Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях


Тема: Застосування фізіопроцедур з профілактичною метою. Актуальність темиСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5
Тема: Застосування фізіопроцедур з профілактичною метою.

Актуальність теми: Різні фізіологічні процедури застосовуються для зміцнення організму, запобігання захворювань та їх ускладнень, тому володіння методом фізіотерапії необхідне для медичної сестри.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів:

- методикам застосування фізіопроцедур з профілактичною метою ;


 • бактерицидної дії ультрафіолетового випромінення;

 • еритемна доза, її використання, методика визначення;

 • будові апаратури, яка застосовується для даних методик;

 • показам і проти показам до даних методів лікування.

Знати:

 1. Методи фізіопрофілактики;

 2. Фізіопрофілактичну апаратуру, що використовується з профілактичною метою ;

 3. Методика і техніка виконання місцевого УФ випромінення (за схемами);

 4. Основні фізіопрофілактичні процедури для зміцнення організму, запобігання захворюванням та їх ускладненням;

 5. Фізіопрофілактика при таких захворюваннях як рахіт, грип, тонзиліт;

 6. Фізіопрофілактика в акушерстві;

 7. Фізіопрофілактика в терапії;

 8. Фізіопрофілактика в педіатрії;

 9. Фізіопрофілактика при захворюваннях лор-органів;

 10. Фізіопрофілактика в хірургії і травматології.

Вміти:

Провести відпуск процедур за допомогою інфрачервоного випромінювача.Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми:

1.Методи фізіопрофілактики;

2.Фізіопрофілактичну апаратуру, що використовується з профілактичною метою ;

3.Методика і техніка виконання місцевого УФ випромінення (за схемами);

4.Основні фізіопрофілактичні процедури для зміцнення організму, запобігання захворюванням та їх ускладненням;

5.Фізіопрофілактика при таких захворюваннях як рахіт, грип, тонзиліт;

6.Фізіопрофілактика в акушерстві;

7.Фізіопрофілактика в терапії;8.Фізіопрофілактика в педіатрії;

9.Фізіопрофілактика при захворюваннях лор-органів;

10.Фізіопрофілактика в хірургії і травматології;

 1. Апаратура для світлолікування;

 2. Технічна характеристика лампи соллюкс;

 3. Технічна характеристика лампи Мініма.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у кабінеті фізіотерапевтичного відділення, де під наглядом медсестри проводять фізіопрофілактику.Питання для самоконтролю знань:

1.Методи фізіопрофілактики;

2.Фізіопрофілактичну апаратуру, що використовується з профілактичною метою ;

3.Методика і техніка виконання місцевого УФ випромінення (за схемами);

4.Основні фізіопрофілактичні процедури для зміцнення організму, запобігання захворюванням та їх ускладненням;

5.Фізіопрофілактика при таких захворюваннях як рахіт, грип, тонзиліт;

6.Фізіопрофілактика в акушерстві;

7.Фізіопрофілактика в терапії;8.Фізіопрофілактика в педіатрії;

9.Фізіопрофілактика при захворюваннях лор-органів;

10.Фізіопрофілактика в хірургії і травматології;

11.Апаратура для світлолікування;

12.Технічна характеристика лампи соллюкс;

13.Технічна характеристика лампи Мініма.

Література.

Основна:

1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984.

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

Протокол № ___________від _______________.Зав. кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринства

д.мед.н., професорІ.П.Вакалюк

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 19 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).Тема: Організація медико –соціальної реабілітації.

Актуальність теми: Медико-соціальна реабілітація - це система державних,соціально - економічних, психологічних,медичних та соціальних заходів ,спрямованих на відновлення здоров'я,працездатності та соціального статусу людини

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів: • Про поняття медико- соціальної реабілітації

 • Заклади, які надають дану допомогу.

 • Етапи надання медико-соціальної реабілітації


Знати:

1.Визначення та становлення медико-соціальної реабілітації.

2. Види , завдання , принципи медико - соціальної реабілітації.

3.Установи, що реалізують реабілітацію. Реабілітаційні програми. Види , структура ,завдання.

4.Критерії відбору пацієнтів для медико-соціальної реабілітації

5. Експертиза втрати працездатності.

6.Реабілітація інвалідів в Україні, установи, які здійснюють дану реабілітацію

7. Оцінка ефективності реабілітації.

8.Поняття про медичну реабілітацію.

9. Поняття про соціальну реабілітацію.

10. Поняття про професійну реабілітацію.

Вміти:

Здійснювати етапи медико - соціальної реабілітаціїЗавдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми:

1.Визначення та становлення медико-соціальної реабілітації.

2. Види , завдання , принципи медико - соціальної реабілітації.

3.Установи, що реалізують реабілітацію. Реабілітаційні програми. Види , структура ,завдання.

4.Критерії відбору пацієнтів для медико-соціальної реабілітації

5. Експертиза втрати працездатності.

6.Реабілітація інвалідів в Україні, установи, які здійснюють дану реабілітацію

7. Оцінка ефективності реабілітації.

8.Поняття про медичну реабілітацію.

9. Поняття про соціальну реабілітацію.

10. Поняття про професійну реабілітацію.

Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у відділеннях МСЕКПитання для самоконтролю знань:

1.Визначення та становлення медико-соціальної реабілітації.

2. Види , завдання , принципи медико - соціальної реабілітації.

3.Установи, що реалізують реабілітацію. Реабілітаційні програми. Види , структура ,завдання.

4.Критерії відбору пацієнтів для медико-соціальної реабілітації

5. Експертиза втрати працездатності.

6.Реабілітація інвалідів в Україні, установи, які здійснюють дану реабілітацію

7. Оцінка ефективності реабілітації.

8.Поняття про медичну реабілітацію.

9. Поняття про соціальну реабілітацію.

10. Поняття про професійну реабілітацію.

Література.

Основна:

1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

6.Мисула І.Р та ін.Медична та соціальна реабілітація.Тернопіль.ТДМУ «Укрмедкнига».2005р

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________

Протокол № ___________від _______________.Зав. кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринства

д.мед.н., професорІ.П.Вакалюк

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 20 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).Тема: Медико-соціальна реабілітація пацієнтів терапевтичного профілю .

Актуальність теми: Медико-соціальна реабілітація - це система державних,соціально - економічних, психологічних,медичних та соціальних заходів ,спрямованих на відновлення здоров'я,працездатності та соціального статусу людини.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів: • Про поняття медико- соціальної реабілітації та її надання терапевтичних хворим.

 • Заклади, які надають дану допомогу.

 • Етапи надання медико-соціальної реабілітації


Знати:

1. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів з Бронхіальною астмою, ХОЗЛ.

2. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з пухлинами органів дихання.

3. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з туберкульозом легень .

4. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з гастритом та виразковою хворобою.

5 Медико –соціальна реабілітація пацієнтів зпатологією печінки,жовчовивідних шляхів,підшлункової залози.

6. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з захворюваннями кишечника.

7 Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з пухлинами органів ШКТ.

8. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з патологією сечовивідної системи.

9. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з ендокринними захворюваннями.

10. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з алергічними захворюваннями.

11. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з ревматичними захворюваннями.

12. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з професійною патологією.

13. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з Інфарктом міокарда та гіпертонічною хворобою.Вміти:

Здійснювати етапи медико - соціальної реабілітаціїЗавдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми:

1. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів з Бронхіальною астмою, ХОЗЛ.

2. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з пухлинами органів дихання.

3. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з туберкульозом легень .

4. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з гастритом та виразковою хворобою.

5 Медико –соціальна реабілітація пацієнтів зпатологією печінки,жовчовивідних шляхів,підшлункової залози.

6. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з захворюваннями кишечника.

7 Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з пухлинами органів ШКТ.

8. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з патологією сечовивідної системи.

9. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з ендокринними захворюваннями.

10. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з алергічними захворюваннями.

11. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з ревматичними захворюваннями.

12. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з професійною патологією.

13. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з Інфарктом міокарда та гіпертонічною хворобою.Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у відділеннях МСЕКПитання для самоконтролю знань:

1. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів з Бронхіальною астмою, ХОЗЛ.

2. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з пухлинами органів дихання.

3. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з туберкульозом легень .

4. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з гастритом та виразковою хворобою.

5 Медико –соціальна реабілітація пацієнтів зпатологією печінки,жовчовивідних шляхів,підшлункової залози.

6. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з захворюваннями кишечника.

7 Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з пухлинами органів ШКТ.

8. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з патологією сечовивідної системи.

9. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з ендокринними захворюваннями.

10. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з алергічними захворюваннями.

11. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з ревматичними захворюваннями.

12. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з професійною патологією.

13. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з Інфарктом міокарда та гіпертонічною хворобою.Література.

Основна:

1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

6.Мисула І.Р та ін.Медична та соціальна реабілітація.Тернопіль.ТДМУ «Укрмедкнига».2005р

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________

Протокол № ___________від _______________.Зав. кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринства

д.мед.н., професорІ.П.Вакалюк

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 21 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).Тема: Медико-соціальна реабілітація пацієнтів хірургічного профілю .

Актуальність теми: Медико-соціальна реабілітація - це система державних,соціально - економічних, психологічних,медичних та соціальних заходів ,спрямованих на відновлення здоров'я,працездатності та соціального статусу людини.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів: • Про поняття медико- соціальної реабілітації та її надання хірургічним. хворим.

 • Заклади, які надають дану допомогу.

 • Етапи надання медико-соціальної реабілітації


Знати:

1. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів при операціях на органи грудної клітки.

2. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після апендиктомії.

3. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після операцій з приводу ускладнень виразкової хвороби .

4. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з непрхідністю кишечника

5. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після операцій з патологією печінки,жовчовивідних шляхів,підшлункової залози та селезінки.

6. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів при оперативному втручанні з пухлинами органів ШКТ.

7. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після операцій з патологією сечовивідної системи.

8. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після оперативних втручань на судини.

10. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з ампутованими кінцівками.Вміти:

Здійснювати етапи медико - соціальної реабілітації хірургічним хворим.Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми:

1. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів при операціях на органи грудної клітки.

2. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після апендиктомії.

3. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після операцій з приводу ускладнень виразкової хвороби .

4. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з непрхідністю кишечника

5. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після операцій з патологією печінки,жовчовивідних шляхів,підшлункової залози та селезінки.

6. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів при оперативному втручанні з пухлинами органів ШКТ.

7. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після операцій з патологією сечовивідної системи.

8. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після оперативних втручань на судини.

10. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з ампутованими кінцівками.Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у відділеннях МСЕКПитання для самоконтролю знань:

1. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів при операціях на органи грудної клітки.

2. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після апендиктомії.

3. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після операцій з приводу ускладнень виразкової хвороби .

4. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з непрхідністю кишечника

5. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після операцій з патологією печінки,жовчовивідних шляхів,підшлункової залози та селезінки.

6. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів при оперативному втручанні з пухлинами органів ШКТ.

7. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після операцій з патологією сечовивідної системи.

8. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів після оперативних втручань на судини.

10. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з ампутованими кінцівками.Література.

Основна:

1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

6.Мисула І.Р та ін.Медична та соціальна реабілітація.Тернопіль.ТДМУ «Укрмедкнига».2005р

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________

Протокол № ___________від _______________.Зав. кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринства

д.мед.н., професорІ.П.Вакалюк

ІФНМУ


Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 22 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).

Тема: Медико-соціальна реабілітація пацієнтів неврологічного та гінекологічного профілів .

Актуальність теми: Медико-соціальна реабілітація - це система державних,соціально - економічних, психологічних,медичних та соціальних заходів ,спрямованих на відновлення здоров'я,працездатності та соціального статусу людини.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів: • Про поняття медико- соціальної реабілітації та її надання неврологічним та гінекологічним хворим.

 • Заклади, які надають дану допомогу.

 • Етапи надання медико-соціальної реабілітації


Знати:

1. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів після перенесених інсультів.

2. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з розсіяним склерозом.

3. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з хворобами спинного мозку.

4. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з пухлинами головного і спинного мозку.

5. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів при паралічах та парезах.

6. Медико –соціальна реабілітація жінок після пологів.

7. Медико –соціальна реабілітація жінок після кесарського розтину.

8. Медико –соціальна реабілітація пацієнток після екстирпації та ампутації матки.

9. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із запальними захворюваннями матки і дадатків.

10. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із фіброміомою матки.

11. Медико –соціальна реабілітація пацієнток в клімактеричному періоді.

12. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із кровотечами в дітородному періоді.

13. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із безпліддям.

14. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із опущенням статевих органів.

Вміти.

Здійснювати етапи медико - соціальної реабілітації гінекологічним та неврологічним хворим.Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми:

1. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів після перенесених інсультів.

2. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з розсіяним склерозом.

3. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з хворобами спинного мозку.

4. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з пухлинами головного і спинного мозку.

5. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів при паралічах та парезах.

6. Медико –соціальна реабілітація жінок після пологів.

7. Медико –соціальна реабілітація жінок після кесарського розтину.

8. Медико –соціальна реабілітація пацієнток після екстирпації та ампутації матки.

9. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із запальними захворюваннями матки і дадатків.

10. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із фіброміомою матки.

11. Медико –соціальна реабілітація пацієнток в клімактеричному періоді.

12. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із кровотечами в дітородному періоді.

13. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із безпліддям.

14. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із опущенням статевих органів Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у відділеннях МСЕКПитання для самоконтролю знань:

1. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів після перенесених інсультів.

2. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з розсіяним склерозом.

3. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з хворобами спинного мозку.

4. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів з пухлинами головного і спинного мозку.

5. Медико –соціальна реабілітація пацієнтів при паралічах та парезах.

6. Медико –соціальна реабілітація жінок після пологів.

7. Медико –соціальна реабілітація жінок після кесарського розтину.

8. Медико –соціальна реабілітація пацієнток після екстирпації та ампутації матки.

9. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із запальними захворюваннями матки і дадатків.

10. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із фіброміомою матки.

11. Медико –соціальна реабілітація пацієнток в клімактеричному періоді.

12. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із кровотечами в дітородному періоді.

13. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із безпліддям.

14. Медико –соціальна реабілітація пацієнток із опущенням статевих органів.

Література.

Основна:

1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

6.Мисула І.Р та ін.Медична та соціальна реабілітація.Тернопіль.ТДМУ «Укрмедкнига».2005р

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________

Протокол № ___________від _______________.Зав. кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринства

д.мед.н., професорІ.П.Вакалюк

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 23 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).
Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 3 kurs ms -> Socialna ta medychna reabilitaciya -> Metodychni rekomendacii studentam
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
3 kurs ms -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Sestrynska sprava -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка