Таємнича здатність вміти діяти на речі і людей, навіть на „демонів" і „духів" без природних засобів, носить назвуСторінка7/21
Дата конвертації21.09.2018
Розмір1.99 Mb.
#50159
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
.


285.

Котра з античних філософських шкіл в основу навчання поклала уявлення про відсутність абсолютної істини і об”єктивних цінностей, що приводило до тверджень: „Хвороба - зло для хворого і благо - для лікаря”?


A.

Піфагорійський союз.


B.

Скептики.


C.

Стоїки.


D.

Мілетці.


E. *

Софісти.


286.

Яке співвідношення між матерією і формою визначає Аристотель?


A.

Матерія і форма однаково активні.


B.

Матерія і форма однаково пасивні, їх надихає дух.


C.

Матерія - активна, форма - пасивна.


D.

Матерія - від Бога, форма - від людини.


E. *

Матерія - пасивна, форма - активна.


287.

Філософія по відношенню до світогляду це:


A.

Філософія являється образно-емоційною складовою світогляду.


B.

Філософія узагальнює наукові знання людини.


C.

Філософія яівляється образно-емоційною складовою розуму.


D.

Світогляд і філософія тотожні.


E. *

Філософія є теоретичним ядром світогляду.


288.

Для кого з античних філософів характерне дуалістичне протиставлення буття і небуття?


A.

Демокріт.


B.

Платон.


C.

Аристотель.


D.

Фалес.


E. *

Парменід.


289.

Для кого з античних філософів характерне дуалістичне протиставлення атомів і пустоти?


A.

Парменід.


B.

Платон.


C.

Аристотель.


D.

Фалес.


E. *

Демокріт.


290.

Для кого з античних філософів характерне дуалістичне протиставлення ідеї і матерії?


A.

Парменід.


B.

Демокріт.


C.

Аристотель.


D.

Фалес.


E. *

Платон.


291.

Хто із відомих античних філософів був особистим приятелем Гіппократа і тісно з ним співпрацював?


A.

Платон.


B.

Аристотель.


C.

Левкіпп.


D.

Фалес.


E. *

Демокріт.


292.

Як ви вважаєте, про кого знаменитий німецький філософ Фрідріх Ніцше сказав: „... боягуз перед реальністю, тому він шукає сховище в ідеальному...”?


A.

Про Аристотеля.


B.

Про Демокріта.


C.

Про Сенеку.


D.

Про Фалеса.


E. *

Про Платона.


293.

Як ви вважаєте, кому з античних філософів можуть належати такі слова: „ Більшість людей то втікають від смерті як від найбільшого зла, то прагнуть її як відпочинку від зла життя. А мудрець не втікає від життя і не боїться не-життя, тому, що життя йому не заважає, а не-життя не здається злом..”?


A.

Аристотелю.


B.

Сократу.


C.

Піррону.


D.

Фалесу.


E. *

Епікуру.


294.

Як ви вважаєте, кому з античних філософів можуть належати такі слова :”Все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб не мати ні болю, ні тривоги; і коли це нарешті досягнуто, то будь-яка буря душі розсіюється, адже живій істоті вже не треба до чогось іти, як до того, чого не вистачає, і не треба чогось шукати, як душевних і тілесних благ”?


A.

Аристотелю.


B.

Сократу.


C.

Піррону.D.

Фалесу.


E. *

Епікуру.


295.

Як ви вважаєте, кому з античних філософів можуть належати такі слова:” ...будь-яка насолода, будучи від природи потрібною нам, є благо, але не всяка заслуговує на вибір; треба про все думати, розглядаючи і зіставляючи корисне і некорисне, адже інколи ми і на благо дивимося як на зло і, навпаки, на зло - як на благо...”?


A.

Аристотелю.


B.

Сократу.


C.

Піррону.


D.

Фалесу.


E. *

Епікуру.


296.

Котрій із філософських шкіл античності можуть належати слова:” Час людського життя - мить, його сутність - вічний потік; відчуття - смутні; будова тіла - тягар; душа - нестійка; доля - загадкова; слава - недостовірна. Словом, все, що стосується тіла, - потік, все, що стосується душі, - сон і дим. Життя - боротьба і подорож по чужині; посмертна слава - забуття...”?


A.

Неоплатонікам.


B.

Атомістам.


C.

Скептикам.


D.

Епікурейцям.


E. *

Стоїкам.


297.

Що не є функцією філософії?


A.

Світоглядна функція


B.

Методологічна функція


C.

Аксіологічна функція


D.

Гносеологічна функція


E. *

Кримінально-правова функція


298.

До найперших сприятливих умов формування античної філософії слід віднести...


A.

Активні зв”язки давньої Греції з прадавніми цивілізаціями.


B.

Високий рівень розвитку різних форм діяльності та демократичний устрій у більшості древньогрецьких полісів.


C.

Активність грецького народу.


D.

Талановитість грецького народу.


E. *

Все перелічене.


299.

Ідея атомістичної будови речовини, висунута Демокрітом, базувалася на ...


A.

Експериментальних дослідженнях неподільності атома.


B.

Геометричній концепції світових елементів.


C.

Тезах елеатів про те, що буття єдине і неподільне.


D.

Тезі заперечення ідеї.


E. *

Тезі про те, що речовина не може виникати з нічого і зникати безслідно.


300.

За Платоном припускаємо, що в основі речей лежать вічні та незмінні ідеї, то що...


A.

В світі нічого не виникає і не зникає і нікуди.


B.

Справжнє буття є вічним і незмінним.


C.

Тільки за такої умови людина може мати надійні знання.


D.

Так хоче Бог.


E. *

На поверхні речей все може змінюватися, а суть речей залишається незмінною.


301.

Продовжіть думку Аристотеля: „Філософія називається знанням про... „


A.

Благо.


B.

Світ.


C.

Природу.


D.

Людину.


E. *

Істину.


302.

Продовжіть слова Сенеки:” Є одне благо, і в ньому джерело і запорука блаженного життя: покладатися на ...”


A.

Бога.


B.

Друзів.


C.

Розум.


D.

Сім”ю.


E. *

Себе.


303.

Синкретичність світогляду -- це:


A.

Колективна свідомість.


B.

Рабська свідомість, яка не вміє мислити самостійно.


C.

Системний погляд на людину і світ.


D.

Усе перераховане.


E. *

Нерозділеність емоційної, інтелектуальної, мовної та моторної активності людей.


304.

Доповніть потрібними словами афоризм Піфагора :” Вимірюй свої бажання, зважуй свої думки, ... свої слова”.


A.

Перевіряй.


B.

Думай про.


C.

Стримуй.


D.

Люби.


E. *

Рахуй.


305.

Доповніть потрібними словами афоризм Піфагора: „ Життя схоже на театр : у ньому дуже часто дурні люди ... ”


A.

Грають найкращі ролі.


B.

Стають прикладом для інших.


C.

Залишаються довго жити.


D.

Сміються. З інших.


E. *

Займають найкращі місця.


306.

Доповніть потрібними словами афоризм Піфагора: „ Жарти, як і сіль, треба вживати...”


A.

Не часто.


B.

Кожному.


C.

Вчасно.


D.

З любов”ю.


E. *

Помірно.


307.

Кому з античних філософів належить думка про те, що богів - шестеро: чотири смертних ( вогонь, вода, повітря, земля) і два безсмертних, ненароджених, постійно ворогуючих ( Любов і Ворожнеча)?


A.

Сократу.


B.

Зенону.


C.

Сенеці.


D.

Фалесу.


E. *

Емпедоклу.


308.

Кому з античних філософів належить афоризм „Заговори, щоб я тебе побачив!”?


A.

Емпедоклу.


B.

Зенону.


C.

Сенеці.


D.

Фалесу.


E. *

Сократу.


309.

Хто з античних філософів не записував своїх думок, вважаючи, що краще довіряти живі думки живим людям, а не шкурам мертвих звірів ?


A.

Платон.


B.

Сенека.


C.

Плотін.


D.

Аристотель.


E. *

Сократ.


310.

Один із античних філософів, дізнавшись, що Платон визначає людину як двоногу тварину без пір’я, приніс в Академію Платона общипаного півня, сказавши: ”Ось людина Платона”. Хто, на Вашу думку, міг відзначитися такою оригінальністю?


A.

Аристотель.


B.

Сенека.


C.

Аристофан.


D.

Плотін.


E. *

Діоген.


311.

Якого слова не вистачає в афоризмі Сократа:” Нема нічого сильнішого, ніж ..., воно завжди пересилює і задоволення, і все інше.”


A.

Сонце.


B.

Серце.


C.

Багатство.


D.

Етика.


E. *

Знання.


312.

Кому із античних філософів належать слова:” Закони - дурна видумка. Закони створюються людьми, а від природи - атоми і порожнеча”?


A.

Сократу.


B.

Платону.


C.

Аристотелю.


D.

Фалесу.


E. *

Демокріту.


313.

На питання, чому люди дають милостиню бідним і не дають філософам, Діоген відповів:” Тому, що вони знають: сліпими і кульгавими вони, може, і стануть, а ...” Закінчіть відповідь Діогена.


A.

Все одно треба привчати себе до відмов.


B.

На хліб все одно колись доведеться просити.


C.

Таким способом можна перевірити долю.


D.

Грошей тоді не буде.


E. *

Філософами - ніколи.


314.

Кому із античних філософів належить вислів:” Всі науки більш необхідні, ніж філософія, але кращої від неї нема жодної”?


A.

Діогену.


B.

Сократу.


C.

Платону.


D.

Фалесу.


E. *

Аристотелю.


315.

Закінчіть думку Епікура: „Краще з розумом бути нещасним, ніж без розуму - ...”


A.

Багатим.


B.

Мудрим.


C.

Відомим.


D.

Одруженим.


E. *

Щасливим.


316.

Закінчіть думку Зенона із Кітія: ” При оволодінні науками найнебажаніше - самозадоволення, найнеобхідніше - ...”


A.

Розум.


B.

Бажання.


C.

Вчитель.


D.

Друзі.


E. *

Час.


317.

Закінчіть думку Зенона із Кітія: „ Філософія схожа на фруктовий сад.., в котрому логіка є огорожею, фізика - деревами, а етика -... „


A.

Квітами.


B.

Ягодами.


C.

Травою.


D.

Людьми.


E. *

Плодами.


318.

Хто є автором висловів: „ЗВИЧКА - ДРУГА НАТУРА”, „ Життя коротке, але слава може бути вічною”, „Красномовство - це світло, яке надає блиску розуму”, „Яка людина, така і її мова”?


A.

Сократу.


B.

Платону.


C.

Сенеці.


D.

Фалесу.


E. *

Цицерону.


319.

У котрому рядку правильно названі основні риси філософії Середньовіччя?


A.

Теоцентризм, геоцентризм, теодицея, персоналізм.


B.

Покаяння, теодицея, апокаліпсис, телеологізм.


C.

Свобода вибору, апокаліпсис, геоцентризм, теодицея.


D.

Соціалізм, комунізм, апокаліпсис.


E. *

Теоцентризм, теодицея, телеологізм, персоналізм.


320.

Оберіть правильний варіант визначення, що вказує на місце філософії в духовному житті середньовіччя.


A.

Теологія є прислужницею філософії.


B.

Філософія є прислужницею релігії.


C.

Теологія є виправданням філософії.


D.

Філософія і теологія рівні.


E. *

Філософія підпорядковується теології.


321.

Екзегеза - це метод філософствування, який...


A.

Вважає, що спосіб філософствування залежить від положення небесних світил.


B.

Вважає, що світ - це досконала Божа ідея.


C.

Вважає, що філософом можна стати лише в старечому віці, осягнувши земні премудрості.


D.

Вихваляє Бога.


E. *

Вважає, що біблійна мудрість відкривається пророкам безпосередньо, а звичайним людям - через філософію.


322.

З точки зору Аврелія Августина, ідеї...


A.

Існують лише як найдосконаліша Божа ідея.


B.

Існують в людському розумі, а не в божественному.


C.

Існують лише в певному часовому вимірі.


D.

Не існують.


E. *

Існують як поєднання найдосконалішої Божої ідеї та недосконалих матеріальних речей.


323.

Все створене Богом має свою міру добра, ідея добра присутня у кожному з актів творіння. І як тиша є відсутність шуму, хвороби - відсутністю здоров”я, так зло є відсутністю добра. Це ідеї, висловлені...


A.

Філоном Александрійським.


B.

Григорієм Великим.


C.

Северином Боецієм.


D.

Фомою Аквінським.


E. *

Аврелієм Августином.


324.

Відмінність схоластики і патристики полягає в тому, що...


A.

За твердженнями схоластів, певним історичним періодам розвитку людства відповідають певні етапи людського життя.


B.

У схоластиці не існує поняття часу.


C.

Схоластика відкидає існування Бога.


D.

Це синоніми.


E. *

У схоластиці все підпорядковане логічному доказу і раціональному обгрунтуванню заздалегідь істинних тверджень.


325.

Яке слово пропущено в афоризмі, проголошеному Сенекою:” Людина для людини - ...”?


A.

Друг.


B.

Бог.


C.

Ворог.


D.

Брат.


E. *

Святиня.


326.

Патристика - це...


A.

Вчення про отців церкви 7 ст.


B.

Вчення для отців церкви у 7 ст.


C.

Вчення про захист від отців церкви у 7-8ст.


D.

Вчення про канони церкви.


E. *

Вчення отців церкви до 7 ст.


327.

Риса середньовічної філософії, яка означає, що будь-яка філософська проблема розглядається у контексті ідеї Бога і виводиться з неї - це...


A.

Теодицея.


B.

Телеологізм.


C.

Персоналізм.


D.

Космоцентризм.


E. *

Теоцентризм.


328.

Вчення Середньовіччя, яке відповідає на запитання: ”Якщо є Бог, то чому поганим людям живеться добре, а добрим - погано?” - це...


A.

Теоцентризм.


B.

Телеологізм.


C.

Персоналізм.


D.

Космоцентризм.


E. *

Теодицея.


329.

Принцип середньовічної філософії, відповідно до якого все у світі є доцільним, тобто розвивається в напрямку поставленої Богом мети, - це...


A.

Теоцентризм.


B.

Теодицея.


C.

Персоналізм.


D.

Космоцентризм.


E. *

Телеологізм.


330.

Теоцентризм - це...


A.

Вчення Середньовіччя, яке відповідає на запитання: ”Якщо є Бог, то чому поганим людям живеться добре, а добрим - погано?”


B.

Принцип середньовічної філософії, відповідно до якого все у світі є доцільним, тобто розвивається в напрямку поставленої Богом мети.


C.

Риса середньовічної філософії, яка означає, що Бог є Абсолютною Особистістю, за образом і подібністю до якої створена особистість людини.


D.

Риса середньовічної філософії, яка вказує на те, що Бога осягнути неможливо.


E. *

Риса середньовічної філософії, яка означає, що будь-яка філософська проблема розглядається у контексті ідеї Бога і виводиться з неї.


331.

Риса середньовічної філософії, яка означає, що Бог є Абсолютною Особистістю, за образом і подібністю до якої створена особистість людини, - це...


A.

Теоцентризм.


B.

Теодицея.


C.

Телеологізм.


D.

Космоцентризм.


E. *

Персоналізм.


332.

Теодицея - це...


A.

Риса середньовічної філософії, яка означає, що будь-яка філософська проблема розглядається у контексті ідеї Бога і виводиться з неї.


B.

Принцип середньовічної філософії, відповідно до якого все у світі є доцільним, тобто розвивається в напрямку поставленої Богом мети.


C.

Риса середньовічної філософії, яка означає, що Бог є Абсолютною Особистістю, за образом і подібністю до якої створена особистість людини.


D.

Риса середньовічної філософії, яка вказує на те, що Бога осягнути неможливо.


E. *

Вчення Середньовіччя, яке відповідає на запитання: ”Якщо є Бог, то чому поганим людям живеться добре, а добрим - погано?”


333.

Телеологізм - це...


A.

Риса середньовічної філософії, яка означає, що будь-яка філософська проблема розглядається у контексті ідеї Бога і виводиться з неї.


B.

Вчення Середньовіччя, яке відповідає на запитання: ”Якщо є Бог, то чому поганим людям живеться добре, а добрим - погано?”


C.

Риса середньовічної філософії, яка означає, що Бог є Абсолютною Особистістю, за образом і подібністю до якої створена особистість людини.


D.

Риса середньовічної філософії, яка вказує на те, що Бога осягнути неможливо.


E. *

Принцип середньовічної філософії, відповідно до якого все у світі є доцільним, тобто розвивається в напрямку поставленої Богом мети.


334.

Персоналізм - це...


A.

Риса середньовічної філософії, яка означає, що будь-яка філософська проблема розглядається у контексті ідеї Бога і виводиться з неї.


B.

Вчення Середньовіччя, яке відповідає на запитання: ”Якщо є Бог, то чому поганим людям живеться добре, а добрим - погано?”


C.

Принцип середньовічної філософії, відповідно до якого все у світі є доцільним, тобто розвивається в напрямку поставленої Богом мети.


D.

Риса середньовічної філософії, яка вказує на те, що Бога осягнути неможливо.


E. *

Риса середньовічної філософії, яка означає, що Бог є Абсолютною Особистістю, за образом і подібністю до якої створена особистість людини.


335.

Хто був основоположником середньовічної апологетики?


A.

Оккам.


B.

Валентин з Єгипту.


C.

Тертуліан.


D.

Августин.


E. *

Філон Алексанрійський.


336.

Хто був засновником теорії „двох істин” у Середньовіччі?


A.

Філон Алексанрійський.


B.

Валентин з Єгипту.


C.

Тертуліан.


D.

Августин.


E. *

Оккам.


337.

Основним середньовічним способом філософствування є...


A.

Апологетика.


B.

Методологія.


C.

Гносеологія.


D.

Діалог.


E. *

Екзегеза.


338.

Що являє собою нижчий ступінь екзегези?


A.

Концептуальний аналіз, де предметом тлумачення є не слова, а думка тексту.


B.

Ступінь, коли вибрані місця тексту стають приводом для розвитку автором своїх філософських ідей.


C.

Ступінь, коли для тлумачення не потрібне читання тексту.


D.

Тлумачення від Бога.


E. *

Семантичний аналіз, тобто аналіз слів, з яких складається текст.


339.

Що являє собою вищий ступінь екзегези?


A.

Семантичний аналіз, тобто аналіз слів, з яких складається текст.


B.

Ступінь, коли вибрані місця тексту стають приводом для розвитку автором своїх філософських ідей.


C.

Ступінь, коли для тлумачення не потрібне читання тексту.


D.

Тлумачення від Бога.


E. *

Концептуальний аналіз, де предметом тлумачення є не слова, а думка тексту.


340.

Що являє собою найвищий ступінь екзегези?


A.

Семантичний аналіз, тобто аналіз слів, з яких складається текст.


B.

Концептуальний аналіз, де предметом тлумачення є не слова, а думка тексту.


C.

Ступінь, коли для тлумачення не потрібне читання тексту.


D.

Тлумачення від Бога.


E. *

Ступінь, коли вибрані місця тексту стають приводом для розвитку автором своїх філософських ідей.


341.

Релігійно-філософське вчення Середньовіччя, що поєднувало в собі елементи християнства, іудаїзму, античного язичництва, а також вавилонських, перських єгипетських й індійських релігійних уявлень, -це...


A.

Екзегеза.


B.

Апологетика.


C.

Релятивізм.


D.

Пантеїзм.


E. *

Гностицизм.


342.

Гностицизм - це...


A.

Вчення Середньовіччя, яке відповідає на запитання: ”Якщо є Бог, то чому поганим людям живеться добре, а добрим - погано?”


B.

Принцип середньовічної філософії, відповідно до якого все у світі є доцільним, тобто розвивається в напрямку поставленої Богом мети.C.

Тлумачення Священного Писання у Середньовіччі.


D.

Віра в єдиного Бога у Середньовіччі.


E. *

Релігійно-філософське вчення Середньовіччя, що поєднувало в собі елементи християнства, іудаїзму, античного язичництва, а також вавилонських, перських єгипетських й індійських релігійних уявлень.


343.

Хто був законодавцем методу екзегези у Середньовіччі?


A.

Фома Аквінський.


B.

П”єр Абеляр.


C.

Ансельм Кентенберійський.


D.

Оккам.


E. *

Філон Александрійський.


344.

Яке спільне джерело, як вважав Філон Александрійський, мають грецька філософія і біблійна мудрість?


A.

Знання.


B.

Ідеї.


C.

Людина.


D.

Природа.


E. *

Божественний розум, Логос.


345.

Хто був першим філософом, що намагався створити вчення про людину на основі християнських догматів?


A.

Філон.


B.

Фома Аквінський.


C.

Августин.


D.

Оккам.


E. *

Оріген.


346.

В роботі котрого середньовічного філософа вперше було систематизоване християнське віровчення?


A.

Августина Аврелія.


B.

Фоми Аквінського.


C.

Ансельм Кентерберійського.


D.

Оккама.


E. *

Орігена.


347.

Девізом якого середньовічного філософа вважають слова :” Вірую, тому що абсурдно”?


A.

Августина.


B.

Фоми Аквінського.


C.

Філона Александрійського.


D.

Оккама.


E. *

Тертуліана.


348.

Кому із середньовічних філософів може належати вислів: ” Вчення наше найдревніше, а тому воно істинне”?


A.

Августину.


B.

Фомі Аквінському.


C.

Уільяму Оккаму.


D.

Данте Алігієрі.


E. *

ТертуліануПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка