Тема Дослідницька діяльність учнів у шкільній бібліотеціСторінка1/20
Дата конвертації14.06.2017
Розмір3.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Тема «Дослідницька діяльність учнів у шкільній бібліотеці»

Адреса досвіду: Лозівський колегіум №2 Лозівської міської ради Харківської області, мікрорайон 4, м. Лозова, Харківська обл., 64604, тел. (05745) 5-36-14.

Автор досвіду: Бондаренко Тетяна Анатоліївна, завідувач шкільної бібліотеки Лозівського колегіуму №2.

Актуальність досвіду: Час становлення та реформування нашої держави супроводжується зміною поглядів на розвиток суспільства і освітньої галузі в тому числі. Із огляду на це навчальні заклади спрямовують власні зусилля на виховання громадянина ХХІ століття, на формування особистості, здатної самостійно виявляти проблеми, будувати гіпотези й розв’язувати поставлені завдання; особистості, що має навички аналізу, синтезу, виявлення причинно-наслідкових зв’язків; особистості, яка б відчувала себе творцем власної життєвої перспективи. І особлива роль у вирішенні цих завдань належить шкільним бібліотекам, які сьогодні стають провідними інститутами індивідуального розвитку школярів. Бібліотечні працівники здатні зорієнтувати учнів на оволодіння навичками науково-дослідницьких пошуків, сформувати культуру навчальної та наукової роботи, ознайомити з методиками роботи з книгою, науково-літературними джерелами, з ефективними технологіями самоосвітньої діяльності. Робота по формуванню в умовах шкільних бібліотек умінь та навичок, які лежать в основі науково-дослідницької діяльності, є вкрай необхідними для якісного здобуття знань в старшій школі та вищих навчальних закладах. Саме це і визначає актуальність даної теми.

Мета: Виховання в умовах шкільної бібліотеки свідомого читача та підготовка і мотивація учнів до здійснення самостійної, дослідницької, експериментальної діяльності, формування у колегіантів аналітичного мислення і творчих підходів до розв’язання проблем.

Основні завдання:

  • Створення організаційних та матеріально-технічних умов для здійснення дослідницької діяльності учнів на базі шкільної бібліотеки.

  • Удосконалення читацької та формування інформаційної й самоосвітньої компетенції учнів шляхом залучення їх до гурткової роботи.

  • Впровадження в зміст роботи бібліотеки проектної технології роботи з читачами, яка сприяє розвитку дослідницьких умінь та навичок.

Зміст і структура інноваційної розробки

У Лозівському колегіумі №2 робота по вихованню свідомого читача, дослідника носить системний характер, здійснюється поетапно, безперервно з першого по одинадцятий клас включно і базується на вивченні та використанні краєзнавчого матеріалу. Для здійснення дослідницької та пошукової діяльності учнів на базі шкільної бібліотеки важливим є організаційне забезпечення, яке передбачає наявність джерельної бази, а саме: інформаційного та літературного забезпечення.

У Лозівському колегіумі №2 проводиться активна і доволі плідна робота по поповненню основного та краєзнавчого фондів сучасними виданнями, літературними творами, альбомами, атласами, збірками статистичних матеріалів. За останні роки вдалось значно розширити репертуар періодичних видань, які надходять до бібліотеки (додаток 1). Все це стало можливим завдяки тісній співпраці педагогічного, учнівського та батьківського колективів зі шкільною бібліотекою. З високими результатами в закладі проходять благодійні акції, спрямовані на поповнення фонду шкільної бібліотеки новими книгами, на осучаснення приміщення шкільної книгозбірні. У 2010-2011 навчальному році під час загальношкільної акції по збору макулатури були зібрані кошти в сумі майже 2000 грн., які будуть спрямовані на ремонт книгосховища.

Краєзнавчий фонд шкільної бібліотеки має в своєму складі твори місцевих майстрів слова, видання з історії нашого міста, збірки статистичних матеріалів, підшивки місцевих періодичних видань, тематичні теки, в яких зібрано матеріали краєзнавчої тематики: «Лозівщина в роки Великої Вітчизняної війни», «Географічна енциклопедія Лозівщини», «Відомі Лозівчани», «Промислові підприємства Лозової» і т.д. В електронному вигляді зберігаються фотознімки, скановані фотоматеріали виставок робіт місцевих художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, презентаційні матеріали до окремих тем курсу «Харківщинознавство», до деяких занять бібліотечного гуртка «Читач-дослідник», масових заходів народознавчої та краєзнавчої тематики. До неопублікованих документів краєзнавчого фонду Лозівського колегіуму №2 відносяться збірки учнівських робіт, реферативні роботи, учнівські науково-дослідницькі проекти.

Крім літературного, документального забезпечення у вихованні компетентного читача зі сформованими пошуковими та дослідницькими навичками значну роль відіграють Інтернет-ресурси. Бібліотека Лозівського колегіуму №2 оснащена комп’ютером та всією необхідною копіювальною технікою. У 2009 році бібліотечний комп’ютер був підключений до мережі Інтернет. Використання ресурсів Інтернету дало можливість значно полегшити пошук інформації та збільшити інформаційні можливості бібліотеки, раціонально використовувати час роботи з довідковою інформацією, удосконалювати навички оформлення проектів та науково-дослідницьких робіт, зробити значно цікавішими та інформаційно насиченими масові заходи з читачами.

Важливою організаційною умовою розбудови ефективної системи виховання читача-дослідника, краєзнавця в умовах шкільної бібліотеки є поглиблення співпраці з державними, громадськими, релігійними, приватними, методичними та науковими установами. В Лозівському колегіумі №2 склалась система взаємодії з різноманітними соціальними інститутами: перш за все Лозівським краєзнавчим музеєм, Музеєм освіти, міською радою ветеранів, Лозівським міжрайонним архівом тощо.

Важливим джерелом кваліфікованої допомоги при написанні дослідницьких учнівських проектів є співпраця школи з науковими та методичними установами, що створює перспективу вже в шкільному віці розпочати кваліфіковану підготовку учнів до наукової діяльності. Колегіум тісно співпрацює з Обласною станцією юних туристів та з викладачами Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Налагодження такого співробітництва значно активізує діяльність учнів та впливає на їх соціалізацію (додаток 2).

Я працюю над темою «Дослідницька діяльність учнів у шкільній бібліотеці» вже сім років. В основу формування змісту роботи у даному напрямку покладено сучасні науково-методичні підходи:

- особистісно-орієнтований – кожна дитина з її запитами та можливостями є відправною точкою в розробці змісту роботи з читачами;

- інтегрований – поєднання різних засобів, методів, організаційних форм роботи для розв’язання завдань по формуванню компетентного читача; (додаток 3).

- діяльнісний підхід – використання методу проектів (переважно краєзнавчої тематики).

Чому саме метод проектів з використанням краєзнавчих матеріалів?

Використання методу проектів дає можливість організувати самоосвітню діяльність учнів, насичує інформацією та збагачує соціальний досвід дитини, допомагає ознайомити з методами дослідження, спонукає учнів до свідомого читання та критичного ставлення до джерел інформації.

Використання презентаційних форм захисту проектів сприяє розвитку інформаційної компетентності учнів, допомагає підвищити рівень їх комунікативної культури. А використання при цьому краєзнавчого матеріалу сприяє наближенню знань до соціального буття кожного учня, допомагає глибше усвідомити факти, процеси, явища, оскільки спирається на власний досвід учня, його родичів, близьких.У своїй практиці я використовую різноманітні типи дослідницьких проектів.

Дослідницькі проекти

Роботу по формуванню дослідницьких умінь учнів розпочинаю з початкової школи. Спільно з вчителями розробила та впроваджую комплексно-цільовий проект «Я, моя Держава, моє місто, моя школа», в межах якого інтерактивні методи, традиційні форми бібліотечної роботи з читачами я цілком органічно поєдную з проектною технологією (додаток 4).

Спочатку використовую невеличкі за об’ємом інформаційні проекти, спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення. Їх метою є підготовка розповідей, повідомлень, які потім діти презентують на родинних, тематичних святах та інших масових заходах. Велику зацікавленість з боку дітей викликали проекти: «Про наших бабусь та дідусів», «Я і моя сім’я», «Розповіді про видатних лозівчан», «Подорож насінини по Лозівщині» ( додаток 5).

В рамках комплексно-цільового проекту на базі Лозівського краєзнавчого музею, музею освіти організовуються творчі зустрічі учнів 1-4 класів з місцевими дитячими поетами, письменницею-казкаркою Лисенковою О.М. Велику зацікавленість з боку учнів викликала зустріч з Буйлук К.Е., яка ознайомила з творчістю свого сина-живописця Резніченка Олександра, випускника Лозівського колегіуму №2 (додаток 6).

Доволі ефективною формою роботи розвитку мотивації учнів до читання є конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу». У цьому навчальному році його учасниками були майже 70% учнів 4-5 класів.

З учнями 5-8 класів продовжую працювати над інформаційними та починаю втілювати творчі, практико-орієнтовані проекти, які потребують чіткої, продуманої структури, визначеної мети, актуальності для всіх учасників, ретельно спланованих форм роботи. Прикладами таких проектів є інформаційний груповий проект для учнів 5-6 класів «Мій рід, моя батьківщина – це все моя Україна» (додаток 7), груповий середньотривалий проект для учнів 7-8 класів «Вулиці нашого міста» (додаток 8), в межах якого учнями була розроблена анкета, проведення анкетування та проаналізовані його підсумки. Учні розробили карту міста з історичними назвами вулиць та цікаві маршрути екскурсій, які здійснили разом з батьками та товаришами.

З метою забезпечення системності та результативності бібліотечної роботи по формуванню дослідницьких навичок та пошукових умінь учнів мною була розроблена програма гуртка «Читач-дослідник» для учнів 9-11 класів (затверджена методичною радою відділу освіти Лозівської міської ради в 2008 році) (додаток 9). Програма гуртка розрахована на 35 годин. Основною метою діяльності гуртка є: формування у старшокласників умінь та навичок дослідницької праці, навичок аналізу різноманітних джерел інформації. Під час занять розглядаються питання, пов’язані з культурою навчальної роботи, методиками роботи з книгами, науково-літературними джерелами й архівним матеріалом, з методами науково-дослідницької діяльності, з прийомами самоосвітньої роботи над рефератом, проектом, з особливостями та характерними ознаками роботи над краєзнавчими науково-дослідницькими проектами. Гуртківці опановують навички роботи з бібліотечними каталогами, фіксування науково-літературних джерел, опис та анотування збірників, статей, книг, монографій та ін, навички розробки та складання анкет. Під час здійснення екскурсій до міської бібліотеки знайомляться з довідково-бібліографічним відділом та системою каталогів та картотек. Крім того, проводиться цикл занять, спрямованих на розвиток учнівських умінь швидкісного читання, запам’ятовування, публічних виступів, декламування.

Я надаю гуртківцям можливість створити різновікові групові проекти краєзнавчої тематики. Прикладом такої групової співпраці гуртківців є краєзнавчі дослідження, що посідають призові місця у різноманітних міських конкурсах. Наприклад, груповий проект «Нариси з історії села Хлібного» членів гуртка «Читач-дослідник» посів І місце в міському конкурсі «Рідна Лозівщино моя» (додаток 10). В міському конкурсі дитячої літературної творчості творчий проект учнів Лозівського колегіуму №2 «Розповіді про видатних лозівчан» здобув перемогу. Напередодні 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні була закінчена робота по створенню збірки творчих робіт «Наш край у полум'ї війни», до якої ввійшли науково-дослідницькі роботи, віршовані та прозові твори учнів колегіуму відповідної тематики (додаток 11). Найкращі дослідницькі роботи гуртківців поповнюють краєзнавчий фонд шкільної бібліотеки (додаток 12).

Серед гуртківців формується група дітей, які мають здібності до наукової роботи і беруть участь у конкурсі-захисті Малої академії наук України і є членами шкільного наукового товариства «Альянс». Ці учні мають стійку мотивацію до здійснення дослідницької роботи і прагнуть самостійного розвитку в галузі краєзнавства як науки.

Як завідувач шкільною бібліотекою здійснюю функції керівництва науково-дослідницькою роботою колегіантів. Разом з учнем-дослідником аналізую інформаційні джерела, які є важливими для вибору теми та написання роботи. Особливу увагу приділяю архівним документам та історичній літературі, а також інформації, отриманій з джерел усного опитування: результатам соціологічних досліджень, анкетувань. На моє глибоке переконання, вибір теми, - особливо краєзнавчої тематики повинен повністю відповідати інтересам учня. Під час спільної роботи з учнями-дослідниками на початку роботи над проектом в бібліотеці, архіві, музеї я удосконалюю навички дитини по роботі з бібліотечним каталогом. Паралельно ми спільно працюємо над створенням комп’ютерної бази інформації. Крім того, я надаю допомогу учням в роботі з архівними документами. У ході опрацювання історичної літератури разом з учнями здійснюю такі кроки: допомагаю конспектувати тематичні поняття, правильно сформулювати тези, слідкую за правильністю складання конспекту з обов'язковим зазначенням джерела, грамотно сформувати історіографію проблеми, а також бібліографічний список. Потім разом з учнем розробляю графік виконання завдань, що включає терміни, предмети та методи дослідження. На всіх етапах роботи над науково-дослідницьким проектом звертаю увагу дослідника на вимоги до оформлення наукової праці, оскільки оцінюється не тільки зміст, а і структура, мова оформлення, правильність посилань на літературні джерела. Крім того, я як керівник створюю умови для попереднього захисту дослідження в бібліотеці у присутності членів шкільного наукового товариства, вчителів та адміністрації закладу. Це забезпечує гарну підготовку до виступу на міському конкурсі-захисті, допомагає учневі налаштуватися на виступ. Під час підготовки до публічної презентації нагадую дослідникам про правила ділового спілкування: звернення до аудиторії, правильність формулювання запитань та чіткість відповідей. У комплексній підготовці до захисту роботи я допомагаю учням-дослідникам підготуватися до написання контрольних робіт, які є обов'язковим компонентом МАН. Підсумком моєї діяльності як керівника дослідницьких учнівських проектів можна вважати участь учнів колегіуму в міському та обласному етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.

Результативність діяльності завідувача бібліотеки

як керівника учнівських науково-дослідницьких проектів в МАН України

№ з/п

Рік створення проекту

Тема проекту

Результативність

1

2008

Розвиток освіти на Лозівщині

І місце – І етап (міський)

ІІІ місце – ІІ етап (обласний)2

2009

Лозівський краєзнавчий музей – осередок культури нашого міста (додаток 13)

І місце – І етап (міський)

ІІ місце – ІІ етап

(обласний0


3

2010

Спортивні досягнення Лозівщини – випадковість чи закономірність

І місце – І етап

(міський)4

2011

Лозівська «Спілка інвалідів-візочників» - формальність чи життєва потреба

ІІ місце – І етап (міський)

Загальні висновки:


  1. Використання проектної технології у поєднанні з традиційними та інтерактивними технологіями роботи з читачами дають змогу забезпечити високий рівень мотивації учнів Лозівського колегіуму №2 до свідомого читання, до здійснення пошукової роботи та дослідницької діяльності.

  2. Досвід роботи за темою: «Дослідницька робота учнів у шкільній бібліотеці» у 2010 році був презентований на засіданні методичної ради відділу освіти і рекомендований до використання в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста Лозової.

  3. У 2008 - 2011 роках проекти учнів колегіуму №2, керівником яких я була, здобували перемоги в міському та обласному етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої Академії Наук України в секції «Історичне краєзнавство» (Додаток 12).

  4. У бібліотеці Лозівського колегіуму №2 створені оптимальні умови для продуктивного розвитку кожного читача та формування навичок творчого саморозвитку.

Шляхи удосконалення досвіду:

  1. Створення шкільного музею, до складу експозиції якого ввійдуть матеріали з історії шкільного життя, про випускників закладу, а також творчі доробки колегіантів.

  2. Удосконалення матеріально-технічної бази шкільної бібліотеки (придбання мультимедійного проектору), що значно розширить можливості використання ІКТ в різних формах роботи з читачами.

  3. Розробка авторської програми курсу для учнів 9-11 класів «Основи науково-дослідницької роботи» та запровадження її у навчально-виховний процес за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану.


ФОНД БІБЛІОТЕКИ ЛОЗІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ №2


Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка