Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях


Тема: Медико-соціальна реабілітація пацієнтів педыатричного та герыатричного профілів . Актуальність темиСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.08 Mb.
#319
1   2   3   4   5
Тема: Медико-соціальна реабілітація пацієнтів педыатричного та герыатричного профілів .

Актуальність теми: Медико-соціальна реабілітація - це система державних,соціально - економічних, психологічних,медичних та соціальних заходів ,спрямованих на відновлення здоров'я,працездатності та соціального статусу людини.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів:  • Про поняття медико- соціальної реабілітації та її надання дітям та людям похилого віку.

  • Заклади, які надають дану допомогу.

  • Етапи надання медико-соціальної реабілітації


Знати:

1. Медико-соціальна реабілітація дітей з рахітом.

2. Медико –соціальна реабілітація дітей з діатезами.

3. Медико –соціальна реабілітація дітей з ДЦП.

4. Медико –соціальна реабілітація дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату.

5. Медико –соціальна реабілітація я дітей з вродженими вадами серця і судин.

6. Медико –соціальна реабілітація дітей з порушенням постави.

7. Медико –соціальна реабілітація дітей з судомним синдромом.

8. Психологічна реабілітація пацієнтів похилого віку.

9. Медико –соціальна реабілітація людей похилого віку після інфаркту міокарда,інсультів,гіпертонічної хвороби.

10. Медико –соціальна реабілітація людей похилого віку з пухлинами.

11. Медико –соціальна реабілітація людей похилого віку, які залишились одинокими.Вміти.

Здійснювати етапи медико - соціальної реабілітації дітям та людям похилого вікуЗавдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми

1. Медико-соціальна реабілітація дітей з рахітом.

2. Медико –соціальна реабілітація дітей з діатезами.

3. Медико –соціальна реабілітація дітей з ДЦІП.

4. Медико –соціальна реабілітація дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату.

5. Медико –соціальна реабілітація я дітей з вродженими вадами серця і судин.

6. Медико –соціальна реабілітація дітей з порушенням постави.

7. Медико –соціальна реабілітація дітей з судомним синдромом.

8. Психологічна реабілітація пацієнтів похилого віку.

9. Медико –соціальна реабілітація людей похилого віку після інфаркту міокарда,інсультів,гіпертонічної хвороби.

10. Медико –соціальна реабілітація людей похилого віку з пухлинами.

11. Медико –соціальна реабілітація людей похилого віку, які залишились одинокими.Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у відділеннях МСЕК , дитячих МСЕК,геріатричному пансіонаті.Питання для самоконтролю знань:

1. Медико-соціальна реабілітація дітей з рахітом.

2. Медико –соціальна реабілітація дітей з діатезами.

3. Медико –соціальна реабілітація дітей з ДЦІП.

4. Медико –соціальна реабілітація дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату.

5. Медико –соціальна реабілітація я дітей з вродженими вадами серця і судин.

6. Медико –соціальна реабілітація дітей з порушенням постави.

7. Медико –соціальна реабілітація дітей з судомним синдромом.

8. Психологічна реабілітація пацієнтів похилого віку.

9. Медико –соціальна реабілітація людей похилого віку після інфаркту міокарда,інсультів,гіпертонічної хвороби.

10. Медико –соціальна реабілітація людей похилого віку з пухлинами.

11. Медико –соціальна реабілітація людей похилого віку, які залишились одинокими.Література.

Основна:

1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

6.Мисула І.Р та ін.Медична та соціальна реабілітація.Тернопіль.ТДМУ «Укрмедкнига».2005р

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________

Протокол № ___________від _______________.Зав. кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринства

д.мед.н., професорІ.П.Вакалюк

ІФНМУ


Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Методичні вказівки для студентів

до практичного заняття № 24 з основ медичної і соціальної реабілітації

для студентів 3 курсу медичного факультету ( медсестри).

Тема: Медико-соціальна реабілітація пацієнтів з онкопатологією.

Актуальність теми: Медико-соціальна реабілітація - це система державних,соціально - економічних, психологічних,медичних та соціальних заходів ,спрямованих на відновлення здоров'я,працездатності та соціального статусу людини.

Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів:  • Про поняття медико - соціальної реабілітації та її надання онкохворим.

  • Заклади, які надають дану допомогу.

  • Етапи надання медико-соціальної реабілітації

Знати:

1. Медико-соціальна значення онкопатології.

2. Організація медико –соціальної реабілітації з онкопатології.

3. Мета і засоби реабілітації онкохворих.

4. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.І період.

5. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.ІІ період

6. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.ІІІ період.

7. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.ІV період.

8. Психологічна реабілітація онкохворих.

9. Трудова реабілітація онкохворих.

10. Експертиза працездатності онкохворих.

11.Профілактика онкозахворювань.Вміти.

Здійснювати етапи медико - соціальної реабілітації онкохворим.Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Опрацювати основну літературу по даній темі.

2. Опрацювати додаткову літературу по даній темі.

Контрольні питання теми.

1. Медико-соціальна значення онкопатології.

2. Організація медико –соціальної реабілітації з онкопатології.

3. Мета і засоби реабілітації онкохворих.

4. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.І період.

5. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.ІІ період

6. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.ІІІ період.

7. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.ІV період.

8. Психологічна реабілітація онкохворих.

9. Трудова реабілітація онкохворих.

10. Експертиза працездатності онкохворих.

11.Профілактика онкозахворювань.Самостійна аудиторна робота студента:

Студенти працюють у відділеннях МСЕК , дитячих МСЕК,геріатричному пансіонаті.Питання для самоконтролю знань

1. Медико-соціальна значення онкопатології.

2. Організація медико –соціальної реабілітації з онкопатології.

3. Мета і засоби реабілітації онкохворих.

4. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.І період.

5. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.ІІ період

6. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.ІІІ період.

7. Медична реабілітація онкохворих.Періоди реабілітації.ІV період.

8. Психологічна реабілітація онкохворих.

9. Трудова реабілітація онкохворих.

10. Експертиза працездатності онкохворих.

11.Профілактика онкозахворювань.Література.

Основна:

1.В.О. Калугін, В.П. Пішак, Л.В. Калугіна. Фізіотерапія та курортологія. Чернівці 2005р.

2.Практикум з фізіотерапії. За редакцією В.О.Калугіна. Чернівці « Прут» 1998р.

3. Є.М. Панасюк, Я.М.Федорів, В.М. Модилевський .Загальна фізіотерапія і курортологія.

4.Я.- Р.Федорів, А.Л.Філіпюк, Р.Ю. Грицько. Загальна фізіотерапія.Київ.Здоров'я.2004р.

5.О.М.Порода, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокопчук. Основи фізичної реабілітації. Київ.Медицина 2008р.

6.Мисула І.Р та ін.Медична та соціальна реабілітація.Тернопіль.ТДМУ «Укрмедкнига».2005р

Додаткова :

1.М.Вейс., А. Зембат.Фізіотерапія.М.Медицина 1986.

2. В.В. Ортжековський клінічна фізіотерапія.К.Здоров'я., 1984

Методичну вказівку підготувала ас.Гвоздецька Г.С.Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри__________________ Протокол №___________від _______________.

Зав. кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринств д.мед.н.,професор

І.П.Вакалюк

Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 3 kurs ms -> Socialna ta medychna reabilitaciya -> Metodychni rekomendacii studentam
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
3 kurs ms -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Sestrynska sprava -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка