Тема. Електроенергетика України МетаДата конвертації11.03.2019
Розмір267 Kb.
Тема. Електроенергетика України

Мета: вивчити особливості та галузеву структуру електроенергетики України; розвивати уміння опрацьовувати різноманітні джерела знань та робити висновки; виховувати стійку потребу у сталому розвитку суспільства

Завдання:

 • вивчити що таке електроенергетика, яка структура цієї галузі, яка частка у виробництві електроенергії України кожної з видів електростанцій, які найбільші електростанції України, що таке, ЛЕП, які ЛЕП найважливіші, що таке умовне паливо;

 • розширити знання з теми паливно-енергетичний комплекс;

 • з’ясувати яка теплота згоряння різних видів палива, переваги та недоліки різних типів електростанцій, фактори, які впливають на розміщення електростанцій різних типів, які проблеми постають перед електроенергетикою та які шляхи їх вирішення;

 • розвивати критичне та логічне мислення, екологічне мислення, уміння працювати в групі, працювати з підручником, додатковими джерелами знань, проводити дослідження та презентувати його результати, висловлювати і аргументувати свою думку;

 • виховувати раціональне ставлення до ресурсів, культуру розумової праці

Тип уроку: комбінований

Методи:

 • за характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, частково-пошукові, проблемного викладу, дослідницькі;

 • за рівнем активності учнів: активні (робота з підручником, картою, додатковою інформацією, проектна презентація результатів проектної діяльності); пасивні (пояснення);

 • за дидактичною метою: методи використання знань, методи закріплення знань, умінь і навичок.

Обладнання: настінна карта України, атласи, матеріали презентації проекту, підручники: Географія: Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Харків: Оберіг, 2009. – 288 с.: іл., карти.

Епіграф уроку:

«Мы вовсе не получили Землю в наследство от наших предков – мы всего лишь взяли её в долг у наших детей».

Антуан Сент – Экзюпери.

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок, їх коригування

ІІІ. З’ясування теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

ІV. Поглиблення і систематизація знань, оволодіння новою інформацією

V. Закріплення, корекція, використання знань

VІ. Підсумки уроку. Оцінювання

VІІ. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Перевірка присутності учнів, їх підготовки до уроку, організація уваги учнів, психологічний настрій на роботу.


ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок, їх коригування

Евристична бесіда

Як називається курс географії, який ми вивчаємо у 9 класі?У 9 класі курс «Економічна і соціальна географія України».

Що є об’єктом вивчення економічної географії України?Об’єктом вивчення економічної географії України є господарство держави.

Що таке господарство?Господарство (економіка) – це сукупність всіх видів господарської діяльності людини на певній території.

Які види структури господарства ми вивчили?Існує галузева структура господарства і територіальна.

Що таке галузева структура господарства? Галузь?Галузева структура господарства – це поділ господарства на галузі.

Галузь – сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію або надають однорідні послуги.

З якої галузі ми почали вивчати господарство? Чому?Вивчення галузей господарства почали з паливної промисловості, бо вона є основою господарства країни, без неї не можуть розвиватися інші галузі господарства.

Що таке паливна промисловість?Паливна промисловість – галузь, яка забезпечує енергоносіями сучасне виробництво, а електроенергетику – сировиною.

Де і яку сировину добуває паливна промисловість?Вправа «Картограф»

Учень прикріплює на настінну карту підписи районів та родовищ добування паливних корисних копалин.

Яка галузева структура паливної промисловості?Паливна промисловість

Вугільна Нафтова Газова Торф’яна Горючесланцева
Яка галузь паливної промисловості є провідною? Чому?

Провідною галуззю паливної промисловості України є вугільна, бо вона має найбільші поклади ресурсів і забезпечує ≈ 60% видобування палива.

(Відповідь учня-картографа біля дошки)
ІІІ. З’ясування теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

З якою галуззю господарства безпосередньо пов’язана паливна промисловість, утворюючи з нею комплекс? Чому?Паливна промисловість пов’язана з електроенергетикою, утворюючи паливно-енергетичний комплекс. Паливна промисловість і електроенергетика забезпечують господарство енергією (тепловою і електричною).

Якою є тема нашого сьогоднішнього уроку?Отже, темою сьогоднішнього уроку є «Електроенергетика України».

Ознайомтеся з епіграфом до уроку. Як ви його розумієте?«Мы вовсе не получили Землю в наследство от наших предков – мы всего лишь взяли её в долг у наших детей».

Антуан де Сент-Экзюпери.

Отже,


На уроці ми вивчимо: що таке електроенергетика, яка структура цієї галузі та особливості розміщення підприємств;

розвиватимемо уміння працювати з різними джерелами географічних знань і робити висновки;

будемо вчитися цінувати ті блага, що маємо, пам’ятаючи про те, що після нас житимуть інші покоління
ІV. Поглиблення і систематизація знань, оволодіння новою інформацією

Як може бути використане паливо?Паливо – для виробництва енергії;

як органічна сировина.

Енергія є теплова і електрична. Для чого потрібна електрична енергія?

Вправа «Коло ідей».

Електрична енергія потрібна • для освітлення,

 • для роботи електроприладів і механізмів,

 • для отримання тепла для обігріву,

 • для розплаву речовин (металів, скла…), розпарювання целюлози при виробництві паперу…

Що таке електроенергетика? [ст. 105 підр.]

Електроенергетика – галузь господарства, що виробляє електроенергію і передає її на відстані.

ЛЕП – лінії електропередачі.

Як виробляється електроенергія?Пояснення. Повідомлення

Турбіна – двигун з неперервним робочим процесом і обертальними рухами робочого органу, що перетворює кінетичну енергію (або внутрішню енергію робочого тіла: пари, газу, води) в механічну роботу. Струмінь робочого тіла діє на лопаті, що закріплені по колу і призводить їх до руху. Застосовується в якості приводу електричного генератора на електростанціях, транспорті.

Отже, крутити турбіну можна різними способами, від цього залежить тип електростанції.

Найпоширенішими в Україні є електростанції, які перетворюють теплову енергію палива на електроенергію – ТЕС (Чому?) є також АЕС (Яка їх частка у виробництві електроенергії України?), ГЕС та нетрадиційні (альтернативні) ЕС: ВЕС, СЕС.
Проаналізуйте дані с. 105 підручника і виконайте практичну роботу 7.
Практична робота 7.

Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанційОтже, майже половину електроенергії України виробляють АЕС.

Робота в групах

Опрацюйте в групах матеріал підручника с.105 – 110 та додаткові матеріали (додатки), заповніть таблицю і дайте відповіді на запитання.


І група

Яка потужність ТЕС?

Які ТЕС найпотужніші? (> 2 000 МВт)

Де вони розташовуються (тяжіють до…)? Показати на карті.

Які проблеми додалися сьогодні до розглянутих у підручнику?
ІІ група
Яка потужність ГЕС?

Які ГЕС найпотужніші?

Де вони розташовуються (тяжіють до…)? Показати на карті (прикріпити значок).
ІІІ група
Яка потужність АЕС?

Яка АЕС найпотужніша?

Де вони розташовуються (тяжіють до…)? Показати на карті (прикріпити значок).

ІV група
Яка потужність СЕС? ВЕС?

Скільки їх?

Коли вони побудовані?

Де вони розташовуються (тяжіють до…)? Показати на карті (прикріпити значок).

Які ще нетрадиційні види електростанцій можливі?Тип електростанції

Назва найбільших з ЕС

Переваги

Недоліки

ТЕС (І група)

Вуглегірська,

Запорізька,

Криворізька,

Луганська,

Придніпровська,

Бурштинська,

Зміївська


 • швидко будувати,

 • використовують усі види палива
 • дуже забруднюють повітря,

 • повільно уводяться в експлуатацію

АЕС (ІІ група)

Запорізька,

Південноукраїнська,

Рівненська,

Хмельницька • невелика кількість палива,

 • дешева енергія,

 • менше забруднюють навколишнє середовище

ГЕС (ІІІ група)

Дніпровська,

Дністровська,

Кременчуцька,

Канівська,

Київська


 • дешева електроенергія,

 • екологічно чисті

 • дороге будівництво,

 • водосхо-вища затоплюють родючі землі,

 • сповіль-нюєть течія річок («цвітіння» води)

Нетрадиційні: ВЕС, СЕС (ІV група)

Кіровоград СЕС

Донузлавська ВЕС,

Новоазовська ВЕС


 • екологічно чисті,

 • використовують невичерпні джерела енергії

 • дороге будівництво,

 • потребу-ють певних умов

Представники від груп повідомляють результати роботи з таблицею та відповідають на запитання.


V. Закріплення, корекція, використання знань
Що таке паливно-енергетичний баланс.

Паливно-енергетичний баланс – це співвідношення виробництва різних видів палива й енергії та їх використання(витрати).

Проаналізуйте енергетичний баланс України поданий у вигляді схем 15, 16 (с.112 підручника). Дайте відповіді на запитання:


Як змінилася кількість електроенергії, що використовується і виробляється Україною за період з 2000 по 2007 рік?

Які зміни можливі зараз?

Чи відповідає ця ситуація концепції сталого розвитку суспільства та епіграфу нашого уроку?

Проаналізуйте запропоновану таблицю та вже вивчений матеріал і дайте відповідь на запитання:
Тип електростанції

Середня потужність, МВт

ТЕС

2 000

АЕС

3 000

ГЕС

500

ВЕС

50

СЕС

30

Як вирішити проблему збоїв у енергосистемі України?

За рахунок якого типу електростанцій можна збільшити виробництво електроенергії у години її найбільшого використання?

Рольова гра «Я міністр енергетики та вугільної промисловості»

Уявіть, що Ви міністр енергетики та вугільної промисловості.

Як використати ситуацію, що склалася в енергосистемі для вирішення проблеми залежності енергосистеми України від органічного палива?

Як економити електроенергію на державному рівні, на побутовому рівні?Презентація проекту «Енергозбереження»

VІ. Підсумки уроку. Оцінювання

Вправа «Закінч речення»

Електроенергетика – це…

В Україні електроенергія виробляється в основному на електростанціях…

Розміщені ТЕС поблизу …

АЕС поблизу …

ГЕС, ВЕС, СЕС поблизу …

Для вирішення питань забезпечення електроенергією у майбутньому і збереження паливних ресурсів потрібно…

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати сторінки в підручнику 105 – 114, заповнити таблицю «Екологічні проблеми електроенергетики»Тип електростанції

Екологічні проблеми
Додаток 1


Назва

Місцезнаходження

Область

Час будівництва

Потужність

Паливо

Бурштинська ТЕС

Бурштин

Івано-Франківська

1965-1969

2300 Мвт

Рядове вугілля, природний газ, мазут

Вуглегірська ТЕС

Світлодарськ

Донецька

1972-1977

3600 Мвт

98% вугілля марки ГСШ, 2% газ

Добротвірська ТЕС

Добротвір

Львівська (належить Ренату Ахметову)

1959-1964

600 Мвт

Рядове вугілля, для підсвітки і розпалювання котлів – газ, мазут

Запорізька ТЕС

Енергодар

Запорізька

1972-1977

3600 Мвт

Вугілля марки Г, ДГ, мазут, газ (1%)

Зміївська ТЕС

Зміїв

Харківська

1960-1969

2175 Мвт

Природний газ, вугілля, мазут

Криворізька ТЕС

Зеленодольськ

Дніпропетровська

1965-1973

2820 Мвт

Рядове вугілля, мазут, газ

Ладижинська ТЕС

Ладижин

Вінницька

1970-1971

1800 Мвт

Рядове вугілля, природний газ (0,6%), мазут

Луганська ТЕС

Щастя

Луганська

1952-1969

2400 Мвт

Вугілля

Придніпровська ТЕС

Дніпропетровськ

Дніпропетровська

1959-1966

2400 Мвт

Газ, вугілля

Слов'янська ТЕС

Слов’янськ

Донецька

1971

800 Мвт

Вугілля, мазут, газ (4%)

Старобешівська ТЕС

Старобешеве

Донецька

1961-1967

1725 Мвт

Антрацит (найкращий сорт вугілля), газ

Трипільська ТЕС

Українка

Київська

1969-1972

1800 Мвт

Антрацит, газ, мазут

Зуївська

Зугрес

Донецька

1982

1245 Мвт

ВугілляДодаток 2

Закон України «Про електроенергетику»

Стаття 6. Право власності в електроенергетиці

Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у різних формах


власності. Перелік об'єктів електроенергетики, які не підлягають
приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням
Кабінету Міністрів України.

Приватизація об'єктів електроенергетики здійснюється


відповідно до законодавства України про приватизацію.

У разі приватизації об'єктів електроенергетики Кабінет


Міністрів України за поданням Фонду державного майна України
приймає рішення про закріплення у державній власності пакета акцій
акціонерних товариств, створених на базі об'єктів
електроенергетики.

Не підлягає приватизації майно, що забезпечує цілісність


об'єднаної енергетичної системи України та централізоване
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні і
міждержавні електричні мережі, а також майно наукових установ
загальнодержавного значення.

Додаток 3

За даними Центру досліджень енергетики, станом на 2013 рік, понад 90% всіх встановлених потужностей — знаходяться за межами граничного моторесурсу, а понад 60% — взагалі за межами кордонів фізичного зносу (значно більше 200 000 годин напрацювання).За даними 2009 року, місто Бурштин — третє серед найбільш забруднених міст України.

Додаток 4

Добротвірська ТЕС (спершу Львівсько-Волинська ДРЕС) —теплоелектростанція у Добротворі (Кам'янка-Бузький район) проектною потужністю 700 МВт, є структурним підрозділом ПАТ «ДТЕК Західенерго». Скорочення ДТЕК означає "Донбаська топливно-енергетична компанія", яка в свою чергу є частиною СКМ - ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" - найбільшої в Україні інвестиційної компанії, яка належить Рінату Ахметову.

Додаток 5


Назва ГЕС

Потужність МВт

Рік початку будівництва

Географія

Дніпровська

1 529,6

1927

Запоріжжя

Дністровська-1

702,0
Новодністровськ,Чернівецька обл.

Кременчуцька

625,0
СвітловодськКіровоградська обл.

Канівська

444,0
КанівЧеркаська обл.

Київська

408,5
Вишгород, Київська обл.

Дніпродзержинська

352,0
Дніпродзержинськ

Каховська

351,0
Нова КаховкаХерсонська обл.

Дністровська-2

40,8
НагоряниВінницкая область

Теребля-Ріка

27,0
Побл. с. Нижній Бистрий Закарпатська область

Олександрівська

11,5
АлександрівкаМиколаївська обл.

Додаток 6


Назва АЕС

Місцезнаходження

Потужність МВт

Час будівництва

Хмельницька

Нетішин

2 000

1981 – 1987

Південноукраїнська

Южноукраїнськ

3 000

1975 – 1982

Рівненська

Кузнецовськ

2 835

1973 – 1980

Запорізька

Енергодар

6 000

1981 - 1984


Додаток 7
Доступність і ефективність палива. Основа ядерного палива — уран, який, крім атомної енергетики, не має іншого конструктивного застосування. Природно-біологічні процеси спираються на кисень, водень, вуглець та азот. Використання урану не втручається до жодного з них і, таким чином, залишає цінні ресурси для інших застосувань. Україна має власні поклади урану. Також уранові родовища є в багатьох політично стабільних країнах. Величезна кількість урану міститься у морській воді. За оцінками фахівців, його світових запасів вистачить на декілька тисячоліть.


Вид палива

Дерево

Вугілля

Нафта

Уран

Енергія, отримувана від одного кілограма палива

1 кВтґг

3 кВтґг

4 кВтґг

50 000 кВтґг


Землекористування. Україна має високорозвинуте сільське господарство, а тому питання відчуження ґрунтів під промислові об’єкти є вельми гострим. З наведеної на наступній сторінці таблиці видно, що АЕС вимагають найменшої площі у порівнянні з іншими електростанціями. Треба також зважати на те, що сонячна та вітрова енергії можуть з максимальною ефективністю використовуватися тільки у місцях із сприятливими природними умовами (в інших місцях потрібні великі вкладення у підтримуючі виробничі потужності). У нашій країні такі умови є лише у південних областях (Миколаївська, Херсонська, Одеська) та у Криму. Використання біомаси для широкомасштабного виробництва енергії можливе тільки у малонаселених країнах із сприятливими кліматичними умовами. Клімат у нас добрий, але, спрямовуючи свою політику землекористування переважно на виробництво продуктів харчування, Україна не може собі дозволити відводити великі площі для вирощування енергопостачальної біомаси.Тип електростанції

АЕС

Сонячна

Вітрова

З використан­ням біомаси

Площа відчужуваних земель для 1000-мегаватної станції

1—4 км2

20—50 км2

50—150 км2

4000—6000 км2


Продовження додатка 7
Екологічні наслідки розміщення відходів. Технологічні відходи електростанцій або упаковують у контейнери, або «розсіюють». Досить малі за об’ємами відходи ядерної енергетики ніколи не викидали в повітря, у тепловій же енергетиці велика частина відходів розпорошується в атмосфері. При цьому оксиди сірки й азоту з’єднуються з атмосферною вологою і спричинюють кислотні дощі; вуглекислий газ сьогодні визнаний головною складовою парникових газів; а важкі метали і арсен (миш’як) осідають на ґрунт. Усі ці шкідливі речовини ми вдихаємо, споживаємо їх разом з овочами, годуємо забрудненим сіном домашніх тварин, отруюючи їхнє молоко і м’ясо. Окрім цього, треба пам’ятати, що тоді як рівень радіації з часом понижується і врешті-решт зникає зовсім, токсичні матеріали (важкі метали) існують вічно.

Кліматичні зміни. Зростання СO2 в атмосфері, пов’язане з людською діяльністю, на 75% викликане спаленням органічного палива, а значна частина решти 25% — масштабним зменшенням площі лісів. На сьогодні лише ядерна та гідроенергетика є серйозними джерелами безвуглецевого та економічного виробництва енергії. В той час, як росте наукове розуміння процесів глобального потепління, треба все більше спиратися на джерела енергії, що не викидають до атмосфери парникових газів – такі як поновлювані джерела та атомна енергія.


Тип електростанції

АЕС

Газ

Нафта

Вугілля

Викиди вуглекислого газу при виробництві 1 млн кВтґг

1 тонна

360—400 тонн

700—800 тонн

850 тонн


Додаток 8

Вартість виробництва електроенергії у центах євро за кВтґг

Технологія

Витрати

Вугілля

7,0

Нафта

6,0

Газ

3,9

Вітер

6,2

Гідроенергія

4,7

Ядерна енергія

3,5


Додаток 9

Негативні сторони ядерної енергетики

Однак у сучасної атомної енергетики є й істотні недоліки. Вона дає значно менше відходів, ніж інші енергогенеруючі технології (а потім ще й ізолює їх), але відходи все ж такі існують. Безпека поховання великої кількості радіоактивних відходів (РАВ) на десятки і сотні тисяч років викликає сумнів через надійність таких довготривалих фізично-геологічних прогнозів. Невідомо також, яку роль ці штучні поклади небезпечних речовин відіграють у життєдіяльницьких процесах наступних земних цивілізацій.

Більшість АЕС у світі використовують теплові легководні реактори (LWR). До цього класу належать усі нині діючі українські енергоблоки. LWR вимагають збагаченого урану, що зумовлює залежність неядерних країн від постачальників ядерного палива. Тому деякі держави (зокрема Румунія) будують важководні реактори (HWR), де використовується паливо з природного (незбагаченого) урану. Однак глибина вигоряння палива у HWR у 4—6 разів менша, ніж у LWR, а це збільшує об’єми відпрацьованого (опроміненого) ядерного палива (ОЯП) та зумовлює відповідну потребу у місткіших сховищах. Далі: існуючі на сьогодні технології переробки ОЯП передбачають вилучення з нього плутонію, а створення власних збагачувальних комбінатів і потужностей для переробки ОЯП у неядерних країнах дає їм можливість напрацьовувати збройовий уран і плутоній на основі цілком легальних каналів атомної енергетики.

Ще одним недоліком LWR є те, що в якості палива в них використовується 235U, а його запасів у розвіданих на сьогодні родовищах вистачить лише на 50—100 років. Тому треба ширше запроваджувати в енергогенеруючі процеси 238U, запасів якого вистачить на кілька тисячоліть.Додаток 10


Область

Найближчий населений пункт/ Назва сонячної електростанції

Потужність, МВт

Рік запуску

Закарпатська

Виноградів

25
Київська

Богуслав

42
Київська

Ірпінь/ Sunshine City

30
Кіровоградська

Устинівка

20
Кіровоградська

Кіровоград

125
Крим

Митяєво

31,55

2012

Крим

Охотнікове

82,65

2011

Крим

Ключі/Перове

105,56

2011

Львівська

Яворів-1

57,5
Миколаївська

Березанка

52,9

2013

Миколаївська

Вознесенськ

29,307

2013

Одеська

Болград

34,14

2013

Одеська

Дунайська

43,14

2012

Одеська

Староказаче

42,95

2012

Одеська

Одеса

25
Одеська

Лиманська

43,44

2012

Одеська

Приозерне

54,8

2013

Херсонська

Велика Благовіщенка

24
Херсонська

Зеленівка

25
Херсонська

Лазурне

27

2013 запущено першу чергу потужністю 9,806 МВт

Херсонська

Нова Каховка

120

2013 запущено першу чергу потужністю 1,007 МВт

Херсонська

Новоолексіївка

50
Херсонська

Каїрка

37,5
Херсонська

Новотроїцьке

30

Додаток 11


Назва ВЕС

Місцезнаходження

Потужність МВт

Час будівництва

Донузлавська

Смт. Ново озерне, АРК

10,9

1993

Новоазовська

Смт. Безіменне, Донецька обл.

107,5

1997


Додаток 12

Переваги та недоліки нетрадиційних джерел енергії

Джерело енергії

Переваги


Недоліки

Сонце

Поновлюваність. Доступність.

Нестабільність. Дороговизна сонячних батарей.


Вітер

Поновлюваність.


Шум. Великі площі, що займають вітрові електростанції.


Біомаса

Доступність. Простота застосування.

Необхідність транспортування.Споживання води у виробництві.


Нафта

Висока технологічність. Простота застосування.

Обмежена доступність. Непоновлюваність. Забруднення навколишнього середовища. Пожежонебезпечність.

Газ

Відносна нешкідливість для навколишнього середовища. Простота застосування.

Обмежена доступність. Непоновлюваність. Небезпека вибуху. Викиди СО2

Ядерна енергетика

Доступність Дешевизна. Великі кількості.

Забруднення навколишнього середовища. Непоновлюваність. Проблема захоронення відходів. Ризик поширення ядерної зброї. Важкі наслідки аварій на АЕС.


Додаток 13
24 жовтня, під час брифінгу в приміщенні Міненерговугілля Міністр Юрій Продан повідомив журналістам про ситуацію, що склалася у вугільній галузі. «Зі 150 шахт, які видобувають вугілля різних марок в Україні, 83 шахти сьогодні знаходяться в зоні, яка не контролюється українською владою, а контролюється російськими бойовиками»,- зазначив Міністр.

Також він наголосив, поклади дефіцитного вугілля знаходяться  в тому регіоні, який контролюється бойовиками, і більше ніде в Україні вугілля антрацитової групи не видобувається.

Міністр повідомив, що Україна імпортує вугілля дефіцитних марок. Державне підприємство«Укрінтеренерго» виступає покупцем африканського енергетичного вугілля від України. Ціна на вугілля формується прозоро, на основі ринкової вартості та оплати за транспортування.

Відповідаючи на запитання журналістів, Юрій Продан поінформував про графіки поставки вугілля з ПАР і зазначив, що перше судно вже прибуло в Іллічівський порт 23 жовтня цього року.Додаток 14
Сьогодні Об’єднана енергосистема України працює в складних умовах, що викликані дефіцитом палива та руйнуванням електричних мереж та інфраструктури внаслідок бойових дій у Донецькій та Луганській областях. У зв’язку з падінням видобутку та неможливістю відвантаження вітчизняного вугілля марок А+П, запаси вугілля цих марок за серпень та вересень 2014 р. скоротились у 4 рази до критичного рівня 440 тис. тонн.

У зазначених умовах Міністерством енергетики та вугільної промисловості разом з системним оператором ОЕС України, енергетичними компаніями, що здійснюють виробництво та постачання електроенергії, вживаються всі можливі заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми України.13.08.2014 Урядом прийнято розпорядження  Кабінету Міністрів України від № 764-р “Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії”.

У максимально можливих обсягах збільшено виробництво електроенергії на атомних електростанціях, припинено, там де це можливо за технічних умов, експорт електроенергії та суттєво обмежено постачання електроенергії до Криму. З метою економії вугілля дефіцитних марок оптимізовано режими роботи Об’єднаної енергосистеми України. Вжиття зазначених заходів дозволило з початку жовтня частково стабілізувати ситуацію та знизити динаміку спрацювання вугілля зі складів електростанцій.З метою покриття дефіциту палива організовано постачання імпортованого вугілля. До кінця поточного року заплановано імпортувати біля 4,2 тонни вугілля марок А+П, що дозволить забезпечити стабільну роботу теплових електростанцій та створити необхідні запаси вугілля для проходження опалювального сезону 2014/2015 рр.

Юрій Продан (міністр енергетики та вугільної промисловості)  прокоментував питання щодо можливих аварійних  віяловихвідключень, наголосивши, що такі відключення здійснюють за командою диспетчера енергокомпанії у разі аварійної ситуації в енергосистемі, коли потрібно знизити споживанняелектроенергії.
Каталог: doc -> files -> news -> 441
441 -> «впровадження управлінських інновацій в знз»
441 -> Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природніх умовах
441 -> Уроку фізичної культури з елементами дзюдо Дата проведення : 14. 10. 2013 р. 3 клас Тема уроку: «Дзюдо як засіб фізичного виховання молодших школярів». Тип уроку: оздоровчо-виховний Мета
441 -> «Додавання і віднімання розрядних чисел другого розряду (круглих десятків). Розв’язування задач» Учитель: Гончар Л. М
441 -> Урок №8. Тема. Мистецький дивосвіт. Східні мелодії. Мета. Ознайомити учнів із особливостями танців Індії
441 -> Якими бувають тварини?
441 -> Застосування заліза


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка