Та медсестринства


МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка7/12
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета (кінцеві цілі) вивчення дисципліни "Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією" (6 курс) встановлена на основі ОКХ та ОПП підготовки лікаря за фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.12010001 "Лікувальна справа" визначає наступні типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального медичного закладу, засвоєння яких повинні забезпечувати кафедри внутрішньої медицини. Студент повинен вміти:1. Збирати інформацію про пацієнта (3.ПФ.С.01)

За умов стаціонару, амбулаторії або вдома у хворого, використовуючи результати співбесіди з пацієнтом, за стандартною схемою опитування хворого збирати дані про його скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в тому числі професійний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем.

За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта тощо), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами:


 • збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, положення в ліжку, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри і слизових оболонок, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитоподібної та молочних залоз);

 • обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та доступних судин, визначення меж серця за допомогою перкусії, аускультація серця та судин);

 • обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легень);

 • обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія відділів кишківника, області шлунку, визначення меж печінки, її поверхні і нижнього краю, пальпація і перкусія селезінки, пальпація ділянки підшлункової залози, пальпація нирок, сечового міхура);

 • обстежувати стан кістково-м’язового апарату та суглобів (огляд та пальпація);

2. Встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання (шифр типової задачі 1.ПФ.Д.01).

 • За стандартними методиками, використовуючи дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, вміти виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром.

 • Використовуючи дані анамнезу хворого та дані огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання і скласти перелік захворювань, з якими необхідно провести диференціальну діагностику.

 • Призначити лабораторне та інструментальне обстеження хворого.

 • Використовуючи дані анамнезу, клінічного обстеження, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого за певним алгоритмом, здійснювати диференціальну діагностику захворювань.

3. Діагностувати невідкладні стани (1.ПФ.Е.02)

За будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики клінічного обстеження, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, поставити діагноз.4. Оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень (3.ПФ.Д.02)

В умовах лікувальної установи, використовуючи знання про людину, її органи та системи, оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень.5. Визначати стратегію лікування хворого (3.ПФ.С.03)

В лікувальній установі, вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати стратегію лікування (консервативне, оперативне) захворювання. 1. Визначати тактику медикаментозного лікування хворого (3.ПФ.С.04)

В лікувальній установі, вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання доказової медицини, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами, протоколами та стандартами, призначити медикаментозне лікування хворого, зокрема, з метою покращення прогнозу і усунення симптомів.

 1. Визначати руховий режим і працездатність (2.ПФ.С.05)

В лікувальній установі, вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, визначати необхідний руховий режим і працездатність хворого.

 1. Визначати рекомендації щодо дієти і харчування хворого (3.ПФ.С.06)

В лікувальній установі, вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, визначати необхідну дієту і рекомендації щодо харчування.

9. Визначати тактику ведення контингенту осіб, які підлягають диспансерному нагляду (3.ПФ.С.07)

В лікувальних установах або вдома у хворого, на підставі отриманих даних про стан здоров'я пацієнта і даних доказової медицини, приймати обґрунтоване рішення для визначення характеру і кратності обстеження, немедикаментозної і медикаментозної, первинної та вторинної профілактики.10. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги (3.ПФ.С.09)

За будь-яких обставин, на підставі діагностованого невідкладного стану, в умовах обмеженого часу, за допомогою стандартних схем визначити тактику надання екстреної медичної допомоги.11. Надавати екстрену медичну допомогу (3.ПФ.С.10)

За будь-яких обставин, на підставі діагностованого невідкладного стану, в умовах обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні алгоритми і протоколи, надавати екстрену медичну допомогу.12. Виконувати медичні маніпуляції (3.ПФ.С.11)

В умовах лікувальної установи і поза нею на підставі попереднього клінічного діагнозу та показників стану пацієнта, використовуючи стандартні методики, виконувати медичні маніпуляції. 1. Ведення медичної документації (3.ПФ.С.13)

В умовах лікувальної установи, використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних документів вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення (медичну карту стаціонарного хворого, санаторно-курортну карту, листок непрацездатності, документацію для МСЕК тощо).

МОДУЛЬ 3

Сучасна практика внутрішньої медицини

(спеціальність «Лікувальна справа» (7.12010001)

Під час навчання на модулі студенти повинні провести курацію хворих з наступними хворобами та станами: • Анемія*

 • Гострі та хронічні лейкемії

 • Гемофілія

 • Тромбоцитопенічна пурпура

 • Есенціальна артеріальна гіпертензія

 • Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії*

 • Нейроциркуляторна дистонія

 • Стабільна стенокардія

 • Нестабільна стенокардія

 • Гострий інфаркт міокарда

 • Кардіоміопатії*

 • Інфекційний ендокардит

 • Перикардит

 • Легеневе серце

 • Набуті вади серця*

 • Вроджені вади серця*

 • Порушення серцевого ритму*

 • Порушення провідності серця*

 • Серцева недостатність

 • Тромбоемболія легеневої артерії

 • Хронічне обструктивне захворювання легень

 • Бронхіальна астма

 • Пневмонія

 • Плеврит

 • Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

 • Недосліджена та функціональна диспепсія

 • Хронічний гастрит

 • Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки

 • Неспецифічний виразковий коліт

 • Хронічний холецистит та жовчнокам’яна хвороба

 • Хронічний гепатит

 • Цироз печінки

 • Хронічний панкреатит

 • Синдром роздратованої кишки

 • Гломерулонефрит

 • Пієлонефрит

 • Хронічна хвороба нирок

 • Анкілозивний спондилоартрит

 • Остеоартроз

 • Системний червоний вовчак

 • Системна склеродермія

 • Подагра

 • Реактивний артрит

 • Ревматоїдний артрит

 • Геморагічний васкуліт

 • Цукровий діабет

 • Гіпотиреоз

 • Тиреотоксикоз

 • Хронічна наднирникова недостатність

Примітка: * - перелік нозологічних одиниць див. відповідні теми заняття.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці»

Конкретні цілі

Студенти повинні вміти: • Проводити опитування та фізикальне обстеження хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці.

 • Ставити попередній діагноз основних серцево-судинних захворювань і виявляти їх ускладнення.

 • Складати план обстеження хворих і обґрунтовувати застосування кожного неінвазивного та інвазивного методу діагностики, що застосовують в кардіології.

 • Оцінювати результати основних інструментальних і лабораторних методів діагностики в кардіологічній клініці.

 • Проводити диференційний діагноз при основних симптомах і синдромах в кардіологічній клініці.

 • Обґрунтовувати та формулювати клінічний діагноз основних захворюваннях серцево-судинної системи.

 • Визначати прогноз хворих з основними серцево-судинними захворюваннями.

 • Призначати немедикаментозне і медикаментозне лікування, в т.ч. прогноз-модифікуюче, проводити немедикаментозну і медикаментозну первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях в кардіологічній клініці.

 • Вимірювати артеріальний тиск та інтерпретувати отримані дані.

 • Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.

Змістовий модуль 5

«Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці»

Конкретні цілі

Студенти повинні вміти: • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними симптомами і синдромами в гематологічній клініці.

 • Ставити попередній діагноз основних захворюваннях крові та кровотворних органів і виявляти їх ускладнення.

 • Складати план обстеження хворих, визначати показання та протипоказання для їх проведення, і обґрунтовувати застосування кожного неінвазивного та інвазивного методу діагностики, що застосовують у гематології.

 • Оцінювати результати основних інструментальних і лабораторних методів діагностики в гематологічній клініці.

 • Проводити диференційний діагноз при основних симптомах та синдромах у гематологічній клініці.

 • Обгрунтовувати та формулювати клінічний діагноз основних захворюваннях крові та кровотворних органів.

 • Визначати прогноз хворих із основними гематологічними захворюваннями.

 • Призначати немедикаментозне та медикаментозне лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях в гематологічній клініці.

 • Визначати групу крові, переливати компоненти крові та кровозамінники

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципиами фахової субординації.


МОДУЛЬ 4

Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини

(спеціальністЬ «Лікувальна справа» 7.12010001)

Всього годин кредитів 135/4,5 (практичних занять – 88,5, СРС – 46,5 годин)

Кінцеві цілі

Студенти повинні вміти: • Проводити диференційний діагноз при основних невідкладних станах/синдромах в клініці внутрішньої медицини.

 • Визначати та застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з невідкладними станами на догоспітальному та госпітальному етапах із застосуванням існуючих стандартів.

 • Визначати тактику ведення хворих, які перенесли невідкладний стан, яка буде покращувати прогноз та сприяти профілактиці їх рецидивів.

 • Вміти проводити серцево-легеневу реанімацію (виконувати штучне дихання, проводити непрямий масаж серця), реєструвати ЕКГ у 12 відведеннях, вимірювати артеріальний тиск, проводити катетеризацію сечового міхура м’яким катетером та ін’єкції лікарських речовин, визначати групу крові та переливати компоненти крові й кровозамінники.

Практичні заняття модуля проводять у відділеннях інтенсивної терапії клінічних баз кафедр. Кожний студент повинен щоденно оглядати 2-4 пацієнтів (або заповнити учбову історію хвороби за темою практичного заняття при відсутності у відділеннях баз кафедр відповідних пацієнтів) з наступними хворобами/станами-: • Гіпертензивний криз

 • Гостра серцева недостатність

 • Гострий коронарний синдром

 • Пароксизмальні порушення ритму серця*

 • Високостепенева атріовентри- кулярна блокада

 • Тробоемболія легеневої артерії

 • Тампонада серця

 • Синкопе

 • Зупинка кровообігу та дихання

 • Гостра дихальна недостатність

 • Набряк гортані/набряк Квінке

 • Шлунково-кишкова і стравохідна

кровотеча

 • Гостра печінкова енцефалопатія

 • Коми*

 • Гостре пошкодження нирок

 • Шоки*

 • Тиреотоксичний криз

 • Аддісонічний криз

 • Спонтанний пневмотораксКаталог: images -> Portal -> Vnutrishnya medycyna 2 -> Medychnyj fakultet -> Likuvalna sprava -> 6 kurs
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
6 kurs -> Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)
6 kurs -> Та медсестринства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка