Тема. Контрольна робота з теми «Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні. З історії розвитку української мови. Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови»Дата конвертації19.07.2020
Розмір67 Kb.
ТипКонтрольна робота
УРОК 12

Тема. Контрольна робота з теми «Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні. З історії розвитку української мови. Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови».

Мета: перевірити та оцінити рівень засвоєння знань і вироблення умінь з вивченої теми; формувати уміння доцільно використовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; виховувати уважність.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Варіант 1

1. Г 2. Д 3. А 4. Е 5. А 6. Б ( 1 бал за правильну відповідь)

7. М.Смотрицький, І.Ужевич. ( 0,5 бала)

8. Північне, південно-західне, південно-східне. (0,5 бала)

9. Газдівство—хазяйство, господарство. (0,5 бала за всі правильні відповіді)

Пацьорки – намисто.

Хосен – користь.

10. Іти по вулиці – іти вулицею. (1,5 бала)

Крайня необхідність – гостра потреба.

Жорсткі умови – тяжкі умови.

Вести себе впевнено – поводитися упевнено.

Вийти з себе – втратити витримку.

Клітчаста рубашка – картата сорочка

Поступити у вуз – вступити у ВНЗ

Будинок з усіма зручностями – комфортний будинок

Музей під відкритим небом – музей просто неба

Запалення десен – запалення ясен

Приймати участь – брати участь

Відмінити змагання – скасувати змагання

12. Як ви розумієте слова Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив»? (7 -10 речень)Варіант 2

1. В 2. В 3. Б 4. Г 5.В 6. А ( 1 бал за правильну відповідь)

7. М.Смотрицький, І.Ужевич. ( 0,5 бала)

8. Північне, південно-західне, південно-східне. (0,5 бала)

9. Бірувати – могти (0,5 бала за всі правильні відповіді)

Когут – півень

Солонира – сало

10. Кожний раз – щоразу (1,5 бала)

Жорсткі рамки – вузькі рамки

Жорсткий контроль – суворий контроль

Відволікати увагу – відвертати увагу

Взяти себе в руки – опанувати себе.

Здавати іспит – складати іспит

Самий великий – найбільший

Включати світло – вмикати світло

Заказати книгу – замовити книгу

Учбовий заклад – навчальний заклад

На протязі тижня – упродовж ( протягом ) тижня

Слідуючий урок – наступний урок

12. Як ви розумієте слова Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив»? (7 -10 речень)


IV. Підсумок

Контрольна робота з теми «Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні. З історії розвитку української мови. Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови». 10 клас
Варіант 1

Оберіть правильний варіант (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Дотримання норм усного і писемного мовлення: правильне наголошування, інтонування, слововживання, будова речень, тексту, стилістична відповідність -- це

А Доречність Б Логічність і послідовність В Адекватність Г Нормативність
2. Норми української літературної мови, що регулюють розстановку розділових знаків у реченнях – це

А Орфоепічні Б Лексичні В Орфографічні Г Граматичні Д Пунктуаційні Е Стилістичні


3. Норми української літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень і наголос у словах – це

А Орфоепічні Б Лексичні В Орфографічні Г Граматичні Д Пунктуаційні Е Стилістичні


4. Норми української літературної мови, що регулюють уживання слів відповідно до змісту, емоційного забарвлення й експресивності та стилю мовлення – це

А Орфоепічні Б Лексичні В Орфографічні Г Граматичні Д Пунктуаційні Е Стилістичні


5. Види письма в період Київської Русі — це...

А Устав, напівустав, скоропис. Б Кирилиця, глаголиця.

В Кирилиця, глаголиця, латиниця. Г Кириличні букви, друкарський шрифт.
6. Уставом написане

А Пересопницьке Євангеліє Б Остромирове Євангеліє В «Учительські євангелія»


Виконайте завдання

7. Назвіть авторів перших граматик української мови. (0,5 бала)


8. Які три наріччя має українська літературна мова? ( 0,5 бала)
9. До діалектних слів доберіть відповідні загальновживані літературні українські слова

Газдівство – Пацьорки – Хосен – ( 0,5 бала)


10. Відредагуйте словосполучення ( 1,5 бала)

Іти по вулиці –

Крайня необхідність –

Жорсткі умови –

Вести себе впевнено –

Вийти з себе --

Клітчаста рубашка –

Поступити у вуз –

Будинок з усіма зручностями –

Музей під відкритим небом –

Запалення десен –

Приймати участь –

Відмінити змагання --
12. Як ви розумієте слова Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив»? ( 7-10 речень) ( 3 бали)
Контрольна робота з теми «Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні. З історії розвитку української мови. Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови». 10 клас
Варіант 2

Оберіть правильний варіант ( 1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Обгрунтований виклад думок, почуттів, волевиявлень засобами мови, ясність, зрозумілість вислову для адресата – це

А Доречність Б Логічність і послідовність В Адекватність Г Нормативність
2. Норми української літературної мови, що регулюють правильне написання слів – це

А Орфоепічні Б Лексичні В Орфографічні Г Граматичні Д Пунктуаційні Е Стилістичні


3. Норми української літературної мови, що регулюють уживання слів у властивому їм значенні, правильне поєднання слів за значенням у словосполученні й реченні – це

А Орфоепічні Б Лексичні В Орфографічні Г Граматичні Д Пунктуаційні Е Стилістичні


4. Норми української літературної мови, що регулюють правильне написання слів та їх форм у словосполученнях та реченнях – це

А Орфоепічні Б Лексичні В Орфографічні Г Граматичні Д Пунктуаційні Е Стилістичні


5. Слов’янськими азбуками є...

А Кирилиця, латиниця, глаголиця. Б Кирилиця.

В Кирилиця, глаголиця. Г Устав, напівустав, скоропис.
6. Півуставом написане

А Пересопницьке Євангеліє Б Остромирове Євангеліє В Галицьке Євангеліє


Виконайте завдання

7. Назвіть авторів перших граматик української мови. ( 0,5 бала)


8. Які три наріччя має українська літературна мова? ( 0,5 бала)
9. До діалектних слів доберіть відповідні загальновживані літературні українські слова

Бірувати -- Когут -- Солонина -- ( 0,5 бала)


10. Відредагуйте словосполучення ( 1,5 бала)

Кожний раз –

Жорсткі рамки –

Жорсткий контроль –

Відволікати увагу –

Взяти себе в руки –

Здавати іспит –

Самий великий –

Включати світло –

Заказати книгу –

Учбовий заклад –

На протязі тижня –

Слідуючий урок --
12. Як ви розумієте слова Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив»? ( 7-10 речень) ( 3 бали)

А Когнітивну.

Б Комунікативну.

В Кумулятивну.

Г Експресивну.

2. В українській мові існують такі наріччя:

А Північне, південне, східне, західне.

Б Північне, північно-захіне, північно-східне.

В Південне, південно-західне, південно-східне.

Г Північне, південно-західне, південно-східне.

3. У якому рядку всі слова є діалектизмами?

А Вила, клуня, граблі, сіно, тин.

Б Ґазда, комин, зело, стежка, рало.

В Шуфля, хата, клас, пліт, ватра.

Г Путня, постоли, черес, вуйко, ґралі.

4. Українська, російська та білоруська мови належать до:

А Романської групи.

Б Германської групи.

В Слов’янської групи, східної підгрупи.

Г Слов’янської групи, західної підгрупи.

5. Види письма в період Київської Русі — це...

А Устав, напівустав, скоропис.

Б Кирилиця, глаголиця.

В Кирилиця, глаголиця, латиниця.

Г Кириличні букви, друкарський шрифт.

6. Наявність термінології, нейтральна лексика, складні синтаксичні конструкції, прямий порядок слів, повні речення, логічність, точність, обґрунтованість викладу, відсутність метафорики, емоційно-оцінних виразів — це ознаки.

А Конфесійного стилю.

Б Публіцистичного стилю.

В Наукового стилю.

Г Офіційно-ділового стилю.

Виконайте завдання

1. Відредагуйте словосполучення із суржиком.

За вуглом — мій дім; поступити у вуз; будинок з усіма зручностями; музей під відкритим небом; запалення десен.

2. Назвіть авторів перших граматик української мови.

3. Чи збігаються поняття літературна мова та мова художньої літератури? Свою думку обґрунтуйте.

4. Подані слова запишіть в алфавітному порядку. Зробіть висновок про те, що таке алфавіт і яке його значення.

Ночувати, ніч, нянькувати, нюняти, нюхати, нудний, навітряний, навитяжку, набік, невигідний, начитаний, норковий, неродючий, нітрошки, нічичирк, нічліг, ніжити, нехороший, новина, неурочний, нетрі, нібито, намисто.

Зіставте відомі вам гіпотези про походження української мови, встановіть спільне та відмінне в підході авторів до виділення історичних етапів розвитку мови.

ІІ варіант

1. Яку функцію мови відображено у виразі «Мова — засіб оволодіння суспільно-історичним досвідом людства»?

А Когнітивну.

Б Комунікативну.

В Кумулятивну.

Г Експресивну.

2. До південно-східного наріччя належать діалекти:

А Середньонаддніпрянський, слобожанський, степовий.

Б Східнополіський, середньополіський, західнополіський.

В Лемківський, надсянський, закарпатський, покутсько-буковинський, гуцульський, бойківський, наддністрянський, волинський, подільський.

Г Північний, південно-східний, південно-західний.

3. У якому рядку всі слова є діалектизмами?

А Какаду, фієста, забуття, оселедець, фантастика.

Б Телефон, киптар, цукерки, соната, мікрофон.

В Комедія, джерело, термос, контроль, мандарин.

Г Путня, раятися, бесаги, когут, ріпа.

4. Слов’янська група індоєвропейських мов містить такі мови:

А Українську, російську, білоруську.

Б Польську, чеську, словацьку, болгарську, сербську, македонську, українську, російську, білоруську.

В Польську, чеську, словацьку.

Г Українську, російську, білоруську, польську, чеську, словацьку.

5. Слов’янськими азбуками є...

А Кирилиця, латиниця, глаголиця.

Б Кирилиця.

В Кирилиця, глаголиця.

Г Устав, напівустав, скоропис.

6. Урочистість та піднесеність, символізм, церковна термінологія, мовні формули із сакральним значенням, старослов’янізми, значна кількість метафор, алегорій, порівнянь — це ознаки.

А Художнього стилю.

Б Публіцистичного стилю.

В Конфесійного стилю.

Г Офіційно-ділового стилю.

Виконайте завдання

1. Відредагуйте словосполучення із суржиком.

Клітчата рубашка; учбовий посібник; шарикова ручка; халатне відношення; нерадивий працівник.

2. Подумайте, чи відрізняються поняття українська літературна мова і українська національна мова. Свою думку обґрунтуйте.

3. Назвіть основні писемні пам’ятки розвитку наукової думки періоду Київської Русі.

4. Подані слова запишіть в алфавітному порядку. Зробіть висновок про те, що таке алфавіт і яке його значення.

Ранити, райдуга, рекордний, рафінований, радіація, ракетоносець, рухомий, рятунок, рушник, рюкзак, рум’янити, рясноцвітний, розширений, рукавиця, розчервонілий, роздутий, розкриття, рило, референт.

Пригадайте й запишіть, коли в Україні державною писемною виступала чужа за походженням мова. З якими подіями це було пов'язано?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка