Та медсестринства


АНАЛІЗ ЗВ`ЯЗКІВ ІЗ СУМІЖНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИСторінка8/12
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.62 Mb.
#12691
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Примітка: * - перелік див. тему заняття.

2.1.2. АНАЛІЗ ЗВ`ЯЗКІВ ІЗ СУМІЖНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ
Вихідний рівень знань студентів з внутрішньої медицини забезпечується такими кафедрами:

 • анатомії людини;

 • гістології і ембріології;

 • органічної хімії;

 • біологічної хімії;

 • нормальної фізіології;

 • фармакології;

 • патологічної фізіології;

 • патологічної анатомії;

 • пропедевтичної терапії;

 • біології;

 • мікробіології;

 • іноземних мов;

 • медичної фізики;

 • рентгенології і радіології;

 • загальної хірургії;

 • внутрішньої медицини;

 • хірургії;

 • нервових хвороб;

 • педіатрії;

 • онкології;

 • акушерства і гінекології.

Необхідною умовою оптимальної інтеграції викладання внутрішніх хвороб на IV-VI курсах і іншими кафедрами є єдині концепції, схеми: класифікації, етіології, патогенезу, обстеження, клініки, лікування захворювань у виладанні матеріалу.
2.1.3. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ.
Активізація навчання студентів досягається:

 • визначення актуальності теми лекції і практичного заняття;

 • постановкою проблемності питання;

 • вирішенням ситуаційних задач;

 • роботою біля ліжка хворого;

 • участю в клінічних розборах хворого;

 • участю в клінічних обходах професора, доцента;

 • написанням історії хвороби;

 • використанням рецептів;

 • постійним контролем знань і вмінь на кожному практичному занятті.


Інтенсифікація навчання студентів досягається:

 • використанням технічних засобів навчання (комп`ютери, мультимедійні проектори)

 • використанням електрокардіограм, рентгенограм, лікувальних середників;

 • таблиці;

 • альбоми з фотографіями тематичних хворих;

 • стенди;

 • використанням різних форм навчально-дослідницької роботи на практичних заняттях

 • створення навчально-практичних центрів на базі кафедри

 • індивідуальна консультативна робота зі студентами

 • індивідуальна науково-дослідна робота у студентському науковому гуртку2.1.4. ОСНОВНІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ, ЯКІ НАБУВАЮТЬ СТУДЕНТИ
Студенти повинні :

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці.

 • Ставити попередній діагноз основних серцево-судинних захворювань і виявляти їх ускладнення.

 • Складати план обстеження хворих і обґрунтовувати застосування кожного неінвазивного та інвазивного методу діагностики, що застосовують в кардіології.

 • Оцінювати результати основних інструментальних і лабораторних методів діагностики в кардіологічній клініці.

 • Проводити диференційний діагноз при основних симптомах і синдромах в кардіологічній клініці.

 • Обґрунтовувати та формулювати клінічний діагноз основних захворюваннях серцево-судинної системи.

 • Визначати прогноз хворих з основними серцево-судинними захворюваннями.

 • Призначати немедикаментозне і медикаментозне лікування, в т.ч. прогноз-модифікуюче, проводити немедикаментозну і медикаментозну первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях в кардіологічній клініці.

 • Вимірювати артеріальний тиск та інтерпретувати отримані дані.

 • Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 3. Сучасна практика внутрішньої медицини

 • Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з болем в грудній клітці: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з порушеннями серцевого ритму: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з порушенням провідності серця: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з задишкою: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з набряковим синдромом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з легеневою гіпертензією: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з шумом в серці: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з хронічною серцевою недостатністю: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з болем у спині та кінцівках: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з суглобовим синдромом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з пурпурою: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з лихоманкою: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта зі схудненням: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з дисфагією та печією: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з диспепсією: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з болем у животі: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з діареєю: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з закрепами: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з жовтяницею: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з гепатомегалією та гепатолієнальним синдромом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з портальною гіпертензією та асцитом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з легеневим інфільтратом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з хронічним кашлем: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з ціанозом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з кровохарканням: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з плевральним випотом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з анемією: алгоритми та стандарти і лікування.

 • Ведення пацієнта з кровоточивістю: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з лімфаденопатією та лейкоцитозом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з лейкоцитозом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення хворого з некомпенсованими формами цукрового діабету: алгоритми та протоколи діагностики та лікування.

 • Ведення хворого з хронічними ускладненнями цукрового діабету: алгоритми та протоколи діагностики та лікування діабетичної нейропатії, нефропатії, ретинопатії, синдрому діабетичної стопи.

 • Ведення хворого з синдромом зоба: алгоритми діагностики та лікування йододефіцитних захворювань, гіпотиреозу, тиреотоксикозу, раку щитоподібної залози.

 • Ведення хворого з синдромом артеріальної гіпертензії: алгоритм діагностики та лікування синдрому та хвороби Іценко-Кушінга, цукрового діабету, акромегалії.

 • Ведення пацієнта з сечовим синдромом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з нефротичним синдромом: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.

 • Ведення пацієнта з хронічною хворобою нирок: алгоритми та стандарти діагностики і лікування.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини»

Підсумковий модульний контроль модуля 3 включає контроль вмінь студентів виконувати типові задачі діяльності та вміння, якими, згідно ОКХ відповідного профілю повинні володіти випускники вищого медичного закладу.Перелік типових задач діяльності та умінь, що перевіряються при проведенні підсумкового модуля 3:

 • Робота з хворим

 • Збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя;

 • Збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та оцінювати зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитоподібної та молочної залоз), обстежувати стан кістково-м’язової системи, суглобів;

 • Обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легень);

 • Обстежувати стан системи органів кровообігу (огляд і пальпація ділянки серця та судин, перкусія меж серця і аускультація серця та судин);

 • Обстежувати стан органів травлення (огляд, перкусія, поверхнева і глибока пальпація);

 • Обстежувати стан сечовидільної системи (огляд поперекової ділянки, пальпація нирок).

 • Виділити провідний клінічний симптом або синдром (Список 1)

 • Поставити вірогідний (попередній) або синдромний діагноз захворювання (Список 2).

 • Призначити та обґрунтувати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого з основними захворюваннями в клініці внутрішньої медицини (Список 2).

 • Скласти план обстеження і обґрунтувати застосування кожного неінвазивного та інвазивного методу діагностики, що застосовують у клініці внутрішньої медицини.

 • Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень (Список 4)

 • Здійснювати диференціальну діагностику при основних симптомах і синдромах (Список 1).

 • Поставити клінічний діагноз (Список 2).

 • Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (Список 2).

 • Визначити необхідний режим та дієту хворого з основними захворюваннями в клініці внутрішньої медицини (Список 2).

 • Визначити тактику вторинної профілактики хворих, які підлягають диспансерному нагляду.

 • Вести медичну документацію.

Список 1 (Синдроми та симптоми)

 1. анемія (гостра та хронічна постгеморагічна анемія, залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, апластична, гемолітична)

 2. артеріальна гіпертензія (есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинні артеріальні гіпертензії: ниркові - реноваскулярні, ренопаренхіматозні; ендокринні - синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, первинний гіперальдостеронізм, тиреотоксикоз; коарктація аорти, ізольована систолічна артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпертензія при вагітності).

 3. АСЦИТ (цироз та пухлини печінки, правошлуночкова серцева недостатність, в т.ч. при констриктивному перикардиті, тромбоз печінкових вен, тромбоз ворітної вени або її гілок, тромбоз, стеноз, облітерація нижньої порожнистої вени на рівні або вище печінкових вен, тощо).

 4. БІЛЬ В ГРУДНІЙ КЛІТЦІ (гострий коронарний синдром, стенокардія, стеноз гирла аорти, гіпертрофічна кардіоміопатія, пролапс мітрального клапану, коронарит, аортит, міокардит, гострий перикардит, розшарування аорти, плеврит, тромбоемболія легеневої артерії, пневмоторакс, пухлини середостіння, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, кардіоспазм, спазм стравоходу, кила стравохідного отвору діафрагми, пептична виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, остеохондроз грудного відділу хребта, оперізуючий лишай, міозит, костохондрит, міжреберна невралгія, нейроциркуляторна дистонія, синдром панічних атак).

 5. біль в животі (холецистит, дискінезії жовчного міхура та сфінктера Одді, жовчнок ам’яна хвороба, панкреатит, хронічний гастрит, пептична виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, синдром роздратованої кишки, целіакія та інші ентеропатії, хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, «черевна жаба»).

 6. БІЛЬ В КІНЦІВКАХ ТА СПИНІ (анкілозивний спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз хребта, остеопороз, дерматоміозит/поліміозит, нейропатії, зокрема, при васкулітах і цукровому діабеті).

 7. бронхообструктивний синдром (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, пухлини трахеї, бронхів та середостіння).

 8. випіт у плевральну порожнину (туберкульоз, пневмонії, злоякісні пухлини плеври та легень, серцева недостатність, гострий панкреатит, цироз печінки, нефротичний синдром, травми грудної клітки, гіпотиреоз, системні захворювання сполучної тканини).

 9. геморагічний синдром (геморагічний васкуліт, вузликовий поліартеріїт, гіперсенситивний васкуліт, гемофілія, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, синдром дисемінованного внутрішньосудинного згортання крові, злоякісні захворювання кровотворної системи, що супроводжуються тромбоцитопенією).

 10. гепатомегалія та гепатолієнальний синдром (гострі та хронічні гепатити, цироз та рак печінки, тромбоз печінкових вен, лейкемії, лімфогранульоматоз, еритремія, правошлуночкова серцева недостатність, зокрема при констриктивному перикардиті, хвороби накопичення, зокрема, гемохроматоз).

 11. диспепсія (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, рак шлунка, хронічний гастрит, пептична виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, хронічний панкреатит, рак підшлункової залози, токсичний зоб, цукровий діабет, гіпо- та гіпертиреоз).

 12. ДИСФАГІЇ (езофагіти, в тому числі при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, рак стравоходу, дифузний спазм стравоходу, ахалазія кардії, дивертикули стравоходу, дисфагія при ураженні центральної та периферичної нервової системи і м’язової системи, системна склеродермія).

 13. жовтяниця (гострі та хронічні гепатити, цироз та рак печінки, гемолітичні анемії, жовчнокам’яна хвороба, рак головки підшлункової залози, рак фатерова соска, доброякісні гіпербілірубінемії, малярія, лептоспіроз, єрсиніози).

 14. задИШКА (при серцевій недостатності зі збереженою та зниженою систолічною функцією лівого шлуночка; дихальній недостатності внаслідок порушення бронхіальної прохідності та захворювань легень і плеври, в тому числі при пневмонії, туберкульозі та пневмотораксі; патології судин легень, зокрема тромбоемболії легеневої артерії та захворюваннях грудної клітки або дихальних м’язів, синдромі гіпервентиляції при неврозах і нейроциркуляторній дистонії, ураженнях дихального центру при органічних захворюваннях головного мозку, анеміях, ботулізмі).

 15. закрЕп (синдром подразненої кишки, рак кишки, аноректальні захворювання, гіпотиреоз, ситуаційні, ятрогенні, психогенні та нейрогенні закрепи, порушення харчування).

 16. ЗОБ (нетоксичний та токсичний зоб, тиреоїдити, рак щитоподібної залози).

 17. кашель (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, туберкульоз легень, бронхоектатична хвороба, пневмонії, пневмоконіози, злоякісні пухлини легень і бронхів, лівошлуночкова серцева недостатність, синдром постназального затікання, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба).

 18. кровохаркання (туберкульоз легень, злоякісні пухлини бронхів і легень, пневмонії, бронхоектатична хвороба, абсцес легені, мітральний стеноз, інфаркт легені).

 19. ЛЕГЕНЕВИЙ ІНФІЛЬТРАТ (пневмонії, інфільтративний туберкульоз легень, еозинофільний легеневий інфільтрат, інфаркт та рак легень, доброякісні пухлини легень, саркоїдоз легень, вогнищевий пневмосклероз)

 20. лімфаденопатія (туберкульоз, саркоїдоз, інфекційний мононуклеоз, системні захворювання сполучної тканини, метастастатичне ураження, гострі і хронічні лімфоїдні та мієлоїдні лейкемії, хвороба Ходжкіна, неходжкінські злоякісні лімфоми, реактивний лімфаденіт, сепсис, ВІЛ-інфекція).

 21. Лихоманка (ревматоїдний артрит, інфекційний ендокардит, злоякісні новоутворення, в тому числі, лейкемії, лімфоми, мієломна хвороба, лімфогранулематоз, сепсис, туберкульоз, системні захворювання сполучної тканини, вузликовий поліартеріїт, гнійний холангіт, абсцеси внутрішніх органів, хвороба Крона, гнійний пієлонефрит).

 22. набряковий синдром (венозні набряки: хронічна венозна недостатність, порушення венозного відтоку, тромбофлебіт глибоких вен; лімфатичні набряки: запальні, обструктивні; жирові, ортостатичні та ідіопатичні; при ураженні кістково-мязової системи: артрити, тендовагініти; нефротичний синдром, захворювання серцево-судинної системи з розвитком серцевої недостатності, захворювання печінки, зокрема, цироз печінки та інші гіпопротеінемічні стани: ексудативна ентеропатія, синдром мальабсорбції, аліментарні і кахектичні набряки; набряки, зумовлені прийомом лікарських засобів та ендокринні захворювання: гіпотиреоз).

 23. нЕПРИТОМНІСТЬ (кардіогенні причини: зокрема, при структурній патології – клапанні вади серця, в т.ч. стеноз гирла аорти, гіпертрофічна кардіоміопатія, перикардит/тампонада серця, дисфункція протезу клапана, розшарування аорти, висока легенева артеріальна гіпертензія, тромбоемболія легеневої артерії; аритмогенні: пароксизмальні порушення серцевого ритму, дисфункція синусового вузла, високостепенева атріовентрикулярна блокада, дисфункція штучного водія ритму; рефлекторні, в тому числі вазовагальні, ситуаційні, при подразненні каротидного синусу та внаслідок ортостатичної гіпотензії).

 24. нефротичний синдром (гострий та хронічний гломерулонефрит, амілоїдоз нирок, діабетична нефропатія, мієломна хвороба).

 25. ОЛІГОАНУРІЯ (преренальна, ренальна, постренальна).

 26. ПЕЧІЯ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хронічний гастрит, необстежена диспепсія, пептична виразка шлунку та дванадцятипалої кишки).

 27. портальна гіпертензія (хронічні вірусні гепатити, цироз та пухлини печінки, правошлуночкова серцева недостатність, в т.ч. при констриктивному перикардиі, тромбоз печінкових вен, тромбоз ворітної вени або її гілок, тромбоз, стеноз, облітерація нижньої порожнистої вени на рівні або вище печінкових вен, тощо).

 28. ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ (екстрасистолія, фібриляція та тріпотіння передсердь, пароксизмальна тахікардія).

 29. сечовий синдром (гострий та хронічний гломерулонефрит, сечокам’яна хвороба, тубулоінтерстиціальні захворювання нирок, пієлонефрит, діабетична нефропатія, інфаркт нирки, туберкульоз нирки, гіпернефрома, цистит, уретрит, геморагічний васкуліт).

 30. СУГЛОБОВИЙ СИНДРОМ (ревматоїдний артрит, остеоартроз, анкілозивний спондилоартрит, реактивний артрит, подагра, системний червоний вовчак, системна склеродермія, гостра ревматична лихоманка).

 31. СХУДНЕННЯ (онкологічні захворювання, системний червоний вовчак, вузликовий поліартеріїт, захворювання травного тракту, легень, в тому числі туберкульоз, серцево-судинної системи, аліментарне та психогенне схуднення, ВІЛ-інфекція).

 32. ТРИВАЛИЙ ДІАРЕЙНИЙ СИНДРОМ (хронічний атрофічний гастрит, хвороба оперованого шлунку, синдром Золлінгера-Еллісона, хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, целіакія, хвороба Уіппла, синдром надмірного бактеріального росту в тонкій кишці, харчове несприйняття, синдром подразненої кишки, хронічний панкреатит, діабетична ентеропатія, амілоїдоз, синдром набутого імунодефіциту).

 33. цІАНОЗ ДИФУЗНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ (захвоювання легень та серця, в тому числі при вроджених вадах серця в стані синдрому Ейзенменгера та набутих вадах серця – мітральний стеноз, недостатність трикуспідального клапана, серцева і дихальна недостатність та при утворенні патологічного гемоглобіну).

 34. ШЛУНКОВО-КИШКОВА КРОВОТЕЧА (варикозне розширення вен стравоходу, ерозії шлунку, виразкова хвороба та інші виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, злоякісні пухлини, неспецифічний виразковий коліт, геморагічний васкуліт, геморой).

 35. ШУМ У СЕРЦІ (вроджені вади серця: дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередсердної перегородки, відкрита артеріальна протока, коарктація аорти; набуті вади серця: мітральний стеноз, недостатність мітрального клапана (органічна та відносна), пролапс мітрального клапану, стеноз гирла аорти, недостатність аортального клапана, гіпертрофічна кардіоміопатія, недостатність тристулкового клапана (органічна та відносна), невинний систолічний шум у осіб молодого віку).

Список 2 (захворювання)

Захворювання серцево-судинної системи

1.Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). 1. Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії:

- ниркові (реноваскулярні, ренопаренхіматозні);

- ендокринні (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, первинний гіперальдостеронізм, тиреотоксикоз);

- коарктація аорти;

- ізольована систолічна артеріальна гіпертензія;

- артеріальна гіпертензія при вагітності;


 1. Нейроциркуляторна дистонія.

 2. Атеросклероз.

 3. Хронічні форми ішемічної хвороби серця.

 4. Гострий коронарний синдром (нестабільна стенокардія, гострий інфаркт міокарда).

 5. Перикардити.

 6. Легеневе серце.

 7. Набуті вади серця: мітрального, аортального та трикуспідального клапанів, комбіновані мітральні та аортальні вади.

 8. Вроджені вади серця: дефект міжпередсердної, міжшлуночкової перегородки, відкрита артеріальна протока, коарктація аорти.

 9. Інфекційний ендокардит.

 10. Міокардити та кардіоміопатії.

 11. Тромбоемболія легеневої артерії.

 12. Порушення серцевого ритму.

 13. Порушення провідності серця.

 14. Серцева недостатність.

Хвороби органів дихання

1. Хронічне обструктивне захворювання легень.

2. Бронхіальна астма.

3. Пневмонії.

4. Плеврити.

5. Інфекційно-деструктивні захворювання легень.

6.Дихальна недостатність.

Хвороби органів травлення

1. Хронічні езофагіти та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2. Функціональні порушення шлунку, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і кишковика.

3. Хронічні гастрити та дуоденіти.

4. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки.

5. Целіакія та інші ентеропатії.6. Неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона.

7. Жовчнокам'яна хвороба; хронічний холецистит.

8. Хронічні гепатити.

9. Цирози печінки.

10. Хронічні панкреатити.

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини


 1. Остеоартроз.

 2. Системний червоний вовчак..

 3. Системна склеродермія.

 4. Подагра.

 5. Реактивні артрити.

 6. Гостра ревматична лихоманка.

 7. Ревматоїдний артрит.

 8. Дерматоміозит/поліоміозит.

 9. Анкілозивний спондилоартрит.

 10. Системні васкуліти (гіперсенситивний та геморагічний васкуліти, вузликовий поліартеріїт).

Хвороби органів сечовидільної системи

 1. Пієлонефрити.

 2. Тубуло-інтерстиціальний нефрит.

 3. Гострі та хронічні гломерулонефрити.

 4. Амілоїдоз нирок.

 5. Нефротичний синдром.

 6. Хронічна хвороба нирок.

Хвороби органів кровотворення

1. Анемії.

2. Гострі та хронічні лейкемії.

3.Лімфоми.

4. Мієломна хвороба.

5. Гемофілії.

6. Тромбоцитопенічна пурпура.

Хвороби ендокринної системи

1. Цукровий діабет, тип 1

2. Цукровий діабет, тип 2

3. Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози

4. Гіпотиреоз

5. Тиреотоксикоз

6. Рак щитоподібної залози

7. Синдром та хвороба Іценка-Кушінга

8. Феохромоцитома

9. Альдостерома10.Метаболічний синдром.

Список 4 (лабораторні та інструментальні методи дослідження)

 1. Адренокортикотропний гормон, кортизол, альдостерон та ренін крові

 2. Аналіз плевральної рідини

 3. Аналіз асцитичної рідини

 4. Аналіз синовіальної рідини

 5. Аналіз сечі на діастазу

 6. Аналіз сечі за Нечипоренком

 7. Аналіз сечі за Зимницьким

 8. Біохімічні маркери некрозу міокарда, Д-димер

 9. Біохімічні показники обміну заліза сироватки крові.

 10. Гострофазові показники крові, загальний білок крові та його фракції.

 11. Загальний аналіз крові.

 12. Загальний аналіз сечі, тест на мікроальбумінурію.

 13. Загальний аналіз стернального пунктату

 14. Загальний аналіз мокротиння

 15. Загальний імунологічний профіль крові

 16. Електроліти крові

 17. Імуноферментне, імунохімічне, молекулярно-біологічне дослідження крові

 18. Кетонові тіла крові та сечі, йодурія.

 19. Коагулограма

 20. Копроцитограма

 21. Креатинін і сечовина крові, швидкість клубочкової фільтрації

 22. Ліпідний спектр крові

 23. Лужна фосфатаза, альфа-амілаза крові

 24. Маркери вірусних гепатитів

 25. Метанефрини у сечі

 26. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень

 27. Показники кислотно-основного стану крові

 28. Серологічні реакції при аутоімунних захворюваннях

 29. Сечова кислота крові

 30. Тест толерантності до глюкози, глікемічний профіль, С-пептид, глікований гемоглобін, фруктозамін

 31. Трансамінази крові, загальний білірубін та його фракції

 32. ТТГ, Т4, Т3, антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до рецепторів ТТГ, антитіла до тиреоглобуліну

 33. Фекальна еластаза-1

 34. Дихальні тести з 13С-сечовиною, 13С-тригліцеридами, 13С-крохмалем, 13С-лактозою та дихальні водневі тести з глюкозою і лактулозою

 35. Дослідження функції зовнішнього дихання

 36. Дослідження жовчі

 37. Електрокардіографічне дослідження

 38. Ехокардіографія

 39. Ендоскопічне дослідження бронхів

 40. Ендоскопічне дослідження травного тракту

 41. Проби з дозованим фізичним навантаженням

 42. Променеве дослідження органів черевної порожнини

 43. Променеве дослідження органів грудної порожнини

 44. Променеве дослідження сечостатевої системи

 45. Променеве дослідження черепу, кісток та суглобів

 46. Сонографія, сканування щитоподібної залози

 47. Рентгенконтрастна ангіографія

 48. рН-метрія шлунку, стравоходу

 49. Цитологічне дослідження біоптату лімфатичного вузла.


ЗНАТИ КЛІНІЧНУ ФАРМАКОЛОГІЮ ОСНОВНИХ ГРУП МЕДИКАМЕНТОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ

 1. α і β- адреностимуляторів

 2. Антиангінальних

 3. Антиаритмічних

 4. Антибактеріальних

 5. Антигіпертензивних

 6. Антикоагулянтів

 7. Відхаркувальних

 8. Гемостатиків

 9. Глюкокортикоїдів і цистотатичних імуносупресантів

 10. Діуретиків

 11. Інгібіторів протонної помпи

 12. Н2-гістаміноблокаторів

 13. Нестероїдних протизапальних засобів

 14. Пероральних цукрознижувальних засобів та препаратів інсуліну, тироксину, похідних імідазолу

 15. Препаратів заліза

 16. Холінолітиків

ВМІТИ ОФОРМЛЯТИ МЕДИЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

 1. Медичну карту стаціонарного хворого

 2. Виписку із медичної карти стаціонарного хворого

 3. Процедурний листок (форма У №28)

 4. Направлення на МСЕК

 5. Лікарське свідоцтво про смерть

 6. Листок непрацездатності

 7. Санаторно-курортну карту

 8. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (форма №058/о)

 9. Рецепти за всіма розділами дисципліни.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 4. Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини


 • Тактика при зупинці кровообігу та дихання

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з гіпертензивним кризом на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з гострим коронарним синдромом на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з тромбоемболією легеневої артерії на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з гострою серцевою недостатністю на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з шоком на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з пароксизмальними порушеннями серцевого ритму на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з гострою дихальною недостатністю на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з меленою та гематемезісом на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з олігоанурією на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з короткочасною втратою свідомості (синкопе) на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих зі сплутаною свідомістю на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Стандарти діагностики та невідкладного лікування хворих з комою на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Протоколи діагностики та лікування хворих з гіпоглікемічною комою на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Протоколи діагностики та лікування хворих з кетоацидотичною комою на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Протоколи діагностики та лікування хворих з тиреотоксичним кризом на догоспітальному та госпітальному етапах.

 • Протоколи діагностики та лікування хворих з аддісонічним кризом на догоспітальному та госпітальному етапах.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 4 «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ У КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»

Підсумковий модульний контроль модуля 4 включає контроль вмінь студентів виконувати типові задачі діяльності та вміння, якими, згідно ОКХ відповідного профілю повинні володіти випускники вищого медичного закладу.

При проведенні підсумкового модульного контролю модуля 4 перевіряють наступні вміння та практичні навички: • Діагностувати невідкладні стани (Список 3)

 • Визначити тактику надання екстреної медичної допомоги (Список 3)

 • Надавати екстрену медичну допомогу (Список 3)

 • Виконувати медичні маніпуляції (Список 5)Список 3 (НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ)

● Аддісонічний криз

● Гіпертензивний криз

● Гострий коронарний синдром

● Гостра серцева недостатність

● Гостра дихальна недостатність

● Гостра печінкова енцефалопатія

● Гостре пошкодження нирок

● Зупинка кровообігу і дихання

● Коми


● Кровотечі (стравохідна і шлунково-кишкова)

● Набряк Квінке/набряк гортані

● Пароксизмальні порушення серцевого ритму і порушення провідності серця (пароксизмальна тахікардія та фібриляція/тріпотіння передсердь, високостепеневі атріовентрикулярні блокади, синдром Морганьї-Едемса-Стокса)

● Спонтанний пневмоторакс

● Тампонада серця

● Тиреотоксичний криз

● Тромбоемболія легеневої артерії

● Синкопе

● Шоки

Список 5 ( МЕДИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ)

● Вимірювати артеріальний тиск

● Реєструвати ЕКГ у 12 відведеннях

● Виконувати штучну вентиляцію легень та проводити непрямий масаж серця

● Проводити катетеризацію сечового міхура м’яким катетером

● Проводити ін'єкції лікарських речовин

● Визначати групу крові

2.2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
2.2.2. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 6 КУРСУ


ЗА СПЕЦІАЛНІСТЮ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»
Тема № 9. Ведення хворого з шумом в серці Диференціальний діагноз функціональних та органічних, систолічних та диастолічних шумів. Складання плану обстеження, додаткові інструментальні методи обстеження (рентгеноскопія легень та серця, ЕКГ, Ехо-КГ, коронарографія). Тактика ведення хворих в залежності від причини серцевого шума, вираженості кардіомегалії, наявності серцевої недостатності та інших ускладнень. Немедикаментозне, медикаментозне та хірургічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Актуальність теми.

Одним з частих, у ряді випадків вельми серйозни симптомом враження серця є серцеві шуми. Виявлення цього симптому може бути проявом враження серцево-судинної системи, а саме вроджених і набутих вад серця і судин, які зустрічаються у людей молодого працездатного віку, і часто є першими їх об'ектвною ознакою. Уміння вірно визначити круг хвороб, диференційований підхід до обстеження пацієнтів є заставою успішного лікування, оскільки наслідки можуть залишатися впродовж років або всього життя і стати причиною інвалідизації хворих. Знання даної проблеми необхідне фахівцям практично будь-якого медичного профілю, оскільки виявити серцеві шуми може кожен лікар.Навчальні цілі заняття:

Знати:

- фізікальні та інструментальні методи визначення меж і розмірів серця;

- нормальні межі абсолютної і відносної серцевої тупості при перкусії;

- правила аускультації серця;

- нормативи розмірів порожнин і товщини стінок різних відділів серця;

-етіологію серцевих шумів;

-класифікацію серцевих шумів;

-план обстеження хворих з серцевими шумами;

-диференціальну діагностику функціональних і органічних шумів;

-тактику ведення хворих залежно від причин, вираженості кардіомгалії, наявності СН і інших ускладнень;

-немедикаментозне і хірургічне лікування;

-питання ВКК;

-санатарно-курортне лікування.
Вміти:
-на основі скарг, анамнезу, перкуторніх і аускультативних даних виявити причину виникнення серцевих шумів;

-запропонувати план обстеження пацієнта з метою встановлення етіології серцевих шумів;

-проаналізувати ЕКГ, вибрати ЕКГ-зміни, характерні для змінених відділів серця;

-провести диференціальну діагностику і встановити причину виникнення серцевих шумів;

-визначити характерні УЗД ознаки, властиві захворюванням серця і судин, які супрводжуються серцевими шумами;

-визначити тактику ведення пацієнта залежно від причин, вираженості кардіомгалії, наявності СН і інших ускладнень;

-запропонувати заходи реабілітації і профілактики.
Виховні цілі заняття:

o навчити студентів проводити аускультацію серцево-судинної системи;

o навчити студентів діагностувати безпосередній механізм виникнення серцевих шумів;

o ознайомити студентів з тактикою лікування хворих при виявленні серцевих шумів.


Міждисциплінарна інтеграція


п/п


Дисципліна

Знати

Вміти

Забезпечуючі

1

Анатомії людини

Особливості анатомічної будови та кровопостачання серцево-судинної системи.

Анатомічну будову та кровопостачання серцево-судинної системи.

2

Гістології, цитології та ембріології

Особливості структури серцевого м’язу.

Інтерпретувати цитологічні мазки

3

Фізіології

Знати фізіологію серця

Регуляція діяльності серцево-судинної системи. Кола кровообігу.

4

Патологічна фізіологія

Мати уяву про порушення функціонування клітин, волокнистих та міжклітинних структур серцево-судинної системи, що призводить до розвитку захворювань

Патофізіологічні основи діяльності серцево-судинної системи в умовах патології

Забезпечувані

5

Пропедевтики внутрішньої медицини.

Збирання анамнезу, огляд хворого, пальпація, перкусія й аускультація, огляд.

Демонструвати навички та вміння з обстеження пацієнтів з системними захворюваннями серцево-судинної системи (збір скарг, анамнезу захворювання та життя, об’єктивне обстеження дихальної, серцево-судинної, шлунково-кишкового тракту; вміти аналізувати дані додаткових методів обстеження)

6

Радіології з курсом радіаційної медицини

Знати рентгенологічні зміни серця, легень. Ехо КГ обстежень

Вміння інтерпретувати рентгенограми серця, Ехо-КГ –знімки.


Внутрішньо предметна інтеграція

7

Анестезіології та реанімації

Невідкладну допомогу при серцево-судинних захворюваннях

Вміти надавати невідкладну допомогу при серцево-судинних захворюваннях


8

Клінічної фармації з курсом фармакології та клінічної фармакології

Знати механізм дії, покази та протипокази основних лікарських засобів, які використовуються в лікуванні серцево-судинних захворювань та вміти їх виписувати в формі рецептів

Проводити диференційне лікування. Принципи фармакокінетики, взаємодії ліків.

9

Хірургія

Сучасні методи лікування серцево-судинних захворювань

Проводити диференційну діагностику серцево-судинних захворювань з метою вибору тактики лікування

10

Соціальної медицини, організації охорони здоров’я з курсом історії медицини та економіки охорони зоров’я

Експертиза працездатності

Вміти проводити експертизу працездатності

Каталог: images -> Portal -> Vnutrishnya medycyna 2 -> Medychnyj fakultet -> Likuvalna sprava -> 6 kurs
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
6 kurs -> Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)
6 kurs -> Та медсестринства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка