Та медсестринства


Тематичний план практичних занятьСторінка4/12
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.62 Mb.
#12691
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тематичний план практичних занять

Модуля 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини»

Спеціальність «Лікувальна справа» (7.12010001)з/п

Тема

Кількість акад. годин

1.

Ведення хворого з артеріальною гіпертензією

5,76

2.

Ведення хворого з хронічним (що повторюється) болем в грудній клітці

5,76

3.

Ведення хворого з болем в грудній клітці, що гостро виник

5,76

4.

Ведення хворого з порушеннями серцевого ритму

5,76

5.

Ведення хворого з порушеннями провідності серця

5,76

6.

Ведення хворого з задишкою

5,76

7.

Ведення хворого з набряковим синдромом

5,76

8.

Ведення хворого з легеневою гіпертензією

5,76

9.

Ведення хворого з шумом в серці

5,76

10.

Ведення хворого з хронічною серцевою недостатністю


5,76

11.

Ведення хворого з болем у спині та кінцівках

5,5

12.

Ведення хворого з суглобовим синдромом

5,5

13.

Ведення хворого з пурпурою

5,5

14

Ведення хворого з лихоманкою

5,5

15.

Ведення хворого зі схудненням

5,5

16.

Ведення хворого з дисфагією та печією


5,5

17.

Ведення хворого з диспепсією

5,5

18.

Ведення хворого з болем в животі

5,5

19.

Ведення хворого з діареєю

5,5

20

Ведення хворого з закрепами

5,5

21.

Ведення хворого з жовтяницею

5,5

22.

Ведення хворого з гепатомегалією та гепатолієнальним синдромом.

5,5

23.

Ведення хворого з портальною гіпертензією і асцитом

5,5

24.

Ведення хворого з легеневим інфільтратом

5,5

25.

Ведення хворого з хронічним кашлем

5,5

26.

Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом

5,5

27.

Ведення хворого з ціанозом

5,5

28

Ведення хворого з кровохарканням

5,5

29.

Ведення хворого з плевральним випотом

5,5

30.

Ведення хворого з анемією

5,7

31.

Ведення хворого з кровоточивістю

5,8

32.

Ведення хворого з лімфаденопатією

5,8

33.

Ведення хворого з лейкоцитозом і лейкопенією

5,8

34.

Ведення хворого з некомпенсованими формами цукрового діабету (кетоацидозом)

5,5

35.

Ведення хворого з хронічними ускладненнями цукрового діабету

5,5

36.

Ведення хворого з синдромом зоба


5,5

37.

Ведення хворого з синдромом артеріальної гіпертензії в ендокринологічній практиці


5,5

38.

Ведення хворого з сечовим синдромом

5,5

39.

Ведення хворого з нефротичним синдромом

5,5

40.

Ведення хворого з хронічною хворобою нирок

5,5

41.

Підсумковий модульний контроль засвоєння кредиту – модулю 3

6,5
Разом__226,5___ТЕМАТИЧНИЙ_план_самостійної_роботи_студентів'>Разом

226,5


ТЕМАТИЧНИЙ план самостійної роботи студентів

Модуля 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини»№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

104,5

2

Підготовка і написання історії хвороби

4

3

Підготовка до підсумкового модульного контролю

3

4

Індивідуальна робота:

  • Доповідь реферату на практичному занятті.

  • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

  • Доповідь історії хвороби на практичному занятті

  • Написання тез, статей

7

Разом

118,5


МОДУЛЬ 4

Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини

(спеціальністЬ «Лікувальна справа» 7.12010001)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_________проф. Г.М. Ерстенюк«_____» _______________2015р.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
«ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА З ФТИЗІАТРІЄЮ»

(6 курс)

(назва навчальної дисципліни)


МОДУЛЬ 4

Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини

7.12010001 «Лікувальна справа»

(шифр, назва спеціальності)
Факультет: медичний

Кафедра: внутрішньої медицини №2 та медсестринстваФорма навчанняКурсСеместрКількість годин

Підсумко-

вий модуль-ний контроль (тиждень)Підсу-мок по дисцип-лініВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна11-12


46

-

28,4

-

-

17,6

Модуль 4 (38-40 тиждень)
Всього46

-

28,4

-

-

17,6


Робочий навчальний план склали:

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства професор Вакадюк І.П., професор Середюк Н.М., професор Середюк В.Н.; доценти: к.мед.н. Барила Г.Г., к.мед.н. Ванджура І.Ю., к.мед.н. Глушко Н.Л., к.мед.н. Нестерак Р.В., к.мед.н. Ванджура Я.Л., к.мед.н. Звонар П.П., к.мед.н. Гайналь Н.П., к.мед.н. Сарапук О.Р., к.мед.н. Якубовська І.О., к.мед.н. Юсипчук У.В., к.мед.н. Мергель Т.В., к.мед.н. Деніна Р.В., к.мед.н. Галюк Н.М..

1.2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з внутрішніх захворювань для студентів VІ курсу

медичного факультету по кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства

за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа»

на 2015/2016 навчальний рік
МОДУЛЬ 4. Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини

(спеціальність «Лікувальна справа» (7.12010001)

п/п

Тема практичного заняття

Години

СРС
1.

Курація хворого з гіпертензивним кризом.

5,9

3,1

2.

Курація хворого з гострим коронарним синдромом

5,9

3,1

3.

Курація хворого з гострою серцевою недостатністю.

5,9

3,1

4.

Курація хворого з короткочасною втратою свідомості (синкопе)

5,9

3,1

5.

Курація хворого з пароксизмальними порушеннями серцевого ритму.

Етап підсумкового модульного контролю рівня знань.5,9

3,1

Всього за модуль 4, змістовий модуль 1

29,5

15,5


Тема 1. Курація хворого з гіпертензивним кризом.

Критерії діагнозу неускладненого та ускладненого гіпертензивного кризів. Стандарти невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапах залежно від виду криза та характеру ураження органів-мішеней. Профілактика кризів.Тема 2. Курація хворого з гострим коронарним синдромом

Критерії діагнозу, диференціальна діагностика та стандарти невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапах. Тактика ведення хворого в залежності від варіанту гострого коронарного синдрому. Терапія, що покращує прогноз. Первинна та вторинна профілактика.Тема 3. Курація хворого з гострою серцевою недостатністю.

Критерії діагнозу, диференціальна діагностика та стандарти невідкладного лікування гострої серцевої недостатності на догоспітальному та госпітальному етапах. Тактика лікування в залежності від причини і клінічного варіанту. Первинна та вторинна профілактика.Тема 4. Курація хворого з короткочасною втратою свідомості (синкопе).

Критерії діагнозу, диференціальна діагностика і лікування. Тактика ведення хворих в залежності від причини (кардіогенні: зокрема, при структурній патології – клапанні вади серця, в т.ч. стеноз гирла аорти, гіпертрофічна кардіоміопатія, перикардит/тампонада серця, дисфункція протезу клапана, розшарування аорти, висока легенева артеріальна гіпертензія, тромбоемболія легеневої артерії; аритмогенні: пароксизмальні порушення серцевого ритму, дисфункція синусового вузла, високостепенева атріовентрикулярна блокада, дисфункція штучного водія ритму; рефлекторні, в тому числі вазавагальні, ситуаційні, при подразненні каротидного синусу та внаслідок ортостатичної гіпотензії). Роль інструментальних та лабораторних методів обстеження. Рекомендації щодо профілактики.Тема 5. Курація хворого з пароксизмальними порушеннями серцевого ритму.

Шлуночкова екстрасистолія високих градацій, суправентрикулярна (в тому числі при синдромі WPW) та шлуночкова пароксизмальна тахікардії, персистуюча форма фібриляції та тріпотіння передсердь. Стандарти діагностики, диференціальна діагностика та невідкладне лікування на догоспітальному та госпітальному етапах. Тактика лікування в залежності від виду порушення серцевого ритму і стану гемодинаміки. Електроімпульсна терапія та електрокардіостимуляція. Рекомендації щодо профілактики.Етап підсумкового модульного контролю рівня знань.


Тематичний план самостійної роботи студентів

з внутрішніх захворювань для студентів VІ курсу

медичного факультету по кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства

за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа»

на 2015/2016 навчальний рік

Модуля 4. «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»


з/п

Тема практичного заняття

Години

1.

Підготовка за темою №1 «Курація хворого з гіпертензивним кризом.»

- Удосконалення методики вимірювання артеріального тиску та інтерпретації отриманих даних3,1

2.

Підготовка за темою №2 «Курація хворого з гострим коронарним синдромом»

- Удосконалення методики реєстрації та інтерпретації ЕКГ за темою

- Удосконалення трактування результатів лабораторних методів обстеження (біохімічні маркери некрозу міокарда)


3,1

3.

Підготовка за темою №3 «Курація хворого з гострою серцевою недостатністю»

- Удосконалення трактування ЕхоКГ за темою3,1

4.

Підготовка за темою №4 «Курація хворого з короткочасною втратою свідомості (синкопе)»

- Удосконалення інтерпретації ЕКГ за темою

- Удосконалення методики вимірювання артеріального тиску та інтерпретації отриманих даних


3,1

5.

Підготовка за темою №5 «Курація хворого з пароксизмальними порушеннями серцевого ритму»

- Удосконалення інтерпретації ЕКГ за темою

- Удосконалення трактування даних коагулограми


3,1
Всього

15,5


Каталог: images -> Portal -> Vnutrishnya medycyna 2 -> Medychnyj fakultet -> Likuvalna sprava -> 6 kurs
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
6 kurs -> Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)
6 kurs -> Та медсестринства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка