Тема доповіді: «Сталий розвиток наш вибір»Скачати 30.62 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір30.62 Kb.
#84140
Засідання педагогічної ради № 4

«Освіта для сталого розвитку – майбутнє, якого ми прагнемо»

Тема доповіді: «Сталий розвиток - наш вибір»
Доповідь заступника директора з НВР

Нікіфорової Тетяни Іванівна«Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека,

но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность».

М. Ганди
Перед випереджаючою освітою в інтересах сталого розвитку постає завдання забезпечити формування в молодого покоління нових форм мислення та поведінки у довкіллі, які припускають уміння прогнозувати і планувати, мислити творчо, критично та самокритично, відповідально і свідомо. При формуванні моделей випереджаючої освіти важливе значення має процес становлення особистості та її соціалізації. У навчанні актуальним є використання дослідницької методики та методів пошуковості, проблемних, інтерактивних, групових методик. Стають необхідними уміння особистості брати участь у плануванні соціального розвитку території, передбаченні наслідків тих чи інших дій, перш за все – здатність до відповідального, виваженого ставлення – до довкілля, до інших людей, до власного здоров’я тощо.

Експериментальна робота, яка проводиться у ліцеї стосується саме цього. Продовжуючи попередній експеримент, ліцей з вересня 20015 року розпочав дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня за темою: «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» на період 2015/2016 н.р.-2020/2021 н.р. та вибрав власну ліцейську тему: «Системне узгодження та збалансування економічної, екологічної та соціальної складових сталого розвитку у змісті ліцейської освіти»Мета дослідження - визначити основні шляхи інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, створити та впровадити модель школи сприяння сталого розвитку що сприятиме формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.

Основні напрямки експерименту:

 • апробація нових навчально-методичних матеріалів;

 • моніторинг якості навчання та соціальних компетентностей в інтересах сталого розвитку учасників проекту;

 • використання інноваційних технологій

 • активізація дослідницької діяльності ліцеїстів;

 • допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості, розвитку критичного мислення, соціальної мобільності;

 • зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді;

 • запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу, розвиток екологічно врівноваженої поведінки особистості;

 • підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних освітніх технологій та реалізації завдань проекту.

Завданнями Першого діагностично-концептуального етапу (вересень 2015 – серпень 2016 року) є:

 1. Спланували роботу творчих груп.

 2. Створили «банк інформації» з питань інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.

 3. Визначили основні показники для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою.

 4. Організували роботу семінарів та прийняли участь в різнорівневих конференціях з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.

Планування роботи творчих груп в ліцеї ведеться по декільком напрямках, в розрізі роботи предметних кафедр ліцею. Вчителі кафедри економіки впроваджують економічну складову через створення економічних компетенцій на уроках економіки, макроекономіки, мікроекономіки, основах підприємницької діяльності, під час впровадження курсу «Фінансова грамотність», участі ліцеїстів в обласному та Всеукраїнському Турнірі з фінансової грамотності, у Турнірі юних економістів, запроваджених університетом імені А.Нобеля. Ліцей активно приєднався до міжнародної ініціативи Global Money Week в рамках проведення Всесвітнього тиждня грошей. Вчителі кафедри природничих наук втілюють екологічну складову через уроків для сталого розвитку для учнів 8 та 10 класів, пошукову роботу в рамках роботи екологічного гуртка «Аква», через організацію дослідницької діяльності при написанні творчих робіт з біології, в яких досліджується рослинний та тваринний світ. Три роки поспіль у ліцеї проводиться свято юних пошуковців «Водний фестиваль», який присвячений захисту водоносних горизонтів та поверхневих вод нашої планети.

Під час розгляду фізичних природних процесів, ліцеїсти аналізують безпеку харчової продукції та продовольчої сировини в Дніпропетровську, досліджують вплив радіонуклідів на організм людини. Велику ланку екологічного виховання займає дослідницька діяльність учнів в рамках роботи гуртка «Астрофізика». Ліцеїсти с зацікавленістю аналізують навколоземне середовища, визначають можливі шляхи утилізації космічного сміття та розглядають варіанти створення баз-колоній поза межами Землі для виводу шкідливих виробництв. Кафедра вчителів гуманітарних наук та вчителі кафедри зміцнення здоров’я реалізують соціальну складову сталого розвитку. Соціальна складова сталого розвитку є головною, оскільки в центрі її є людина, як суб’єкт і власне мета цього розвитку. Здійснення процесів сталого розвитку передбачає активну роль людини як учасника суспільно-економічного діяльності.

Вчителі ліцею намагаються формувати інтелектуальний потенціал нації, виховати патріотичних та водночас духовних громадян України через утвердження в принципів демократії, гуманізму, цілісності та здатності до саморозвитку. Кафедра математично-інформаційних наук допомагає учням оволодіти компетентностями, які забезпечують математичний апарат під час міжпредметних зв’язків з економічними та природничими науками. А володіння сучасними інформаційними технологіями є показником грамотної та компетентної людини.

Перемога команди ліцеїстів в обласному конкурсі «СуперІнфоКлас» довів не тільки високий рівень вмінь ліцеїстів в моделюванні освітнього інформаційного середовища, а й забезпечив ліцей додатковим принтером, який команда отримала за перемогу в конкурсі. Кафедра патріотичного виховання та зміцнення здоров’я плідно працює в напрямку як національно-патріотичного виховання молоді, так і пропаганди здорового способу життя. Учні ліцею стали переможцями в міських змаганнях СТАН, за підтримки Національного Олімпійського Комітету України, міських змагань «Знавці олімпійського руху», команда ліцею здобула перемогу в міських змаганнях з шахів.

В ліцеї продовжує поповнюватись Банк даних по питанням сталого розвитку. Рекомендую вам ще цікаві посилання для впровадження в роботі.

Сайт «Освіта для сталого розвитку в дії»http://esd.org.ua/

Мультфільм «Добре світло» https://www.youtube.com/watch?v=EbvMfsux91c

«Енергозбереження в школі в дома» https://www.youtube.com/watch?v=-CJVbAORPns

«Кран» https://www.youtube.com/watch?v=Zs8t9IxBbos

«Ванна» https://www.youtube.com/watch?v=_c5eLmhEDNU

«Вимикайте світло» https://www.youtube.com/watch?v=32gBb4JYa3Q

«Рецепт» https://www.youtube.com/watch?v=h1Dx-iRJR18

«Нехай буде світло» https://www.youtube.com/watch?v=kYMmz-UyHW8

«Неспокійна ніч» https://www.youtube.com/watch?v=lpQTyTVzgJc

«Пружина» https://www.youtube.com/watch?v=L4tkGy2SD_M

«Вікно» https://www.youtube.com/watch?v=YtZHOTthO88

«Як ведмідь вчить економити» https://www.youtube.com/watch?v=1H_HzoclVdE

«Сортування сміття» https://www.youtube.com/watch?v=_XQXHUQlPog

Екологічний ролик для дорослих https://www.youtube.com/watch?v=tAwosNSl4e4

«Краса Землі» https://www.youtube.com/watch?v=z4FYw736Y_c

«Забруднюючи воду, вбиваємо себе» https://www.youtube.com/watch?v=L3JE3Ck_wQ8

«Забруднення води» https://www.youtube.com/watch?v=bPzHwmKc5jQ

«Жива вода» https://www.youtube.com/watch?v=K8qhTFuvzKc&list=PL7DE3D3D5BF751DF1&index=31

Наступним завдання цього етапу було визначення основни показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою. З результатами діагностики вас познайомить психолог ліцею Плотник Л.В.

І останнім напрямком роботи на цьому етапі є організація роботи семінарів та участь в різнорівневих конференціях з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.
УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ, ВИСТАВКАХ-ЯРМАРКАХ (2015/2016 навчальний рік)


Дата проведення

Повна назва

Місце проведення

Рівень

Результат

участі

20-22 жовтня

2015 року

Сьомий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»

м.Київ

Міжнародний

Золота медаль

17-19 березня

2016 року

Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»

м.Київ

Міжнародний

Золота медаль


ВИСТУПИ ТА УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ,

СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ (2015/2016)


Участь

Дата

проведення

Повна назва, рівень

Місце

проведення

Учасник

Виступ

20.08.2015

Науково-методичний семінар для керівників експериментальних НЗ «Випереджаюча освіта

для СР» ОбласнийДніпропетровськ, ДОІППО

Новохатна Д.А.

Участь

26.11.2015

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для СР»

Дніпропетровськ, ДОІППО

Нікіфорова Т.І.

Виступ

17.12.2015

Вебінар з астрономії

Вебінар на базі ДОЦНТТ та ІТ

Нікіфорова Т.І.

Виступ

18.02.2016

Вебінар з астрономії

Вебінар на базі ДОЦНТТ та ІТ

Нікіфорова Т.І.

Виступ

05.04.2016

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»
Новохатна Д.А.

Виступ

08.06.2016

Всеукраїнський семінар-практикум «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення креативної особистості відповідно до її здібностей та інтересів в умовах промислового міста»

КПНЗ «Станція юних натуралістів»

Крайняк О.В.


Участь у конкурсах фахової майстерності

І семестр 2015/2016 н.р.
Назва конкурсу

Назва роботи

Короткий анонс

1

Конкурс педагогічної майстерності

«Сучасний урок»

Урок з астрономії «Планети земної групи. Дослідження планет земної групи за допомогою КА», автор Нікіфорова Т.І.

Урок-переможець Всеукраїнського етапу конкурсу

2

Урок з географії «Загальна характеристика поверхневих вод України. Основні річкові басейни та їх характеристика», автор Срібненко О.О.

Урок-переможець Всеукраїнського етапу конкурсу

3

Урок з математики «Похідна та її застосування у розв’язуванні задач економічного змісту», автор Демчук З.О.

Урок-переможець Всеукраїнського етапу конкурсу

4

Урок з української мови «Узагальнено-особові речення», автор Мар’їна О.О.

Урок-лауреат міського етапу конкурсу

5

Урок з української мови «Мовлення як предмет стилістики й культури мовлення. 10 клас», автор Хоменко О.М.

Урок-лауреат міського етапу конкурсу

6

Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

автор Крайняк Олена Василівна

Переможець

обласного етапу7

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

«Класний керівник року -2016»,

Мар’їна О.В.Переможець обласного етапу

8

«Геліантус-вчитель»

Срібненко О.О., учитель географії
9

Всеукраїнський 6-й конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу

Адміністрація ліцею

Увійшли в 50 кращих

ПОСТАНОВИЛИ:


 1. Впровадити модель школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, що сприятиме формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.

 2. Продовжувати використання інформаційної підтримки навчально-виховного процесу, яка допомагає учням ефективно навчатися та досягати успіхів.

 3. Запровадити гнучку систему організації навчально-виховного процесу на засадах інтеграції змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку, створити умови для неперервної освіти для сталого розвитку

 4. Створити умови для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

 5. Залучати батьківську громадськість та соціальних партнерів до поширення принципів сталого розвитку.

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 30.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка