Техніко-економічна оцінка якості побутових засобів для миття посудуСкачати 97.57 Kb.
Дата конвертації03.11.2017
Розмір97.57 Kb.
Техніко-економічна оцінка якості побутових засобів

для миття посуду*
Гармонізація суспільства України зі світовим індустріальним суспільством супроводжується зростанням потреб населення в атрибутах побутового комфорту – побутовій техніці, побутових хімічних засобах і тощо. А оскільки розвиток галузей української економіки, які забезпечують виробництво цих товарів, не завжди встигає за розвитком потреб населення, український ринок стає ареною боротьби між українськими виробниками, численними спільними підприємствами з іноземними інвестиціями та відомими брендами. Реклама як дійова зброя у завоюванні симпатій споживача до певних конкретних видів товарів, майже завжди презентує той чи інший вид товару тенденційно, підкреслюючи, а часто значно завищуючи переваги та замовчуючи недоліки. Тому для впевненого орієнтування в океані різновидностей того чи іншого споживчого товару найбільш дійовим методом є проведення техніко-економічної оцінки, де б порівняння проводились із врахуванням як технічних та споживчих характеристик, так і ціни.

У цьому повідомленні ми б хотіли розглянути розроблення методики техніко-економічної оцінки якості побутових засобів для миття посуду. Для аналізу використовували дані досліджень, проведених Західним центром Українського відділення Всесвітньої лабораторії (ЗЦ УВВЛ) – неприбуткової організації, яка спеціалізується на ознайомленні громадськості з питаннями екології довкілля, незалежних експертизах та консультаціях. Саме ця організація проводила дослідження техніко-економічних властивостей засобів для миття посуду, які були відібрані із торговельної мережі м. Львова за участю представників Товариства у справах захисту прав споживачів у Львівській області.

Як відомо, розвиток виробництва та застосування синтетичних мийних засобів (до складу яких входять і чистильні засоби) невпинно зростає, і така тенденція, за прогнозами відомих фахівців у цій галузі [1], збережеться у майбутньому. Так, споживання синтетичних мийних засобів з 2001 до 2005 року зросла майже в 1,4 разу. Тому важливим є проведення оцінок та тестів засобів для миття посуду незалежними організаціями. Однією з таких організацій, яка проводить таку потрібну для України роботу, є Український науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз (м. Запоріжжя). Результати тестів ця організація періодично розміщує на своєму сайті www.potrebitel.org.ua. Однак, незважаючи на широку гаму порівняльних оцінок характеристик засобів для миття посуду (рекомендації із застосування та дозування, практичність, екологічні навантаження, мийна здатність, споживчі властивості, фізико-хімічні властивості) та широку гаму самих засобів, які підлягають випробуванню, наведені результати не можуть претендувати на абсолютну об’єктивність, оскільки досить часто висновки робляться на основі не кількісних, а якісних оцінок. Хоча треба віддати належне дослідникам: вони провели докладний аналіз, та нагромадили велику за обсягом статистичну інформацію.

Досить поширеним є тестування засобів для миття посуду у наших північних сусідів – у Російській Федерації. Для оцінки якості таких засобів проводять численні тести в рамках Проекту захисту прав споживача, незалежних досліджень Скаутмайстра і тощо. Про критичне ставлення організаторів тестів до рекламованих чистильних засобів, які тестуються, свідчать хоча б назви публікацій у засобах масової інформації [2] та повідомлень на сайтах («Тесты: реклама и реальность», «Редкая тарелка долетит от Виллабаджо до Виллариба» і тощо).

Інтерес становить аналіз методик для визначення ефективності видалення забруднень із посуду засобами для миття (що є головним критерієм для споживача). Так, чинними в Україні нормативними документами (ОСТ 6-15-1662-90) для оцінки мийної здатності засобу для миття посуду регламентується гравіметричний метод, який грунтується на порівнянні маси видаленого штучного забруднення досліджуваним засобом за визначений час та обраним для порівняння іншим засобом. Слід зауважити, що для всіх досліджуваних ЗЦ УВВЛ засобів для миття посуду мийна здатність, яка визначалась за цією методикою, відповідала нормативним вимогам України, а отже, всі вони мають право на представництво на українському ринку.

Проте у світовій практиці поширенішим є так званий «тарілковий тест» (у міжнародному стандарті ISO 4198-84 наведено основні вказівки для порівняльних випробувань згідно з ним). Суть його полягає в тому, що для випробувань беруть однакову кількість мийного засобу, розводять його у воді і миють стандартні тарілки, однорідно забруднені штучно приготовленим за певним рецептом забрудником, до повної чистоти. Чим більше тарілок можна відмити цією дозою мийного засобу, тим він кращий. Обов’язково оцінюють також такі фактори, як вплив мийного засобу на шкіру рук та ступінь відмивання посуду від його залишків. Річ у тому, що поверхнево-активні речовини, які містяться у мийному засобі, негативно впливають на організм людини і не повинні залишатись на тарілках після промивання їх чистою водою. Саме з допомогою «тарілкового тесту» і проводили порівняльні випробування мийних засобів різних виробників російські колеги, аналогічні випробування проводили і у ЗЦ УВВЛ. Слід зауважити, що для тесту, звичайно, властива значна частка суб’єктивності, і тому збільшення ступеня об’єктивності можна досягти лише накопиченням результатів повторних випробувань.

У міжнародному стандарті ISO 4198-84, який є порадником для порівняльних випробувань з метою оцінки характеристик мийних засобів, найбільш цікавих для споживача, викладені критерії планування випробувань та оцінки їх результатів. За рекомендаціями названого міжнародного стандарту в ЗЦ УВВЛ було розроблено програму та методику проведення порівняльних випробувань. Згідно з нею для тестування із торговельної мережі м. Львова були відібрані рідкі засоби для миття посуду: «FAIRY plus Lemon», «PUR Extra plus Ecet» та «GALA Lemon». Для оцінки їх характеристик були вибрані такі стадії операції миття:


  1. власне миття (з додаванням мийного засобу);

  2. споліскування (3 кратне у проточній воді);

  3. стікання та повітряне сушіння.

Дозування мийних засобів виконували за рекомендаціями виробників, вказаними на пакувальній тарі (10 та 20 мм3 засобу на 5 дм3 води).

Для порівняльних випробувань були використані фарфорові тарілки діаметром 20 см, на які рівномірно наносили штучний забруднювач. До його складу входили смалець, маргарин, вершкове масло, олія. Забруднювач наносили на тарілки у розплавленому стані за контрольованого значення температури.

Для миття були вибрані параметри, що відповідають традиціям споживача України: 1) обладнання для миття – таз певного розміру та об’єму; 2) додаткове обладнання – губка; 3) твердість води – 3,5 та 7 ммоль/дм3 (твердість води визначали за відповідними параметрами водопровідної води двох найбільш характерних регіонів України); 4) температура води – 21оС; 5) об’єм води – 5 дм3.

Мийні засоби у відповідних кількостях вводили у воду, певний час і з певною швидкістю перемішували. Час миття кожної тарілки був визначений і контрольований секундоміром. Контролювали та підтримували також певний ритм рухів за визначений час. Із результатів випробувань виявлено, що краща мийна здатність у всіх випадках (для різних концентрацій засобу та для води різної твердості) властива засобу «FAIRY plus Lemon», майже однакові показники, які дещо відрізняються хіба що, для різних умов проведення досліджень, притаманні засоби «PUR Extra plus Ecet» та «GALA Lemon». Але це так звані абсолютні технологічні показники, коректна оцінка засобів можлива після проведення техніко-економічного аналізу.

Ще одним важливим висновком є те, що рекламні запевнення компаній-виробників про можливість помити упаковкою засобу певну (яка, звичайно, сягає декількох тисяч) кількість тарілок є лише звичайним рекламним трюком – кількість помитих тарілок залежить від забрудника, концентрації мийного засобу, твердості води і тощо. Тому судити про перевагу того чи іншого мийного засобу за цим критерієм абсурдно і безперспективно.

У [2] для техніко-економічної оцінки ефективності мийного засобу пропонують використовувати такий показник, як «Критерій покупки» – відношення кількості помитих тарілок до ціни одиниці об’єму чи одиниці ваги мийного засобу. Чим вищий цей критерій, тим кращий куплений мийний засіб. На нашу думку, більш коректним показником [3], який мало залежить від концентрації мийного засобу, є вартість миття однієї тарілки (хоча для встановлення рейтингу мийних засобів у групі досліджуваних ці показники ідентичні). Проведемо аналіз за обома цими показниками (слід тільки зауважити, що абсолютне значення критерію покупки, встановленого нами і нашими російськими колегами, відрізнятиметься унаслідок різних систем грошових одиниць у наших країнах). Дані розрахунків представлені у табл. 1.78.Таблиця 1.78

Вихідні дані
Назва мийного засобу

Кількість помитих тарілок, шт.

Критерій покупки, шт./грн

Ціна миття 1 тарілки, грн.10-3.

7

10


7

20


3,5

5


3,5

10


7

10


7

20


3,5

5


3,5

10


7

10


7

20


3,5

5


3,5

10


«FAIRY plus Lemon»

25

46

6

31

2,9

5,4

0,7

3,4

3,4

3,7

7,1

2,7

«PUR Extra plus Ecet»

16

27

2

14

2,2

3,7

0,3

1,9

4,4

5,3

17

5,0

«GALA Lemon»

15

26

3

19

3,3

5,8

0,7

4,2

2,9

3,4

7,5

2,3

Примітки:

1.Середня вартість 1л досліджуваного засобу в торговельній мережі м. Львова становила: «FAIRY plus Lemon» – 8,52 грн; «PUR Extra plus Ecet» – 7,12 грн; «GALA Lemon» – 4,48 грн.

2. У варіантах (наприклад, 7/10) чисельник – твердість води, знаменник – концентрація мийного засобу (мл/5л)


Аналіз даних досліджень дозволяє дійти таких висновків:

  • концентрація мийного засобу 5 мл/5 л води є економічно невиправданою для миття тарілок у холодній воді. Оскільки кількість помитих тарілок у воді такої концентрації мийних засобів невелика, а ймовірність помилок, відповідно, значна, дані цих досліджень для аналізу не використовувались.

  • техніко-економічний аналіз досліджуваних засобів дозволяє встановити такий їх рейтинг: «GALA Lemon»; «FAIRY plus Lemon»; «PUR Extra plus Ecet».

  • на нашу думку, дані техніко-економічного аналізу набагато коректніші та показовіші, ніж дані технологічних досліджень, однак найважливішим є встановлення значення показника концентрації водневих іонів водного розчину мийного засобу, що застосовується практично, та показника, що характеризує змивність мийного засобу із тарілок. Саме вони визначають міру шкідливості мийних засобів для рук та організму споживача, а отже, є вирішальними серед пріоритетів.

Проведені дослідження значення концентрації водневих іонів 1-процентного водного розчину досліджуваних мийних засобів показали такі результати: «FAIRY plus Lemon» – рН=9,25; «PUR Extra plus Ecet» – рН=6,35; «GALA Lemon» – рН=6,4.

На нашу думку, наведені дані однозначно свідчать про перевагу двох останніх засобів, реакція розчинів яких близька до нейтральної, а отже розчини не шкодять шкірі рук при безпосередньому контакті. Засіб «FAIRY plus Lemon» лужну реакцію, яка може викликати подразнення.

Перевірка здатності до змивання з допомогою якісної реакції на наявність мийного засобу на чистій тарілці показала, що навіть за умови 1-кратного споліскування для всіх трьох досліджуваних зразків слідів мийного засобу на тарілці не знайдено.

Проведені дослідження дозволяють дійти таких висновків:  1. Усі з досліджуваних засобів для миття посуду відповідають чинним нормативним вимогам України і мають право на перебування на українському ринку.

  2. Питання, який із засобів кращий вирішує кожний споживач індивідуально. На нашу думку, коректною є споживчо-економічна оцінка мийних засобів за запропонованою методикою (що узгоджується з думками дослідників з інших країн).

До нормативних документів необхідно ввести більш жорсткі вимоги до рН робочого розчину мийного засобу, який має бути нейтральним, оскільки це показник безпеки для споживача.

**Столярчук Петро Гаврилович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка».Мальований Мирослав Степанович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка».


Каталог: Referats
Referats -> Аварії на підприємствах
Referats -> Реферат з географії на тему: " Фінляндія"
Referats -> Реферат Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння
Referats -> Розробка й аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
Referats -> Обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва
Referats -> Реферат циклу наукових праць за темою індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин
Referats -> Матеріалознавство у товарознавчій експертизі 7 Рідкісноземельні метали
Referats -> План Вступ Гідроелектростанції (гес)

Скачати 97.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка