Технологія виготовлення подарункових упаковок з текстильним декоромСкачати 89.32 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір89.32 Kb.
#12942
Технологія виготовлення подарункових

упаковок з текстильним декором
Автор: Гутаревич Т.В.,

старший вчитель гімназії-інтернату № 13, м. Київ

Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техноло­гії. 10-11 класи". Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з технікою виготовлення декоративної упаковки для надання оригіналь­ного вигляду різноманітним подарункам та сувенірам. Виготовлення коробок з картону в США та Європі стало окремим ремеслом ще напри­кінці XVIII - на початку XIX століття. Заготовки з картону вирізалися та складалися вручну, форма готових коробок зазвичай була круглою чи овальною. Такі коробки замовляли ювеліри, аптекарі, кондитери. Нині в продажу наявний широкий асортимент подарункових коробок, проте досить часто виникає необхідність у виготовленні пакування, нестандартного за розміром, формою та оздобленням. Серед різнома­ніття способів декору подарункових упаковок слід особливо виділити техніку текстильного оздоблення, як таку, що відкриває безліч мож­ливостей для створення вишуканого та оригінального пакування, кон­курентоздатного як за естетичними та функціональними властиво­стями, так і з точки зору економічної доцільності.

Вивчення техніки створення подарункових упаковок передбачаєть­ся через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект. Проект має складатись із 1) портфоліо, куди входить: обгрунтування вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяль­ності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, виро-би-аналогн та їх аналіз, конструювання власного виробу (опис, ескізні замальовки - клаузура; шаблони; технологія виготовлення виробу), добір матеріалів за їх властивостями; добір інструментів; економічне обгрунтування; міні-маркетингові дослідження, реклама; фото готового виробу; 2) виготовленого виробу.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його ма­теріалоємність і вартість.

Виготовлення задуманого виробу передбачає використання як руч­них, так і машинних робіт.Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю по­дібних виробів, наявних у продажу; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння реаль­них результатів із завданнями, які планувались для виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту можна використати і презентацію проекту ви­онану в програмі, наприклад, Power Point.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

Тематичний план
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні відомості про технологію виготовлення подарункових пакувань

2

2

Проектування та виготовлення декоративної коробки з текстильним оздобленням

16

3

Презентаціяі та оцінка результатів проектної діяльності

2
всього

20

Програма
з/п


К-ть

годин


Назва теми та її зміст

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технології виготовлення подарункових упа­ковок

Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток декоративних пакувань. Новітні тенденції в паку­ванні подарунків.

Види декорування (драпірування тканиною, обробка декоративним шнуром, оздоблення квітами з ат­ласних стрічок, намистинами, бісе­ром). Матеріали для декорування, їх властивості.

Інструменти та пристосування для виготовлення декоративних упако­вок.

Правила безпечної роботи та сані­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Технологія виготовлення декора­тивних упаковок

Називає сфери застосування декоративних пакувань;

розрізняє види декорування;

характеризує матеріа­ли, які використову­ються для виготовлен­ня та оздоблення ви­
робу;

добирає інструменти та


пристосування для ро­боти;

обгрунтовує добір конструкційних матеріалів


залежно від призначен­ня виробу;

дотримується правил


безпечної праці, сані­тарно-гігієнічні вимо­ги, організовує робоче місце

2

16

Проектування та виготовлення по­дарункової упаковки

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерела­ми. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інформа­ції.

Розроблення ескізного малюнка ви­робу з оздобленням. Технологічна послідовність виго­товлення виробу:

виготовлення шаблонів (для виготовлення картонних заго­товок);

добір тканини для декоруван­ня; вибір матеріалів для оздоб­лення;

добір машинних і ручних швів;

розкрій тканини;

• зборка картонної заготовки;

• зборка текстильної заготовки для драпірування картонної основи;

• виготовлення елементів декору (квіти з атласних стрічок, бантів тощо);

• декорування виробу.

Контроль якості виробу. Економічне обґрунтування виробу.

Маркетингові дослідження. Розроб-

лення реклами


складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інфор­мації та виробів-аналогів;

аналізує та системати­зує інформацію;

розробляє ескізний ма­люнок виробу;

створює візерунок де­кору;

виготовляє картонну заготовку;

добирає тканину, еле­менти декору, інстру­менти, пристосування;

розробляє візерунок де­кору;

визначає спосіб з'єднання деталей між собою та з основою виробу;

розкроює тканину;

збирає картонну та текстильну заготовку;

виконує драпірування основи;

виготовляє елементи декору;

здійснює оздоблення виробу;

контролює якість виробу;

організовує своє робоче місце під час виконан­ня різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітар­но-гігієнічних вимог;

виконує економічне об­рунтування, маркетин­гові дослідження;

розробляє рекламу;

оформляє необхідні до­кументи для портфоліо;

створює презентацію власного проекту (в


електронному вигляді)

3

2

Презентація та оцінка проектної

діяльності.

Компонування портфоліо проекту.

Захист проекту (за планом)


характеризує складові

портфоліо;компонує портфоліо;

захищає проект;здійснює оцінку виго­товленого виробу і про­цесу праці за загаль­ними естетичними та
функціональними по­казниками


Орієнтовний перелік об'єктів праці
Коробки для ювелірних виробів, предметів мистецтва, футляри для канцелярського приладдя, пакування для сувенірної продукції, несесер для рукоділля, скринька для зберігання біжутерії тощо.
Інструменти, обладнання та пристосування

 1. Ножиці.

 2. Ніж для різання паперу.

 3. Лінійка.

 4. Голки.

 5. Олівець.

 6. Швейна машина.

 7. Наперсток.

 8. Булавки.

 9. Степлер


Матеріали

Картон, тканина (органза, капрон, атлас), нитки (для шиття, муліне, акріл, віскоза, ірис), стрічки (атласні та капронові), декоративний шнур, тасьма, намистини, бісер, блискітки, клей тощо.
Література

1. Знциклопедия рукоделия: Харьков - Бєлгород: Книжний клуб семейного досуга. - 2008. - 424 с.
Інтернет-посилання

 1. http://www.packet.com.ua/

 2. http://www.baner-ua.com/

 3. http://www.giftway.ru/

 4. http://www.vsehobby.ru/

Каталог: Tekhn 10 var
Tekhn 10 var -> Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техно­ логії. 10-11 класи"
Tekhn 10 var -> Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми Техно­
Tekhn 10 var -> Технологія виготовлення листівок
Tekhn 10 var -> Програма варіативної частини "вишивка шовковими стрічками" розрахована на 20 годин
Tekhn 10 var -> Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми Техно­
Tekhn 10 var -> Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми Техноло­

Скачати 89.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка