Тема. Мистецтво, його видиСторінка1/9
Дата конвертації19.03.2019
Розмір0.55 Mb.
#84975
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЗМІСТ

І. Вступ

ІІ. Основна частина

Тема. Мистецтво, його види

Художній образ. Художні засобиТема. Світ фантазії, мудрості

Фольклор. Міфи. Легенди

Народні казки

Про правду і кривду

Мудра дівчина

Про Жар-птицю та Вовка. Засоби увиразнення читання

Красний Іванко і закляте місто

Літературні казкиІ.Франко «Фарбований Лис»

В.Королів-Старий «Потерчата», «Хуха-Моховинка»

І.Липа «Близнята»

В.Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон»

Загадки


Л.Глібов. Акровірш. Алегоричний жарт «Квіткове весілля»

Прислів’я та приказкиТема. Історичне минуле нашого народу

Літописні оповіді

О.Олесь «Княжа Україна»,

«Микита Кожум’яка»

А.Лотоцький «Михайло семиліток»

І.Нечуй-Левицький «Запорожці»

О.Сенатович «Малий Віз»

Тема. Рідна Україна. Світ природи

Т.Шевченко «Садок вишневий коло хати», «За сонцем хмаронька пливе»

К.Малицька «Чом? Чом? Чом?», «Соловей»

О.Пчілка «Сосонка»

П. Тичина «Гаї шумлять», «Не бував ти у наших краях!», «Блакить мою душу обвіяла…»

Є.Гуцало «Лось»

Б.-І. Антонич «На шляху», «Весна», «Назустріч»

Г.Тютюнник «Дивак»

М.Вінграновський «Перша колискова», «Ходімте в сад», «Сама собою річка ця тече»

ІІІ. Висновки

ІУ. Література


3-4
5-6

7-9
10-16

17-18

19

2022

23-25


25

26-27


28-29

30-31


32-34

35

36-3839-41
42-45

46-53


54-56

56-57


58-60

60-62
63-64


64-65

65-66


66-67
68-69

70

71-7273-74
75

76
І. ВСТУП

Вивчення української літератури є одним із важливих моментів гуманітарного навчання в школярів. Викладання літератури – складний процес, що включає взаємопов’язані компоненти: мету навчання, його зміст, передачу знань, контроль над їх засвоєнням.

Проблема модернізації освітньої системи надзвичайно актуальна. Одним із важливих напрямів її є залучення в національний простір світового прогресивного педагогічного досвіду. Проте, як відомо, часто нове – це добре забуте старе. І не варто відкидати методичні здобутки вітчизняних педагогів. З-поміж іншого потрібно згадати невиправдано забуту таку технологію, як використання на уроках української літератури опорних конспектів.

Педагоги часто стикаються з проблемою, коли учні слабко запам’ятовують навчальний матеріал. Опорні конспекти допоможуть її розв’язати, адже робота з ними активізує всі види пам’яті.

Опорні конспекти учні записують у рукописний довідник. Для виділення основного, а також для кращого зорового сприйняття матеріалу доцільно використати яскраві кольори, малюнки,схеми. Учень може, крім обов’язкових конспектів, нотувати всю потрібну для себе інформацію.

Цінність таких опорних конспектів полягає ще й у тому, що учень завжди може звернутися до них: повторити вивчений раніше програмовий матеріал.

Для того, щоб зацікавити учнів до роботи з опорними конспектами, потрібно наголосити на тому, що така робота розвиває увагу, пам'ять, мислення. Учень може самостійно контролювати рівень власних знань, умінь і навичок, а також заощаджувати час.

Методична розробка «Використання опорних конспектів на уроках української літератури у 5 класі» передбачає завдання різного рівня складності: від добирання прикладів, установлення відповідності, відповідей на запитання до створення власних зв’язних висловлювань.Методична розробка складена у відповідності до чинної програми Міністерства освіти і науки України та сучасних організаційно-методичних підходів. При складанні опорних конспектів ураховувалися потреби учнів у практичному оволодінні знаннями з української літератури.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Тема. МИСТЕЦТВО. ЙОГО ВИДИМистецтвостворений за допомогою образів, уяви, фантазії новий світ, який може нагадувати і відтворювати реальну дійсність.

Фантастика – витворені людською уявою неймовірні картини й образи, яких не буває у дійсності, вигадка.

Фантазувати – вигадувати, щось придумувати.

Сфера використання:

1. Казки (баба-яга, герої-велетні, шапка-невидимка, жива і мертва вода, чоботи-скороходи).

2. Міфи (русалка, мавки, домовики, лісовики, гноми).

3. Оповідання (прибульці з інших планет, неіснуючі прилади, машини).Реальна дійсність – правдиві, конкретні персонажі, події.

Завдання № 1

Встановити відповідністьВірш

Живопис

Пісня

Театр

Кінофільм

Архітектура

Танець

Скульптура

Пам’ятник

Хореографія

Замок

Кіно

Вистава

Музика

Картина

Література

Завдання № 2

Хто зайвий? 1. Дід Мороз, Русалка, Жар-Птиця, килим.

 2. Дівчина, козак, розбійник, лісник, лісовик.

Завдання № 3

Назвати фантастичних персонажів.Художній образ

Образне слово, художнє слово, образ – це особливе поетичне слово (або група слів), яке вражає своєю красою, незвичністю, загадковістю, приховує багато значень, які кожен розуміє по-своєму.

Завдання №1

Порівняй тексти.Текст №1

Текст №2

Вересень – перший осінній місяць. Він триває тридцять днів. Денні та нічні температурні показники нижчі, ніж літні. На деревах з’являється жовте листя.

Непомітно після гарячого серпня, який обдарував нас багатим урожаєм, підкрався синьоокий красень вересень. Невидимим пензлем, мов художник, розфарбував листя на деревах. Берізки одягнув у золоті шати, клени оздобив багрянцем, а калину змусив запишатися соко-витими яскраво-червоними ягодами, мов намистинками.
 1. Про який місяць року розповідається?

 2. Чим відрізняються ці описи?

 3. Який текст вам більше сподобався і чому?

 4. Які слова допомогли зробити текст №2 приємним для читання?


Художні засоби

Порівняння

Персоніфікація

Епітет

Пояснення одного предмета, явища через зіставлення його з іншим, подібним.

Уподібнення речей, явищ, рослин, тварин людським якостям.

Художнє, образне означення, яке підкреслює у зображу-ваному особливу рису.

Вересень фарбує, мов ху-дожник.

Ягоди, мов намисто.Вересень підкрався.

Серпень обдарував.

Вересень розфарбував, оздобив,одягнув, змусив.

Калина запишалася.Гарячий серпень.

Золоті шати.

Синьоокий вересень.Завдання № 2

Підбери епітети до слів

Осінь. Небо. Повітря.

Довідка: золотий, чарівний, багатобарвний, синьоокий, бездонний, високий, погідний, сумний, наповнений журавлиним прощанням, напоєний пахощами квітів і трав.
Завдання № 3

Підбери порівняння

Осінь мов …

Небо мов …

Повітря мов…

Довідка: чарівниця, фея, господиня, намет, глибока ріка, кришталь.
Завдання № 4

«Оживи» слова

Осінь. Небо. Повітря.

Довідка: владарює, хазяйнує, дарує багатий урожай, дощами лякає, від холоду посиніло, сумує за дзвінкими пташиними піснями, тремтить від журавлиного курликання.
Завдання № 5

Установи відповідністьЕпітет

1. Жовтий листок упав із дерева.

Порівняння

2. Золотокоса берізка росте у лісі.

Персоніфікація

3. Діти почали танцювати.
4. Весело закружляли у танку берізки.
5. Вода була чиста, мов кришталь.
6. Він співав, як соловейко.
7. Дівчинка говорила голосно.


Запитання для самоконтролю

 1. Що таке мистецтво?

 2. Що належить до мистецтва?

 3. Чим відрізняється фантастика від реальності?

 4. Чи можуть бути казки без елементів фантастики?

 5. Які є описи?

 6. Що таке образне слово?

 7. Персоніфікація – це… Навести приклади.

 8. Епітет – це… Навести приклади.

 9. Порівняння – це … Навести приклади.

 10. Хто такі письменники?

 11. Назви відомих тобі письменників.Тема. СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

Фольклор

Фольклор – це усна народна творчість.Малі фольклорні форми

Колискові

Скоромовки

Прислів’я

Загадки

Приказки

Замовлення


Міф – первісні уявлення давніх людей про всесвіт, явища природи, тварин, рослин, власну історію, про богів та героїв.

Міфологія – сукупність міфів того чи іншого народу.

Легенда – невелика оповідь, у якій реальне поєднується з фантастичним, часто героїчним.

Міфічна легенда – це легенда, що основана на використанні міфічних персонажів.

Біблійна легенда - це легенда, що основана на використанні біблійних персонажів.

Історична легенда - це легенда, що основана на використанні історичних персонажів і подій.

Топонімічна легенда – це легенда, яка пояснює назви населених пунктів (міст, сіл), річок, гір.

Пантеон слов’янських богів

Головні боги:

Сварог – бог вогню;

Перун – бог грози, грому, блискавки,військової дружини;

Дажбог – бог Сонця;

Ярило – бог родючості, любові, весняного сонця;

Велес – бог багатства, достатку, мистецтва, торгівлі, худоби;

Хорс – бог Місяця;

Стрибог – бог війни, смерті, грому, дощу, річок;

Мокоша – дружина Перуна.

Середній рівень

Род – бог долі, природи, зачинатель усього живого;

Чур – предок, покровитель роду;

Рожаниця – богиня долі;

Берегиня – богиня добра, захисту від усілякого зла;

Доля-Лихо (недоля) – дві сестри, діви людської долі, які пряли нитки життя людини;

Лель – бог шлюбу, кохання, бджолярства;

Лад, Лада, Ладо;

Правда-Кривда;

Суд – найвищий і найсправедливіший, каратель нечисті;

Смерть – нечиста, зла сила, близька з ніччю;

Герої – Кий, Щек і Хорив.Нижчий рівень

Домовики – дідусі, добрі до працьовитих хазяїв і недобрі до безгосподарних;

Водяник – володар підводного царства, водних штормів;

Вурдалаки – злі небіжчики;

Злидні – будинкові карлики, що призводять сім’ю до бідності;

Кікімори – будинкові духи, які шумлять, лякають людей, завдають їм клопоти;

Блуд – збиває людей із дороги на манівці;

Мара – позбавляє людей розуму.Українські назви небесних сузір’їв на зоряному небі:

Велика Ведмедиця – Великий Віз

Плеяда – Квочка

Гіади – Чепіга

Орел – Дівка воду несе

Мала Ведмедиця – Пасіка

Лебідь – Хрест

Волосся Вероніки – Волосожар

Венера – Вечірня Зірниця

Слов’янський міф про виникнення життя на землі

Спочатку була суцільна темрява і нескінченна ніч. Не було ні землі, ні неба, ні сонця. Потім із вічності з’явилося око, воно пронизало морок і пустило Сльозу-росинку – з неї виникли Першоптиця і Першобог. Птиця Сокіл мала золоте пір’я й освітила собою ніч. Із сльози Сокола з’явився острів, а на ньому – Озеро Живої Води й чудові квіти та трави.

Після цього Сокіл зніс золотий жолудь і з нього виникло Першодерево – Дуб-Стародуб. На ньому росли плоди, які давали безсмертя – молодильні яблука.

Через деякий час Сокіл-Рід зніс два яйця – біле й чорне – і опустив їх в озеро Живої Води. Ті перетворилися на Білого і Чорного Лебедів, а з’ївши молодильні яблука – на безсмертних богів Білобога і Чорнобога. Білобог був богом Добра, а Чорнобог – богом Зла, а вдвох вони породили Життя. Якось Білобог пустив дві світлі сльози – з одної з’явився красень-велетень Перун. Коли він мив небо, то лився дощ. З другої сльози утворилася дружина Перуна, красуня Коляда.

Чорноног став господарем темряви, і з його сліз народився Триголовий Дракон і Мара.

Білобог дістав із дна озера Живої Води піску – й утворилася земля. Так само зробив Перун – утворилися гори.

Минув час, і Сокіл-Рід зніс ще один золотий жолудь і золоте зернятко.

Із жолудя виріс юнак-дуб, а із зернятка – дівчина-колос. То були Дажбог і Жнива, від них пішов людський рід. Однак без Сонця нічого не жило на землі. Тоді Коляда народила Божича – Молоде Сонце. Від ніжного її погляду на сина утворилося синє небо. Тепле сонячне проміння зігріло землю, і вона породила ліси, трави, зерно.

За літо молодий Божич-Сонце дорослішав, восени – старів і під зиму зникав, а Коляда знову народжувала Божича – нове Сонце. І так відбувалося щороку, поки світ – світом.

Народна колядка

Божич, Божич уступає,

Коло Свароже починає!

Несе пучечок золота,

Щоб позолотить ворота!

Коляда, заходь до хати,

Будем Діда шанувати.Вже на покуті кутиця,

Буде Сонце веселиться!

Дай же, Боже, в полі роду,

В полі роду, в хаті згоду,

Бо велика в нас родина,

Наша мати – Україна.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка