Тема. Багатоманітність речовин. Метали й неметали. МетаДата конвертації11.12.2018
Розмір56 Kb.
Тема. Багатоманітність речовин. Метали й неметали.

Мета: • розширити знання учнів про періодичну систему елементів;

• закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку;

• ввести поняття про багатоманітність речовин;

• дати елементарну класифікацію елементів на метали та неметали, їх поширення в природі;

• навчити розрізняти металічні й неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі;

• показати суттєву відмінність фізичних властивостей металів й неметалів;

• повторити матеріал попередніх уроків;

• розвивати логічне мислення,

• розвивати вміння та навички:

1) працювати з періодичною системою хімічних елементів,

2) характеризувати хімічний елемент по положенню в періодичній системі, визначати кількість протонів, нейтронів та електронів,

3) узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:

• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, опорними схемами, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту),

• наочний (демонстрація наочності),

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, зразки металів та неметалів, опорні схеми, схема опорного конспекту.

Базові поняття та терміни: метали, неметали, молекулярна будова, не молекулярна будова.ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Оголошення результатів попереднього банку знань.ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Чи всі виконали домашнє завдання?

Які були труднощі під час його виконання?

Порівняйте схему опорного конспекту з тим конспектом, який ви склали вдома.ІІ. Опитування попереднього матеріалу.

• Що ми вивчали на попередньому уроці? (На попередньому уроці ми вивчали Атомну одиницю маси. Відносну атомну масу).

• Перевіримо рівень засвоєння теоретичного матеріалу попередніх уроків.

Сьогодні ви знову набираєте банк знань. Кожному пропонується початковий капітал – невелика самостійна робота у вигляді хімічного диктанту, яка передбачає максимальну кількість балів – 5. Для підвищення результатів пропонується ряд завдань. За всі вірні відповіді ви будете отримувати кольорові картки, які підвищать ваш початковий капітал.

Результати вашої роботи будуть оголошені на наступному уроці, після перевірки карток з набраним, протягом уроку “капіталом знань”.

• Виконання завдань

Завдання 1

Хімічний диктант

Вказати символи слідуючих хімічних елементів:

1. Сульфур.

2. Карбон.

3. Нітроген.

4. Аргон.

5. Хлор.


6. Кальцій.

7. Магній.

8. Бор.

9. Фосфор.10. Берилій.

11. Силіцій.

12. Алюміній.
І варіант 1,3,5,7,9,11,

ІІ варіант 2,4,6,8,10,12.

Вказати назви слідуючих хімічних елементів:

ІІІ варіант H, O, Li, Na, K, He,

ІV варіант Be, B, C, N, F, Ne, .

Завдання 2

Виправ помилки

Учням пропонуються речення з помилками. Помилки треба знайти та виправити.

1. Періодична система хімічних елементів складається з підгруп та періодів (груп).

2. Речовина складається з молекул, які в свою чергу з протонів (атомів).

3. Атом складається з ядра та нейтронної оболонки (електронної).

4. Атомна одиниця маси – це 11/12 частина маси атома Сульфуру (Карбону).

5. Відносна атомна маса позначається літерою М з індексом к (літерою А).

6. Відносна атомна маса вимірюється в кг, г тонах (безрозмірна).

7. Якщо від атомної маси відняти кількість протонів, то ми отримаємо кількість електронів (нейтронів).

8. Заряджені частинки речовини називають молекулами (йонами).

9. Повітря, розчин цукру та газована вода – це однорідні суміші (газована вода).

10. Якщо компоненти суміші можна побачити, то суміш є однорідною (неоднорідною).

11. Протони, нейтрони та електрони мають масу, яка дорівнює одиниці (електрони не мають маси).

12. Позитивно заряджений йон називають аніоном (катіоном).

13. Порядковий номер хімічного елемента вказує на кількість атомів, які рухаються навколо ядра (електронів).
Завдання 3

Із запропонованих тверджень вибери вірні:

1. Речовина складається з молекул, молекули з атомів.

2. Ядро атома складають протони та електрони.

3. Заряд ядра визначають протони.

4. Відносна атомна маса – це величина, яка показує у скільки разів маса атома більше 1/12 маси атома Гідрогену.

5. Відносна атомна маса безрозмірна.

6. Період який містить 8 елементів називають великим.

7. Головна підгрупа містить елементи малих та великих періодів.

8. Кров, газована вода та ґрунт – це однорідні суміші.

9. Заряджені частинки речовини називають йонами.

10. Найбільш розповсюдженим елементом у всесвіті є Нітроген.

11. Порядковий номер хімічного елемента визначає кількість протонів та електронів.

12. Чай, кава та ґрунт – це природні суміші.

І варіант 1,3,5,7,9,11,

ІІ варіант 2,4,6,8,10,12.

Ми з вами частково повторили попередній матеріал, але на цьому набір банку знань не завершений, продовжуємо збільшувати свій капітал, працюючи на уроці під час вивчення нового матеріалу.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Нині відомо понад 18 млн. речовин, і щодня хіміки синтезують щонайменш 250 нових сполук. Чим зумовлене таке розмаїття матеріального світу? Щоб відповісти на це запитання звернімося до поеми Тіта Лукреція Кара « Про природу речей»:

Так от у вірші моєму, приглянься, є літер чимало,

Спільних для слів багатьох, а проте, що цілком очевидно,

Вірші й слова між собою і змістом різняться, й звучанням.

Ось що, змінивши саме лиш розміщення, літери можуть!


Автор у своєму творі говорить про те, що невелика кількість подібних букв може утворити велику кількість різних за змістом та звучанням слів. Подібне можна спостерігати і в хімії.

Атоми хімічних елементів сполучаються між собою у найрізноманітніших поєднаннях і кількісних співвідношеннях. У результаті утворюються атомні та йонні кристали, молекули - від найпростіших до супермолекул ( великих молекулярних ансамблів). Іншими словами утворюється велике розмаїття хімічних речовин.

Вивчати таку велику кількість речовин дуже важко. Але ж потрібно. Тож що треба зробити, щоб полегшити вивчення великої кількості речовин?

На це питання ми повинні знайти відповідь під час вивчення нового матеріалу. Тож будьте уважні на уроці. ( Оголошення теми та мети уроку)ІV. Вивчення нового матеріалу

1.Будова речовини.

Перш ніж ми приступимо до вивчення нового матеріалу, давайте пригадаємо:

1. Яку науку ми з вами вивчаємо? (Хімію).

2. Яку науку називають хімією?

(Хімія – це наука, яка вивчає речовини та їх взаємоперетворення)

3. Що називають речовиною?

(Речовина - це форма існування матерії, що становить сукупність частинок (атомів, молекул).

4. Яку будову має речовина?

(Речовина складається з молекул, атомів).

Так, дійсно, речовини можуть складатися з молекул, окремих атомів, або йонів.

5. Які частинки називають йонами?

(Заряджені частинки речовини називають йонами).

Таким чином, всі речовини можна поділити на дві групи, а саме:


РЕЧОВИНИ

Молекулярні

(складаються з молекул)

(цукор, вода у твердому, рідкому та газоподібному станах) Немолекулярні

(складаються з атомів, йонів та інших частинок)

(графіт, алмаз, усі солі)

(Учні складають опорний конспект).

2. Метали та неметали.

Кожна речовина має свої ознаки, які обумовлені будовою речовини. Будова ж речовини залежить від природи хімічних елементів, що її утворюють.

Всі хімічні елементи можна об’єднати у дві групи, а саме Ме, та неМе. Елементи відповідно утворюють речовини метали та неметали.

Чим же відрізняються між собою ці речовини? (Робота з підручником, ст.85-86).

Метали - це речовини не молекулярної будови. Вони мають загальні фізичні властивості, такі як:

– пластичність або ковкість,

– твердість,

– наявність металевого блиску,

– добре проводять електричний струм та теплоту,

– перебувають в твердому агрегатному стані, крім ртуті,

– мають переважно сірий колір (золото – жовтий, мідь – червоний).

Неметали мають протилежні властивості.

– Вони можуть мати як молекулярну, так і не молекулярну будову,

– погано проводять електричний струм та теплоту,

– крихкі,

– мають матову поверхню,

– забарвлені в різні кольори.

Визначити, до якої групи належить речовина, можна лише за сукупністю її властивостей.

Проте, слід зазначити, що чіткої грані між цими двома групами не існує, оскільки є речовини, які мають властивості і металів і неметалів. Так, наприклад, зверніть увагу на свій олівець. Ви малюєте речовиною неметалом, але ця речовина має металевий блиск.

(Учні складають опорний конспект).

3. Ме та неМе в періодичній системі.

У періодичній системі елементи Ме та неМе розміщені у певному порядку. Визначимо цей порядок. Для цього проведемо діагональ від Вергілію до Астату.

Умовна діагональ від Берилію до Астату поділяє періодичну систему на дві частини: у нижній частині таблиці ліворуч від діагоналі знаходяться елементи-метали, а у верхній лівій частині знаходяться елементи-неметали (крім елементів побічних груп).

Відомі також елементи, що в сполуках виявляють властивості як ме¬талів, так і неметалів. Вони називаються перехідними елементами. До них належать, наприклад, Fе, Gе та інші.

Окрема група елементів — це елементи головної підгрупи VIII групи: Не,Ne, Аг, Кr, Хе, Rn. Їх називають інертними, або благородними, елементами, оскільки вони не виявляють ні властивостей металів, ні властивостей неметалів.

Завдання

Серед переліку речовин виберіть:

І варіант Ме

ІІ варіант неМе

H, O, Li, Na, K, Mg, F, P, S, Cl.

3. Поширення елементів Ме та неМе у природі.

З’ясуємо поширення елементів Ме та неМе у Всесвіті та на Землі (робота з опорною схемою 7 та опорною таблицею 1 ст.8).

1) Яких елементів у космосі більше — металів чи неметалів? (Немета¬лів - Н, Не)

2) Частка яких елементів більша в земній корі — металів чи неметалів? (Неметалів(О) 46,60%, (Si) – 27, 72 %)

3) А які елементи містяться в повітрі? (Неметали: Нітроген, Оксиген у складі речовин N2, 02).

Отже, ми бачимо, що у Всесвіті та на землі найбільш розповсюджені елементи неметали.

V. Узагальнення та закріплення знань

а) виконання завдання.

Завдання 1 (робота з картками хімічних елементів).

1. Покажіть хімічний елемент з порядковим номером 9? Флуор.

2. Покажіть Магній? Mg

3. Покажіть хімічний елемент символ якого С? Карбон.

4. Покажіть хімічний елемент 2 періоду 3 групи? Бор.

5. Покажіть хімічний елемент з кількістю протонів 13? Алюміній.

6. Покажіть хімічний елемент з кількістю електронів 17? Хлор.

7. Покажіть хімічний елемент з відносною атомною масою 1? Гідроген.

8. Покажіть неМе 1 періоду? Гідроген.

9. Покажіть інертний елемент 3 періоду. Аргон.

10. Покажіть неМе ІV групи? Карбон і Силіцій.

11. Покажіть хімічний елемент порядковий номер якого співпадає з кількістю нейтронів Натрію? Магній.

б) бесіда.

Сьогодні ми з вами поглибили свої знання про хімічні елементи. Що нового дізналися про них?

– Всі хімічні елементи можна об’єднати у дві групи: Ме та неМе.

– Речовини, утворені елементами Ме та неМе відрізняються між собою за властивостями.

– В періодичній системі елементи Ме та неМе займають певні місця.

– У природі та Всесвіті найбільш розповсюджені елементи неМе.

Чи знайшли ми відповідь на запитання, яке поставили на початку уроку? (Так).

Тож що треба зробити, щоб полегшити вивчення великої кількості речовин?

(Об’єднати їх у групи). Так, велика кількість сполук потребує класифікації їх на групи.

Чи зрозуміли матеріал уроку? Чи досягли очікуваних результатів?

Щоб з’ясувати це, виконаємо завдання.
Завдання

Закінчити речення очікувань:

• Я знаю, що всі хімічний елементи можна поділити на 2 групи: __________ .

• Я знаю, метали мають _______________ будову .

• Я знаю, що елементи неметали в періодичній системі розташовані _______ .

• Я знаю, що у Всесвіті та на землі переважають елементи ___________ .

• Я знаю, що речовини Ме та неМе відрізняються між собою за ___________ .

V. Підведення підсумків уроку.

Сьогодні ми з вами знову працювали з періодичною системою. Тому я повторюсь, але знову наголошу про те, що періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва – унікальний довідковий посібник хіміка, що містить відповіді на багато питань про будову атомів, властивості елементів та їх сполук.

Чим більше ми з вами будемо користуватися періодичною системою тим більше в цьому будемо переконуватися.

VІ. Домашнє завдання

• Опрацювати матеріал підручника § 11, ст. 84-85, конспекту.• Повторити назви та символи хімічних елементів.

• Повторити матеріал попередніх уроків.
Каталог: Chemistry -> 7-klass -> Uroki
Chemistry -> Технологія основного органічного синтезу загальні відомості
Chemistry -> Зміст виникнення та розвиток хроматографії
Chemistry -> Програма навчальної дисципліни Сучасні методи хроматографії та електрофорезу напрям 04010101
Chemistry -> Хф (лекція) Тема Загальні властивості неметалів Загальна характеристика елементів-неметалів
Chemistry -> Основи теорії неорганічного синтезу
Chemistry -> Сировина хімічної промисловості класифікується по різних ознаках
Chemistry -> Робоча програма навчальної дисципліни біоорганічна хімія за напрямом підготовки 040101 "хімія" для спеціальності 040101 "хімія"
Uroki -> Тема. Атоми, молекули, йони, хімічні елементи, їхні назви й символи. Мета
Uroki -> Тема. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка