять – 15,0, СРС – 15,0).

2. Ведення хворих на інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекцію – 30/1 кредита (практичних занять - 15,0, СРС – 15,0)
Програма з «Внутрішньої медицини» на 4 та 5 курсах передбачає вивчення основ внутрішньої медицини за основними її розділами (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія, загальні питання внутрішньої медицини, кардіологія, ревматологія, нефрологія, військова терапія), при цьому наголос робиться на вивченні етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики основних та найбільш розповсюджених захворювань внутрішніх органів.

Викладання основ внутрішньої медицини на 4 та 5 курсах (Модулі 1 та 2) проводиться у вигляді ротацій змістових модулів. Орієнтовна тривалість практичних занять – 4,6-4,7 годин. Основна мета цього курсу – вивчення студентом основ внутрішньої медицини. Акцент робиться на навичках збору анамнезу і фізикальному обстеженні та проведенні диференціальної діагностики. Студенти беруть участь у діагностично-лікувальному процесі стаціонарних пацієнтів під керівництвом викладачів кафедри. Також передбачено ознайомлення з процедурами, що найчастіше застосовуються в практиці внутрішньої медицини. Практичні заняття, клінічні обходи з асистентами, доцентами та професорами кафедри є найголовнішою частиною цього 6-тижневого курсу. Кожен студент щоденно записує та доповідає клінічні дані щодо обстежених хворих асистенту, два рази під час кожного модулю пише історію хвороби. В залежності від клінічних умов та можливостей дозволяється ротація змістових модулів на 4 та 5 курсах.

На 6 курсі студенти вивчають сучасну практику внутрішньої медицини (Модуль 3) шляхом курації госпіталізованих хворих з основними симптомами та синдромами, різноманітним клінічним перебігом захворювань та їх ускладненнями, на практичному занятті вивчають сучасні підходи до діагностики, диференціальної діагностики, лікування та профілактики захворювань та основних симптомів/синдромів по кожному з розділів внутрішньої медицини, існуючі стандарти діагностики та лікування, дані доказової медицини, а також невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини (Модуль 4). Орієнтовна тривалість практичних занять – 4,3-5,7 годин. Сучасна практика внутрішньої медицини побудована таким чином, щоб дозволити студентам брати участь у веденні пацієнтів з частими синдромами/симптомами та невідкладними станами, що зустрічаються в клініці внутрішньої медицини. Студенти також мають можливість удосконалити клінічні уміння та навички.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації.

Тематичні плани лекцій, практичних занять та СРС розкривають проблемні питання відповідних розділів внутрішньої медицини. У лекційному курсі максимально використовуються дидактичні засоби (мультимедійні презентації, слайди, учбові кінофільми, демонстрацію тематичних хворих). Лекційний та практичний етапи навчання студентів складаються, переважно, таким чином, щоб лекції або передували відповідним практичним заняттям, або, при ротації модулів, читались одним блоком. На 6 курсі лекції не передбачені навчальним планом.

Практичні заняття проводять на клінічних базах кафедри. Методика організації клінічних практичних занять з внутрішньої медицини передбачає необхідність: • зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги пацієнтам від моменту їх госпіталізації, обстеження, постановки діагнозу, лікування до виписки зі стаціонару;

 • оволодіти професійними практичними навичками; навичками роботи в команді студентів, лікарів, інших учасників процесу надання медичної допомоги;

 • сформувати у студента, як у майбутнього фахівця, розуміння відповідальності за рівень своєї підготовки, її удосконалення протягом навчання і професійної діяльності.

Для реалізації зазначеного необхідно на першому занятті відповідного модуля надати студенту детальний план роботи в клініці та забезпечити умови для його реалізації. Цей план повинен включати:

 • дослідження, які має засвоїти студент (або ознайомитись);

 • алгоритми (протоколи) обстежень, постановки діагнозу, лікування, профілактики відповідно до стандартів доказової медицини;

 • курацію пацієнтів, яку має здійснювати студент протягом циклу;

- доповіді історії хвороби пацієнта у навчальній групі, на клінічних обходах, практичних конференціях.

Курація пацієнта передбачає: 1. з'ясування скарг хворого, анамнезу захворювання та життя, проведення опитування за органами та системами;

 1. проведення фізикального обстеження хворого та визначення основних симптомів захворювання;

 1. аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження;

 2. формулювання діагнозу;

 3. призначення лікування;

 4. визначення заходів первинної та вторинної профілактики;

 5. доповідь результатів обстеження хворого командою студентів у навчальній групі, розбір під керівництвом викладача правильності встановлення діагнозу, диференційного діагнозу, призначеного обстеження, лікувальної тактики, оцінки прогнозу та працездатності, профілактики.

Рекомендовано проводити практичні заняття з включенням:

 1. контролю початкового рівня знань за допомогою тестів, складених у форматі запитання з 5 варіантами відповіді, з яких 1 – правильна;

 2. ведення 1-2 хворих з захворюваннями та станами, що відповідають тематиці заняття, з наступним обговоренням правильності встановлення діагнозу, диференціальної діагностики та лікувальних заходів із застосуванням засад доказової медицини і у відповідності до Національних та Європейських настанов і протоколів;

 3. розгляду результатів додаткових методів дослідження (лабораторних та інструментальних), які застосовуються при діагностиці і проведенні диференційного діагнозу, розгляд яких передбачений темою практичного заняття;

 4. контролю кінцевого рівня знань за тестовими завданнями, складеними у форматі Крок-2.

На практичних заняттях студентам рекомендується вести протоколи, в які необхідно вносити короткі відомості про хворих, обстежених під час практичного заняття, діагноз, план обстеження та призначене лікування.

Ведення хворого на 6 курсі передбачає самостійну роботу команди студентів (2-3 особи) "біля ліжка хворого" та включає: 1. з’ясування скарг хворого, анамнезу захворювання та життя, проведення опитування за органами та системами;

 2. проведення фізикального обстеження хворого та визначення основних симптомів та синдромів захворювання;

 3. аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження;

 4. формулювання діагнозу;

 5. проведення диференційного діагнозу в межах основного симптому або синдрому і складання плану обстеження;

 6. визначення тактики та призначення лікування, в тому числі прогноз-модифікуючого і симптоматичного;

 7. оцінку прогнозу та працездатності;

 8. визначення заходів первинної та вторинної профілактики.

СРС та індивідуальна робота студентів складає 30-56% у навчальному плані. Вона включає:

  • доаудиторну та позааудиторну підготовку студентів з питань курсу дисципліни;

  • роботу студентів у відділеннях клінічних баз кафедр, у тому числі у лабораторіях та відділеннях (кабінетах) функціональної діагностики, інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних методів дослідження при внутрішній патології у позааудиторний час;

  • засвоєння практичних навичок за допомогою фантомів та роботи з хворими;

  • індивідуальну СРС (виступ на науково-практичній конференції клініки, написання статей, доповідь реферату на практичному занятті, участь у роботі студентського гуртка, олімпіадах з дисципліни тощо);

  • роботу в комп’ютерному класі по підготовці до іспиту Крок-2;

  • опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять.

Викладачі кафедри забезпечують можливість здійснювати СРС. Під час практичних занять та підсумкового модульного контролю проводять контроль та оцінку її виконання. Теми, що винесені на самостійне опрацювання, оцінюються під час підсумкового модульного контролю.

Кафедри внутрішньої медицини мають право вносити зміни до навчальної програми у межах до 15%.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичному занятті відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби оцінки рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язання ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень і трактування та оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції організму людини, контроль засвоєння практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння тем модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню вивчення дисципліни, навчальним планом передбачено термін для перескладання.


Структурований план підготовки з дисципліни

«Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія» (4 курс), «Внутрішня медицина» (5 курс) для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України

зі спеціальності «Лікувальна справа» 7.12010001, «Педіатрія» 7.12010002,

«Медико-профілактична справа» 7.12010003

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

(годин/ кредитів ЕСТS)

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

Модуль 1:

Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія)

Змістових модулів – 5

240/8


40

130

70

4

Підсумковий модульний контроль

У тому числі -підсумковий контроль засвоєння модулю 1

6,0


4

Підсумковий модульний контроль

Модуль 2:

Внутрішня медицина

Змістових модулів – 4

240/8


10

140

90

5

Підсумковий модульний контроль

У тому числі -підсумковий контроль засвоєння модулю 2

6,6


5

Підсумковий модульний контроль

Примітка: 1 кредит ECTS - 30 год. Аудиторне навантаження – 62-70%, СРС – 30-38%.

Структурований план підготовки з дисципліни

«Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією» (6 курс)

для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України зі спеціальності «Лікувальна справа» 7.12010001

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

(годин/ кредитів ЕСТS)

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією

570/19

360

210

6
Модуль 3:

Сучасна практика внутрішньої медицини

Змістових модулей – 7

345/11,5
226,5

118,5

6

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 1

6,5 год.6

Підсумковий модульний контроль

Модуль 4:

Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини

135/4,5
88,5

46,5

6

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 4

6 год.


6

Підсумковий модульний контроль

Модуль 5:

Ведення хворих на туберкульоз, інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекцію

Змістових модулей – 2

90/3

45

45

6

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 5.

2 год.


6

Підсумковий модульний контроль

Примітка: 1 кредит ECTS - 30 год. Аудиторне навантаження - 63%, СРС - 37%.


Структурований план підготовки з дисципліни

«Внутрішня медицина з інфекційними хворобами» (6 курс)

для студентів вищих для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України

зі спеціальності ««Педіатрія» 7.12010002

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

(годин/ кредитів ЕСТS)

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

Внутрішня медицина з інфекційними хворобами

225/7,5
100

125

6
Модуль 3:

Сучасна практика внутрішньої медицини

Змістових модулей – 7

135/4,5
64,5

70,5

6

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 1

4,3 год.6

Підсумковий модульний контроль

Модуль 4.

Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини

60/2,0
25,5

34,5

6

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 4

4 год.


6

Підсумковий модульний контроль

Модуль 5:

Ведення хворих на інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекцію


30/1
10

20

6

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 5.

1,5


6

Підсумковий модульний контроль

Примітка: 1 кредит ECTS - 30 год. Аудиторне навантаження - 44%, СРС - 56%.

Структурований план підготовки з дисципліни

«Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією» (6 курс)

для студентів вищих медичних закладів зі спеціальності «Медико-профілактична справа» 7.12010003

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

(годин/ кредитів ЕСТS)

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією

285/9,5
160

125

6
Модуль 3:

Сучасна практика внутрішньої медицини

Змістових модулей – 7

135/4,5
85,1

49,9

6

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 1

5,3 год.6

Підсумковий модульний контроль

Модуль 4.

Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини

90/3,0
44,9

45,1

6

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 4

5 год.


6

Підсумковий модульний контроль

Модуль 5:

Ведення хворих на туберкульоз, інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекцію

Змістових модулей - 2


60/2

30

30

6

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 5.

2


6

Підсумковий модульний контроль

Примітка: 1 кредит ECTS - 30 год. Аудиторне навантаження - 56%, СРС - 44

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_________проф. Г.М. Ерстенюк

«_____» _______________2015р.
1.1 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
«ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА З ФТИЗІАТРІЄЮ»

(6 курс)

(назва навчальної дисципліни)


МОДУЛЬ 3

Сучасна практика внутрішньої медицини

7.12010001 «Лікувальна справа»

(шифр, назва спеціальності)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці»
Факультет: медичний

Кафедра: внутрішньої медицини №2 та медсестринстваФорма навчанняКурсСеместрКількість годин

Підсумко-

вий модуль-ний контроль (тиждень)Підсу-мок по дисцип-лініВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна11-12


93,3

-

57,6

-

-

35,7

Модуль 3 (38-40 тиждень)
Всього93,3

-

57,6

-

-

35,7Каталог: images -> Portal -> Vnutrishnya medycyna 2 -> Medychnyj fakultet -> Likuvalna sprava -> 6 kurs
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
6 kurs -> Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)
6 kurs -> Та медсестринства


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка