Табличний процесор Microsoft Excel 2007Дата конвертації03.11.2018
Розмір2.53 Mb.
#58209

Табличний процесор Microsoft Excel 2007

 • Інформатика

Про програму

 • Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) — програма-застосунок для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Застосунок входить до складу пакету Microsoft Office.

Типові області застосування Excel:

Файл у EXCEL

 • Файл у EXCEL – робоча книга з іменем ”Книга 1” (за замовчуванням), яка складається із сторінок (до сторінок). Кожна сторінка - електронна таблиця (це двовимірна матриця), в рядках і стовпцях якої розташовані клітини, в кожній з яких може зберігатися деяка інформація. В клітини електронної таблиці можна занести текст, числа, формули, дату, малюнок, генерувати випадкові числа.

Робоча область електронної таблиці

 • Робоча область електронної таблиці складається з рядків і стовпців. Уздовж верхнього кордону таблиці видно заголовки стовпців , уздовж лівого кордону — заголовки рядків . Кожен стовпець позначається однією або двома літерами латинського алфавіту, починаючи з А, В, С і так до літери Z, потім використовуються імена з двох літер АА, АВ ...AZ, ВА, ВВ і так далі до літер ZZ , кожен рядок — числом — 1, 2, 3, 4 і так далі.
 • Та, що відображується на екрані комп'ютера робоча область є невеликою частиною електронної таблиці. Таблиця може містити до 256 стовпців і до 65536 рядків . Інформація, представлена в таблиці, зберігається у комірках (клітинках, вічках, чарунках), які утворюються на пересіченні рядків і стовпців. Активна комірка обведена рамкою , а заголовки рядка і стовпця активної комірки виділяються.

Аркуші та книги

 • Як первинний документ для зберігання і обробки даних Microsoft Excel використовує аркуш (лист, листок). Аркуші служать для організації і аналізу даних. Можна вводити і змінювати дані одночасно на декількох аркушах, а також виконувати обчислення на основі даних з декількох аркушів. Кожен аркуш має ім'я, яке наводиться на кнопці ярличка аркуша внизу вікна . Кількість аркушів в робочій книзі задається користувачем.
 • Імена аркушів відображуються на вкладках в нижній частині вікна книги. Для переходу з одного аркуша на іншій слід вибрати відповідну вкладку. Листи можна перейменовувати, вставляти, видаляти, переміщати або .копіювати. Аркуш, в якому виконується робота, називається поточним.

Елементи вікна програми EXCEL 2007

 • Заголовок колонки
 • Заголовок рядка
 • Кнопка виділення всіх комірок активної таблиці
 • Поле назви активної комірки
 • Ярлик активної таблиці
 • Активна комірка
 • Рядок формул

Елементи інтерфейсу MS Excel

 • Кнопка виділення всіх комірок активної таблиці(аркуша) призначена для швидкого виділення всх комірок таблиці з метою подальшого їх копіювання в інший аркуш чи видалення інформації.
 • Поле назви активної комірки подає ім`я та адресу активної клітинки в робочій книзі та слугує інструментом переходу до іншої комірки.
 • Рядок формул відтворює дані чи формули, що вводяться в комірку.Може й використовуватися як поле редагування вмісту комірки.
 • Заголовки колонок - кожна з 256 колонок робочої таблиці має заголовок - літеру від A до Z. Після графи Z йде графа АА, за якою - АВ, АС і т. ін. Після графи AZ йдуть графи ВА, ВВ і так до останньої графи, яка позначена ZZ. Для виділення всіх клітинок графи необхідно клацнути мишкою на її заголовку.
 • Заголовки рядків - кожний рядок робочої таблиці має заголовок, який позначається числом від 1 до багатьох. Для виділення всіх комірок рядка необхідно клацнути мишкою на заголовку рядка.
 • Ярлики аркушів(таблиць) - спеціальні позначки (імена) аркушів робочих таблиць. Робоча книга може мати довільну кількість аркушів, але кожен аркуш має своє ім`я, яке і відображене на ярличці аркуша.
 • Кнопки прокрутки ярликів аркушів дають змогу перегортати (прокручувати) аркуші робочих таблиць під час їх перегляду.

Рядок заголовку вікна Excel

 • Панель швидкого доступу, його настроювання
 • Панель швидкого доступу після настроювання
 • Системна кнопка Microsoft Office, яка відкриває список можливих дій з документами.
 • Кнопки керування вікном
 • Відкрити вікно настроювання панелі швидкого доступу за допомогою кнопки , встановити прапорці біля потрібних користувачу команд

Головне меню програми

 • Панелі інструментів меню (вкладки) “Головна”
 • Панелі інструментів меню (вкладки) “Вставка”

Головне меню програми

 • Панелі інструментів меню (вкладки) “Розмітка сторінки”
 • Панелі інструментів меню (вкладки) “Формули”

Головне меню програми

 • Панелі інструментів меню (вкладки) “Дані”
 • Панелі інструментів меню (вкладки) “Рецензування”
 • Панелі інструментів меню (вкладки) “Вигляд”

Ім’я комірки. Рядок формул

 • Активна комірка В1(її ім’я відображається у полі імені комірки), значення комірки або формула, за якою це значення обчислюється відображається у рядку формул.
 • Після вводу в комірку знаку “=“ ім’я поле з іменем комірки змінюється на поле для вибору функції
 • Між полем для імені комірки та рядком формул розміщені вказівки
 • Їх призначення: переміщення межі, відмінити, вставити, вставити функцію.
 • Рядок формул завершується кнопкою , за допомогою якої звертається або розвертається рядок формул

Робоче поле вікна – електронна сітка

 • Робоче поле складається із рядків та стовпців. Комірка В1 – комірка, яка знаходиться на перетині 1- го рядка та В-го стовпця (номер рядка та ім’я стовпця активної комірки виділені підсвіткою).
 • У правій нижній вершині вікна програми розміщена кнопка , за допомогою якої можна змінювати розмір вікна.

Поділ робочого поля вікна на частини

 • Справа робочого поля вікна програми розміщено вертикальну смугу прокрутки з бігунком , зверху якої є кнопка , за допомогою якої можна розділити робоче поле вікна на дві частини по горизонталі, кожна з яких матиме свою смугу прокрутки. Аналогічно, справа горизонтальної смуги прокрутки є кнопка , що розбиває робоче поле вікна програми на дві частини по вертикалі(відмінюється поділ перетягуванням меж в крайні положення).

Рядок ярликів сторінок та рядок стану

 • Внизу робочого поля розміщено рядок ярликів сторінок (листів), один з яких активний.
 • В лівій частині цього рядка розміщені кнопки переміщення по сторінках ( на початок,
 • на попередню, на наступну, на останню)
 • Поряд із ярликами сторінок розміщена кнопка - вставити новий лист.
 • В цьому ж рядку знаходиться горизонтальна смуга прокрутки із бігунком
 • Між полем із ярликами сторінок та смугою прокрутки міститься кнопка ,
 • за допомогою якої можна змінювати розміри цих полів (затиснувши лівою кнопкою миші на кнопці і перетягти її на потрібне місце вліво чи вправо.)
 • Рядок стану висвітлює інформацію про поточний стан роботи програми.
 • Також в цьому рядку містяться кнопки зміни режиму екрану ( - звичайний, - розмітка сторінки, - посторінковий).
 • В правому кутку рядку стану міститься вказівка роботи з масштабом:
 • ( виклик вікна для вибору масштабу “Масштаб”, бігунок для збільшення та зменшення масштабу вручну.)

Створення нового файла у програмі

 • 1). На панелі швидкого доступу вибрати команду “Створити”
 • 2). Кликнути лівою кнопкою миші на системному значку, вибрати вказівку “Створити”, у вікні ”Створення книги”, що відкриється двічі кликнути на ”Нова книга” (або один раз, потім кнопка ”Створити”)

Панель інструментів пункту “Формули”

 • Панелі інструментів меню “Головна”, “Вставка”, “Розміткасторінки”, “Рецензування” мають аналогічні призначення текстового редактора WORD 2007/
 • 1). Бібліотека функцій

Панель інструментів пункту “Формули”

 • 2). Визначення імені
 • Присвоєння імен окремим коміркам, діапазонам комірок. В подальшому в формулах можна буде посилатися на них по даному імені (створення іменної комірки).
 • Автоматичне створення імен для виділених комірок
 • Вибір імені, яке використовується в даній книзі і вставка цього імені у поточну формулу

Панель інструментів пункту “Формули”

 • 3). Залежності формул
 • Відображення стрілок, які вказують, значення яких комірок впливає на значення виділеної комірки
 • Вікно контрольного значення : відслідковування значень деяких комірок по мірі внесення змін у листі. Ці значення показуються в окремому вікні, яке залишається видимим незалежно від того, яка область книги відображається.
 • Відображення стрілок, які вказують, значення яких комірок залежать від поточного значення виділеної комірки
 • Вилучення стрілок впливаючих і залежних комірок
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Панель інструментів пункту “Формули”

 • 1
 • Вибір режиму перерахунку формул. По замовчуванню перерахунок виконується негайно при кожній зміні даних, від яких залежать інші значення
 • Перерахунок (F9)
 • всієї книги.
 • Це необхідно тільки в тому випадку, коли автоматичне виконання обчислень відключене.
 • 2
 • 4). Обчислення
 • 3
 • Перерахунок поточного листа (Shift +F9).
 • Це необхідно тільки в тому випадку, коли автоматичне виконання обчислень відключене.

Панель інструментів пункту “Дані”

 • 1). Отримати зовнішні дані
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Імпорт даних із Баз Даних або текстового файла
 • Отримати зовнішні дані із Веба
 • Імпорт даних із других джерел даних
 • Підключити зовнішні дані, використовуючи існуючі підключення

Панель інструментів пункту “Дані”

 • 2). Підключення
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Оновлення в книзі всіх відомостей із джерела даних
 • Відображення всіх підключень до даної книги
 • Властивості діапазону даних. Задання способу оновлення підключених до джерела даних комірок, вмісту джерела, що відображається, а також способу обробки в книзі змін кількості рядків чи стовпців джерела даних
 • Зміна зв’язків. Перегляд всіх файлів, з якими пов'язана дана електронна таблиця. Потім можна вилучити чи поновити знайдені зв'язки.

Панель інструментів пункту “Дані”

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Сортування від мінімального до максимального. Сортування виділеного діапазону так, щоб найменше значення виявилося зверху стовпця
 • Очистка фільтра
 • Повторне застосування фільтра до виділеного діапазону
 • Сортування від максимального до мінімального. Сортування виділеного діапазону так, щоб найбільше значення виявилося зверху стовпця
 • Сортування. Відкривання діалогового вікна сортування, в якому можна виконати сортування відразу за кількома умовами
 • Дозвіл фільтрації виділених комірок. Якщо фільтрація включена, то достатньо кликнути стрілку в заголовку стовпця, щоб вибрати фільтр для цього стовпця.
 • 5
 • 6
 • 7
 • Задання складних умов відбору записів для набору результатів запиту
 • 3). Сортування і фільтр

Панель інструментів пункту “Дані”

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Розподіл вмісту однієї комірки Excel по кількох стовпцях.
 • Вилучення рядків, що повторяються з листка
 • Захист комірки від введення неправильних даних
 • Об'єднання значень із кількох діапазонів в один новий діапазон.
 • 5
 • 4). Робота з даними

Панель інструментів пункту “Дані”

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Об'єднання діапазону комірок таким чином, що всі ці комірки можна одночасно звернути або розширити.
 • Відобразити деталі. Розвертання звернутої групи комірок.
 • Розгрупування раніше згрупованого діапазону комірок
 • Приховати деталі. Звертання групи комірок.
 • 5
 • 5). Структура
 • Настроювання розміщення підсумкових даних

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка