Тема 3 Сучасна економіко-політична карта світуДата конвертації06.09.2018
Розмір78 Kb.
#47606
Модуль I. Теоретичні основи курсу “Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини”.
Тема 1.3 Сучасна економіко-політична карта світу
План.
Зміни політичної карти світу в часі та після першої світової війни.

Зміни політичної карти світу в часі та після другої світової війни.

Основні типи країн та регіонів світу.
Питання для обговорення:
Перспективи змін політичної карти світу в XXI ст.

Геополітика та геостратегія в сучасному світі.


Реферативні виступи:
Територіальні спори в рамках СНД.

Динаміка розвитку території Германії в ХХ в.


Самостійна робота:
Скласти таблицю країн світу за схемою:
Назва країни

Столиця

Населення, чисельність

Осн

релігія


Адмін. терит. устрій

Форма

правління.Рік проголошення

незалежності


Тема 1.5 Природно-ресурсний потенціал світової економіки

План.
Мінеральні ресурси

Земельні ресурси

Водні ресурси

Біологічні ресурси


Питання для обговорення:
Взаємодія суспільства і природи

Рекреаційні ресурси

Причина та наслідки антропогенного воздействия на оточуюче середовище.
Реферативні виступи:
Ноосфера і оточуюче середовище.

Світові рекреаційні ресурси.


Самостійна робота:
Скласти таблицю добування основних енергетичних ресурсів по регіонам світу:


Назва ресурсу

Країна

Обсяг добування

% в світовому балансі

Примітка

вугілля

нафта


газ
Тема 1.7. Основи народонаселення


План.
1. Фактори і принципи розміщення населення.

Відтворення населення.

Трудові ресурси, зайнятість населення.

Міграція населення.

Статевий та віковий склад населення світу.
Питання для обговорення:
Нерівномірність розміщення населення.

Расовий, етнічний та релігійний склад населення світу.

Демографічна історія людства.

Урбанізація.


Реферативні виступи:
Етнічний та релігійний склад населення Європи.

Демографічні проблеми Індії та Китаю.


Самостійна робота:
Використовуючи довідкову літературу підготувати таблицю «Міста - міліонери», класифікувати їх по країнам.
Континент,

країна


Назва міста

Населення в млн. чол.

Дані

(рік)

Тема 1.9 Територіально-виробнича структура

світової економіки
План.
Міжнародний розподіл праці

Фактори та причини розміщення світової промисловості.

Фактори та причини розміщення сільського господарства.

Транспорт та його галузева структура.


Питання для обговорення:
Світова чорна та цвітна металургія.

Світове машинобудівництво.

Світова паливно–енергитична промисловість.

Галузева структура світового сільського господарства.


Реферативні виступи:
Проблеми та перспективи світової спеціалізації та кооперації в автомобілебудівництві.

Продовольча проблема людства та шляхи її вирішення.


Самостійна робота:

1. Використовуючи дані Всемірної продовольчої організації (FAO) скласти таблицю виробництва основних продуктів рослинництва і тваринництва на душу населення в 1997 г. за наступною таблицею. (Основні країни-виробники).


Назва продукту

Країна

Загальний валовий збір

% в світовому балансі

в розрахунку на 1 люд.

Імпорт

Експорт
Тема 1.11. Глобалізація процесів розвитку та фактори виникнення глобальних проблем світового господарства


План
Причини виникнення та сутність глобальних проблем людства.

Глобальний характер екологічних проблем.

Антропогенні екосистеми.

Управління природоохоронною діяльністю.


Питання для обговорення:
Демографія та оточуюче середовище.

Штучні екосистеми.

Рекультивація та меліорація біосфери.
Реферативні виступи:
Екологічні проблеми Північного моря.

Управління продукційним процесом в Світовому океані.


Самостійна робота:
Використовуючи дані Всемірної організації охорони здоров’я скласти таблицю смертності населення вид різноманітних захворювань.
Країна

СНІД, %

Рак, %

Туберкульоз, %

ОРЗ, %

Шлунково- кишкові захворювання, %


Модуль II. Структура виробництва та тенденції розвитку територіальної організації основних економічних районів світу
Тема 2.2. Територіальна організація господарства в країнах Східної Європи
План.
Виникнення СНД, механізми регулювання економічних відносин між ними.

Економіко–політична характеристика країн Східної Європи.

Економіко–політична характеристика Росії.

Економіко–політична характеристика країн Закавказзя.


Питання для обговорення:

Основні напрямки розвитку та ход економічних реформ в країнах СНД і Балтії.

Сучасна оцінка стану економіки країн СНД та Балтії в умовах переходу до ринкових відносин.
Самостійна робота:
1. Підготувати реферат по одній з країн СНД та Балтії за планом:

Адміністративний склад країни.

Особливості економіко–географічного положення.

Роль та місто економіки країни в світовому господарстві.

Економічна оцінка природних умов та ресурсів.

Характеристика населення.

Розміщення основних галузей господарства.

Промислові центри, вузли, територіально–виробничі комплекси.

Внутрішньорегіональні та міжрегіональні зв’язки.

Напрямки розвитку країни.


Тема 2.4. Територіальна організація господарства в країнах Центральної Європи
План
Особливості політичного та економіко–географічного положення країн Центральної Європи.
Економічна оцінка природних умов та ресурсів.

Населення країн Центральної Європи.

Характеристика економічного положення та господарства країн Центральної Європи.
Питання для обговорення:
Внутрішні відмінності в економічному та політичному розвитку країн Центральної Європи.

Перспективи входження країн Центральної Європи в Європейські економічні структури.


Реферативні виступи:
Досвід проведення «шокової терапії» в Польщі.

Особливості приватизації в Чехії.


Самостійна робота
Використовуючи дані довідкової літератури підготувати порівняльну таблицю країн за основними економічними показниками.
Тема 2.6. Територіальна організація господарства в країнах Західної Європи
План

Склад території та основні риси економіко-географічного положення.

Основні типи сучасних країн Західної Європи.

Чисельність, національний, конфесіональний склад населення. Трудові ресурси та їх галузева структура. Міграційні процеси.

Галузева та територіальна структура економіки:

енергетика;

металургійний комплекс

машинобудівництво

хімічний комплекс

науково–виробничий комплекс

лісна та харчова промисловість

агропромисловий комплекс і сільськогосподарське районування.

Транспорт.

Внутрішні різновиди в країнах Європи.

ЄЕС, країни, основні економічні та політичні функції
Питання для обговорення:
Європейська економічна інтеграція; проблеми та перспективи.

Перспективи змін політичної карти Західної Європи.


Самостійна робота:
1. Підготувати реферати з однієї з країн Західної Європи за планом: див. план по СНД.
Тема 2.8. Територіальна організація господарства в країнах Південно-Західної Азії
План.
Особливості політичного та економіко - географічного положення країн Південно-Західної Азії.

Економічна оцінка природних умов та ресурсів.

Населення країн Південно-Західної Азії.

Характеристика економічного положення та господарства країн Південно-Західної Азії.


Питання для обговорення:

Економічний розвиток країн Персидського заливу.

Абсолютна монархія Саудовської Аравії та особливості розподілу ВВП.
Реферативні виступи:
Ізраїльські «кібуци» – досвід та проблеми.

Можливості використання досвіду Турції в проведенні економічних реформ в Україні.


Самостійна робота
1. Підготувати порівняльну таблицю країн–членів ОПЕК по добуванні та експорті нафти і газу.
Тема 2.5. Територіальна організація господарства в країнах Південної та Південно-Східної Азії
План.

Особливості політичного та економіко - географічного положення країн Південної та Південно-Східної Азії.

Економічна оцінка природних умов та ресурсів.

Населення країн Південної та Південно-Східної Азії.

Характеристика економічного положення та господарства країн Південної та Південно-Східної Азії.

Питання для обговорення:


1. Національний, релігійний склад населення Індії та особливості проведення економічних реформ.

Досвід проведення реформ в Індонезії.


Реферативні виступи:
Соціалістична республіка В’єтнам – економічні проблеми виводу країни з кризи.

Економічні експерименти в Камбоджі: досвід та наслідки.


Самостійна робота:
Використовуючи довідкову літературу скласти таблицю за основними показниками економічного розвитку для 10 штатів в Індії

Тема 2.12. Територіальна організація господарства в країнах Східної Азії


План.

Особливості політичного та економіко-географічного положення країн Східної Азії.

Економічна оцінка природних умов та ресурсів.

Характеристика населення країн Східної Азії.

Характеристика економічного положення та господарства країн Східної Азії.
Питання для обговорення:
«Японське чудо» – 50–70 рр.

«Політика відкритих дверей» в Китаї.


Реферативні виступи:
Порівняльний аналіз впливу політичного керівництва на економіку країни: Північна та Південна Корея.

Ден Сяопін: не важно, якого кольору кішка – чорного чи білого; важно, щоб вона ловила мишей.


Самостійна робота:
1. Скласти порівняльну таблицю економічних показників японських та південнокорейських автомобілебудівельних компаній.
Тема 2.14. Територіальна оцінка господарства в країнах Африки
План.

Особливості політичного та економіко - географічного положення країн Африки.

Економічна оцінка природних умов та ресурсів.

Населення країн Африки.

Характеристика економічного положення та господарства країн Африки.
Питання для обговорення:
Галузева структура розміщення добуваючої та обробної промисловості в ЮАР.

Особливості розміщення галузей сільського господарства в країнах Африки.

Реферативні виступи:
Взаємозв’язок територіального розподілу праці з основними факторами формування основних типів країн в Африці.

2. Потенціал земельних та водних ресурсів Африки.


Самостійна робота:
1. Використовуючи економічні методи дати оцінку природних умов та ресурсів Єгипту.
Тема 2.16. Територіальна оцінка господарства країн Північної Америки
План.

Особливості політичного та економіко - географічного положення країн Північної Америки.

Економічна оцінка природних умов та ресурсів.

Населення країн Північної Америки.

Характеристика економічного положення та господарства країн Північної Америки.
Питання для обговорення:
1. Види економічного районування в США і Канаді.

Особливості територіальної організації сфери обслуговування в США.


Реферативні виступи:
Економічні аспекти зв’язку територіальної організації та адміністративно-територіального устрою в США.

Характеристика мінеральних ресурсів США.


Самостійна робота:
1. Використовуючи довідкову літературу, скласти таблицю, де треба прослідкувати еволюцію, етапи, стадії розвитку, чисельність населення та економічні показники розвитку урбанізації в США.
Модуль III. Міжнародні економічні відносини
Тема 3.2. Моделі розвитку міжнародних економічних відносин
План.

Моделі політичного устрою та їх спільність.

Міжнародний розподіл праці та еволюція теорії міжнародних економічних відносин.

Правове регулювання міжнародних економічних відносин на національному, міжнародному та національному рівнях.

Методологія та методика аналізу та оцінки середовища міжнародних економічних відносин.
Питання для обговорення:
Об’єкти та суб’єкти міжнародних економічних відносин.

Політична стабільність та політичні ризики.


Реферативні виступи:
Основні принципи моделі Хекшера – Оліна Самуельсона та парадокса Лєонтьєва.

Моделі торгової політики.


Самостійна робота:
1. Скласти таблицю . Визначити структуру світового ринка та його ключеві характеристики.
Тема 3.6. Інтеграція України в сучасну світогосподарчу систему
План.

Інтеграція як відносини і як процес.

Фактори міжнародної економічної інтеграції.

Умови, особливості та шляхи інтеграції.

Форми, шляхи та особливості регіональної економічної інтеграції.
Питання для обговорення:
1. Мікро– та макроінтеграція. Горизонтальна та вертикальна інтеграція.

2. Макроінтеграція та економічний регіоналізм.

Розвиток міжнародної економічної інтеграції.
Реферативні виступи:
1. Чорноморське економічне співробітництво.

2. Потенціал та особливості загальноєвропейської економічної інтеграції.Самостійна робота
1. Вивчити Закон України «Про регулювання зовнішьоекономічної діяльності».
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> feu -> kmo -> kucher
kucher -> Реферат Типи економічних систем. Заняття Основні макроекономічні показники
kmo -> Тема №1 Становлення та розвиток феодальної системи господарства
kmo -> Тема предмет та функції економічної теорії сутність основ економічної теорії
kmo -> Тема заняття та його план
kmo -> Міжнародна економічна система план семінарського заняття
kmo -> Тематика, зміст самостійної роботи студентів з курсу «Маркетинг» Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка