Таблиця Горизонтальний і вертикальний аналіз активів підприємстваСторінка1/66
Дата конвертації28.11.2017
Розмір6.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
Таблиця 4.3. Горизонтальний і вертикальний аналіз активів підприємства

Стаття

Абсолютні величини, тис. грн.

Структура, %

Абсолютне відхилення

Відхилення в структурі, %

Темпи зростання, %

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2005/

2004р.


2006рік від

2005р. від

2004р.


2006рік від

2005р./

2004р.


2006 р./

2004 р.


2006 р./

2005р.


2004р.

2005р.

2004р.

2005р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І.Необоротні активи

Основні засоби і нематеріальні активи

7063,9

5890,3

6268,4

51,00

40,94

51,00

-1174

-795,5

378,1

-10,06

0,00

10,06

83,39

88,74

106,42

Довгострокові фінансові інвестиції та відстрочені податкові активи

1,3

2,4

193,8

1,58

0,02

1,58

1,1

192,5

191,4

-1,56

0,00

1,56

184,62

14907,69

8075,00

Всього за розділом І

7065,2

5892,7

6462,2

52,58

40,96

52,58

-1173

-603,0

569,5

-11,62

0,00

11,62

83,40

91,47

109,66

ІІ. Оброротні активи


Запаси

5052,2

7028,3

5243,1

11,34

9,89

11,34

190

161,9

-28,1

-1,46

0,00

1,46

115,42

113,14

98,02

Дебіторська заборгованість

390,2

278,4

236

0,45

0,34

0,45

-236,6

-231,2

5,4

-0,10

0,00

0,10

17,33

19,22

110,89

Грошові кошти і їх еквіваленти

4,9

87,1

21,1

0,17

0,61

0,17

82,2

16,2

-66,0

0,43

0,00

-0,43

1777,55

430,61

24,23

Разом за розділом ІІ

5712,8

8354,5

5827,6

47,41

10,84

47,41

35,6

4304,2

4268,6

-36,58

0,00

36,58

102,34

382,54

373,80

Баланс

12918,3

14388,2

12290,9

100

100

100

1470

-627,4

-2097,3

0,00

0,00

0,00

111,38

95,14

85,42

Таблиця 4.4. Горизонтальний і вертикальний аналіз пасивів підприємстваСтаття

Абсолютні величини,

тис. грн.Структура, %

Абсолютне відхилення

Відхилення в структурі, %

Темпи зростання, %

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2005/

2004р.


2006рік від

2005р. від

2004р.


2006рік від

2005р./

2004р.


2006 р./

2004 р.


2006 р./

2005р.


2004р.

2005 р.

2004р.

2005р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. Власний капітал

Статутний капітал

10,6

10,6

10,6

0,08

0,07

0,09

0

0,0

0,0

-0,01

0,00

0,01

100,00

100,00

100,00

Інший додатковий капітал

5069,5

5069,5

3249,1

39,24

35,23

26,44

0

-1820,4

-1820,4

-4,01

-12,81

-8,80

100,00

64,09

64,09

Резервний капітал

3,0

3,0

3,0

0,02

0,021

0,02

0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

441,4

-11091,7

789,0

3,42

-77,1

6,42

-11533

347,6

11880,7

-80,51

3,00

83,51

-2512,85

178,75

-7,11

Усього за розділом І

5524,5

3991,4

4051,7

42,76

27,74

32,97

-1533

-1472,8

60,3

-15,02

-9,80

5,22

72,25

73,34

101,51

П.Забезпечення наступних витрат і платежів


III. Довгострокові

зобов'язання


IV. Поточні зобов'язання:

Короткострокові кредити банків

3147,3

2360,0

2978,0

24,36

16,4

24,23

-787,3

-169,3

618,0

-7,96

-0,13

7,83

74,98

94,62

126,19

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

780,2

1560,5

437,7

6,04

10,85

3,56

780,3

-342,5

-1122,8

4,81

-2,48

-7,28

200,01

56,10

28,05

Поточні зобов'язання за розрахунками:

3121,8

6110

4586,2

24,17

42,47

37,31

2988,2

1464,4

-1523,8

18,30

13,15

-5,15

195,72

146,91

75,06

Усього за розділом ІV

7393,8

10396,8

8239,2

57,24

72,26

67,04

3003

845,4

-2157,6

15,02

9,80

-5,22

140,62

111,43

79,25

Баланс

12918,3

14388,2

12290,9

100

100

100

1470

-627,4

-2097,3

0,00

0,00

0,00

111,38

95,14

85,42Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка