Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділенняхСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.08 Mb.
  1   2   3   4   5
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність “Сестринська справа”

Методична вказівка для студентів

практичного заняття № 1 з основ медичної і соціальної реабілітації для студентів 3 курсу медичного факультету спеціальність «Сестринська справа»

Тема :Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях.

Актуальність теми. У своїй практичній діяльності м/с фізіотерапевтичного кабінету чи відділення несе відповідальність за дотримання правил відпуску фізіотерапевтичних процедур.

Специфіка роботи м/с фізіотерапевтичного кабінету вимагає суворого дотримання правил техніки безпеки при роботі з апаратурою. Досконале володіння методиками відпуску процедур, перевірки справності апаратури , підготовка її до роботи – є обов’язковими для м/с фізіотерапевтичного кабінету чи відділення.Навчальні цілі заняття:

 • Навчити студентів основним правилам, вимогам при роботі у фізіотерапевтичному відділенні з фізіотерапевтичною апаратурою.

 • Основним обов’язкам м/с фізіотерапевтичного кабінету.

 • Ознайомити з документацією, яка ведеться у фізіотерапевтичному відділенні.

 • Основним принципам роботи ф/т відділення.

Знати:

 1. Визначення предмету «Фізіотерапія», її призначення.

 2. Класифікація фізичних чинників лікування.

 3. Роль фізіотерапії у лікуванні та профілактиці захворювань.

 4. Принципи організації роботи фізіотерапевтичного відділення.

 5. Документацію, яка ведеться у відділенні.

 6. Правила техніки безпеки при проведенні фізіотерапевтичних процедур.

 7. Обов’язки м/с при роботі з фізіотерапевтичною апаратурою.

 8. Дії м/с у випадку виникнення екстремальних ситуацій (пожежа, електротравма).

Уміти:

 • Дати визначення предмету «Фізіотерапія».

 • Обґрунтувати суть специфіки роботи медсестри у фізіотерапевтичному кабінеті чи відділенні.

 • Основні положення техніки безпеки при роботі у ф/т відділенні.

 • Підготувати кабінет до роботи.

 • Перевірити справність апаратури, наявність всього необхідного для проведення процедури.

 • Ознайомити хворих із правилами поведінки під час процедури.

 • Вести звітну документацію.Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Опрацювати основну літературу по даній темі.

 2. Опрацювати додаткову літературу.


Контрольні питання теми:

 1. Предмет та завдання фізіотерапії.

 2. Класифікація фізичних чинників лікування.

 3. Обов’язки та відповідальність медичної сестри фізіотерапевтичного відділення.

 4. Влаштування, документація фізіотерапевтичного відділення.

 5. Види інструктажів, їх характеристика.

 6. Основні правила техніки безпеки у фізіотерапевтичному відділенні.

 7. Надання першої допомоги потерпілим від електротравми.Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у фізіотерапевтичному відділенні, де знайомляться з його влаштуванням, оснащенням, документацією, основними положеннями техніки безпеки при роботі у фізіотерапевтичному відділенні, специфікою роботи м/с фізіотерапевтичного відділення.Питання для самоконтролю знань:

 1. Визначення предмету «Фізіотерапія», її призначення.

 2. Класифікація фізичних чинників лікування.

 3. Влаштування, документація фізіотерапевтичного відділення.

 4. Обов’язки та відповідальність медичної сестри фізіотерапевтичного відділення.

 5. Види інструктажів, їх характеристика.

 6. Підготовка кабінету до роботи.

 7. Основні правила техніки безпеки у фізіотерапевтичному відділенні.

 8. Перевірка справності апаратури, наявності всього необхідного для проведення процедури.

 9. Надання першої допомоги потерпілим від електротравми.

Література.
Основна:


 1. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. – М.: Медицина, 1983.

 2. Клячкин А.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия – М. Медицина, 1983.

Додаткова:

 1. Вейс М., Зембат А. Фізіотерапія. – М.: Медицина, 1986.

 2. Клінічна фізіотерапія /за ред. Ортжековського В.В/ –К. Здоров’я,1984.

Методичну розробку підготувала ас. Гвоздецька Г.С.

Методична розробка, затверджена на засіданні кафедри ___________

протокол №_______________ від ____ ___________

Зав. кафедрою _________________ проф. Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність “Сестринська справа”

Методична вказівка для студентів

практичного заняття № 2 з основ медичної і соціальної реабілітації для студентів 3 курсу медичного факультету спеціальність «Сестринська справа»

Тема :Устаткування , організація та правила роботи у фізіотерапевтичних відділеннях.

Актуальність теми. У своїй практичній діяльності м/с фізіотерапевтичного кабінету чи відділення несе відповідальність за дотримання правил відпуску фізіотерапевтичних процедур.

Специфіка роботи м/с фізіотерапевтичного кабінету вимагає суворого дотримання правил техніки безпеки при роботі з апаратурою. Досконале володіння методиками відпуску процедур, перевірки справності апаратури , підготовка її до роботи – є обов’язковими для м/с фізіотерапевтичного кабінету чи відділення.Навчальні цілі заняття:

 • Навчити студентів основним правилам, вимогам при роботі у фізіотерапевтичному відділенні з фізіотерапевтичною апаратурою.

 • Основним обов’язкам м/с фізіотерапевтичного кабінету.

 • Ознайомити з документацією, яка ведеться у фізіотерапевтичному відділенні.

 • Основним принципам роботи ф/т відділення.

Знати:

 1. Визначення предмету «Фізіотерапія», її призначення.

 2. Класифікація фізичних чинників лікування.

 3. Роль фізіотерапії у лікуванні та профілактиці захворювань.

 4. Принципи організації роботи фізіотерапевтичного відділення.

 5. Документацію, яка ведеться у відділенні.

 6. Правила техніки безпеки при проведенні фізіотерапевтичних процедур.

 7. Обов’язки м/с при роботі з фізіотерапевтичною апаратурою.

 8. Дії м/с у випадку виникнення екстремальних ситуацій (пожежа, електротравма).

Уміти:

 • Дати визначення предмету «Фізіотерапія».

 • Обґрунтувати суть специфіки роботи медсестри у фізіотерапевтичному кабінеті чи відділенні.

 • Основні положення техніки безпеки при роботі у ф/т відділенні.

 • Підготувати кабінет до роботи.

 • Перевірити справність апаратури, наявність всього необхідного для проведення процедури.

 • Ознайомити хворих із правилами поведінки під час процедури.

 • Вести звітну документацію.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Опрацювати основну літературу по даній темі.

 2. Опрацювати додаткову літературу.

Контрольні питання теми:

 1. Предмет та завдання фізіотерапії.

 2. Класифікація фізичних чинників лікування.

 3. Обов’язки та відповідальність медичної сестри фізіотерапевтичного відділення.

 4. Влаштування, документація фізіотерапевтичного відділення.

 5. Види інструктажів, їх характеристика.

 6. Основні правила техніки безпеки у фізіотерапевтичному відділенні.

 7. Надання першої допомоги потерпілим від електротравми.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у фізіотерапевтичному відділенні, де знайомляться з його влаштуванням, оснащенням, документацією, основними положеннями техніки безпеки при роботі у фізіотерапевтичному відділенні, специфікою роботи м/с фізіотерапевтичного відділення.Питання для самоконтролю знань:

 1. Визначення предмету «Фізіотерапія», її призначення.

 2. Класифікація фізичних чинників лікування.

 3. Влаштування, документація фізіотерапевтичного відділення.

 4. Обов’язки та відповідальність медичної сестри фізіотерапевтичного відділення.

 5. Види інструктажів, їх характеристика.

 6. Підготовка кабінету до роботи.

 7. Основні правила техніки безпеки у фізіотерапевтичному відділенні.

 8. Перевірка справності апаратури, наявності всього необхідного для проведення процедури.

 9. Надання першої допомоги потерпілим від електротравми.

Література.
Основна:


 1. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. – М.: Медицина, 1983.

 2. Клячкин А.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия – М. Медицина, 1983.

Додаткова:

 1. Вейс М., Зембат А. Фізіотерапія. – М.: Медицина, 1986.

 2. Клінічна фізіотерапія /за ред. Ортжековського В.В/ –К. Здоров’я,1984.

Методичну розробку підготувала ас. Гвоздецька Г.С.

Методична розробка, затверджена на засіданні кафедри ___________

протокол №_______________ від ____ ______________ _________

Зав. кафедрою _________________ проф. Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність “Сестринська справа”

Методична вказівка для студентів

практичного заняття № 4 з основ медичної і соціальної реабілітації,

для студентів 3 курсу медичного факультету (медсестри)..Тема : Електролікування. Електричний струм низької напруги. Гальванізація

Актуальність теми. З лікувальною метою застосовують різні види електричної енергії. При цьому на організм людини діють електромагнітним полем, постійним чи змінним струмом різної частоти та напруги, в безперервному чи імпульсному режимі. М/с повинна мати знання сучасної апаратури, що застосовуються для електролікування, володіти різноманітними методиками електролікування, так, як цей метод знайшов своє широке застосування в медицині.
Навчальні цілі заняття:

 • Навчити студентів:

 • Дати пояснення впливу електричної енергії на тканини організму.

 • Характеристиці постійного струму низької напруги та незначої сили.

 • Сучасні апарати для гальванізації.

 • Методиці проведення гальванізації

 • Спеціальним методикам проведення гальванізації

Знати:

 1. Фізичну характеристику струмів та їх види.

 2. Вплив електричного струму на тканини організму.

 3. Реакції, що вникають в організмі людини під впливом електричного стуму.

 4. Характеристика постійного струму низької напруги.

 5. Сучасні апарати для гальванізації.

 6. Підведення струму до хворого, накладання електродів.

 7. Показання та протиказання до гальванізації.

 8. Визначення гальванізації

 9. Види електрофорезу.

 10. Спеціальні методики гальванізації.

 11. Гальванічний комір та труси за Щербаком.

 12. Особливості гальванізації у дітей.

 13. Особливості гальванізації голови та обличчя у дорослих.

Уміти:

 • Перевірити справність апаратури.

 • Відрізнити анод від катода.

 • Підготувати гідрофільні прокладки та свинцеві пластини для гальванізації Додержуватись черговості вмикання та вимикання апаратів.

 • Додержуватись правил техніки безпеки при роботі при роботі з апаратами.

 • Надати долікарську допомогу при опіках під час гальванізації

 • Володіти методикою гальванічного коміра та трусів за Щербаком.

 • Провети електопроцедуру дітям.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Опрацювати основну літературу по даній темі.

 2. Опрацювати додаткову літературу.


Контрольні питання теми:

Питання:


 1. Види струмів, їх фізична характеристика.

 2. Реакції, що виникають в організмі людини під впливом електричного струму.

 3. Характреристиа постійного струму низької напруги.

 4. Сучасні апарати для гальванізації.

 5. Приготування гідрофільних прокладок, свинцевих пластин для гальванізації.

 6. Черговість вмикання та вимикання апаратів.

 7. Як відрізнити анод від катода?

 8. Підведення струму до до хворого, накладання електродів.

 9. Показання та протипоказання до гальванізації.

 10. Спеціальні методикии гальванізації.

 11. Методика накладання гальванічного коміра та трусів за Щербаком.

 12. Особливості гальванізації голови та обличчя у дорослих.

 13. .

 14. Особливості гальванізації у дітей.

 15. Долікарська допомога при опіках при гальванізації.

 16. Правиа техніки безпеки при роботі в кабінеті електролікування.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті електролікування фізіотерапевтичного відділення. Вивчають апаратуру, яка застосовуюється для гальванізації та електофорезу, епапність її вмикання та вимикання. Знайомляться з вказівками по експлуатації даної апаратури. Наклають пацієнтам, згідно певних методик, електроди, попередньо підготувавши гідрофільні прокладки з лікарськими речовинами. Під наглядом м/с фізкабінету та в її присутності вмикають аппарат, підбитрають по об’єктивних відчуттях пацієнта силу стуму та слідкують за проведеням процедури. Після проведення процедури – відключають у певні й послідовності апарат. Знайомляться з правилами техніки безпеки при роботі з даною апаратурою.Питання для самоконтролю знань:

Завдання 1. Пацієнт Ш. лікується в кардіологічному відділенні по причині: гіпертонічна хвороба ІІ ст. Йому з лікувальною метою призначенно гальванічний комірець по Щербакову. Яка методика проведення даної процедури?

Завдання 2. Пацієнт П. знаходиться на лікуванні в гастро-ентерологічному відділенні з причини: виразкова хвороба шлунку.Як з лікувальною метою в даному випадку можна застосувати дію постійного струму низької напруги ?

Вказати порядок призначення даної процедури.Література.

Основна:

 1. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. – М.: Медицина, 1983.

 2. Клячкин А.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия – М. Медицина, 1983.

Додаткова:

 1. Вейс М., Зембат А. Фізіотерапія. – М.: Медицина, 1986.

 2. Клінічна фізіотерапія /за ред. Ортжековського В.В/ –К. Здоров’я,1984.

Методичну розробку підготувала ас. Гвоздецька Г.С.

Методична розробка, затверджена на засіданні кафедри ___________

протокол №_______________ від ____ ______________ _________

Зав. кафедрою _________________ проф. Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність “Сестринська справа”

Методична вказівка для студентів

практичного заняття № 5 з основ медичної і соціальної реабілітації,

для студентів 3 курсу медичного факультету (медсестри).Тема : Електрофорез лікарських засобів.

Актуальність теми. З лікувальною метою застосовують різні види електричної енергії. При цьому на організм людини діють електромагнітним полем, постійним чи змінним струмом різної частоти та напруги, в безперервному чи імпульсному режимі. М/с повинна мати знання сучасної апаратури, що застосовуються для електролікування, володіти різноманітними методиками електролікування, так, як цей метод знайшов своє широке застосування в медицині.
Навчальні цілі заняття:

 • Навчити студентів:

 • Дати пояснення впливу електричної енергії на тканини організму.

 • Характеристиці постійного струму низької напруги та незначої сили.

 • Сучасні апарати для електрофорезу.

 • Методиці проведення електрофорезу.

 • Спеціальним методикам проведення електрофорезу.

Знати:

 1. Фізичну характеристику струмів та їх види.

 2. Вплив електричного струму на тканини організму.

 3. Реакції, що вникають в організмі людини під впливом електричного стуму.

 4. Характеристика постійного струму низької напруги.

 5. Сучасні апарати для електрофорезу.

 6. Підведення струму до хворого, накладання електродів.

 7. Показання та протиказання електрофорезу.

 8. Визначення лікарського електрофорезу.

 9. Види електрофорезу.

 10. Спеціальні методики електрофорезу.

 11. Загальний електрофорез за Вермелем.

 12. Особливості електрофорезу у дітей.

 13. Внутріорганний електрофорез.

Уміти:

 • Перевірити справність апаратури.

 • Відрізнити анод від катода.

 • Підготувати гідрофільні прокладки та свинцеві пластини для електрофорезу.

 • Додержуватись черговості вмикання та вимикання апаратів.

 • Додержуватись правил техніки безпеки при роботі з апаратами.

 • Надати долікарську допомогу при опіках під час електрофорезу.

 • Провети електопроцедуру дітям.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Опрацювати основну літературу по даній темі.

 2. Опрацювати додаткову літературу.


Контрольні питання теми:

Питання:


 1. Види струмів, їх фізична характеристика.

 2. Реакції, що виникають в організмі людини під впливом електричного струму.

 3. Характреристиа постійного струму низької напруги.

 4. Сучасні апарати для електрофорезу.

 5. Приготування гідрофільних прокладок, свинцевих пластин для електрофорезу.

 6. Черговість вмикання та вимикання апаратів.

 7. Як відрізнити анод від катода?

 8. Підведення струму до до хворого, накладання електродів.

 9. Показання та протипоказання до лікарського електрофорезу.

 10. Спеціальні методикии електрофорезу.

 11. Методика проведення загального електрофорезу за Вермелем.

 12. Внутрішньоорганний електрофорез.

 13. Особливості електрофорезу у дітей.

 14. Долікарська допомога при опіках при електрофорезі.

 15. Правиа техніки безпеки при роботі в кабінеті електролікування.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті електролікування фізіотерапевтичного відділення. Вивчають апаратуру, яка застосовуюється для електофорезу, епапність її вмикання та вимикання. Знайомляться з вказівками по експлуатації даної апаратури. Наклають пацієнтам, згідно певних методик, електроди, попередньо підготувавши гідрофільні прокладки з лікарськими речовинами. Під наглядом м/с фізкабінету та в її присутності вмикають аппарат, підбитрають по об’єктивних відчуттях пацієнта силу стуму та слідкують за проведеням процедури. Після проведення процедури – відключають у певні й послідовності апарат. Знайомляться з правилами техніки безпеки при роботі з даною апаратурою.Питання для самоконтролю знань:

Завдання 1. Хворий Ч. перебуває на лікуванні в терапевтичному відділенні з діагнозом : Хронічний калькульозний холецистит. Йому призначено електрофорез магнію сульфату на ділянку жовчевого міхура.Яка методика проведення даної процедури ?

Завдання 2. Хворий К. під час проведення процедури електрофорезу , внаслідок неправильного накладання електродів одержав хімічний опік. Ваша тактика?
Завдання 3. Пацієнт А. лікувався в травматологічному відділенні, з діагнозом : нижньодолева крупозна пневмонія. Їй призначено внутріорганний електрофорез антибіотика. В чому суть даного методу?

Завдання 4. Пацієнт Б. лікується в неврологічному відділені з діагнозом: міжреберна невралгія. Йому призначено електрофорез з анальгіном. Яка методика проведення даної процедури?

Література.

Основна:


 1. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. – М.: Медицина, 1983.

 2. Клячкин А.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия – М. Медицина, 1983.

Додаткова:

 1. Вейс М., Зембат А. Фізіотерапія. – М.: Медицина, 1986.

 2. Клінічна фізіотерапія /за ред. Ортжековського В.В/ –К. Здоров’я,1984.Методичну розробку підготувала ас. Гвоздецька Г.С.

Методична розробка, затверджена на засіданні кафедри ___________

протокол №_______________ від ____ ______________ _________

Зав. кафедрою _________________ проф. Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність “Сестринська справа”

Методична вказівка для студентів

практичного заняття № 6 з основ медичної і соціальної реабілітації для студентів 3 курсу медичного факультету спеціальність «Сестринська справа»

.Тема : Лікування імпульсним електиричним струмом низької частоти, постійної та змінної полярності.Актуальність теми. Дуже широко в медицині з ліквальною та діагностичною метою застосовують імпульсний стум. Електросон, електростимуляція, діадинамічні струми, ампліпульс, електроакупунктура – короткий перелік методик, які знайшли своє ефективне застосування. Володіння, знання цих методик, які застосовують в терапії, хірургії, ортопедії, психіатрії, неврології, урології є обов’язковим для м/с.
Навчальні цілі заняття:

 • Дати навики по розумінню фізичнї характеристики імпульсивних стумів; основних видів імпульсних струмів, які застосовують у фізіотерапії.

 • Методиці та техніці процедур:

 • Електросну;

 • Електростимуляції;

 • Діадинамічних струмів;

 • Синусоїдальним модульованим струмом.

 • Навчити апаратури, яка застосовується при проведенні вищеперелічених методик, етапності її вмикання та вимикання.

 • Вимогам по техніці безпеки при роботі з даною апаратурою.

Знати:

 1. Фізичну характеристику імпульсних струмів.

 2. Використання імпульсних струмів для електросну, електростимуляції, діадинамотерапії, ампліпульстерапії.

 3. Механізм лікувальної дії вищеперелічених методів лікування.

 4. Апаратуру, що застосовується для лікування імпульсними струмами.

 5. Покази та протипокази до певного методу лікування даним видом струму.

 6. Техніку проведення відповідної процедури.

 7. Види генерованих ДДС. Які застосовуються з лікувальною метою.

Уміти:

 • Вмикати та вимикати апаратуру.

 • Володіти особливостями техніки та методами проведення електросну, ДДС, ампліпульстерапії.

 • Опанування методикою дозування електропроцедур.

 • Підготувати та налагодити електроди для відпуску процедур ДДС та ампліпульстерапії.

 • Відпускати діадинамічні та синусоїдальні модульовані струми при захворюваннях суглобів, хребта, кінцівок.

 • Підготувати електрод-маску для проведення електросну.

 • Вести облік та оформлення проведених процедур.

 • Дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи з електроапаратами.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Опрацювати основну літературу по даній темі.

 2. Опрацювати додаткову літературу.


Контрольні питання теми:

Питання:


 1. Фізична характеристика імпульсних струмів.

 2. Види імпульсних струмів, які застосовуються у фізіотерапії.

 3. Аппаратура, яка застосовується для електросну, електростимуляції, ДД-терапії, ампліпульстерапії.

 4. Етапність вмикання тавимикання апаратури.

 5. Техніка безпеки при виконанні процедур.

 6. Методика відпуску процедур ДД-терапії, ампліпульстерапії.

 7. Підготовка електрода маски для проведення електросну.

 8. Підготовка накладання електродів для відпуску процедур діадинамометрії та ампліпульстерапії.

 9. Як ведеться облік та оформлення проведених процедур.

 10. Методика дозування електропроцедур.

 11. Механізм лікувальної дії даних процедур.

 12. Покази та протипокази до застосування імпульсних струмів.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті електролікування фізіотерапевтичного відділення. Вивчають апаратуру, етапність її вмикання та вимикання. Знайомляться з вказівками по експлуатації даної апаратури. Наклають пацієнтам, згідно певних методик, електроди, попередньо підготувавши гідрофільні прокладки з лікарськими речовинами. Під наглядом м/с фізкабінету та в її присутності вмикають аппарат, підбитрають по об’єктивних відчуттях пацієнта силу стуму та слідкують за проведеням процедури. Після проведення процедури – відключають у певній послідовності апарат. Знайомляться з правилами техніки безпеки при роботі з даною апаратурою.Питання для самоконтролю знань:

Завдання 1. Пацієнт О. лікується в хірургічному відділенні по причині резекції шлунку. Після чотирьох днів після операції відсутній стілець. Скарги на вздуття живота. При аукультації живота – перистальтика дуже в’яла. Про що слід подумати? Яку з терапевтичних процедур, де застосовуються імпульсні струми, можна порекомендувати?

Завдання 2. Пацієнт С. знаходиться на лікуванні в неврологічному відділенні з причини міжреберної невралгії. З лікувальною метою йому призначено ДД-струми. Офоримити фізівологічне призначення.

Завдання 3. Хворий К. перебуває на лікуванні в урологічному відділенні з діагнозом : нирково-камяна хвороба. Йому призначена ампліпульстерапія. Яка методика проведення даної процедури?

Завдання 4. Хворий Ш. Перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні з діагнозом : лівобічний коксит. Йому призначено ДД-електрофорез на ділянку кульшового суглобу. Яка методика проведення даної процедури?

Література.

Основна:

 1. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. – М.: Медицина, 1983.

 2. Клячкин А.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия – М. Медицина, 1983.

Додаткова:

 1. Вейс М., Зембат А. Фізіотерапія. – М.: Медицина, 1986.

 2. Клінічна фізіотерапія /за ред. Ортжековського В.В/ –К. Здоров’я,1984.

Методичну розробку підготувала ас. Гвоздецька Г.С.

Методична розробка, затверджена на засіданні кафедри ___________

протокол №_______________ від ____ ______________ _________

Зав. кафедрою _________________ проф. Вакалюк І.П..ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність “Сестринська справа”
Методична вказівка для студентів

практичного заняття №7 з основ медичної і соціальної реабілітації,

для студентів 3 курсу медичного факультету (медсестри).Тема : Лікування електричним струмом високої напруги та частоти.Ампліпульстерапія, флюктуоризація, дарсонвалізація, ультратонотермія, індуктотерапія.

Актуальність теми. Дуже широко в медицині з ліквальною та діагностичною метою застосовують високочастотну електротерапію. Володіння, знання цих методик, які застосовують в терапії, хірургії, ортопедії, психіатрії, неврології, урології є обов’язковим для м/с.

Навчальні цілі заняття:

 • Навчити студентів методикам застосування електричного струму високої напруги та частоти:

 • Методиці проведення франклінізації;

 • Методиці проведення дарсольванізації та ультратонотерапії;

 • Методиці проведення індуктотерапії;

 • Будові апаратури, яка застосовується для даних методик.

 • Показам та протипоказам до даних методів лікування.

Знати:

 1. Класифікацію електричних струмів та високої напруги та частоти.

 2. Фізичну характеристику електричного струму високої напруги та частоти.

 3. Методику проведення франклінізації.

 4. Покази та протипокази до застосування даної методики.

 5. Апаратуру, що застосовується для франклінізації.

 6. Методику та техніку проведення дарсонвалізації.

 7. Покази та протипокази до застосування даної методики.

 8. Методику та техніку проведення індуктотерапії.

 9. Механізм дії даного методу лікування на організм людини.

 10. Покази та протипокази до застосування даного методу лікування.

 11. Аппаратура, що застосовується для індуктотерапії.

 12. Аппаратура, що застосовується для даного методу лікування.

Уміти:

 • Оволодіти технікою робоит з апратурою, що застосовується для лікування електричним полем високої частоти та напруги.

 • Оволодіти методиками проведеня дарсонвалізації, ультратонотерапії, індуктотерапії,

 • Ознйомитися з технікою та методикою проведення франклінізації.

 • Підготувати та налагодити електроди для проведення процедур:

 • Місцевої дарсонвалізації комірцевої зони;

 • Індуктотермії нирок, хребта, кінцівок.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Опрацювати основну літературу по даній темі.

 2. Опрацювати додаткову літературу.


Контрольні питання теми:

Питання:


 1. Класифікація електричних струмів високої напруги та частоти.

 2. Фізична харакеристика електричного струму високої напруги та частоти.

 3. Механізм дії високочастотного електричного поля на тканини організму.

 4. Методика, техніка проведення франклінізації.

 5. Покази та протипокази до проведення франклінізації.

 6. Апарати для проведення франклінізації.

 7. Методика проведення дарсонвалізації, індуктотермії.

 8. Апарати що застосовують для дарсонвалізацїі та індуктотермії.

 9. Покази та проитпокази для застосування дарсонвалізації та індктотермії.

 10. Техніка безпеки при роботі з високочастотною апаратурою.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті електролікування фізіотерапевтичного відділення. Вивчають апаратуру, етапність її вмикання та вимикання. Знайомляться з вказівками по експлуатації даної апаратури. Наклають пацієнтам, згідно певних методик, електроди, попередньо підготувавши з лікарськими речовинами. Під наглядом м/с фізкабінету та в її присутності вмикають аппарат, підбитрають по об’єктивних відчуттях пацієнта силу стуму та слідкують за проведеням процедури. Після проведення процедури – відключають у певній послідовності апарат. Знайомляться з правилами техніки безпеки при роботі з даною апаратурою.Питання для самоконтролю знань:

Завдання 1. Пацієнту С. дерматологом з причини випадіння волосся призначено дарсонвалізацію волосистої частини голови. Яка методика проведення даної процедури?

Завдання 2. Хворий К. перебуває на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з діагнозом : виразкова хвороба шлунку з вираженим больовим синдромом. У комплексі з медикаментозною терапією йому призначено індуктотермію на ділянку шлунку. Яка методика проведення даної процедури?

Література.

Основна:

 1. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. – М.: Медицина, 1983.

 2. Клячкин А.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия – М. Медицина, 1983.

Додаткова:

 1. Вейс М., Зембат А. Фізіотерапія. – М.: Медицина, 1986.

 2. Клінічна фізіотерапія /за ред. Ортжековського В.В/ –К. Здоров’я,1984.

Методичну розробку підготувала ас. Гвоздецька.Г.С.

Методична розробка, затверджена на засіданні кафедри ___________

протокол №_______________ від ____ ______________ _________

Зав. кафедрою _________________ проф. Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність “Сестринська справа”

Методична вказівка для студентів

практичного заняття №8 з основ медичної і соціальної реабілітації,

для студентів 3 курсу

медичного факультету (медсестри).

Тема : Лікування за допомогою ультрависоких частот(УВЧ). Мікрохвильова терапія. Вкрайвисокочастотна (ВВЧ) терапія.

Актуальність теми. Дуже широко в медицині з ліквальною та діагностичною метою застосовують ультрависоку і вкрайвисокочастотну електротерапію. Володіння, знання цих методик, які застосовують в терапії, хірургії, ортопедії, психіатрії, неврології, урології є обов’язковим для м/с.
Навчальні цілі заняття:


 • Навчити студентів методикам застосування електричного струму високої напруги та частоти:

 • Методиці проведення мікрохвилевої терапії.

 • Будові апаратури, яка застосовується дляданих методик.

 • Показам та протипоказам до даних методів лікування.

Знати:

 1. Методика та техніка проведення УВЧ-терапії.

 2. Аппаратура, що застосовується для даного методу лікування.

 3. Покази та протипокази до УВЧ-терапії.

 4. Електроди, розміри та форма, що застосовуються для УВЧ-терапії.

 5. Відстань між електродами та ділянкою впливу.

 6. Здійснення контролю за УВЧ-полем.

 7. Методика та техніка проведення мікрохвилевої терапії.

 8. Покази та протипокази до проведення мікрохвильової терапії.

 9. Апарати, що застосовуються для ДМХ та СМХ-терапії.

 10. Механізм лікувальної дії електромагнітного поля.

 11. Техніку безпеки під час роботи з електричними струмами та електромагнітними полями високої частоти.

Уміти:

 • Оволодіти технікою робоит з апратурою, що застосовується для лікування електричним полем ультрависокої частоти та напруги.

 • Оволодіти методиками проведеня, електричного ВЧ-поля, особливо – методикою мікрохвильової терапії.

 • Працювати з апаратами магнітотерапії.

 • Підготувати та налагодити електроди для проведення процедур:

 • ЕлектричногоУВЧ-поля на обличчя, суглоби, грудну клітку;

 • Контроль за наявністю електричного поля;

 • Мікрохвильова терапія надвисокої частотина поперек, суглоби кінцівки.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Опрацювати основну літературу по даній темі.

 2. Опрацювати додаткову літературу.


Контрольні питання теми:

Питання:


 1. Механізм дії ультрависокочастотного електромагнітного поля на тканини організму.

 2. Методика та техніка проведення УВЧ-терапії.

 3. Апарати для УВЧ-терапії.

 4. Проведення дозиметрії електричног струму на пластинах конденсанота.

 5. Показання та протипоказання до УВЧ-терапії.

 6. Методика та техніка мікрохвильової терапії.

 7. Апарати, що застосовуються для ДМХ, СМХ-терапії.

 8. Механізм лікувальної дії електромагнітного поля.

 9. Техніка безпеки при роботі з високочастотною апаратурою.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті електролікування фізіотерапевтичного відділення. Вивчають апаратуру, етапність її вмикання та вимикання. Знайомляться з вказівками по експлуатації даної апаратури. Наклають пацієнтам, згідно певних методик, електроди, попередньо підготувавши з лікарськими речовинами. Під наглядом м/с фізкабінету та в її присутності вмикають аппарат, підбитрають по об’єктивних відчуттях пацієнта силу стуму та слідкують за проведеням процедури. Після проведення процедури – відключають у певній послідовності апарат. Знайомляться з правилами техніки безпеки при роботі з даною апаратурою.Питання для самоконтролю знань:

Завдання 1 Пацієнт Ш. знаходиться на лікуванні в ЛОР-відділенні з діагнозом гострий гайморит. Йому призначено УВЧ на ділянку гайморових пазух. Яка методика проведення даної процедури? Виписати направлення пацієнту на процедуру.

Завдання 2 Хворий З. перебуває на лікуванні в ортопедичному відділенні з діагнозом : правобічний . Йому призначено мікрохвилеву терапію на ділянку колінного суглобу. Яка методика проведення даної процедури?

Тести:

 1. Процедуру УВЧ-терапії е можна у пацієнта:

А) мазева, волога пов’язка

Б) одяг


В) суха марлева пов’язка

Г) гіпсова пов’язка

Д) металеві предмети.


 1. Загальний сумарний загар під обома електродами не повинен первщувати:

А) 4 см

Б) 8 см


В) 6 см

Г) 10 см 1. При дозуванні УВЧ-опромінення, які відчуття тепла характерні для другої фази опромінення?

А) Відсутні відчуття тепла

Б) відчуття чіткого тепла

В) відчуття сильно вираженого тепла

Г) відчуття слабкого тепла 1. Протипоказ для УВЧ-терапії є:

А) Туберкульоз легень

Б) холєцистит

В) вагітність

Г) Інфаркт міокардаЛітература.

Основна:

 1. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. – М.: Медицина, 1983.

 2. Клячкин А.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия – М. Медицина, 1983.

Додаткова:

 1. Вейс М., Зембат А. Фізіотерапія. – М.: Медицина, 1986.

 2. Клінічна фізіотерапія /за ред. Ортжековського В.В/ –К. Здоров’я,1984.

Методичну розробку підготувала ас. Гвоздецька Г.С.

Методична розробка, затверджена на засіданні кафедри ___________

протокол №_______________ від ____ ______________ _________

Зав. кафедрою _________________ проф. Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринстваСпеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 9 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).Тема: Лікування за допомогою магнітотерапії, ультразвукової терапії.

Актуальність теми: Дуже широко в медицині з лікувальною метою застосовують магнітні поля та ультразвук. Володіння , знання цих методик є необхідним для медсестер.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів:

- методикам застосування магнітотерапії та ультразвукової терапії;


 • будову апаратів , які застосовуються для даних методик;

 • показам і проти показам до даних методик.

Знати:

 1. Методика і техніка проведення магнітотерапії;

 2. Апаратуру , яка застосовується для даного методу лікування;

 3. Покази і протипокази до магнітотерапії;

 4. Методика і техніка проведення ультразвукової терапії;

 5. Апаратуру , яка застосовується для ультразвукової терапії;

 6. Покази і протипокази до ультразвукової терапії;

 7. Техніку безпеки при роботі з електромагнітними полями та ультразвуковою апаратурою.

Вміти:

 • Оволодіти технікою роботи з апаратурою, що застосовується для лікування електромагнітним полем та ультразвуком.

 • Оволодіти методиками проведення магнітотерапії та УЗ-терапії.

 • Працювати з апаратами для магнітотерапії та УЗ-терапії.Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми:

1.Загальна характеристика постійного магнітного поля.

2.Обладнання для магнітотерапії.

3.Методика лікування магнітними полями.

4.Лікування за допомогою низькочастотної магнітотерапії. Апаратура, методика , правила роботи з апаратами.

5.Окремі методики магнітотерапії.

6. Магнітоаускультативна терапія Апаратура .Методика.

7. Загальна характеристика ультразвуку.

8.Апаратура для ультразвукового лікування.

9. Окремі методики застосування ультразвуку для лікування.

10. Лікарський ультрафонофорез.

11. Комбінація ультразвуку та електротерапії.

12. Техніка безпеки при роботі з електромагнітними полями та ультразвуковою апаратурою.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті електромагнітотерапії та УЗ-терапії фізіотерапевтичного відділення. Вивчають апаратуру , етапність її вмикання і вимикання .Знайомляться з вказівками по експлуатації даної апаратури. Під наглядом медсестри фізкабінету та в її присутності вмикають апарат і проводять лікувальні процедури. Після проведення процедури –відключають в певній послідовності апарати. Знайомляться з правилами техніки безпеки при роботі з даною апаратурою.Питання для самоконтролю знань:

1.Загальна характеристика постійного магнітного поля.

2.Обладнання для магнітотерапії.

3.Методика лікування магнітними полями.

4.Лікування за допомогою низькочастотної магнітотерапії. Апаратура, методика , правила роботи з апаратами.

5.Окремі методики магнітотерапії.

6. Магнітоаускультативна терапія Апаратура .Методика.

7. Загальна характеристика ультразвуку.

8.Апаратура для ультразвукового лікування.

9. Окремі методики застосування ультразвуку для лікування.

10. Лікарський ультрафонофорез.

11. Комбінація ультразвуку та електротерапії.

12. Техніка безпеки при роботі з електромагнітними полями та ультразвуковою апаратурою.

Література.

Основна:

1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________

Протокол № ___________від _______________.Зав. кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринства

д.мед.н., професор

І.П.Вакалюк

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства

Спеціальність “Сестринська справа”
Методична вказівка для студентів

практичного заняття № 10 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету спеціальність «Сестринська справа»Тема:Світлолікування.

Актуальність теми: Серед фізіотерапевтичних засобів світлолікуванню відведено одне з чільних місць.Геліотерапія- лікувааня природнім сонячним світлом-відома з давніх часів.Фізична енергія квантів поглинається тканинами організму і чинить теплову, хімічну,місцеву і загальну знеболюючу дію на організм.
Навчальні цілі: Навчити студентів володіти методами світлолікування

Після вивчення теми студент повинен :Знати:біологічну дію світла, Складові світлового спектру,лікувальні ефекти геліотерапіі,апарати для виконання світлолікуваьних процедур,правила проведення і дозува.ння світлолікувальних процедур,показання і протипоказання до тих чи інших процедур світлолікування,можливі ускладення при відпусканні світлових процедур,завдання первинноі і вторииноі фізіопрофілактики.

Вміти: володіти методикою і технікою виконання процедур

 • лампою соллюкс ( стаціонарною,портативною,настільною);

 • лампою Мініна;

 • місцевої світлолікувальної ванни;

 • ультрафіолетового опромінення;

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Опрацювати матеріал теми згідно рекомендованої літератури.Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 3 kurs ms -> Socialna ta medychna reabilitaciya -> Metodychni rekomendacii studentam
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
3 kurs ms -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Sestrynska sprava -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка