Тема 36. Плацентарна дисфункція. Затримка розвитку плода. Патологія періоду новонародженості. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого


VIІ. Матеріали методичного забезпечення заняттяСторінка4/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4

VIІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу.

7.1.1. Тести ІІ рівня засвоєння

7.1.2. Питання для індивідуального усного опитування:

 1. Що включає в себе поняття ФПН?

 2. Причини ФПН.

 3. Класифікація ФПН.

 4. Діагностика ФПН.

 5. Що таке біофізичний профіль плода?

 6. Що таке внутрішньоутробна затримка розвитку плода?

 7. Класифікація ЗВУР.

 8. Методи діагностики ЗВУР.

 9. Основні принципи профілактики і лікування ЗВУР.

 10. Які особливості ведення вагітних з ЗВУР?

 11. Тактика проведення пологів при ЗВУР.

 12. Назвати та дати оцінку сучасним методам діагностики внутрішньоутробного стану плода.

 13. Визначення поняття дистрес плода.

 14. Причини дистресу плода.

 15. Патогенез дистресу плода.

 16. Основні клінічні прояви дистресу плода.

 17. Якими методами діагностики можна визначити наявність дистресу плода?

 18. Тактика ведення вагітності при дистресі плода.

 19. Тактика ведення пологів при дистресі плода.

 20. Причини та патогенез асфіксії новонародженого.

 21. Методи оцінки ступеню асфіксії новонародженого.

 22. Алгоритм надання реанімаційних заходів та інтенсивної терапії новонароджених дітей з асфіксією.

 23. Показання до проведення та режими ШВЛ.

 24. Етіологія і патогенез постасфіктичного синдрому.

 25. Класифікація, клінічний перебіг та лікування постасфіктичного синдрому.

 26. Значення допоміжних параклінічних досліджень та їх показники при постасфіктичному синдромі.

 27. Етіологія та патогенез геморагічної хвороби новонароджених.

 28. Клінічні прояви, методи діагностики та проведення диференціальної діагностики геморагічної хвороби новонароджених.

 29. Принципи лікування геморагічної хвороби новонароджених;

 30. Етіологію, патогенез, фази розвитку та клінічні прояви ДВЗ-синдрому у новонароджених.

 31. Основні напрямки профілактики та лікування ДВЗ-синдрому у новонароджених.

 32. Фактори перинатального ризику та провідні збудники бактеріальних інфекцій.

 33. Клінічні прояви, методи специфічної діагностики, диференційної діагностики, сучасні принципи етіотропної терапії БІ.


7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття:

 1. Визначити термін вагітності.

 2. Визначити відповідність розмірів матки терміну вагітності.

 3. Визначити очікувану масу плоду.

 4. Провести аускультацію плода та дати оцінку.

 5. Провести запис кардіотокограми та оцінити нестресовий тест.

 6. Навчати вагітних вести актограму.

 7. Провестити амніоскопію (на фантомі).

 8. За результатами сучасних методів діагностики оцінити в/утробний стан плода.

 9. Призначити заходи з лікування дистресу плода під час вагітності.

 10. Скласти план ведення вагітності та пологів при дистресі плода.

 11. Визначити ступінь тяжкості дихальних розладів новонародженого.

 12. Продемонструвати проведення реанімаційних заходів (на фантомі).

 13. Призначити необхідний моніторинг за станом дитини при проведенні респіраторної терапії.

 14. Скласти план обстеження та лікування новонародженого з постасфіктичним синдромому у ранньому неонатальному періоді.

 15. Провести диференційну діагностику гемографічного синдрому у новонародженого.

 16. Визначити фактори перинатального ризику бактеріальних інфекцій


7.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

Задачі ІІІ рівня.
7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою:

Навчальні завдання

Вказівки

Вивчити:

1. Діагностика терміну вагітності, відповідності розмірів матки терміну вагітності, очікуваної маси плода.

2. Дослідження вагітної за допомогою додаткових методів обстежен­ня.

3. Сучасні методи діагностики стану плода.

4. Етіологію, патогенез, клініку та діагностику дистресу плода

5. Ведення вагітної з ПН, дистресом плода, ЗВУР плода.

6. Асфіксію новонародженого.

7. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

8. Токсико-септичні захворювання новонародженого.

Скласти план ведення жінки с дистресом під час вагітності і в пологах.

Побудувати структурно-логічну схему, яка включає етапи надання реанімації новонародженого.VIІІ. Література:

1. Навчальна:

Основна:


 1. Степанковская Г. К., Венцковский Б. М. Неотложное акушерство. - К.: Здоровье, 1994.

 2. Стрижаков А.Н., Михайленко Е.Т. Задержка розвития плода. - К.: Здоровье, 1988.

 3. Савельева Г.М., Федорова М.В., Клименко П.А. Плацентарная недостаточность. - М.: Медицина, 1991.

 4. Хміль С.В. Акушерство. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.

 5. Наказ МОЗ України № 900 від 27.12.2006 р.

 6. Наказ МОЗ України № 312 від 08.06.2007р. „Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим”

 7. Наказ МОЗ України № 620 від 29.12.2003р. «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні».

 8. Наказ МОЗ України № 152 від 04.04.2005р. «Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною».

 9. Наказ МОЗ України № 340 від 07.10.2006р. «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки».

 10. Наказ МОЗ України № 234 від 10.05.2007р. «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах»

Додаткова:

     1. Жиляев Н.И., Жиляев Н.Н. Оперативное акушерство: - К.: Гідромас, 2004.

  1. Ариас Ф. Беременность й роды високого риска: Пер. с англ. - М.: Медицина, 1989.

  2. Основы перинатологии: Учебник / Под. ред. Н.П. Шабалова и Ю.В. Цвелева - М.: МЕДпрессинформ, 2002. – 2-е изд., перераб. И доп.

  3. Перинатальный сепсис / Шунько Е.Е., Ханес Г.С., Лакша О.Т. – К.: Рутения ООО. - 2001 .


2. Методична:

   1. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах (метод. посібник): - Київ, 2006. – 80 с.

   2. Акушерство и гинекология. Сборник тестовых вопросов и ответов: - К.: Дзвін, 2004.

Обговорено і затверджено на засіданні

кафедри акушерства та гінекології


«____» ___________________ 20___ р.
Завідувач кафедри акушерства та гінекології

доктор медичних наук, професор Н.І. Геник
Каталог: images -> Portal -> Kafedra akusherstva i ginekologii -> Medychnyj fakultet -> Likuvalna sprava ta Pediatriya
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
Likuvalna sprava ta Pediatriya -> Ізоантигенна несумісність крові матері і плода
Kafedra akusherstva i ginekologii -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка