Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях


Тема. Основи лікувального масажу. Дія масажу на організм. Актуальність темиСторінка3/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5
Тема. Основи лікувального масажу. Дія масажу на організм.

Актуальність теми. Масаж є доступним та ефективним методом лікування та реабілітації. В останні роки, незважаючи на широкий спектр фармакологічних засобів, його роль поряд з іншими не медикаментозними засобами впливу, тільки збільшується

Навчальні цілі:

 • вивчити основні історичні віхи розвитку масажу;

 • ознайомити студентів з теоретичними основами масажу;

 • вивчити особливості фізіологічного впливу масажу на організм;

 • вивчити основні реакції окремих органів та систем на масаж.

Знати:

 1. місце масажу серед інших засобів немедикаментозного впливу на організм;

 2. особливості реакцій організму на масаж;

 3. вплив тепла, холоду та механічного подразнення на шкіру, підшкірну жирову клітковину, м’язи та внутрішні органи;

 4. поняття про сегментність іннервації людини та найпростішу рефлекторну дугу;

 5. поняття про рефлексогенні зони Захар’їна-Геда;

 6. механічний, рефлексогенний та гуморальний впливи масажу;

 7. особливості впливу масажу на серцево-судинну, дихальну, травну, сечовидільну, опорно-рухову та нервові системи організму;

 8. основні ефекти масажу.

Вміти:

 1. готувати пацієнта до масажу різних частин тіла;

 2. проводити диференційний підбір пацієнтів в залежності від показів та протипоказань до масажу;

 3. оцінювати ефект масажу на шкіру, м’язи та організм в цілому.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи.

 1. Підготувати реферат за темою „Міофасціальна терапія. Її значення та місце в системі сучасної реабілітації”.

 2. Підготувати реферат за темою „Масаж су-джок. Особливості використання та сфера застосування”.

 3. Підготувати реферат за темою „Історія розвитку основних напрямків масажу. Філософське та трансцендентне значення масажу”.

Контрольні питання теми:

 1. Масаж – це?

 2. Роль масажу в терапії різних патологічних станів.

 3. Місце масажу серед інших засобів реабілітації.

 4. Механізм дії масажу: механічний, нервово-рефлекторний, гуморальний.

 5. Будова шкіри, її основних придатків та їх основні функції.

 6. Вплив масажу на шкіру.

 7. Основні елементи та функції опорно-рухового апарату.

 8. Поняття про рефлекс та найпростішу рефлекторну дугу.

 9. Вплив масажу на опорно-руховий апарат.

 10. Поняття про будову та функції серцево-судинної системи.

 11. Вплив масажу на серцево-судинну систему.

 12. Поняття про будову та функції лімфатичної системи.

 13. Вплив масажу на лімфатичну систему.

 14. Поняття про будову та функції нервової системи.

 15. Поняття про рефлекс та найпростішу рефлекторну дугу.

 16. Вплив масажу на нервову систему.

Самостійна аудиторна робота студентів.

Студенти працюють у масажному кабінеті. У присутності медичного персоналу знайомляться з особливостями підготовки пацієнта до масажу та роботою кабінету.Питання для самоконтролю.

 1. Масаж:

  1. тонізую

  2. заспокоює

  3. збуджує

  4. дія проявляється в залежності від техніки*

 2. Які м’язи зайві в цьому переліку?

  1. поперечно-смугасті

  2. поперечно-гладкі*

  3. гладкі

  4. серцевий м’яз

 3. Еферентне поширення нервового імпульсу – це поширення:

  1. по різних відділах периферії

  2. від периферії до центру

  3. від центру до периферії*

  4. по різних відділах ЦНС

 4. Аферентне поширення нервового імпульсу – це поширення:

  1. по різних відділах периферії

  2. від периферії до центру*

  3. від центру до периферії

  4. по різних відділах ЦНС

 5. Масаж:

  1. збільшує еластичність м’язів

  2. активує секрецію синовіальної оболонки

  3. впливає на перерозподіл крові і лімфи

  4. все вказане*

 6. Який клапан серця зайвий?

  1. венозний*

  2. аортальний

  3. мітральний

  4. клапан легеневого стовбуру

 7. Порожнисті вени впадають:

  1. у ліве передсердя

  2. у праве передсердя*

  3. у лівий шлуночок

  4. у правий шлуночок

 8. Легеневі вени впадають:

  1. у ліве передсердя*

  2. у праве передсердя

  3. у лівий шлуночок

  4. у правий шлуночок

 9. Масаж помірної інтенсивності сприяє:

  1. звуженню судин

  2. розширенню судин*

  3. не впливає на тонус судин

  4. впливає так слабо, що цим можна знехтувати

 10. З усіх ланок судинного русла масаж чинить найбільший вплив на:

  1. артеріальну ланку

  2. венозну

  3. капілярну

  4. лімфатичну*

Література.

 1. Глезер О., Далихо В. Сегментарный массаж: Пер. с нем. – М., 1965. – 125 с.

 2. Епифанов В.А. Лечебный массаж. (Учебное пособие). – М., 1997. – 167 с.

 3. Ибрагимова В. С. Точечный массаж. – М.: Медицина, 1984. – 212 с.

 4. Куничев В. Д. Лечебный массаж. – Л.: Медицина, 1979. – 128 с.

 5. Мачарет Е. Л., Лысенюк В. П. Атлас акупунктурных зон. – Киев: вища шк., 1986. – 255 с.

 6. Meng A.C. Die traditionelle chinesische Massage. – Heidelberg: Hang, 1981. – 277 S.

 7. http://medlit.ucoz.ru/index/0-43

 8. http://www.massage.ru/book.htm

 9. http://www.esper.ru/

Методичну розробку підготував ас. Лібрик О.М.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри_______________________________

протокол № ___________від ________________________________

Завідуючий кафедрою проф. Вакалюк І.П.

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Спеціальність „Сестринська справа”

Методичні рекомендації для студентів

практичного заняття № 16 з основ медичної і соціальної реабілітаціїТема. Види і техніка лікувального масажу.

Актуальність теми. Масаж є доступним та ефективним методом лікування та реабілітації. В останні роки, незважаючи на широкий спектр фармакологічних засобів, його роль поряд з іншими немедикаментозними засобами впливу, тільки збільшується

Навчальні цілі:

 • вивчити основні історичні віхи розвитку масажу;

 • ознайомити студентів із філософським значенням масажу;

 • оволодіти термінологією, що використовуються в масажних техніках;

 • познайомитися з основними видами масажу;

 • оволодіти загальною технікою масажу.

Знати:

 1. розвиток основних видів масажу у світі;

 2. системи масажу;

 3. види, методи та форми масажу;

 4. основні вимоги до масажиста та пацієнта;

 5. основні прийоми масажу.

Вміти:

 1. готувати пацієнта до масажу різних частин тіла;

 2. виконувати основні прийоми масажу;

 3. оцінювати ефективність масажних прийомів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи.

 1. Підготувати реферат за темою „Особливості мануальної терапії. Її значення та місце в системі сучасної реабілітації”.

 2. Підготувати реферат за темою „Апаратні види масажу”.

 3. Підготувати реферат за темою „Розвиток масажу в Індії та Китаї”.

Контрольні питання теми:

 1. Основні терміни, що використовує масаж: техніка, система, вид, форма, методи масажу.

 2. Поняття про основні системи масажу: класичний, турецький, міофасціальна терапія (американський), ші-ацу, су-джок.

 3. Види масажу: лікувальний, гігієнічний, профілактичний, спортивний, сегментарно-рефлекторний, косметичний, точковий, самомасаж тощо.

 4. Методи масажу: апаратний, мануальний, тайський, кріомасаж, вакуумний, механічний, пневматичний тощо.

 5. Основні вимоги до масажиста.

 6. Основні вимоги до пацієнта.

 7. Показання та протипоказання до масажу.

 8. Основні терміни руки.

 9. Прийоми класичного масажу: погладжування, розтирання, розминання, вібрація.

Самостійна аудиторна робота студентів.

Студенти працюють у масажному кабінеті. У присутності медичного персоналу знайомляться з особливостями підготовки пацієнта до масажу та роботою кабінету. Виконують під контролем основні прийоми масажу.Питання для самоконтролю.

 1. Технікою масажу називають:

  1. використання різних частин руки чи тіла для виконання того чи іншого прийому*

  2. дозування масажного впливу та поєднання прийомів між собою у вигляді сеансу та курсу

  3. історично складені, особливості та підходи до масажу в різних країнах

  4. використання допоміжних та апаратних засобів

 2. Системою масажу називають:

  1. використання різних частин руки чи тіла для виконання того чи іншого прийому

  2. дозування масажного впливу та поєднання прийомів між собою у вигляді сеансу та курсу

  3. історично складені, особливості та підходи до масажу в різних країнах*

  4. використання допоміжних та апаратних засобів

 3. Методикою масажу називають:

  1. використання різних частин руки чи тіла для виконання того чи іншого прийому

  2. дозування масажного впливу та поєднання прийомів між собою у вигляді сеансу та курсу*

  3. історично складені, особливості та підходи до масажу в різних країнах

  4. використання допоміжних та апаратних засобів

 4. Методами масажу називають:

  1. використання різних частин руки чи тіла для виконання того чи іншого прийому

  2. дозування масажного впливу та поєднання прийомів між собою у вигляді сеансу та курсу

  3. історично складені, особливості та підходи до масажу в різних країнах

  4. використання допоміжних та апаратних засобів*

 5. Лікувальний масаж використовують:

  1. для зміцнення здоров’я, збереження працездатності та профілактики захворювань

  2. для прискорення відновлення функції органів та систем при захворюваннях*

  3. для підвищення фізичної працездатності, гнучкості та витривалості

  4. все вказане

 6. Спортивний масаж використовують:

  1. для зміцнення здоров’я, збереження працездатності та профілактики захворювань

  2. для прискорення відновлення функції органів та систем при захворюваннях

  3. для підвищення фізичної працездатності, гнучкості та витривалості*

  4. все вказане

 7. Термін „дистальний” означає положення в просторі:

  1. ближче до серединної лінії тіла

  2. дальше від серединної лінії тіла

  3. ближче до місця кріплення кінцівки

  4. дальше від місця кріплення кінцівки*

 8. Термін „проксимальний” означає положення в просторі:

  1. ближче до серединної лінії тіла

  2. дальше від серединної лінії тіла

  3. ближче до місця кріплення кінцівки*

  4. дальше від місця кріплення кінцівки

 9. Термін „медіальний” означає положення в просторі:

  1. ближче до серединної лінії тіла*

  2. дальше від серединної лінії тіла

  3. ближче до місця кріплення кінцівки

  4. дальше від місця кріплення кінцівки

 10. Термін „латеральний” означає положення в просторі:

  1. ближче до серединної лінії тіла

  2. дальше від серединної лінії тіла*

  3. ближче до місця кріплення кінцівки

  4. дальше від місця кріплення кінцівки

 11. Прийом погладжування впливає в основному на:

  1. шкіру*

  2. підшкірну жирову клітковину

  3. м’язи

  4. все вказане

 12. Прийом розтирання впливає в основному на:

  1. шкіру

  2. підшкірну жирову клітковину

  3. м’язи

  4. все вказане*

 13. Прийомом, яким закінчують та починають сеанс масажу є:

  1. погладжування*

  2. розтирання

  3. розминання

  4. вібрація

 14. Прийом розтирання слід проводити в напрямку:

  1. за током лімфи*

  2. проти току лімфи

  3. не має значення

  4. залежить від техніки масажу

 15. „Найглибшим” прийомом масажу є:

  1. погладжування

  2. розтирання

  3. розминання*

  4. вібрація

Література.

 1. Глезер О., Далихо В. Сегментарный массаж: Пер. с нем. – М., 1965. – 125 с.

 2. Епифанов В.А. Лечебный массаж. (Учебное пособие). – М., 1997. – 167 с.

 3. Ибрагимова В. С. Точечный массаж. – М.: Медицина, 1984. – 212 с.

 4. Куничев В. Д. Лечебный массаж. – Л.: Медицина, 1979. – 128 с.

 5. Мачарет Е. Л., Лысенюк В. П. Атлас акупунктурных зон. – Киев: вища шк., 1986. – 255 с.

 6. Meng A.C. Die traditionelle chinesische Massage. – Heidelberg: Hang, 1981. – 277 S.

 7. http://medlit.ucoz.ru/index/0-43

 8. http://www.massage.ru/book.htm

 9. http://www.esper.ru/

Методичну розробку підготував ас. Лібрик О.М.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри_______________________________

протокол № ___________від ________________________________

Завідуючий кафедрою проф. Вакалюк І.П.

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Спеціальність „Сестринська справа”

Методичні рекомендації для студентів

практичного заняття № 17 з основ медичної і соціальної реабілітаціїТема. Окремі методики масажу.

Актуальність теми. Масаж є доступним та ефективним методом лікування та реабілітації. В останні роки, незважаючи на широкий спектр фармакологічних засобів, його роль поряд з іншими немедикаментозними засобами впливу, тільки збільшується

Навчальні цілі:

 • вивчити основні історичні віхи розвитку масажу;

 • ознайомити студентів із філософським значенням масажу;

 • оволодіти термінологією, що використовуються в масажних техніках;

 • познайомитися з основними видами масажу;

 • оволодіти загальною технікою масажу.

Знати:

 1. розвиток основних видів масажу у світі;

 2. системи масажу;

 3. види, методи та форми масажу;

 4. основні вимоги до масажиста та пацієнта;

 5. основні прийоми масажу.

Вміти:

 1. готувати пацієнта до масажу різних частин тіла;

 2. виконувати основні прийоми масажу;

 3. оцінювати ефективність масажних прийомів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи.

 1. Підготувати реферат за темою „Особливості мануальної терапії. Її значення та місце в системі сучасної реабілітації”.

 2. Підготувати реферат за темою „Апаратні види масажу”.

 3. Підготувати реферат за темою „Розвиток масажу в Індії та Китаї”.

Контрольні питання теми:

 1. Сегментаринй масаж,покази,протипокази.

 2. Вібромасаж,покази,протипокази.

 3. Методика вібромасажу.

 4. Апаратура для проведення вібромасажу.

 5. Вакуумний масаж.Покази, протипокази.

 6. Апаратура для проведення вакуумного масажу.

 7. Методика проведення вакуумного масажу.

 8. Методика масажу на руки.

 9. Методика масажу ніг.

 10. Методика масажу спини.

 11. Методика масажу спини.

 12. Методика масажу лиця та волосяної частини голови.

 13. Масаж при різних захворюваннях.

Самостійна аудиторна робота студентів.

Студенти працюють у масажному кабінеті. У присутності медичного персоналу знайомляться з особливостями підготовки пацієнта до масажу та роботою кабінету. Виконують під контролем основні прийоми масажу.Питання для самоконтролю.

 1. Технікою масажу називають:

  1. використання різних частин руки чи тіла для виконання того чи іншого прийому*

  2. дозування масажного впливу та поєднання прийомів між собою у вигляді сеансу та курсу

  3. історично складені, особливості та підходи до масажу в різних країнах

  4. використання допоміжних та апаратних засобів

 2. Системою масажу називають:

  1. використання різних частин руки чи тіла для виконання того чи іншого прийому

  2. дозування масажного впливу та поєднання прийомів між собою у вигляді сеансу та курсу

  3. історично складені, особливості та підходи до масажу в різних країнах*

  4. використання допоміжних та апаратних засобів

 3. Методикою масажу називають:

  1. використання різних частин руки чи тіла для виконання того чи іншого прийому

  2. дозування масажного впливу та поєднання прийомів між собою у вигляді сеансу та курсу*

  3. історично складені, особливості та підходи до масажу в різних країнах

  4. використання допоміжних та апаратних засобів

 4. Методами масажу називають:

  1. використання різних частин руки чи тіла для виконання того чи іншого прийому

  2. дозування масажного впливу та поєднання прийомів між собою у вигляді сеансу та курсу

  3. історично складені, особливості та підходи до масажу в різних країнах

  4. використання допоміжних та апаратних засобів*

 5. Лікувальний масаж використовують:

  1. для зміцнення здоров’я, збереження працездатності та профілактики захворювань

  2. для прискорення відновлення функції органів та систем при захворюваннях*

  3. для підвищення фізичної працездатності, гнучкості та витривалості

  4. все вказане

 6. Спортивний масаж використовують:

  1. для зміцнення здоров’я, збереження працездатності та профілактики захворювань

  2. для прискорення відновлення функції органів та систем при захворюваннях

  3. для підвищення фізичної працездатності, гнучкості та витривалості*

  4. все вказане

 7. Термін „дистальний” означає положення в просторі:

  1. ближче до серединної лінії тіла

  2. дальше від серединної лінії тіла

  3. ближче до місця кріплення кінцівки

  4. дальше від місця кріплення кінцівки*

 8. Термін „проксимальний” означає положення в просторі:

  1. ближче до серединної лінії тіла

  2. дальше від серединної лінії тіла

  3. ближче до місця кріплення кінцівки*

  4. дальше від місця кріплення кінцівки

 9. Термін „медіальний” означає положення в просторі:

  1. ближче до серединної лінії тіла*

  2. дальше від серединної лінії тіла

  3. ближче до місця кріплення кінцівки

  4. дальше від місця кріплення кінцівки

 10. Термін „латеральний” означає положення в просторі:

  1. ближче до серединної лінії тіла

  2. дальше від серединної лінії тіла*

  3. ближче до місця кріплення кінцівки

  4. дальше від місця кріплення кінцівки

 11. Прийом погладжування впливає в основному на:

  1. шкіру*

  2. підшкірну жирову клітковину

  3. м’язи

  4. все вказане

 12. Прийом розтирання впливає в основному на:

  1. шкіру

  2. підшкірну жирову клітковину

  3. м’язи

  4. все вказане*

 13. Прийомом, яким закінчують та починають сеанс масажу є:

  1. погладжування*

  2. розтирання

  3. розминання

  4. вібрація

 14. Прийом розтирання слід проводити в напрямку:

  1. за током лімфи*

  2. проти току лімфи

  3. не має значення

  4. залежить від техніки масажу

 15. „Найглибшим” прийомом масажу є:

  1. погладжування

  2. розтирання

  3. розминання*

  4. вібрація

Література.

 1. Глезер О., Далихо В. Сегментарный массаж: Пер. с нем. – М., 1965. – 125 с.

 2. Епифанов В.А. Лечебный массаж. (Учебное пособие). – М., 1997. – 167 с.

 3. Ибрагимова В. С. Точечный массаж. – М.: Медицина, 1984. – 212 с.

 4. Куничев В. Д. Лечебный массаж. – Л.: Медицина, 1979. – 128 с.

 5. Мачарет Е. Л., Лысенюк В. П. Атлас акупунктурных зон. – Киев: вища шк., 1986. – 255 с.

 6. Meng A.C. Die traditionelle chinesische Massage. – Heidelberg: Hang, 1981. – 277 S.

 7. http://medlit.ucoz.ru/index/0-43

 8. http://www.massage.ru/book.htm

 9. http://www.esper.ru/

Методичну розробку підготував ас. Лібрик О.М.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри_______________________________

протокол № ___________від ________________________________

Завідуючий кафедрою проф. Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринстваСпеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 18 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).
Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 3 kurs ms -> Socialna ta medychna reabilitaciya -> Metodychni rekomendacii studentam
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
3 kurs ms -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Sestrynska sprava -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка