Та медсестринства


Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завданьСторінка6/12
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їх об'єму та значимості, але не більше 1 бала. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність до максимально можливої поточної суми – 120 балів.

Додаткові бали за індивідуальну роботу студента по модулю 4: за участь в роботі студентського наукового гуртка – 0,25 бала, за усну доповідь на студентській науковій конференції – 0,25 бала, за участь в олімпіаді з терапії або написання наукових тез, статей – 0,5 бала.

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому модульному контролі.«ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ

ТА З ФТИЗІАТРІЄЮ». МОДУЛЬ 3.

«Сучасна практика внутрішньої медицини».

Змістовий модуль 1. «Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці»

Змістовий модуль 5. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці»

Засоби проведення поточного контролю рівня знань студентів відбувається наступним чином:

1. Тестовий котроль (вхідний та вихідний рівень знань) – максимально 1 бал.

2. Клінічне обстеження хворого – максимально 1 бал.

3. Теоретичний рівень знань – максимально 1 бал.

Структура поточного контролю рівня знань: бал за тестовий контроль, бал за клинічне обстеження хворого, бал за теоретичний рівень знань.

Тестовий контроль (вхідний та вихідний рівень знань) – 1-5 правильних відповідей 0 балів, 6-8 правильних відповідей – 0,25, 9-10 правильних відповідей 0,5 балів.


Критерії оцінювання

Відповідь повністю правильна

Виконує, але допускає деякі помилки

Не може виконати

 1. Клінічне обстеження хворого

1,0

0,5

0

 1. Теоретичний рівень знань:
 • усна відповідь

0,5

0,25

0

 • самостійна робота (виконання завдань у робочому зошиті)

до однієї теми у робочому зошиті для самостійної роботи буде запропоновано п᾽ять завдань різних видів, кожне завдання теми буде оцінюватись у 0,1 бал, тому максимальна оцінка самостійної роботи підготовки за темою становитиме – 0,5 бала


Максимальний позитивний бал: бали ( занять х 3).

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю бал (х 3занять).

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ

ТА З ФТИЗІАТРІЄЮ». МОДУЛЬ 4.

«Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»

Засоби проведення поточного контролю рівня знань студентів відбувається наступним чином:

1. Тестовий котроль (вхідний та вихідний рівень знань) – 2 бала.

2. Клінічне обстеження хворого – 2 бала.

3. Теоретичний рівень знань – максимально 4 бала.

Структура поточного контролю рівня знань: бал за тестовий контроль, бал за клинічне обстеження хворого, бал за теоретичний рівень знань.

Тестовий контроль (вхідний та вихідний рівень знань) – 1-5 правильних відповідей 0 балів, 6-8 правильних відповідей – 0,5, 9-10 правильних відповідей – 1 бал.


Критерії оцінювання

Відповідь повністю правильна

Виконує, але допускає деякі помилки

Не може виконати

 1. Клінічне обстеження хворого

2,0

1,0

0

 1. Теоретичний рівень знань:
 • усна відповідь

2,0

1,0

0

 • самостійна робота (виконання завдань у робочому зошиті)

до однієї теми у робочому зошиті для самостійної роботи буде запропоновано п᾽ять завдань різних видів, кожне завдання теми буде оцінюватись у 0,4 бала, тому максимальна оцінка самостійної роботи підготовки за темою становитиме – 2,0 бала


Максимальний позитивний бал: бали ( занять х 3).

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю бал (х 3занять).

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО контролЮ знань СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.12010001 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА З ФТИЗІАТРІЄЮ» на 2015-2016 н.р.

МОДУЛЬ 3

Сучасна практика внутрішньої медицини

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці»

Етап підсумкового модульного контролю

МОДУЛЬ 3. Сучасна практика внутрішньої медицини (спеціальність «Лікувальна справа» (7.12010001). Змістовий модуль 1. «Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці» оцінюється наступним чином: Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модулю, становить 21 бал; Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 12 балів.


Етап підсумкового модульного контролю проводиться за такою структурою:

1. Тестовий модульний контроль – максимально 6 балів;

2.Оцінювання практичних навичок – максимально 5 балів;

3. Усна співбесіда – максимально 10 балів.


I. Перша частина підсумкового модульного контролю: тестовий контроль – максимально 6 балів.

Перша частина етапу підсумкового модульного контролю - тестовий контроль проводиться шляхом комп’ютерного тестування із використанням EasyQuizzy, RealTest програм. Програма при кожному тестуванні генерує нову послідовність тестів. Максимальна кількість - 6 балів. Для тестування використовується 50 завдань з бази ліцензійного іспиту «Крок-2». Прохідний бал на модульному контролі 75%, що складає не менше 38 правильних відповідей. Оцінювання проводиться за критеріями: 38-40 правильних відповідей – 1 бал, 41-42 правильних відповідей – 2 бала, 43-44 правильних відповідей – 3 бала, 45-46 правильних відповідей – 4 бала, 47-48 – 5 балів, 49-50 – 6 балів.
II. Друга частина етапу підсумкового модульного контролю: оцінювання практичних навичок – максимально 5 балів.

Критерій оцінювання

Правильно виконує у повному обсязі

Виконує, але допускає помилки або виконує не у повному обсязі

Не може виконати

 1. Збирання скарг, анамнезу захворювання, анамнезу за системами та анамнезу життя – максимально 1 бал.

1,0

0,5

0

 1. Фізикальне обстеження хворого – максимально 1 бал.

1,0

0,5

0

 1. Обґрунтування та постановка найбільш вірогідного попереднього клінічного або синдромного діагнозу – максимально 1 бал.

1,0

0,5

0

4. План обстеження та план лікування – максимально 2 бала.

2,0

1,0

0

Загальна сума балів

III. Третя частина етапу підсумкового модульного контролю: усна співбесіда – максимально 10 балів.

Критерій оцінювання

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати правильно у повному обсязі

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати, але допускає помилки або не у повному обсязі

Не може вирішити ситуаційну задачу чи проінтерпретувати результати досліджень

Блок 1. Ситуаційна задача з діагностики невікладного стану та з визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги – максимально
3 бала.


3,0

1,5

0

Блок - 2. Оцінювання результатів лабораторних досліджень – максимально 2 бала:

-Аналіз та оцінка результатів дослідження аналізу крові з формулою та підрахунком кількості тромбоцитів

або

-Аналіз та оцінка результатів дослідження загального аналізу сечіабо

- Аналіз та оцінка результатів дослідження перикардіальної, асцитичної і синовіальної рідин запального та незапального характеру2,0

1,0

0

Критерій оцінювання

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати правильно у повному обсязі

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати, але допускає помилки або не у повному обсязі

Не може вирішити ситуаційну задачу чи проінтерпретувати результати досліджень

Блок 3. Аналіз та оцінка електрокардіограм – максимально
3 бала


3,0

1,5

0

Блок - 4. Аналіз та оцінка рентгенограм, протоколів променевого (ультразвукового, рентгенологічного) дослідження та фотосвітлин – максимально 2 бала.

2,0

1,0

0

Загальна сума балів

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО контролЮ знань СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.12010001 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА З ФТИЗІАТРІЄЮ» на 2015-2016 н.р.

МОДУЛЬ 4

«Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»

Етап підсумкового модульного контролю

МОДУЛЬ 4. Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини (спеціальність «Лікувальна справа» (7.12010001) оцінюється наступним чином: Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модулю, становить 30 балів; Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 20 балів.


Етап підсумкового модульного контролю проводиться за такою структурою:

1. Тестовий модульний контроль – максимально 10 балів;

2.Оцінювання практичних навичок – максимально 10 балів;

3. Усна співбесіда – максимально 10 балів.I. Перша частина етапу підсумкового модульного контролю: тестовий контроль – максимально 10 балів. Перша частина етапу підсумкового модульного контролю: тестовий контроль максимально 2 бала. Тестовий контроль проводиться шляхом комп’ютерного тестування із використанням EasyQuizzy, RealTest програм. Програма при кожному тестуванні генерує нову послідовність тестів. Для тестування використовується 50 завдань з бази ліцензійного іспиту «Крок-2». Прохідний бал на модульному контролі 75%, що складає не менше 38 правильних відповідей. Оцінювання проводиться за критеріями: 38 правильних відповідей – 1 бал, 39 правильних відповідей – 2 бали, 40 правильних відповідей – 3 бали, 41 правильних відповідей – 4 бали, 42 правильних відповідей – 5 балів, 43 правильних відповідей – 6 балів, 44 правильних відповідей – 7 балів, 45-46 правильних відповідей – 8 балів, 47-48 правильних відповідей – 9 балів, 49-50 правильних відповідей – 10 балів.
IІ. Друга частина етапу підсумкового модульного контролю: оцінювання практичних навичок студентів VІ курсу медичного факультету – максимально
10 балів


Критерій оцінювання

Правильно виконує у повному обсязі

Виконує, але допускає помилки або виконує не у повному обсязі

Не може виконати

 1. Збирання скарг, анамнезу захворювання, анамнезу за системами та анамнезу життя – максимально 2,0 бала.

2,0

1,0

0

 1. Фізикальне обстеження хворого – максимально 3,0 бала.

3,0

1,5

0

 1. Обґрунтування та постановка найбільш вірогідного попереднього клінічного або синдромного діагнозу – максимально
  2,0 бала.


2,0

1,0

0

 1. План обстеження та план лікування – максимально 3,0 бала.

3,0

1,5

0

Загальна сума балів


III. Третя частина етапу підсумкового модульного контролю: усна співбесіда – максимально 10 балів

Критерій оцінювання

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати правильно у повному обсязі

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати, але допускає помилки або не у повному обсязі

Не може вирішити ситуаційну задачу чи проінтерпретувати результати досліджень

Блок - 1. Ситуаційна задача з діагностики невікладного стану та з визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги – максимально 3,0 бала.

3,0

1,5

0

Блок - 2. Оцінювання результатів лабораторних досліджень – максимально 2,0 бала:

-Аналіз та оцінка результатів дослідження аналізу крові з формулою та підрахунком кількості тромбоцитів або

-Аналіз та оцінка результатів дослідження загального аналізу сечі

або


- Аналіз та оцінка результатів дослідження перикардіальної, асцитичної і синовіальної рідин запального та незапального характеру.

2,0

1,0

0

Критерій оцінювання

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати правильно у повному обсязі

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати, але допускає помилки або не у повному обсязі

Не може вирішити ситуаційну задачу чи проінтерпретувати результати досліджень

Блок - 3. Аналіз та оцінка електрокардіограм – максимально
3,0 бала.


3,0

1,5

0

Блок - 4. Аналіз та оцінка рентгенограм, протоколів променевого (ультразвукового, рентгенологічного) дослідження та фотосвітлин – максимально 2,0 бала.

2,0

1,0

0

Загальна сума балів

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО контролЮ знань СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.12010001 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА З ФТИЗІАТРІЄЮ» на 2015-2016 н.р.

МОДУЛЬ 3

Сучасна практика внутрішньої медицини

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5

«Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці»
Етап підсумкового модульного контролю

МОДУЛЬ 5. Сучасна практика внутрішньої медицини (спеціальність «Лікувальна справа» (7.12010001). Змістовий модуль 5. «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці» оцінюється наступним чином: Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модулю, становить 6 балів; Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 4 балів.


Етап підсумкового модульного контролю проводиться за такою структурою:

1. Тестовий модульний контроль – максимально 2 бала;

2.Оцінювання практичних навичок – максимально 2 бала;

3. Усна співбесіда – максимально 2 бала.


I. Перша частина підсумкового модульного контролю: тестовий контроль – максимально 2 бала.

Перша частина етапу підсумкового модульного контролю - тестовий контроль проводиться шляхом комп’ютерного тестування із використанням EasyQuizzy, RealTest програм. Програма при кожному тестуванні генерує нову послідовність тестів. Максимальна кількість - 6 балів. Для тестування використовується 50 завдань з бази ліцензійного іспиту «Крок-2». Прохідний бал на модульному контролі 75%, що складає не менше 38 правильних відповідей. Оцінювання проводиться за критеріями: 38-40 правильних відповідей – 0,5 бала, 41-43 правильних відповідей – 1,0 бал, 44-46 правильних відповідей – 1,5 бала, 47-50 правильних відповідей – 2 бала.

II. Друга частина етапу підсумкового модульного контролю: оцінювання практичних навичок – максимально 2 бала.Критерій оцінювання

Правильно виконує у повному обсязі

Виконує, але допускає помилки або виконує не у повному обсязі

Не може виконати

 1. Збирання скарг, анамнезу захворювання, анамнезу за системами та анамнезу життя – максимально 0,5 бала.

0,5

0,25

0

 1. Фізикальне обстеження хворого – максимально 0,5 бала.

0,5

0,25

0

 1. Обґрунтування та постановка найбільш вірогідного попереднього клінічного або синдромного діагнозу – максимально
  0,5 бала.


0,5

0,25

0

4. План обстеження та план лікування – максимально 0,5 бала.

0,5

0,25

0

Загальна сума балів

III. Третя частина етапу підсумкового модульного контролю: усна співбесіда – максимально 2 бала

Критерій оцінювання

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати правильно у повному обсязі

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати, але допускає помилки або не у повному обсязі

Не може вирішити ситуаційну задачу чи проінтерпретувати результати досліджень

Блок 1. Ситуаційна задача з діагностики невікладного стану та з визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги – максимально 0,5 бала.

0,5

0,25

0

Блок - 2. Оцінювання результатів лабораторних досліджень – максимально 0,5 бала:

-Аналіз та оцінка результатів дослідження аналізу крові з формулою та підрахунком кількості тромбоцитів

або

-Аналіз та оцінка результатів дослідження загального аналізу сечіабо

- Аналіз та оцінка результатів дослідження перикардіальної, асцитичної і синовіальної рідин запального та незапального характеру0,5

0,25

0

Критерій оцінювання

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати правильно у повному обсязі

Ситуаційну задачу вирішує або інтерпретує результати, але допускає помилки або не у повному обсязі

Не може вирішити ситуаційну задачу чи проінтерпретувати результати досліджень

Блок 3. Аналіз та оцінка електрокардіограм – максимально
0,5 бала


0,5

0,25

0

Блок - 4. Аналіз та оцінка рентгенограм, протоколів променевого (ультразвукового, рентгенологічного) дослідження та фотосвітлин – максимально 0,5 бала.

0,5

0,25

0

Загальна сума балів

1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.4.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Беренс К., Висоцька О.І., Голубовська О.А., Кузін І.В., Андріїшин Л-О.І., Корчинський М.Ч., Висоцький В.І., Марциновська В.А., Мельник А.М., Шаповал А.Ю., Юр᾽єва І.А. Сучасні технології організації протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу та наркозалежності: роль первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.- Київ, КІМ.- 2015.- С.496.

 2. Військова та клінічна токсикологія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. М.М. Козачка. – Київ, 2007. – 376 с.

 3. Військова та клінічна токсикологія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. М.М. Козачка. – Київ, 2007. – 448 с.

 4. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2008. – 1056 с.

 5. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 2 /А.С.Свінцицький, Л.Ф.Конопльова, Ю.І.Фещенко та ін.; За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 с.

 6. Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник. / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; За ред. проф. А.С. Свінціцького. – ВСВ «Медицина», 2014. – 1272 с. + 16с. кольоров. вкл.

 7. Диференціальна діагностика основних синдромів при захворюваннях органів дихання та додаткові матеріали з фтизіатрії: Навчальний посібник / За ред. проф. Л.Д. Тодоріко– БДМУ Чернівці: Медуніверситет, 2011. – 320 с.

 8. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 3, перероб. та доп. – Вінниця. Нова Книга, 2013. – 480 с.

 9. Ендокринологія: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів / за ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360 с.

 10. Інфекційні хвороби. Під редакцією Голубовської О.А.-Київ, ВСВ «Медицина».- 2014.- 783 с.

 11. Клінічно--рентгенологічний атлас з діагностики захворювань легень / [Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів, В.П. Шаповалов, А.В. Бойко]; за ред. проф. Л.Д. Тодоріко. – Чернівці: Медуніверситет, 2013. – 342 с.

 12. Наказ МОЗ України № 593 від 12.12.2004 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Нефрологія».

 13. Наказ МОЗ України № 271 від 13.06.2005 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія».

 14. Наказ МОЗ України № 436 від 03.07.2006 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».

 15. Наказ МОЗ України №430 від 03.07.2006 р. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

 16. Наказ МОЗ України № 676 від 12.10.2006 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ревматологія».

 17. Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

 18. Наказ МОЗ України № 647 від 30.06.2010 "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим зі спеціальності "Гематологія".

 19. Наказ МОЗ України від 11.05.2011 р. №280/44 «Про затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності "Нефрологія".

 20. Наказ МОЗ України від 23.05.2011 р. №816 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги. Первинна медична допомога».

 21. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 р. №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії». Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія».

 22. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 р. № 600 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії». Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Диспепсія».

 23. Наказ МОЗ України від 27 червня 2013 р. № 555 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічне обструктивне захворювання легені».

 24. Наказ МОЗ України від 08 жовтня 2013 р. № 868 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма».

 25. Наказ МОЗ України від 31.10.2013 р. № 943 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба».

 26. Наказ МОЗ України від 15 січня 2014 р. № 34 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги «Гіпертонічний криз», ««Раптова серцева смерть», «Гостра дихальна недостатність», «Гіповолемічний шок», «Гострі отруєння», «Тромбоемболія легеневої артерії».

 27. Наказ МОЗ України від 02.04.2014 р. №233 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит С».

 28. Наказ МОЗ України від 11.04.2014 р. № 263 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ревматоїдному артриті». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Ревматоїдний артрит».

 29. Наказ МОЗ України від 02.07.2014 р. № 455. Уніфікований клінічний протокол естреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST».

 30. Наказ МОЗ України від 03.09.2014 р. № 613 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих».

 31. Наказ МОЗ України від 10.09.2014 р. № 638 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічний панкреатит».

 32. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 р. №826 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Алкогольний гепатит». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аутоімунний гепатит». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Неалкогольний стеатогепатит».

 33. Наказ МОЗ України від 8 червня 2015 р. № 327. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Кашель у дорослих».

 34. Невідкладна медична допомога: Навч. посібник / К.М.Амосова, Б.Г.Безродний, О.А.Бур’янов, Б.М.Венцківський та ін.; За ред. Ф.С.Глумчера, В.Ф.Москаленка. – К.: Медицина, 2006. – 632 с.

 35. Невідкладні стани в ендокринології: навч. – метод. посіб. (М.В. Власенко, А.В. Паламарчук, В.С. Вернигородський та ін..) – К.: РВХ «ФЕРЗЬ», 2010. – 104с.

 36. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 1. «Нова книга», 2009. – 640 с.

 37. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 2. «Нова книга», 2009. - 784 с.

 38. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 3. «Нова книга», 2010. - 1006 с.

 39. Практикум з внутрішньої медицини: навч. пос. / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2012 р. – 416 с.

 40. Свінцицький А.С., Яременко О.Б., Пузанова О.Г., Хомченкова Н.І. Ревматичні хвороби та синдроми. – К. :"Книга плюс", 2006. – 680 с.

 41. Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затверджений наказом МОЗ України 18.08.2010 р. № 684.

 42. Тодоріко Л.Д., Бойко А.В. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Київ: Медкнига, 2013. – 432 с.

 43. Туберкульоз , ВІЛ-інфекція/СНіД. В.Ф. Москаленко, Р.Г. Процюк, В.І. Петренко та ін. Медицина, Київ. -2010, 423с.

 44. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Ко-інфекція (Туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), затверджений наказом МОЗ України 31.12.2014 р. № 1039.

 45. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим «Туберкульоз», затверджений наказом МОЗ України 04.09.2014р. №620.

 46. Фещенко Ю.І. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом. Виробниче видання. – К.: Здоров’я, 2013. – 704 с.

 47. Фтизіатрія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рівнів аакредитації/ За ред. В.І. Петренка. — К., 2015. — 472 с.

 48. Фтизіатрія: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів старших курсів, лікарів-інтернів та практичних лікарів / За ред. проф. Л.Д. Тодоріко. – Чернівці: Медуніверситет, 2012. – 521 с.

 49. Эндокринология. Учебник: П.Н. Боднар, Г.П.Михальчишин, Ю.И.Комиссаренко и др. под ред.: проф. П.Н. Боднара. – Винница. Нова Книга, 2015. – 496 с.

Додаткова

 1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник / Ф.С. Глумчер, Л.П. Чепкий, Л.В. Усенко та ін.; за ред. Ф.С. Глумчера. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 336 с.

 2. Болезни системы крови /С.А.Гусева, В.П.Вознюк, М.Д. Бальшин.- К.:Логос, 2001.-542с.

 3. Закон України № 4565-VI від 22.03.2012 «Про протидію захворюванню на туберкульоз».

 4. Клинические рекомендации. Ревматология. Е.Л.Насонова.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2008.-288 с.

 5. Лекції з гематології / П.М. Перехрестенко, Л.М. Ісакова, Н.М. Третяк, Д.А. Лисенко, С.В. Бондарчук. – К.: Нора-прінт, 2005. – 128 с.

 6. Наказ МОЗ України № 551 від 12.07.2010 р. Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків.

 7. Наказ МОЗ України № 126 від 15.02. 2013 р. Клінічний протокол лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз протитуберкульозними препаратами ІІ ряду, закупленими за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

 8. Номенклатура, класифікація, критерії діагностики та програма лікування ревматичних хвороб. Під ред. член.-кор. АМН України В.М.Коваленка, проф. Н.М.Шуби, Київ 2004, «Зовнішторгвидав» України.- 156 с.

 9. Петренко В.И. Побочные действия противотуберкулезных препаратов. Учебное пособие. / В.И. Петренко, Е. Н. Рознатовская, А. В. Радыш. – Киев: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2014. – 103 с.

 10. Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих / [В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Н.В. Котова та ін.]. – Київ: Здоров’я, 2010. – 160 с.

 11. Свінцицький А.С., Яременко О.Б., Пузанова О.Г., Хомченкова Н.І. Ревматичні хвороби та синдроми. – К. :"Книга плюс", 2006. – 680 с.

 12. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти, діагностика та лікування / За ред. проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. Ю.М. Сіренка. - К., 2011. –128с.

 13. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / За ред. В.М.Коваленка, М.І.Лутая. – К.: Моріон, 2011. – 408 с.

 14. Третяк Н.М. Гематологія: Навч. Посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2005.- С.240.

 15. Фтизіатрія: навчальний посібник. / В.Ф. Москаленко, В.І. Петренко, Г. О. Тимошенко. – Київ: ВСВ «Медицина», 2010. – 199 с.

 16. Фтизіатрія. Підручник для студентів ВМНЗ IV рівнів акредитації / За ред. Петренка В.І. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 503 с.

 17. Фтизіатрія: навчально-методичний посібник. Збірник завдань для тестового контролю знань / За ред. В.Ф. Москаленка, В.І. Петренка. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 296 с.

 18. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація протитуберкульозної допомоги населенню. – К: Здоров’я, 2006. – 656 с.

 19. Харченко Н.В., Бабак О.Я., Гастроентерологія. Підручник - К., 2007. – 720 с.

 20. Basic & Clinical Endocrinology. Seventh edition. Edited by Francis S. Greenspan, David G. Gardner. – Mc Grew – Hill Companies, USA, 2004. – 976p.

 21. Endocrinology: Textbook (Ed. by prof. Petro M. Bodnar. – 2th ed. – Vinnytsia: Нова Книга, 2012. – 328 рр.

 22. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 18th edition /Editors: M.H. Beers, R.S. Porter, Th.V. Jones //Merck Sharp & Dohme Corp., 2006. –2991 p.

 23. Міжнародні стандарти контролю за туберкульозом Переклад українською [Електронний ресурс] http://stbcu.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/draft-International-standard_UKR.pdf

 24. Руководящие принципы для интенсивного выявления туберкулеза и профилактической терапии изониазидом у людей, живущих с ВИЧ, в условиях нехватки ресурсов Всемирная организация здравоохранения, 2011 г. [Электронний ресурс]. Режим доступу: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789244500705_rus.pdf?ua=1

 25. Тактика ведения больных с сочетанной инфекцией ТБ и ВИЧ Клинический протокол для Европейского региона ВОЗ (обновленная версия 2013 г.) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/218516/Management-of-tuberculosis-and- HIV-coinfection- Rus.pdf

 26. Туберкулез и ВИЧ-инфекция: тактика ведения пациентов с сочетанной инфекцией. Клинический протокол для Европейского региона ВОЗ, 2006 [Электронний ресурс]. Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/78132/Chap_4_TB_4_web_rus.pdf

 27. World Health Organization. WHO global strategy for the surveillance and monitoring of HIV drug resistance 2012 (http:// www.who.int / hiv / pub / drugresistance / drug_resistance strategy /cn.pdf)WДодаток до робочої програми

Форма N Н-3.04

ОНОВЛЕНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Затверджений на засіданні кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства протоколом №___ від ______________

А. Основна

1. Лекції професора

2. Внутрішня медицина: Терапія: Підручник для мед. ВНЗ І-ІІІ рів. акред. – 4-те вид., випр. Допущено МОЗ / Середюк Н.М., Вакалюк І.П. – К., 2013. – 668 с., тв. пал. (ст. 4 пр.).

3. Внутрішня медицина: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред.: У 3-х т. – Т.2 Рекомендовано МОЗ / За ред. К.М.Амосової. – К., 2009. – 1088 с. + 24 с. кольор. вкл., тв. пал. (ст.2 пр.).Інформаційні ресурси:

5. Сайт «Івано-Франківського національного медичного університету» http://www.ifnmu.edu.ua/uk/Б. Додаткова

1. Коваленко В.М., Лутай М.І. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування. К.: Моріон, 2011. – 408 с.

2. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина / Підручник для студентів вищих медичних навчальних заходів ІІІ-ІV рівнів акредитації . – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – 928с.: іл.; вст. кольор. [8с.]

3. Всеукраїнська електронна бібліотека, розділ «Внутрішні хвороби» http://youalib.com4. Свіщенко Є.П., Багрій А.Е., Єна Л.М. та ін. Настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» / Київ. – 2012. – 108с.
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. ЗАГАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.
2.1.1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета (кінцеві цілі) вивчення навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» встановлена на основі додатка Б і додатка Г освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки спеціаліста. Кінцеві цілі вивчення дисципліни сформульовані з точки зору логіки підготовки спеціаліста, як загальні по відношенню до конкретних цілей. Кінцеві цілі навчальної дисципліни визначені у блоках змістових модулів ОПП.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці внутрішньої медицини

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених захворювань у клініці внутрішньої медицини

 • Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених захворювань у клініці внутрішньої медицини

 • Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці внутрішньої медицини

 • Визначати провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішньої медицини

 • Обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань у клініці внутрішньої медицини

 • Складати план обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях у клініці внутрішньої медицини та їх ускладненнях

 • Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати та формулювати клінічний діагноз основних захворювань у клініці внутрішньої медицини

 • Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях у клініці внутрішньої медицини

 • Призначати немедикаментозне і медикаментозне лікування, в т.ч. прогноз-модифікуюче, при найбільш поширених захворюваннях у клініці внутрішньої медицини

 • Проводити немедикаментозну і медикаментозну первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях у клініці внутрішньої медицини

 • Визначати прогноз та працездатність хворих з основними захворюваннями у клініці внутрішньої медицини

 • Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у клініці внутрішньої медицини

 • Застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів у клініці внутрішньої медицини

 • Виконувати медичні маніпуляції

 • Вести медичну документацію у клініці у клініці внутрішньої медицини

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.

Каталог: images -> Portal -> Vnutrishnya medycyna 2 -> Medychnyj fakultet -> Likuvalna sprava -> 6 kurs
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
6 kurs -> Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)
6 kurs -> Та медсестринства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка