Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділенняхСторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5

Контрольні питання теми


 1. Що являє собою світлолікування?

 2. Складові видимої частини світлового спектру.

 3. Механізм впливу на організм інфрачервоного УФО–спектру.

 4. Апарати. Методика та техніка виконання процедур.

 5. Показання та протипоказання до світлолікування.

6.Лікування за допомогою лампи соллюкс.

7.Застосування місцевих світлолікувальних ванн.

8. Застосування УФ-опромінення.

Самостійна аудиторна робота студента

Студенти по 2–3 чол. Під контролем викладача та м/с ФТК проводять процедури світлолікування.


Питання для самоконтролю знань


 1. Що таке геліотерапія?

 2. Біологічна та терапевтична дія УФО, інфрачервоного випромінення.

 3. Назвіть схеми загального опромінювання.

 4. Що таке еритемні дози УФО?

Література:

 1. Панасюк Є.М. Загальна фізіотерапія–-К.; Здоров’я, 1999 с.118

 2. Пасынков Д.Н. Физиотерапия.–- М.. Медицина, 1987, с.243–-252.

 3. Вейс М., Зембат А. Фізіотерапія–- М., Медицина, 1986, с. 311-320.

Методичну вказівку підготувала ас. Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

Протокол №________ Дата__________________

Завідувач кафедри проф. І.П. Вакалюк.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність “Сестринська справа”

Методична вказівка для студентів

практичного заняття № 11 з основ медичної і соціальної реабілітації,

для студентів 3 курсу медичного факультету (медсестри).Тема : Водо- та теплолікування. Санітарно-курортна справа.

Актуальність теми. Водо- та теплолікування широко застосовується в комплексному лікуванні багатьох захворювань. Водні процедури – один з важливих чинників загартування організму, підвищення його опірних сил. Ці методи застосування знайшли своє застосування в санітарно-курортній справі, як один з методів впливу на організм фізичних факторів лікування.
Навчальні цілі заняття:

 • Навчити студентівлі кувальному впливу на організм людини водолікування, бальнеотерапії;

 • Навчити студентів впливу теплолікування на організм людини;

 • Занченню санаторіїв та курортів для лікування та профілактики захворювань, оздоровлення організму..


Знати:

 1. фізіологічну дію води на організм людини.

 2. механізм дії охолоджувальних процедур.

 3. класифікацію ванн, та їх вплив на організм.

 4. класифікацію душів, їх вплив на організм.

 5. основні принципи бальнеотерапії.

 6. покази та протипокази до застосування ванн, душів, бальнеотерапії.

 7. механізм лікувальної дії ванн, душів, бальнеотерапії.

 8. особливості проведення родонових, вуглекислих ванн.

 9. класифікацію теплолікувальних процедур.

 10. механізм дії теплолікувальних процедур на організм людини.

 11. методи лікування парафіном, озокеритом: дозування, механізм дії, покази та протипокази.

 12. класифікацію природньої грязі.

 13. механізм дії грязелікувальних процедур на організм людини.

 14. методики грязелікування.

 15. зберігання, регенерація грязі.

 16. покази та протипокази до грязелікування.

 17. поняття “курорт” та “санаторій”, їх класифікацію.

 18. режими санаторію.

 19. принципи лікування на кліматичних, грязевих та бальнеологічних курортах.

 20. покази та протипокази до санаторно-курортного лікування.


Уміти:

 1. Провести гігієнічну обробку ванни .

 2. підготувати загальну лікувальну ванну (з морської солі, ароматичну, скіпідарну, кисневу).

 3. провести процедуру грязелікування.

 4. провести процедури з тепло-грязелікування.

 5. надати пацієнту долікарську допомогу при погіршенні стану під час процедури.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Опрацювати основну літературу по даній темі.

 2. Опрацювати додаткову літературу.


Контрольні питання теми:

 1. фізіологічна дія води на організм людини.

 2. характеристика механічних, хімічних, термічних чинників водолікування.

 3. механізм дії охолоджувальних процедур.

 4. класифікацію ванн та душів, їх вплив на організм.

 5. основні принципи бальнеотерапії.

 6. покази та протипокази до застосування ванн, душів, бальнеотерапії.

 7. особливості проведення родонових, вуглекислих ванн.

 8. як провестидезинфекцію ванни?

 9. що таке кишкове промивання?

 10. класифікація теплолікувальних процедур.

 11. методика лікування парафіном, озокеритом.

 12. класифікація лікувальної грязі.

 13. механізм ії грязелікувальних процедур наорганізм людини.

 14. методика грязелікування.

 15. покази та протипокази до грязелікування.

 16. визначення “курорт” та “санаторій”, їх характеристику.

 17. види режимів в санаторіях.

18.покази та протипокази до санаторно-курортного лікування.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у фізіотерапевтичному відділенні, де знайомляться з оснащенням водо- та теплолікувальних відділень, технікою безпеки, проведенням гігієнічної обробки ванн. Самостійно готують ванни, озокерит, парафін, грязі до проведення процедур.Питання для самоконтролю знань:

Завдання 1. Пацієнтка С. Лікується в терапевтичному відділенні з діагнозом: Гіпертонічна хвороба І ст. З лікувальною метою їй призначено скипідарні ванни. Яка методика проведення даної процедури з “білою емульсією”?

Завдання 2. Хворий Ш. перебуває на лікуванні в терапевтичному відділенні з діагнозом : ревматоїдний артрит. Йому призначено грязелікування аплікаційним методом на кисті “високі рукавички”. Яка методика проведення даної процедури?

Завдання 3. Пацієнт А. знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з причини лівостроронньої нижньодолевої пневмонії. Йому призначено парафін на грудну клітку. Яка методика проведення даної процедури?

Завдання 4. пацієнт Б. лікується санаторно-курортно, з діагнозом виразкова хвороба шлунку, неаткивна фаза. Одним із методів фізіотерапевтичного лікування йому призначено озокерит на епігастральну ділянку. Яка методика проведення даної процедури?

Тести:

 1. прохолодні та холодні загальні ванни діють на нервову систему:

А) заспокійливо;

В) збудливо;

С) не впливають на ЦНС.


 1. контрастний душ це:

А) Душ Шарко

В) шотландський

С) циркулярний

D) голчатий 1. температура теплих ванн становить:

А) 34 – 36

В) з 8 і більше

С) 20 – 33

D) 37 – 38 1. бальнеотерапія – це застосування з лікувальною метою:

А) душів

В) обтирання

С) кишечних орошень

D) мінеральних водЛітература.
Основна:


 1. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. – М.: Медицина, 1983.

 2. Клячкин А.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия – М. Медицина, 1983.

Додаткова:

 1. Вейс М., Зембат А. Фізіотерапія. – М.: Медицина, 1986.

 2. Клінічна фізіотерапія /за ред. Ортжековського В.В/ –К. Здоров’я,1984.

Методичну розробку підготувала ас. Гвоздецька Г.С.

Методична розробка, затверджена на засіданні кафедри ___________

протокол №_______________ від ____ ______________ _________

Зав. кафедрою _________________ проф. Вакалюк І.П.

ІФНМУ


Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 12 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).

Тема: Застосування лікувальної фізкультури у терапії.

Актуальність теми: Лікувальна фізкультура-це застосування засобів фізичної культури з метою терапії та профілактики різних захворювань у внутрішній медицині, знання якої необхідні для медичної сестри.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів: • - методикам застосування лікувальної фізкультури

 • показам і проти показам до даних методик.

Знати:

 1. Що таке лікувальна фізкультура.

 2. Що таке фізичні вправи.

 3. Покази і протипокази до лікувальної фізкультури.

 4. Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при захворюваннях органів серцево - судинної системи.

 5. Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при захворюваннях органів дихання.

 6. Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при захворюваннях органів травлення;

7.Покази і протипокази до проведення ЛФК.

Вміти:

 • Оволодіти технікою лікувальної фізккультури.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми:

1. Що таке лікувальна фізкультура.

2. Що таке фізичні вправи.

3.Покази і протипокази до лікувальної фізкультури.

4.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при захворюваннях органів серцево - судинної системи.

5.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при захворюваннях органів дихання.

6.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при захворюваннях органів травлення;

7.Організація ЛФК в системі медичної реабілітації.

8. Основні механізми лікувальної дії фізичних вправ.

9.Засоби лікувальної фізкультури.

10.Форми застосування ЛФК.

11.Періоди застосування ЛФК.

12. Режими рухової активності.

13.Оформлення призначень і загальна методика ЛФК.

14.Особливості складання схем процедур та комплексів вправ лікувальної гімнастики.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті ЛФК. Під наглядом медсестри кабінету ЛФК проводять лікувальні вправи для хворих терапевтичного профілю.Питання для самоконтролю знань:

1. Що таке лікувальна фізкультура.

2. Що таке фізичні вправи.

3.Покази і протипокази до лікувальної фізкультури.

4.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при захворюваннях органів серцево - судинної системи.

5.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при захворюваннях органів дихання.

6.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при захворюваннях органів травлення;

7.Організація ЛФК в системі медичної реабілітації.

8. Основні механізми лікувальної дії фізичних вправ.

9.Засоби лікувальної фізкультури.

10.Форми застосування ЛФК.

11.Періоди застосування ЛФК.

12. Режими рухової активності.

13.Оформлення призначень і загальна методика ЛФК.

14.Особливості складання схем процедур та комплексів вправ лікувальної гімнастики.

Література.

Основна:

1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984.

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________

Протокол № ___________від _______________.Зав. кафедри


І.П.Вакалюк

ІФНМУ


Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 13 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).

Тема: Застосування лікувальної фізкультури в хірургії , травматології , гінекології.

Актуальність теми: Лікувальна фізкультура-це застосування засобів фізичної культури з метою терапії та профілактики різних захворювань в хірургії , травматології , гінекології, знання якої необхідні для медичної сестри.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів: • - методикам застосування лікувальної фізкультури

 • показам і проти показам до даних методик.

Знати: 1.Що таке лікувальна фізкультура.

 1. Що таке фізичні вправи.

 2. Покази і протипокази до лікувальної фізкультури.

 3. Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при ушкодженні верхніх кінцівок.

 4. Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при ушкодженні нижніх кінцівок.

 5. Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при травмах грудної клітки

 6. Лікувальна гімнастика при опіках;

 7. Лікувальна гімнастика при сколіозі і плоскостопості;

 8. Лікувальна гімнастика при венозній недостатності;

 9. Лікувальна гімнастика в післяопераційний період при операціях на легенях;

 10. Лікувальна гімнастика в післяопераційний період при операціях на судинах;

 11. Лікувальна гімнастика в післяопераційний період при операціях на органи черевної порожнини.

 12. ЛФК під час вагітності.

 13. ЛФК в післяродовому періоді.

 14. ЛФК при запальних захворюваннях органів малого тазу.

 15. ЛФК при слабкості м'язевого і зв'язкового апарату матки і тазового дна.

 16. ЛФК при безплідді.

 17. ЛФК при вадах розвитку органів малого тазу.

 18. ЛФК при функціональному нетриманні сечі.

19.Покази і протипокази до проведення ЛФК.

Вміти:

 • Оволодіти технікою лікувальної фізкультури.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми:

1.Що таке лікувальна фізкультура.

2.Що таке фізичні вправи.

3.Покази і протипокази до лікувальної фізкультури.

4.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при ушкодженні верхніх кінцівок.

5.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при ушкодженні нижніх кінцівок.

6.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при травмах грудної клітки

7.Лікувальна гімнастика при опіках;

8.Лікувальна гімнастика при сколіозі і плоскостопості;

9.Лікувальна гімнастика при венозній недостатності;

10.Лікувальна гімнастика в післяопераційний період при операціях на легенях;

11.Лікувальна гімнастика в післяопераційний період при операціях на судинах;

12.Лікувальна гімнастика в післяопераційний період при операціях на органи черевної порожнини.

13.ЛФК під час вагітності.

14.ЛФК в післяродовому періоді.

15.ЛФК при запальних захворюваннях органів малого тазу.

16.ЛФК при слабкості м'язевого і зв'язкового апарату матки і тазового дна.

17.ЛФК при безплідді.

18.ЛФК при вадах розвитку органів малого тазу.

19.ЛФК при функціональному нетриманні сечі.

20.Покази і протипокази до проведення ЛФК.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті ЛФК. Під наглядом медсестри кабінету ЛФК проводять лікувальні вправи для хворих хірургічного , травматологічного, гінекологічного профілів.Питання для самоконтролю знань:

1.Що таке лікувальна фізкультура.

2.Що таке фізичні вправи.

3.Покази і протипокази до лікувальної фізкультури.

4.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при

ушкодженні верхніх кінцівок.

5.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при ушкодженні нижніх кінцівок.

6.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при травмах грудної клітки

7.Лікувальна гімнастика при опіках;

8.Лікувальна гімнастика при сколіозі і плоскостопості;

9.Лікувальна гімнастика при венозній недостатності;

10.Лікувальна гімнастика в післяопераційний період при операціях на легенях;

11.Лікувальна гімнастика в післяопераційний період при операціях на судинах;

12.Лікувальна гімнастика в післяопераційний період при операціях на органи черевної порожнини.

13.ЛФК під час вагітності.

14.ЛФК в післяродовому періоді.

15.ЛФК при запальних захворюваннях органів малого тазу.

16.ЛФК при слабкості м'язевого і зв'язкового апарату матки і тазового дна.

17.ЛФК при безплідді.

18.ЛФК при вадах розвитку органів малого тазу.

19.ЛФК при функціональному нетриманні сечі.

20.Покази і протипокази до проведення ЛФК.

Література.

Основна:


1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984.

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________

Протокол № ___________від _______________.

Зав. кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринства

д.мед.н., професорІ.П.Вакалюк

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 14 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).Тема: Застосування лікувальної фізкультури в неврології , кардіології , ревматології

Актуальність теми: Лікувальна фізкультура-це застосування засобів фізичної культури з метою терапії та профілактики різних захворювань в неврології , кардіології , ревматології, знання якої необхідні для медичної сестри.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів: • - методикам застосування лікувальної фізкультури

 • показам і проти показам до даних методик.

Знати: 1.Що таке лікувальна фізкультура.

2.Що таке фізичні вправи.

3.Покази і протипокази до лікувальної фізкультури.

4.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури інсультах.

5.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при спинномозкових травмах.

6.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при черепномозкових травмах .

7.Лікувальна гімнастика при ураженні променевих нервів;

8.Лікувальна гімнастика при ураженні лицевого нерва;

9.Лікувальна гімнастика при ураженні сідничного нерва;

10.Лікувальна гімнастика при попереково-крижових радикулітах;

11.Лікувальна гімнастика після операцій на міжхребцеві диски;

12.Лікувальна гімнастика при стенокардії.

13.Лікувальна гімнастика при інфаркті міокарда.

14.ЛФК при гіпертонічній хворобі.

15.ЛФК при вегето-судинних дистоніях.

16.ЛФК недостатності кровообігу.

17.ЛФК при ревматизмі та ревматоїдному артриті.

18.Покази і протипокази до проведення ЛФК.Вміти:

 • Оволодіти технікою лікувальної фізкультури.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми:

1.Що таке лікувальна фізкультура.

2.Що таке фізичні вправи.

3.Покази і протипокази до лікувальної фізкультури.

4.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури інсультах.

5.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при спинномозкових травмах.

6.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при черепномозкових травмах .

7.Лікувальна гімнастика при ураженні променевих нервів;

8.Лікувальна гімнастика при ураженні лицевого нерва;

9.Лікувальна гімнастика при ураженні сідничного нерва;

10.Лікувальна гімнастика при попереково-крижових радикулітах;

11.Лікувальна гімнастика після операцій на міжхребцеві диски;

12.Лікувальна гімнастика при стенокардії.

13.Лікувальна гімнастика при інфаркті міокарда.

14.ЛФК при гіпертонічній хворобі.

15.ЛФК при вегето-судинних дистоніях.

16.ЛФК недостатності кровообігу.

17.ЛФК при ревматизмі та ревматоїдному артриті.

18.Покази і протипокази до проведення ЛФК .

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті ЛФК. Під наглядом медсестри кабінету ЛФК проводять лікувальні вправи для хворих хірургічного , травматологічного, гінекологічного профілів.Питання для самоконтролю знань:

1.Що таке лікувальна фізкультура.

2.Що таке фізичні вправи.

3.Покази і протипокази до лікувальної фізкультури.

4.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури інсультах.

5.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при спинномозкових травмах.

6.Методика і техніка проведення лікувальної фізкультури при черепномозкових травмах .

7.Лікувальна гімнастика при ураженні променевих нервів;

8.Лікувальна гімнастика при ураженні лицевого нерва;

9.Лікувальна гімнастика при ураженні сідничного нерва;

10.Лікувальна гімнастика при попереково-крижових радикулітах;

11.Лікувальна гімнастика після операцій на міжхребцеві диски;

12.Лікувальна гімнастика при стенокардії.

13.Лікувальна гімнастика при інфаркті міокарда.

14.ЛФК при гіпертонічній хворобі.

15.ЛФК при вегето-судинних дистоніях.

16.ЛФК недостатності кровообігу.

17.ЛФК при ревматизмі та ревматоїдному артриті.

18.Покази і протипокази до проведення ЛФК.

Література.

Основна:


1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984.

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________

Протокол № ___________від _______________.

Зав. кафедри внутрішньої медицини№4 та медсестринства

д.мед.н., професорІ.П.Вакалюк

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Спеціальність „Сестринська справа”

Методичні рекомендації для студентів

практичного заняття № 15 з основ медичної і соціальної реабілітації
Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 3 kurs ms -> Socialna ta medychna reabilitaciya -> Metodychni rekomendacii studentam
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
3 kurs ms -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Sestrynska sprava -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка