Тема: Листопадова революція та становлення Веймарської республіки в Німеччині. Світова економічна криза в Німеччині. Встановлення нацистської диктатури в Німеччині. А. Гітлер. ЕкономічнаСкачати 19.52 Kb.
Дата конвертації11.12.2018
Розмір19.52 Kb.
Тема: Листопадова революція та становлення Веймарської республіки в Німеччині. Світова економічна криза в Німеччині. Встановлення нацистської диктатури в Німеччині. А. Гітлер. Економічна, соціальна та ідеологічна політика гітлерівського режиму. Войовничий антисемітизм.

Мета:

 • сформувати в учнів уявлення про Веймарську республіку в Німеччині;

 • створити умови для розуміння причин та наслідків прийнят­тя Веймарської конституції;

 • проаналізувати внутрішню політику Веймарської республіки;

 • описати становлення Веймарської республіки в Німеччині;

 • розглянути зовнішнє політичне положення Німеччини;

 • охарактеризувати проблему репарацій; навчити учнів порівнювати дії правих та лівих політичних сил і висловлювати свою думку щодо впли­ву становлення тоталітарних ідей

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Європи, Азії, Америки.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: рентна марка, НСДАП, НННП, Соціал-демократична партія, «Сталевий шолом», «Чорний рейхсвер».

Історичні постаті: В. Ратенау, Ф. Еберт, А. Гітлер, Е. Рем, Е. Тельман, П. Гінденбург, К. Ейснер, Г. Штреземан.

Основні дати та події:

 • січень 1919 р. — вибори до Національних зборів,

 • серпень 1919 р. — прийняття Веймарської конституції,

 • березень 1919 р. — окупація Руру французькими та бельгійськими військами,

 • травень 1920 р. — Каппівський путч, повстання в Рурі,

 • квітнень 1922 р. — до­говір у Рапалло,

 • листопад 1923 р. — мюнхенський («пивний») путч, початок виходу з кризи.

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Перевірка творчого домашнього завдання

Фронтальне опитування

1. Схарактеризуйте становище у повоєнній Франції.

2. Як вплинула перемога у Першій світовій війні на Францію? Наведіть приклади.

3. Чому ліві отримали перемогу на виборах і яку політику вони проводили?

4. Яких заходів ужили праві після повернен­ ня до влади?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1. Веймарська конституція.

2. Кризові роки.

3. Золоті двадцяті.

4. Занепад Веймарської республіки.

Слово вчителя

Учитель нагадує учням про події, які при­ вели до революції в Німеччині та про перебіг революції.

Метод «Ажурна пилка»

Матеріал для роботи груп можна отрима­ти з підручника, карток (готуються заздале­гідь), додаткової літератури (підготовлюється напередодні), Інтернету (якщо є комп’ютер із виходом у мережу), мультимедійних енцикло­педій (енциклопедій, тематичних баз даних та іншого).

Теми для робот груп

1. Веймарська конституція.

2. Кризові роки.

3. Золоті двадцяті.

4. Занепад Веймарської республіки.

5. Становлення НСДАП.Конституція Веймарської республіки

• Прийнята в серпні 1919 р. у м. Веймарі.

• Німеччина проголошувалася республі­ кою.

• Німеччина — федерація 17 земель із власними урядами.

• Два державні прапори: імперський і рес­публіканський.

• Президент: прямі вибори (виборці голо­ сують за президента окремо); обирали на сім років; «гарант республіки і кон­ституції»; затверджував уряд; призна­чав канцлера; головнокомандувач; пра­во вето на будь-який законопроект; має право: в кризовий час проголошувати надзвичайний стан, приймати одно­ особові рішення, фактично скасовуючи окремі статті конституції, усувати уряд, розпускати рейхстаг;

• Вибори до рейхстагу проходили один раз на чотири роки за пропорційною ви­борчою системою.

• Рейхстаг здійснював законодавчу діяль­ність, приймав бюджет і вирішував пи­тання війни та миру.

• Уряд формував канцлер, кандидатуру якого подавав президент.

• Рейхстаг міг змістити уряд, висловивши йому вотум недовіри.

• Гарантування дотримання основних де­мократичних прав громадян. Особисті та політичні права. Соціальні права (право та обов’язок працювати на благо суспільства, гарантувалася допомога малозабезпеченим, похилим, інвалідам і безробітним тощо).

• Запроваджувалися опитування населен­ня і референдуми. Рішення референду­мів мали силу закону, який не можна було скасувати.

• Припускалася можливість націоналіза­ції окремих галузей промисловості.

• Зміни до конституції вносилися шляхом голосування у парламенті (звичайною більшістю)Витяги з Веймарської конституції

Стаття 20. Рейхстаг складається з депу­татів німецького народу.

Стаття 21. Депутати є представниками всього народу. Вони підкоряються тільки своїй совісті та не зв’язані мандатами.

Стаття 22. Депутати обираються загаль­ною, рівною, прямою й таємною подачею голосів на засадах пропорційного представ­ництва, чоловіками і жінками, які досягли 20-річного віку.

Стаття 23. Рейхстаг обирається на чоти­ри роки.

Стаття 41. Президент імперії обираєть­ся всім німецьким народом. Може бути об­раний кожний німець, якому виповнилося 35 років.

Стаття 43. Президент імперії обирається на сім років.

Стаття 109. Усі німці рівні перед зако­ном. Чоловіки і жінки мають у принципі однакові права і несуть однакові обов’язки. Публічно-правові привілеї та обмеження, зумовлені народженням або станом, підля­гають скасуванню.

Стаття 114. Свобода особистості є недо­торканною.

Стаття 115. Житло кожного німця є йо­го вільним сховищем. Воно недоторканне.

Стаття 118. Кожен німець має право в межах загальних законів висловлювати свої думки... цензура не допускається.

Стаття 123. Усі німці мають право зби­ратися мирно та без зброї, не роблячи попе­редньої заяви й не питаючи особливого до­зволу.

Стаття 124. Усі німці мають право утво­рювати союзи або спілки в цілях, що не су­ перечать кримінальним законам...

Стаття 125. Гарантується свобода слова й таємниця виборів.

Стаття 153. Власність забезпечується конституцією.

Запитання до документа

1) Як за Веймарською конституцією формувався рейхстаг?

2) Які права й свободи надавалися громадянам?

3) Чи можна стверджувати, що Веймарська конституція мала демократичний характер? Обґрунтуйте свою точку зору.

Робота з документом

Опрацювати витяг із Веймарської консти­туції і відповісти на запитання.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Обговорення результатів роботи

Тестове завдання

Установити хронологічну послідовність подій.

А Каппівський путч.

Б Вибори до Національних зборів.

В Прийняття Веймарської конституції.

Г Вибори президентом Німеччини Гін­ денбурга.

Д Мюнхенський («пивний») путч.

Е Договір у Рапалло.

Зразок відповіді: 1Б 2В 3А 4Е 5Д 6Г.V. Підсумки уроку

Аналіз роботи груп

Основні висновки

• Середина 1920-х рр. ознаменувалася стрім­ким економічним розвитком Веймарської республікиVІ. Домашнє завдання.

1. прочити параграф2. ТЗ: Написати репортаж із залу засідань рейхстагу.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 19.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка