Тема Основні теоретичні концепції, що пояснюють поведінку цін на валютному ринку ПланДата конвертації06.09.2018
Розмір0.65 Mb.

Тема 7. Основні теоретичні концепції, що пояснюють поведінку цін на валютному ринку

План

 • Гіпотеза ефективного ринку
 • Поведінкові фінанси
 • Фрактальна гіпотеза ринку
 • Адаптивна гіпотеза ринку
 • Шумова гіпотеза ринку
 • “…that was the nature of the game, there just wasn’t much predictability of returns because markets were working efficiently…”
 • Eugene Fama 
 • “I’m convinced that there is much inefficiency in the market. When the price of a stock can be influenced by a “herd” on Wall Street with prices set at the margin by the most emotional person, or the greediest person, or the most depressed person, it is hard to argue that the market always prices rationally. In fact, market prices are frequently nonsensical”
 • Warren Buffett
 • You don’t have to believe it. I don’t believe it. We all know the market is not efficient in a descriptive sense. But that doesn’t mean that the efficient market is not the best approximation if you don’t have anything else to use. …
 • Milton Friedman

Гіпотеза ефективного ринку

 • Рис. 1. Графік випадково згенерованих величин (ймовірність 0,5). Джерело: власні розрахунки

Гіпотеза ефективного ринку

 • Рис. 2. Динаміка цін на золото (фрагмент щоденних цін).
 • Джерело: http://www.metaquotes.net/en/metatrader4.

Гіпотеза ефективного ринку

 • Ринок є ефективним, якщо використання певного масиву інформації не дає можливості отримати прибутку від торгівлі на його базі
 • Йенсен М.
 • Найбільш ефективним ринком є такий, на якому зміна цін є абсолютно випадковою і непередбачуваною
 • Ло. Е.

Гіпотеза ефективного ринку

 • Припущення ГЕР
 • Вся нова інформація надходить на ринок дуже швидко і майже миттєвого відображається у ціні;
 • На ринку діють раціональні економічні суб’єкти – інвестори намагаються максимізувати не багатство (оскільки його максимізація супроводжується значними ризиками), а корисність – тобто приймають рішення з урахуванням ризиків;
 • Біржові ринки є ринками досконалої конкуренції – ніякий окремий його учасник (або група учасників) не здатні своїми діями вплинути на ринкову ціну;
 • Очікування учасників ринку гомогенні (однорідні) – інвестори однаково оцінюють ймовірності майбутніх доходностей активів;
 • Ціни на активи змінюються відповідно до «закону випадкового блукання».

Гіпотеза ефективного ринку

 • Основні положення ГЕР
 • Ринкова ціна завжди дорівнює внутрішній вартості активу.
 • Неможливо прийняти економічне рішення, яке б дало можливість отримати надприбутки

Гіпотеза ефективного ринку

 • Положення (припущення) ГЕР
 • Невідповідність на практиці (аномалія)
 • Вся нова інформація надходить на ринок дуже швидко і майже миттєво відображається у ціні
 • Не вся нова інформація може бути оцінена швидко і повною мірою врахована в ціні. Іноді потрібен час для відносно повного врахування тієї чи іншої новини в ціні
 • На ринку діють раціональні економічні суб’єкти
 • Психологи і біхевіористські економісти зазначають неправильність постулату про те, що людська поведінка завжди і для всіх є раціональною. Людям характерне як скоєння індивідуальних помилок, так і підпадання під різного роду “колективні ефекти” – паніку, масовий психоз, ажіотаж тощо. Сюди ж можна віднести і виникнення біржових бульбашок, що було б неможливо за умови присутності на ринку лише раціональних суб’єктів
 • Фінансові ринки є ринками досконалої конкуренції – ніякий окремий його учасник (або група учасників) не здатні своїми діями вплинути на ринкову ціну
 • Інтервенції центральних банків, зміни ними структури золотовалютних резервів, переорієнтація активів інвестиційних та хеджевих фондів, операції крупних гравців (наприклад, операція Сороса з продажу фунта проти німецької марки) значно впливають на ціни на ринку
 • Очікування учасників ринку гомогенні (однорідні) – інвестори однаково оцінюють ймовірності майбутніх доходностей активів
 • Часова орієнтація у інвесторів різна. Частина з них здійснює операції, виходячи з короткострокових цілей, інші – з довгострокових. Відповідно, їх оцінки будуть різними. Політика управління ризиками у різних учасників ринку теж різна, отже і очікувана доходність буде різною
 • Ціни на фінансові активи змінюються в часі відповідно до закону випадкового блукання
 • Існування протягом довгого періоду часу трендів руху цін на ринкові активи ставить під сумнів дану тезу. Аналіз свідчить, що на фінансових ринках спостерігається невелика позитивна автокореляція на короткостроковому відрізку часу (щоденному, щотижневому і щомісячному); в довгостроковій перспективі (3-5 років) існує тенденція повернення ринкових цін до рівноважного значення
 • Технічний аналіз не дає трейдеру ніякої корисної інформації
 • Технічний аналіз знаходить широке поширення серед трейдерів, що теоретично говорить про його ефективність; емпіричні докази ефективності технічного аналізу щодо високих доходів мають змішаний характер. Крім того, використання однакових індикаторів технічного аналізу багатьма трейдерами може провокувати певні цінові зміни, спричинені сигналами з технічних індикаторів і відповідними діями трейдерів
 • Неможливо прийняти економічне рішення, яке б дало можливість отримати надприбутки
 • Дане положення спростовується не тільки легендами інвестиційного світу (У. Баффет, Дж. Сорос), але і фактом існування та розмірами оплати численного штату фінансових аналітиків та трейдерів. Вибухи волатильності (різке зростання коливань цін на активи) лише підтверджують принципову можливість отримання надприбутків від операцій на фінансових ринках. Крім того, якщо б отримання прибутків було неможливим, то ринки б зникли
 • Ринкова ціна завжди дорівнює внутрішній вартості активу
 • Ціни на фінансові активи значно відхиляються від рівноважних протягом тривалих періодів часу. Найбільш характерним прикладом практичної обмеженості даного положення ГЕР є виникнення і колапс цінових бульбашок

Гіпотеза ефективного ринку

 • Рис. 3 - Динаміка курсу валютної пари GBP / USD
 • в липні-жовтні 1992

Гіпотеза ефективного ринку

 • існує, коли ціни на ньому відображають лише інформацію, що міститься в динаміці попередніх значень ціни.
 • Середня форма ефективності ринку
 • ціна активу враховує усю загальнодоступну інформацію – не тільки ринкові котирування, але і різного роду відомості (макроекономічну статистику, новини, коментарі аналітиків, прогнози тощо), що перебувають у відносно вільному доступі.
 • Сильна форма ефективності ринку
 • ціни на актив враховують не лише загальнодоступну інформацію, але і суто внутрішню інформацію стосовно того чи іншого активу (конфіденційні дані щодо стану компанії, різного роду комерційні таємниці, інформацію про важливі управлінські рішення, яка поки що не була оголошена тощо).

Поведінкові фінанси

 • Біхейвіористські фінанси – фокусуються на тому, яким чином людська психологія впливає на процес прийняття економічних рішень. Саме людська психологія є тим фактором, що обумовлює відхилення дій економічних суб’єктів від раціональних
 • Економічні мотиви і раціональна реакція на них
 • Неекономічні мотиви і раціональна реакція на них
 • Економічні мотиви і нераціональна реакція на них
 • Неекономічні мотиви і нераціональна реакція на них
 • Матриця мотивів та дій економічних суб’єктів

Поведінкові фінанси

 • Аспект діяльності
 • Теорія
 • Реальність
 • Формування структури капіталу
 • 1. Збільшення ціни на акції компанії (яке відповідно призводить до зменшення фінансового важеля) повинно ініціювати випуск боргу з боку компанії (теорія компромісів)
 • 2. Фірми для фінансування своїх проектів будуть використовувати спочатку власні ресурси – нерозподілений прибуток, потім безризиковий борг, потім ризиковий борг, і тільки в самих крайніх випадках (наприклад, у випадку фінансових проблем компанії) підуть на випуск акцій (теорія ієрархії)
 • 1. Компанії випускають переважно пайові цінні папери, ніж боргові в період високих цін акцій
 • 2. Фірми дуже часто випускають акції, при чому роблять це не під тиском обставин.
 • Первинне розміщення власного капіталу (IPO)
 • Відповідно до ГЕР, акції компанії, що тільки вийшла на ринок, оцінюються ринком по внутрішній вартості і нічим не відрізняються від інших акцій, що обертаються на ринку. Таким чином, динаміка цін акцій після проведення IPO повинна бути непередбачуваною.
 • Феномен первісної недооціненості полягає в суттєвому зростанні ціни випуску в перші дні торгів.
 • Викуп акцій
 • Згідно неокласичної теорії, єдиний мотив викупу акцій - це розподіл надлишкових грошових засобів серед акціонерів
 • За результатами досліджень основними мотивами викупу акцій є бажання компаній заробити на поточній недооціненості своїх акцій на ринку, прагнення управляти структурою капіталу, захист від поглинань, винагорода опціонами на акції
 • Емісія боргових цінних паперів
 • Мета емісії - досягнення оптимального співвідношення борг / капітал.
 • У реальності керуючі орієнтуються, скоріше, не на співвідношення боргу і власного капіталу, а на процентні ставки.
 • Дивідендна політика
 • Згідно неокласичної теорії дивідендів Міллера і Модільяні, дивідендна політика абсолютно не впливає на вартість компанії.
 • На практиці виявляється, що ринок значимо реагує на обраний тип дивідендної політики і на будь-які зміни в цій області
 • Невідповідності економічної теорії реальному життю за різними аспектами фінансової діяльності

Поведінкові фінанси

 • Приклади нераціональної поведінки
 • Камерер К., що вивчав поведінку таксистів у Нью-Йорку, наводить наступний приклад нераціональності. Водії таксі там платять фіксовану плату за оренду машини протягом 12 годин – всі години, що залишились протягом доби звільняються орендної плати. Тому кожен день вони самостійно мають вирішувати, скільки їм працювати. З позиції класичної Економічної думки, водії таксі мають довше працювати у сприятливі дні (дні, коли клієнтів багато, наприклад, коли погана погода) та менше у дні несприятливі, таким чином, максимізуючи дохід на годину. Тим не менш на практиці водії встановлюють певні орієнтири заробітку на день. Таким чином, в сприятливі дні вони закінчують раніше, а у несприятливі – навпаки працюють довше. Тобто, як бачимо, ситуація прямо протилежна тому, що мало б відбуватись а умов раціональності їх дій

Поведінкові фінанси

 • відхилення від раціональності у прийнятті економічних рішень
 • - довіра – приймаючи економічні рішення людина покладається на віру в певний розвиток подій;
 • - справедливість – при прийнятті економічних рішень люди ґрунтуються в тому числі і власним відчуттям справедливості;
 • - зловживання – капіталістична система виробляє те, за що люди готові платити. Відповідно, якщо люди готові платити за підробки, економічна система буде їх виробляти;
 • - грошова ілюзія – рішення приймаються під впливом номінальної суми, а не реальної купівельної спроможності грошей;
 • - історія – людина схильна мислити ланцюжками подій, що мають внутрішню логіку і динаміку, тобто дії людей визначаються історією їх життя або історіями інших людей.

Поведінкові фінанси

 • Відхилення від раціональності
 • Характеристика
 • Ефект надмірної самовпевненості
 • Люди надмірно впевнені у власних силах. Наслідком цього є невірна оцінка ситуації, переоцінка власних можливостей і невиконання взятих на себе зобов’язань.
 • Ефект якоря
 • Люди оцінюють ситуацію залежно від цифр, що були отримані заздалегідь, а не виходячи з певних об’єктивних передумов
 • Ефект ізоляції
 • Спрощуючи вибір між різними альтернативами, економічні суб'єкти ігнорують загальні риси, зосереджуючи увагу на відмінностях. Це може призводити до відмінностей у діях економічних суб’єктів в однакових ситуаціях
 • Ефект консерватизму
 • Проявляється в уповільненій зміні суб'єктами своїх переконань щодо певного ринкового активу під впливом нової інформації.
 • Ефект визначеності
 • Перевага меншому доходу, але «напевне», тобто зі 100%-ою впевненістю, більшому доходу, ймовірність отримання якого істотно менше
 • Ефект схильності (ефект диспозиції)
 • Тенденція надто довго тримати в своїх портфелях фінансові активи, які не приносять прибутку, і надто швидко продавати активи, що дають прибуток
 • Ілюзія значущості
 • Підсвідоме прагнення використовувати для аналізу саме ту інформацію, яка підтверджує вже сформовану думку індивіда про який-небудь фінансовий інструмент або суб'єкт фінансового ринку
 • Ефект сверхреакціі
 • Економічні суб'єкти надто гостро реагують на нову інформацію, незалежно від того, погана вона чи хороша.
 • Ефект нещодавніх подій
 • Люди вірять, що минуле дорівнює майбутньому і діють так, начебто на ринку відсутня невизначеність. Крім того вони невірно оцінюють майбутні події, перебуваючи під впливом нещодавніх подій. Як наслідок, ймовірність події, що давно не відбувалась недооцінюється, а події, що відбулась нещодавно – навпаки, переоцінюється.
 • Ефект капкану
 • Інвестор вклавши значні гроші, час, зусилля в деякий проект, приймає рішення продовжувати його заради своїх первинних вкладень, хоча перспективи серйозно погіршилися.
 • Ефект володіння
 • Люди вважають власні речі більш цінними, ніж аналогічні, але такі, що ним не належать.
 • Мінливість ризику
 • Люди готові йти на більші ризики, якщо ризикують отриманим прибутком, а не власними коштами. Також величина ризику збільшується, коли з’являються збитки. Це робиться в надії «відігратись», тобто відновити капітал, а не примножити існуючий.
 • Ефект натовпу
 • Люди приймають рішення, що відповідають діям більшості, незважаючи на об’єктивну реальність.
 • Ілюзія контролю
 • В ряді ситуацій суб’єкт помилково вважає, що контролює хід подій, хоча насправді цього не відбувається. Як наслідок, рішення, що приймаються, ґрунтуються на хибних передумовах.
 • Надмірний оптимізм
 • Невірна оцінка ймовірності настання тієї чи іншої події внаслідок надто оптимістичного сприйняття та оцінки ситуації.

Поведінкові фінанси

 • Приклади нераціональної поведінки, що притаманна учасникам фінансових ринків
 • Інвестори активно продають і покупають активи, часто використовуючи неперевірену чи застарілу інформацію, слідують порадам «експертів», недостатньо диверсифікують інвестиційні портфелі та використовують різноманітні моделі для прогнозування майбутніх ринкових цін.
 • Інвестори приймають ризикові рішення не у відповідності з принципом максимальної корисності, крім того вони необ’єктивно оцінюють ймовірнісні характеристики очікуваних результатів.
 • Інвестори прогнозують майбутні невизначені величини (наприклад, потік доходів, що генерується деякої цінним папером), будують статистичні і імовірнісні моделі, ґрунтуючись на інформації, що відноситься до короткострокового попередньому періоду, яка ніяк не може служити основою для застосування апарату теорії ймовірностей і математичної статистики.
 • Інвестори можуть приймати різні інвестиційні рішення, залежно від форми постановки задачі («ефект оформлення»). Найбільш поширеним прикладом є питання вибору між акціями та облігаціями в якості довгострокового об'єкта інвестування. Якщо, оцінюючи привабливість облігацій, інвестор порівнює їх з довгостроковими акціями, він приймає рішення на користь останніх, за результатами, отриманими протягом значного періоду часу. Якщо ж об'єктом альтернативного варіанта вкладення є короткострокове вкладення в акції, то, як правило, найбільш привабливими здаються облігації.
 • Внаслідок притаманного ним консерватизму і користуючись евристичним правилом репрезентативності, інвестори проявляють або недостатню, або надмірну реакцію, що впливає на формування цін на фінансові активи і, як наслідок, на величину одержуваного інвесторами доходу.

Поведінкові фінанси: недоліки

 • 1) розглядають окремі економічні ситуації, але висновки за ними намагаються видати за загальну теорію, яка описує всі економічні процеси. Очевидно, що окремі економічні ситуації, а у випадку з поведінковими фінансами обираються, як правило, ситуації нетипові та специфічні з точки зору поведінки економічних суб’єктів, не можуть давати підґрунтя для формування загальних висновків по всіх інших ситуаціях;
 • 2) економічні моделі, побудовані на базі поведінкових фінансів пояснюють тільки те що вже було, ті паттерни, що вже були колись виявлені, але вони не здатні прогнозувати розвиток реальних подій чи появу нових паттернів;
 • 3) в довгостроковому періоді виживати здатні лише раціональні інвестори, а ірраціональні збанкрутують, оскільки беруть на себе надмірний ризик, що рано чи пізно призведе до їх зникнення з ринку. Таким чином, класична теорія, що розглядає інвесторів як раціональних суб’єктів в цілому вірна;
 • 4) економічні моделі, побудовані на базі поведінкової теорії досить різноманітні і залежать від поглядів їх розробника, не маючи певного загального знаменника. Тому скласти їх всіх разом в рамках певної єдиної теорії неможливо. Що ставить під сумнів саму теорію поведінкових фінансів як комплексну та універсальну і таку, що здатна замінити класичну економічну думку;
 • 5) одним із ключових понять поведінкових фінансів є емоції, втім різні вчені трактують їх по-різному, єдине визначення відсутнє, а тому важко в цілому оцінити яким чином, особливо кількісно, вони впливають на дії економічних суб’єктів.

ГІПОТЕЗА АДАПТИВНОГО РИНКУ

 • Основна ідея, яка закладена в основу цієї гіпотези полягає в застосуванні принципів еволюції (конкуренція, природний відбір, адаптація, розмноження і т.д.) до фінансових ринків.
 • Ключовою особливістю гіпотези адаптивного ринку є те, що рівновага на ринку не гарантується і не може бути досягнута.

ГІПОТЕЗА АДАПТИВНОГО РИНКУ

 • Основні припущення гіпотези адаптивного ринку:
 • - індивіди діють у своїх власних інтересах;
 • - індивіди роблять помилки;
 • - індивіди навчаються і адаптуються;
 • - конкуренція виступає драйвером адаптації та інновацій;
 • - природний відбір формує ринкову екології;
 • - еволюція визначає ринкову динаміку.

ФРАКТАЛЬНА ГІПОТЕЗА РИНКУ

 • Базовим припущенням цієї гіпотези є поняття фракталів (наявність шаблонів в цінових рухах) і існування різних інвестиційних горизонтів (одні інвестори приймають рішення, засновані на короткострокових стратегіях, інші - на довгострокових).
 • Однією з ключових характеристик фінансових часових рядів є їх персистентність, тобто такий стан, що продовжує існувати навіть після зникнення причин, його почали. Це означає, що ціни не можуть бути випадковими і тренди є типовими характеристиками фінансових часових рядів

ФРАКТАЛЬНА ГІПОТЕЗА РИНКУ

 • Гіпотеза ефективного ринку виключає застосування технічного аналізу, в той час як фрактальна гіпотеза ринку оперує значною кількістю показників, які покладені в основу фрактального технічного аналізу.

ФРАКТАЛЬНА ГІПОТЕЗА РИНКУ

 • Гіпотеза ефективного ринку
 • Гіпотеза фрактального ринку
 • Раціональність учасників ринку
 • Інвестори завжди діють раціонально, намагаючись максимізувати свій дохід
 • Інвестори, обираючи стратегії в межах короткострокових чи довгострокових горизонтів діють не завжди раціонально
 • Досконалість конкуренції на ринку
 • Жоден з учасників ринку не може суттєво вплинути на формування ціни, яка завжди дорівнює внутрішній дохідності активів та є рівноважною
 • Ціни відображають інформацію, важливу лише для конкретного інвестиційного горизонту Рівноважні ціни формуються у результаті поєднання короткострокової технічної торгівлі і довгострокової фундаментальної оцінки
 • Випадковість формування цін
 • Ціни підпорядковуються нормальному розподілу, що ілюструє броунівський рух
 • На ринках спостерігається як додатна кореляція цін (тренд) – персистентні ряди (набагато частіше), так і від’ємна кореляція – антиперсистентні ряди (досить рідко)
 • Однорідність інвестиційних очікувань учасників ринку
 • Інвестори діють виходячи з однакових оцінок ризику і дохідності активів на ринку
 • На ринку діють інвестори з різними інвестиційними горизонтами, збалансування яких дозволяє стабілізувати ринок
 • Припущення щодо формування цін
 • Ціна інструменту є результатом колективної раціональної оцінки та відображає усю існуючу фундаментальну інформацію
 • Ціна відображає «внутрішню вартість» інструмента і відображає інформацію, яка стосується лише обраного інвестиційного горизонту і може підлягати як фундаментальному, так і технічному аналізу
 • Моделі оцінки вартості різних фінансових інструментів
 • Створено ряд моделей оцінки вартості фінансових інструментів: акцій, облігацій, деривативів, що тривалий час вважалися аксіоматичними у фінансовій теорії
 • Потреба у специфічних моделях оцінки інструментів, що враховують фрактальну природу фінансового ринку та стратегії учасників ринку в межах типових інвестиційних горизонтів.
 • Роль інституційних учасників фінансового ринку
 • Зважаючи на досконалість конкуренції на ринку, відображення існуючої інформації у цінах, «переграти» ринок і отримати дохідність вищу за середню жоден з учасників ринку не може
 • Рівень дохідності визначається обраними стратегіями в межах того чи іншого інвестиційного горизонту, можливість його отримання існує

ШУМОВА ГІПОТЕЗА РИНКУ

 • На фінансових ринках є інвестори, які здійснюють купівлю-продаж фінансових активів виходячи з наявної інформації (Раціональні інвестори),
 • а також інвестори, які торгують використовуючи шуми
 • (Шумові трейдери).
 • No theory can explain everything. Anomalies abound in all theories, but we are prepared to live with them if we find the theory to be more useful than the best alternative. In other words, it takes a theory to beat a theory.
 • Thomas S. Kuhn,
 • The Structure of Scientific Revolutions.

Що почитати додатково

 • Malkiel, A Random Walk Down Wall Street, 1996
 • Andrew W. Lo & A. Craig MacKinlay "A Non-Random Walk Down Wall Street". Princeton University Press. 2002
 • Hebner, Mark T. (2007), Index Funds: The 12-Step Program for Active Investors, IFA Publishing, 2007
 • The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable by Nassim Nicholas Taleb
 • Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why it Matters for Global Capitalism by Akerlof and Shiller
 • Advances in Behavioral Finance (Roundtable Series in Behavioral Economics) by Richard H. Thaler
 • Kahneman, D., Paul Slovic, Amos Tversky Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases Cambridge University Press; 1 edition (April 30, 1982)

Теми рефератів

 • ГЕР: «за» і «проти»
 • Інсайдерська торгівля
 • Сорос та його атака на британський фунт
 • Мавпи проти аналітиків: емпіричні докази на користь ГЕР
 • ГЕР та революція в світі фінансів: індексні фонди
 • Аномалії на фінансових ринках
 • Когнітивні пастки
 • Надреакції на фінансових ринках
 • Страх та жадність на фінансових ринках
 • Теорія інформаційних каскадівПоділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка