Тема навчального проекту: Використання енергії природних джерел. Мета та завдання проектуСкачати 467.75 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.11.2018
Розмір467.75 Kb.
  1   2   3
Тема навчального проекту: Використання енергії природних джерел.

Мета та завдання проекту:

• формування поняття енергії та її використання;;

• формування вміння самостійно оцінювати екологічну ситуацію та приймати правильне рішення;

• виявлення здатності учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією;

• формування комунікативних здібностей учнів, уміння працювати в групах;

• розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом;

• формування життєвої компетентності.

Самостійні думки виникають тільки

із самостійно здобутих знань.

К. УшинськийТип: науково-пошуковий

Вид проекту: міжпредметний

Форма захисту: урок

Тривалість: середньотривалий

Склад учасників: 7 клас

Етапи проекту:

І. Організаційний етап:

1. Визначення мети і завдань проекту. Обговорення та

затвердження плану дій з виконання проекту.

2. Формування груп та розподіл обов’язків між членами груп.

3. Підбір літератури та інших джерел інформації.

ІІ. Діяльнісний:


 1. Дослідження проблеми та вибору шляху її розв’язання;

2. Підготовка зібраних матеріалів для захисту.


ІІІ. Рефлексійний:

 1. Презентація результатів роботи;
 1. Оцінка та аналіз, висновки.


Значення проекту:

Соціально-екологічні проекти дозволяють здійснювати

екологічне виховання, розширювати світогляд учнів з

питань використання енергії природних джерел людиною,

тобто формується життєва компетентність учнів,

сприяють активній участі учнів у процесі пізнання.Тема уроку: Використання енергії природних джерел.

Девіз уроку: над усім, що здійснюється у безмежному просторі, в потоці часу,

володарює Енергія, як цариця чи богиня, освітлюючи своїм сяйвом все…


Із стародавньої книги

Цільова група:

 • учні 7 класу

Тривалість:

 • 45 хв

Мета уроку:

 • ознайомити учнів з природними джерелами енергії; використанням альтернативних джерел енергії для довкілля та збереження природи;

 • зосередити увагу на глобальній проблемі сучасної цивілізації – екології;

 • розвивати вміння одержувати інформацію, аналізувати й робити висновки, вносити пропозиції з використання альтернативних джерел енергії;

 • формувати інформаційні, комунікативні компетенції та стійкий інтерес до проблеми покращення екології;

 • виховувати толерантне ставлення до товаришів по групі, вміння вести свою дискусію, уміння раціонально використовувати робочий час, критично ставитись до своїх власних і групових проектів.


Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • визначення понять «енергія», «енергозбереження», «альтернативні джерела енергії»;

розуміє

 • роль енергії у житті людини;

 • принципи енергозбереження;

 • раціональне використання природних ресурсів;

вміє

 • визначати основні екологічні та економічні переваги і недоліки використання енергії природних джерел;

 • пояснити перетворення енергії в природі;

 • знаходити можливості поліпшення способів енергоспоживання;

може

 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;

 • спілкуватися, висловлювати свою думку, захищати її;

 • аргументувати власну позицію;

 • ефективно співпрацювати в колективі;

 • виховувати шанобливе ставлення до довколишнього світу.

Методи і техніки:

аналіз проблемних ситуацій;

«асоціативний кущ»;

проект;


робота в групах;

«мікрофон»Обладнання:

мультимедійний проектор з проекційним екраном;

диск з мультимедійними презентаціями;

аркуші паперу формату А4;

маркери, ручки;

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Картки для вправи «Асоціативний кущ».

Додаток 2. Сонячна енергія.

Додаток 3. Енергія вітру.

Додаток 4. Енергія води.

Додаток 5. Біологічне паливо.

Додаток 6. Енергія морських хвиль.

Додаток 7. Геотермальна енергія.Хід уроку

 1. Вступна частина

  1. Привітайтеся з учнями. Перевірте їх готовність до роботи.

  2. Нагадайте школярам, що історію енергоспоживання людство розпочало з дбайливого використання поновлювальних джерел енергії, а згодом перейшло до безглуздої експлуатації невідновлювальних джерел. Швидкість, з якою ми витрачаємо не відновлювальні джерела енергії, в багато разів перевищує час їх утворення. Тому важливо подбати про їх раціональне використання.

  3. Об’єднайте учнів у групи і запропонуйте їм зайняти місця за окремими столами.

  4. Проведіть з групами вправу « Асоціативний кущ», використовуючи ( Додаток 1).

  5. Повідомте учням мету уроку – ознайомитися з природними джерелами енергії, використанням альтернативних джерел енергії для довкілля та збереження природи.

 2. Основна частина

  1. Змоделюйте для учнів ситуацію у вигляді проблемної задачі: Упродовж останніх років людству необхідно все більше і більше енергії. Більшості споживачам енергії байдуже в який спосіб цю енергію вироблено, але ж запаси корисних копалин не безмежні. Запасів вугілля, нафти, природного газу, які видобуваються із земних надр, стає дедалі менше. До того ж, під час отримання енергії відбувається забруднення навколишнього середовища. Шляхи зменшення шкідливого впливу є: споживати енергоресурсів менше або використовувати такі джерела енергії, які в природі не обмежені та не завдають їй шкоди.

  2. Повідомте учнів, що далі для того, щоб розв’язати це проблемне завдання, вони повинні ознайомитись з альтернативними джерелами енергії та їх використанням.

  3. Кожна група учнів отримали випереджувальне завдання – підготувати навчальний проект з теми «Використання енергії природних джерел» на сьогоднішній урок.

I група – « Сонячна енергія»;

II група – «Енергія вітру»;

III група – « Енергія води»;

IV група – « Біологічне паливо»

V група – « Енергія морських хвиль»

VI група – «Геотермальна енергія»  1. Учні кожної групи по черзі презентують інформацію, яку підготували (Додатки 2,3,4,5,6,7) за допомогою мультимедійного проектора .

  2. Після презентацій учні обговорюють всі переваги та недоліки того чи іншого альтернативного джерела енергії; шляхи раціонального використання так званих відновлювальних джерел енергії – тепла Землі , енергії вітру, припливів та відпливів, біогазу, сонячного випромінювання, тощо;

- енергозбереження, впровадження нових технологій, що потребує значно менших затрат і має бути основним напрямком розвитку світового господарства.

3. Підсумкова частина

3.1. Підведіть підсумки уроку. Запитайте в учнів:

- що нового ви дізналися на уроці?

- чи вдалося досягти очікуваного результату?

- чи вдалося вам висловити власну думку?

- чиї виступи запам’яталися найкраще?

3.2. Запропонуйте лідерам груп оцінити роботу своїх

товаришів, консультантам оцінити роботу груп, учасникам

груп оцінити роботу лідера.

3.3. Висловіть свою думку щодо проведення уроку, діяльності

груп, роботи кожного учня на уроці. Подякуйте за співпрацю.

3.4. Оголосіть домашнє завдання: повторити розділ « Механічна

робота та енергія».

Додаток 1

Картки для вправи «Асоціативний кущ»

1) Записати на аркуші в центрі ключове слово «Енергія».

2) Записати будь-які слова чи фрази, які асоціюються з темою.

3) Після заповнення "куща” вказати проблеми чи теми, для розгляду яких необхідна додаткова інформація.Додаток 2

Сонячна енергія

Сонце легке у використанні і практично невичерпне джерело енергії. Рослини використовують сонячну енергію в процесі фотосинтезу. Люди можуть перетворити сонячне світло на електрику. 


Сонце - джерело енергії дуже великої потужності. В середньому енергетичний еквівалент 22 днів сонячного сяйва за сумарною потужністю, що приходить на Землю, дорівнює всім запасам органічного палива на Землі. За день на Землю надходить сонячної енергії більше, ніж 6,5 млрд. жителів планети можуть спожити за 30 років. Вже в світі експлуатуються три типи перетворювачів сонячної енергії: а) використання енергії рідини, нагрітої сонячними променями; б) пряме фотоелектричне перетворення сонячної енергії в електричний струм; в) використання дзеркал, фокусуючи теплову енергію Сонця на поверхню парових котлів теплових електростанцій. Всі три типи геліостанцій вже працюють в різних країнах світу - у Франції, Німеччині, США, Ізраїлі. В установці використовують синтетичне масло, що тече по чорних трубах, які нагріваються параболічними дзеркалами, що, рухаючись за Сонцем, фіксують його промені. Масло в трубах нагрівається до 3900 С і перетворює воду в пару, яка крутить турбіни. У деяких країнах - США, країнах Аравійського півострова існують установки прямого перетворення світла Сонця в електроенергію за допомогою фотоелементів або фокусування тепла за допомогою параболічних дзеркал. На півострові Крим працює єдина в Україні невелика експериментальна геліостанція.

Переваги СЕС :

- екологічна чистота ;

- вічність і поновлюваність ;

- споживання не пов’язане з складними технологічними

процесами ;

- не порушують теплової рівноваги планети .Недоліки СЕС :

- зменшення ефективності по мірі віддалення від екватора ;

- коливання зумовлені чергуванням дня і ночі ;

- великі площі дзеркал ;- нестійкі атмосферні умовиДодаток 3

Енергія вітру

Джерело енергії вітру - природа - невичерпна. З давніх давен люди стали «приручати» дармову силу вітру. Першим пристроєм з використанням сили вітру був млин. З часом механізм млина ускладнювався та покращувався, поширювалася сфера його застосування. Він став викпристовуватися для пиляння деревени, виготовлення паперу, роздріблення цементу та ін. Вітродвигун з'єднали з електродвигуном – народився вітровий енергетичний пристрій. В 1895 році була запущена перша вітряна електростанція, а до 1918 року працювало вже 120 енергетичних вітряних пристроїв потужністю 10-20 кВт. Вже в 1995 році за допомогою вітрогенераторів вироблялися чотири з половиною тисячі мегават електричної енергії.
Вітряні електростанції виробляють електрику за рахунок енергії повітряних мас, що переміщаються, - вітру. Вітроелектростанція - це щогла, нагорі якої розміщується контейнер з генератором і редуктором. До осі редуктора вітряної електростанції прикріплені лопаті. Контейнер електростанції обертається залежно від напряму вітру. По розташуванню ВЕС поділяють на берегові(використовується денний та нічний бриз), шельфові (морські вітри), суходільні(вздовж гірських пасм) Вітряні електростанції створюють перешкоди телебаченню і різним системам зв'язку. Вітер від природи нестабільний, з посиленнями і послабленнями. Це затрудняє використання вітрової енергії.
Виробництво вітряних електростанцій забезпечило роботою в Європі 60000 чоловік. Розробка і монтаж вітроустановок дуже дорога процедура, але треба враховувати таку перевагу, як використання безкоштовної енергії вітру. На розвиток вітроенергетики в країні витрачені 85 мільйонів доларів, побудовані 778 вітрових установок загальною потужністю 77,8 МВт.
 Екологічне використання вітрогенератора, є дуже екологічним способом вироблення електроенергіі .
Переваги:
- вітряні електростанції не забруднюють довкілля шкідливими викидами;
- джерело енергії вітру - природа – невичерпна; 
- розробка і монтаж вітроустановок дуже дорога процедура, але треба враховувати таку перевагу, як використання безкоштовної енергії вітру;
- використання вітрогенератора є дуже екологічним способом вироблення електроенергіі.
Недоліки:
- вітер від природи нестабільний, з посиленнями і послабленнями. Це затрудняє використання вітрової енергії. Головне завдання - знайти технічне рішення цієї проблеми;
- вітряні електростанції створюють шкідливі шуми. Зазвичай вітряні установки будуються на такій відстані від житлових будівель, щоб шум не перевищував 35-45 децибел; 
- вітряні електростанції створюють перешкоди телебаченню і різним системам зв'язку;
- вітряні електростанції завдають шкоди птахам, якщо розміщуються на шляхах міграції і гніздування; -вітряні електростанції відносно малопотужні.Додаток 4

Енергія води

У сучасній гідроелектростанції греблю будують так , щоб на річці створити верхній та нижній рівні – б’єфи . Рівень води у водосховищі піднімається на декілька десятків метрів у порівнянні з рівнем води за греблею . Принцип роботи ГЕС полягає в тому , що потік води , який падає з верхнього б’єфу , падає на лопасті робочого колеса гідротурбіни , яка встановлена на нижньому б’єфі . Колесо гідротурбіни обертає ротор електрогенератора , в якому механічна енергія обертання переходить в електричну енергію . Здебільшо ТЕС 120 будують на рівнинних річках . На сьогодні в Україні діють вісім великих ГЕС – сім на Дніпрі та одна на Дністрі . Найбільша цінність ГЕС з точки зору економіки в тому , що ціна на електроенергію , вироблену на ГЕС , дуже низька . Потужність сучасних ГЕС більше 100 МВт, а ккд становить 95% . Сучасні турбіни мають малу швидкість обертання ротора і великі розміри . Переваги ГЕС : - відсутність під час роботи витрат на паливо ; - електроенергія , добута на ГЕС , в 4-8 разів дешевша ; - гідроенергія річок відновлюється природньо ; - не доводиться платити за джерело енергії . Недоліки ГЕС :

- низькі водні ресурси під час посухи ;

- будівництво греблі порушує переселення мешканців ;

- замулення водосховища ;

- затоплення території ;

- греблі перешкоджають міграції риби ;

- змінюється навколишній мікроклімат ;

- висока ціна будування ;

- знищення самоочисних річок і перетворення у безперервний ланцюг гниючих озер ;

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель

Скачати 467.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка