Тема Основні етапи розвитку документознавстваСторінка3/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.95 Mb.
#53
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 3. Системи документування та їх еволюція

Мета: розширити знання про виникнення й розвиток традиційного документознавства, усвідомити значення становлення документознавства як навчальної дисципліни, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Прилади і матеріали: опорні конспекти, підручники, схеми.

План

 1. Системи документування та їх еволюція. Основні поняття

 2. Кодування інформації

 3. Основні форми запису інформації

 4. Предметні форми запису інформації

 5. Паличковий запис інформації

 6. "Вузелковий" запис інформації

 7. Запис інформації "кіпу"

 8. Запис інформації "вампум"

 9. Зображувальний запис інформації

 10. Розвиток способів запису інформації

 11. Розвиток засобів запису інформації

Запитання для самоконтролю

 1. |накликайте| Дайте визначення процесу документування.

 2. Яким чином здійснюється запис інформації на матеріальному носієві?

 3. Які Вам відомі основні етапи розвитку письма?

 4. Визначте основні відмінності грецького, глаголичного та кириличного алфавітів.

 5. У|біля| зв'язку| з чим| булі зроблені| перші| спроби| стенографування|?

 6. Назвіть недоліки стенографічного способу документування.

 7. 3.Які Вам відомі| групи| технологічної| документації|?

 8. Проаналізуйте відмінності основних видів технологічних документів (наприклад, стандарти та інструкції).


Список рекомендованих джерел

 1. Беспянська Г.В. Справочинство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.В Беспянська. – К.: Університет «Україна», 2006. – 486 с.

 2. Комова М.В. Документознавча термінологія / М.В. Комова.- Львів: тріада плюс, 2003. – 167 с.

 3. Комова М.В. Документознавство / М.В. Комова.- Львів: тріада плюс, 2007. – 296 с.

 4. Кулешов С.Г. документознавство: історія, теоретичні основи / С.Г. Кулешов. – К.: ДАКККІМ, 2000. – с.16.

 5. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т.П. Сморжанюк, Т.В. Шрам, Ф.Б. Рогальський; За ред.. Ф.Б. Рогальського. – К.: Вища шк.., 2007. – 254 с.

 6. Палеха Ю.І, Леміш Н.О. Загальне документознавство.Навч. посібник / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. - К.: Ліра-К, 2008. – 395с.

 7. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г.М. Швецова-Водка. - К.: Кн. палата України, 1998. - 80 c.

 8. Швецова-Водка Г.М Документознавство: Навч. Посіб / Г.М. Швецова-Водка. – К.: Знання, 2007. – 398 с.

 1. Основні поняття.

Сутність документування

Документування - це фіксація інформації на матеріальному носієві, тобто процес створення документа. У випадку якщо цей процес регламентується, виникають офіційні документи. Тому в документацому забезпеченні управління термін «документування» і визначення цього поняття стандартизовані.Документування – це створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксації інформації на матеріальному носієві (Н.М.Кушнаренко).

Ще один варіант визначення – (ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. - М., 1998. С.2) «Документування - це запис інформації на різних носіях за встановленими правилами».

У свою чергучергою|, правила документування визначаються як «вимоги і норми, що встановлюють порядок документування». Правила документування встановлюються або правовими нормативними актами, або вироблені традицією.

Документування може здійснюватися на природній мові (у цьому випадку створюються текстові документи) або на штучних мовах (документи на машинних носіях, що забезпечують обробку інформації за допомогою електронно-обчислювальних машин).

Запис інформації на матеріальному носієві здійснюється за допомогою спеціальних засобів документування, починаючи від простих (ручка, олівець і тому подібне) і закінчуючи електронними засобами. Виходячи від використовуваних засобів розрізняють способи документування та типи створюваних документів.

За допомогою простих знарядь створюються рукописні письмові документи, образотворчі документи та графічні документи. При використанні фототехніки створюються фотодокументи, кінотехніки - кінодокументи. Звукозаписуюча техніка дозволяє створювати фоно- (аудіо) документи, комп'ютерна техніка - документи на паперовому носієві, а також електронні документи.Текстове документування

Історично першим способом документування, закріплення та передачі інформації було креслення - письмо з використанням графічних знаків (картинок, букв, цифр) для фіксації і передачі звукової інформації. У своєму розвитку це письмо пройшло ряд етапів, в результаті яких змінилося декілька типів письма: • піктографічне;

 • ідеографічне (логографічне);

 • складове (сіллабічне);

 • буквено-звукове (алфавітне, фонемографічне).

Піктографічне письмо (від латин. "pictus" - писаний фарбами, мальований і грецьк. "grapho" - пишу, тобто рисункове письмо) є найбільш стародавнім типом письма. Воно вийшло з первісного живопису. Появу піктографії учені відносять до епохи неоліту, до 8-6 тис. до Р.Х. Появлення в цей період порівняно крупних спільнот людей - племен, союзів племен - створило потребу в закріпленні та передачі інформації на великі відстані. За допомогою малюнка (піктограми) передавалося яке-небудь повідомлення в цілому. На перших порах звичайно це булі сцени полювання, пізніше - військові повідомлення, релігійні формули, любовні листи та ін. Деякі народи протягом тривалого часу використовували піктографічне письмо (індійці Північної Америки - до кінця 19 ст.).

Рис. 11 Піктографічне письмо


Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Наш час характеризується бурхливим розвитком міст і загостренням


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка