Тема. Дихання. Значення дихання. Мета


Тема. Фізіологічні основи свідомостіСторінка3/3
Дата конвертації11.03.2019
Розмір6.61 Mb.
1   2   3
Тема. Фізіологічні основи свідомості.

Мета: сформувати поняття свідомості, як найскладнішого психологічного явища, визначити її та фізіологічні основи;

вивчити основні форми та принципи свідомості, як властивості ви-

сокоорганізованої матерії головного мозку;

засвоїти визначення свідомість, підсвідомість, несвідоме, інтуїція;

підкреслити важливість для кожної людини знань про свідомість як

чуттєву основу діяльності мозку і поведінки людини;

поглибити інтерес до опрацювання додаткової літератури;

розвивати мисленні операції порівняння, аналізу та синтезу;

сприяти формуванню власного ставлення в кожного учня щодо ва-

жливості вивчення біосоціальної природи особистості людини.Обладнання: таблиця «Людина свідома», роздатковий дидактичний матеріал,

Індивідуальні завдання.Література

 • Шабатура М.Н., Мятяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини. Підручрик для 8 кл. серед. шк. - К.: 2000. – 175 с.

 • Мотузний В.О. Біологія: 2-ге вид., випр. – К.: Вища школа, 1998.-545 с.

 • Богданова Д.К. Біологія: Довідник школяра та студента. – Д.: БАО, 2003. – 587 с.

 • Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 664с.

 • Шинкарук В. І. Філософський словник. – К.: Головна редакція

Української Радянської енциклопедії, 1986. – 796 с.

Тип уроку: засвоєння нових знань

I. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та умінь учнів

Сьогоднішній наш урок базується на знаннях вивченої вами теми «Психофізичні особливості людини», які ми зараз спробуємо перевірити.Я вам пропоную допомогти розцвісти квітці знань, давши правильні відповіді на запитання.


Які ви знаєте

Види пам’яті?Що таке

Емоції?


Що таке настрій, від

чого він залежитьЩо таке запам’ятовування, яке воно буває?

Увага та її види?

Яку роль відіграє

увага у твоєму

житті?

Яка роль пам’яті у

Житті людини?

ЛЮДИНАЩо таке пам’ять?

Оцінювання та аналіз відповідей учнів.

Розкривши квітку, ваші відповіді підвели нас до теми сьогоднішнього уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Розумна людина – не та, яка багато знає, а та, яка знає саму себе

Гете.

Людина може споглядати життя рослин і тварин, вершини гір та широчінь океану, неосяжність зоряного неба – і відчувати водночас власну мізерність та велич. Вона обізнана з такими поняттями, як час і вічність, замислюється над тим, звідки вона прийшла і що чекає її в майбутньому, прагне зрозуміти, що чи хто стоїть за усім цим. У такі роздуми не поринає жодна тварина. Людина дошукується суті та причин буття. Людина свідомо ставиться до дійсності, тобто її дії свідомі.

Метою сьогоднішнього уроку є формування поняття свідомості, як найскладнішого психологічного явища, та визначення її фізіологічних основ.

ІV. Вивчення нового матеріалу

За тлумаченням філософського словника СВІДОМІСТЬ - властивий людині спосіб відношення до світу через суспільно вироблену систему знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях; найвища форма відображення матерії.(с. 599)

Щоб підтвердити або заперечити таке філософське визначення, пропоную вам розглянути структурно-логічну схему та сформувати поняття свідомості з точки зору біології, спираючись на ваші знання.

Свідомість властива людям , які живуть у суспільстві. Спробуємо побудувати таку схему:

Першим елементом є мова, як основний засіб передачі інформації.

Володіючи здатністю відчувати прекрасне, обдарована музичним слухом, художнім смаком, прагненням пізнавати нове, людина знаходить насолоду і задоволення у використанні цих дарів.

Кожна людина має багату та невгамовну уяву, що дає можливість творити і мислити.

Ви зібралися до школи і берете з собою ручку, зошити, підручники. Чому? Ви передбачили події: ці предмети вам знадобляться. Це все завдяки тому, що в людини є пам’ять.

Народне прислів’я стверджує «Вік живи – вік учись»

Для того, щоб підвищувати рівень своїх навчальних досягнень ви повинні уважно слухати, швидко сприймати і логічно мислити.

Відчуття

Уявлення

Пам’ять

Навчання

Сприймання

Мислення

Увага

Мова

Отже, врахувавши усі ці поняття ми можемо дати визначення свідомості.Свідомість – відображення дійсності у вигляді знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях, які можуть бути повідомлені, передані іншим людям.

Людина перебуває при свідомості, якщо вона здатна володіти такими її критеріями:

Критерії свідомості


Зосередження думки – зосереджується на різних явищах відповідно до реальних навколишніх обставин

Оцінка дій – оцінює майбутній вчинок, тобто здатна до передбачення та прогнозуУсвідомлення себе і оточуючих – усвідомлює своє «Я» і визначає інші особистості, індивідууми

Людина свідома


Абстрактне мислення – породжує абстрактні думки, оперує ними,висловлює їх

Сприйняття культурних цінностей

оцінює значення етичних та естетичних цінностей


Свідомість є результатом діяльності цілісного мозку, тісної взаємодії кори і підкіркових центрів. Але провідну роль у формуванні свідомості відіграє ліва півкуля великого мозку, зокрема руховий центр мови і його зв’язки із сенсорними зонами кори.

Наша свідомість була б надмірно перевантажена, якби кожна нова діяльність відбувалася під її контролем. Тому значна частина наших дій відбувається підсвідомо і несвідомо.

Робота з підручником по групах та індивідуальні завдання

Опрацювавши текст підручника, охарактеризуйте поняття підсвідомість, несвідоме, інтуїція.Робота з дидактичним матеріалом (малюнки)

Проаналізуйте запропоновані вам малюнки та визначте свідоме, підсвідоме, несвідоме.

Розглядаючи свідомість, потрібно звернути увагу на її форми.(Характеристика форм свідомості)

Форми свідомості

Індивідуальна Суспільна

(Особиста) (Наука, філософія, релігія

мистецтво, моральність,

політика, право)

V. Закріплення, узагальнення і систематизація знань учнів

Отже, на сьогоднішньому уроці ми оперували з вами такими біологічними поняттями СВІДОМІСТЬ (учень дає визначення), КРИТЕРІЇ СВІДОМОСТІ (учень перераховує їх), ФОРМИ СВІДОМОСТІ (учень називає), ПІДСВІДОМІСТЬ (учень дає визначення), НЕСВІДОМЕ (учень дає пояснення процесу).

Біологічний ланцюжок

Вставте за змістом пропущене слово у вислів:

Наше життя складається з любові, а не любити значить і не … (жити).

Якщо б не пам’ять, життя було б неможливим;

якщо б не забування, життя було б … (невиносимим)

Життя серйозне завжди але жити завжди серйозно не …(можливо)

На світ дивись очима …(дитини)

Хоча людському життю немає ціни, ми завжди поступаємо так, ніби існує щось …(цінніше)Жити легко дуже …(важко)

VI. Підсумок уроку

Не знаю я, що буде після нас,

В які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, - час.

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,

А ми, нічого, - пройдемо, як тіні,

Щоб тільки неба очі голубі

Цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ті ліси не вимерли, як тур,

Щоб ті слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

І як напишеш, так уже і буде.

Ліна Костенко

VII. Домашнє завдання

Вивчити § 20, с. 71-73, скласти кросворд з ключовим словом свідомість, використовуючи біологічні терміни з пройденого матеріалу.Тема. Будова скелета людини.

Мета. Освітня. Формувати поняття про опорно-рухову систему людини; вивчити будову скелета людини, навчитися розрізняти його складові та місця їхнього розташування в організмі;

Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати основні процеси життєдіяльності організму та їхнє значення; уміння виділяти головне та робити відповідні висновки; розвивати пам’ять, увагу, мислення.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих людей.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Основні поняття та терміни: скелет, череп, хребет, хребці, куприк,

грудна клітка, пояс кінцівок, вільна кінцівка.Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Актуалізація опорних знань

Робота на картках

Перша картка

 1. Опишіть хімічний склад кістки.

 2. Які ви знаєте з’єднання кісток?

 3. Що таке циліндричний суглоб, де він знаходиться?

Друга картка

 1. Опишіть анатомічну будову кістки.

 2. Який секрет мають трубчасті кістки?

 3. Що таке рухоме з’єднання кісток?

Третя картка

 1. Які види суглобів ви знаєте?

 2. За рахунок чого рухається грудна клітка?

 3. Що таке блокоподібний суглоб, де він знаходиться?

Робота біля дошки. Опис слайдів.

 1. Які види кісток зображені, де вони знаходяться?

2. Опиши анатомічну будову кістки.3.Користуючись слайдом, поясніть ріст кісток?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь з елементами бесіди та демонстрацією слайдів.

Скелет людини поділяється на: Осьовий (голова, тулуб, грудна клітка). Додатковий (верхні та нижні кінцівки).

Скелет голови поділяється на лицьову та мозкову частини. До лицьової

частини відносяться такі кістки: парні – верхні щелепи, вилиці, сльозові,

піднебінні, нижня носова раковина.

Непарні – нижня щелепа, леміш, решітчаста,

Клиноподібна, носова.Скелет тулуба складається з скелету грудини та скелету хребта грудного відділу, разом формуючи грудну клітку.Користуючись підручником випишіть кількість хребців кожного відділу хребта?

7-шийних, 12-грудних, 5-поперекових, 5-крижових, 4-5-куприкових.

Користуючись слайдом складіть будову грудної клітки?

Ребра (7 пар справжні, 3 пари несправжні, 2 пари коливні) + хрящі + ручка + тіло + мечоподібний відросток.

Скелет кінцівок поділяється на пояс верхніх та нижніх кінцівок та вільні верхні та нижні кінцівки.Заслуховування випереджаючого завдання з теми: Історія дослідження скелета.

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

Скелет людини складається з:

а) скелет голови; б) скелет кінцівок; в) скелет пальців; г) скелет тулуба; д) скелет хребта.

Скільки кісток черепа є рухомими:

а) 1; б) 2; в) 3; г) жодної; д) всі.

Ключиця та лопатка входять до:

а) скелету тулуба; б) скелету черепа; в) скелету пояса верхніх кінцівок; г) скелету поясу нижніх кінцівок.

Робота з слайдом.

V. Підведення підсумків уроку.

Отже, користуючись здобутими знаннями, матеріалом підручника, визначимо значення скелета для організму людини?VІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Вивчити §10., с.32-35.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка