Технічний університет україни «київський політехнічний інститут» стратегічні напрями розвитку підприємств поліграфічної галузі, видавничої діяльності І книготоргівлі монографія Київ 2015Сторінка13/15
Дата конвертації31.10.2017
Розмір5.09 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Графічно вирівнювання обсягів виробництва та реалізації продукції поліграфічних підприємств наведено на рис.22.Рис. 22. Діаграма згладжування рядів динаміки обсягів виробництва та реалізації друкованої продукції


Результати аналізу рядів динаміки показали, що обсяги виробництва та реалізації продукції зростали. Проведений порівняльний аналіз динаміки реалізації продукції в натуральних та грошових одиницях показав, що за період з 2001 по 2008 роки ланцюгові темпи росту показників підвищувались, найвищими вони були у 2004 році – 126,76% для обсягу реалізації в натуральних показниках, та у 2007р. – 145,78% для доходу від реалізації друкованої продукції. Тобто, зростання доходу від реалізації було забезпечене приростом матеріального виробництва. За період з 2010 по 2012 роки середній темп росту доходу від реалізації друкованої продукції, розрахований за середньою геометричною, становив 104,22%, в обсягу реалізації в натуральних показниках – 94,04%, що показує скорочення об’ємів виробництва та здорожчання одиниці продукції.

З використанням методу трендового прогнозування нами визначено, що прогноз обсягу реалізації друкованої продукції в 2015 році складе 8300 млн.грн, що на 2,60% менше, ніж у 2012 році (рис.23), і в динаміці на 2013-2015 роки має тенденцію до зниження.Рис.23. Діаграма прогнозу динаміки обсягу реалізації продукції поліграфічних підприємств на 2013-2015 рр.


Для перевірки достовірності визначених прогнозів побудовано рівняння ліній тренду, які мають наступний вигляд:

  • для обсягу реалізації продукції – y = -77,229х² + 1531,9х + 1168,9;

  • для темпу росту обсягу реалізації продукції – y = -0,5862х²+6,519х+100,1.

Динаміка випуску та реалізації друкованої продукції залежить від чисельності населення країни та їх купівельної спроможності. Рівень життя населення характеризується одним із макроекономічних показників - обсягом валового внутрішнього продукту на душу населення з врахуванням паритету купівельної спроможності. На основі кореляційно-регресійного аналізу динаміки показників обсягу реалізації друкованої продукції та ВВП на душу населення визначено, що зв’язок між показниками є прямопропорційним і описується наступним рівнянням: y = 0,2593x +2703,28 (рис.24).

Рис.24. Діаграма кореляційно-регресійної залежності обсягу реалізованої друкованої продукції від обсягу ВВП на душу населення


Коефіцієнт детермінації для побудованої залежності складає 0,7918 і показує, що рівнянням описано 79,18% випадків, тобто зв’язок між показниками є досить тісним. Отже, зростання валового внутрішнього доходу на душу населення сприятиме збільшенню випуску та реалізації друкованої продукції, це характеризує залежність розвитку поліграфічних підприємств від загального рівня розвитку економіки країни.

На основі методу прогнозування визначено, що дохід від реалізації продукції поліграфічних підприємств буде зменшуватись, що в умовах збільшення кількості суб’єктів видавничої справи впливатиме на зростання конкуренції на ринку друкованої продукції, що також посилюватиметься змінами в сфері масових комунікацій. З поширенням цифрових засобів обробки інформації, в т.ч. електронних книг, актуальним стало питання конкуренції не тільки між виробниками, але й між виданням різних форм: друкованої та електронної, що створює нові можливості та нові ризики для підприємств.На основі даних Асоціації поширення друкованої продукції нами визначено структуру випуску продукції поліграфічних підприємств за асортиментом, яку подано на рис.25 [109].

Рис.25. Структура випуску продукції поліграфічних підприємств у 2011 році


В структурі наведених видів продукції найвищий ризик заміщення електронними засобами обробки інформації у друкованих: книжкової, журнальної та газетної продукції. Він пов’язаний зі зростанням матеріальних витрат, скороченням об’ємів виробництва, невідповідністю асортименту та якості друкованої продукції наявному попиту. Проте, результати досліджень деяких вчених [94] показують, що виробництво журнальної та газетної продукції залишатиметься високоризикованою, але і високодоходною діяльністю, за рахунок таких переваг як забезпечення якості та адресності рекламних оголошень, а також ставленні споживачів до друкованої та електронної форм як таких, що не замінюють один одного, а взаємодоповнюють.

Аналіз статистичних даних показав, що за період з 2011 по 2013 рік обсяг випуску книжкової продукції в паперовій формі зріс на 1,56% (за кількістю назв), а в електронній – на 92,7%. Основною причиною такої різниці у темпах росту є зростання витрат, пов’язаних з виробництвом продукції та широкий асортимент літератури в електронній формі, доступний через мережу Інтернет. Динаміка витрат на 1 грн реалізованої продукції, наведена на рис.26, показує, що за період з 2005 по 2012 роки, вони зросли з 0,733 грн до 0,835 грн, тобто на 13,92%, і згідно ліній тренду – продовжуватимуть зростати.Рис.26. Динаміка витрат на 1 грн реалізованої продукції


Збереження попиту на продукцію можливе за умови ефективного використання та просування переваг друкованих книг на ринку друкованої продукції, а саме: портативності, доступності, якості внутрішнього наповнення та його відтворення через друк, з урахуванням особливостей цільових споживачів. За цільовим призначенням видання поділяються на літературно-художні та спеціалізовані (офіційні, наукові, виробничо-практичні, довідкові, тощо). Аналіз показав, що перспективи розвитку видавничо-поліграфічних підприємств пов’язані перш за все з:

  • по-перше, зменшенням витрат на одиницю продукції літературно-художніх видань за рахунок зменшення матеріальних витрат та модернізації виробництва, оскільки для цього виду видань основною конкурентною перевагою є якість внутрішнього наповнення;

  • по-друге, зменшенням витрат на одиницю продукцію та підвищенням якості поліграфічного виконання спеціалізованих видань, оскільки для них характерним є тривалий період зберігання та висока частота використання.

Сучасний стан та перспективи розвитку поліграфічних підприємств, як показав аналіз, залежать від стану попиту та пропозиції на різні види продукції, та реакції підприємств на зміни зовнішнього середовища. Типографії можуть сприяти зростанню попиту на видавничу продукцію за рахунок розширення та забезпечення якості поліграфічних послуг, що вплине на збільшення об’єму випуску та реалізації продукції, зменшення собівартості та зростання чистого прибутку. Особливо актуальним в сучасних умовах це є для підприємств на сучасному етапі розвитку, оскільки за статистичними даними у 2012 році частка прибуткових підприємств галузі не перевищувала 20%, половина типографій знаходиться в зоні нульової рентабельності, а кількість збиткових виробництв продовжує зростати [110].

Таким чином, сучасний стан функціонування поліграфічних підприємств характеризуються зниженням об’ємів виробництва друкованої продукції, зростанням витрат діяльності, загостренням конкуренції та високим ступенем залежності від розвитку економіки країни.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка