Тема. Підтримка баз даних в ет. Впорядкування даних. Пошук інформації. Використання простого фільтруДата конвертації21.11.2018
Розмір60.5 Kb.
#65856
ТипУрок
Урок 48

Тема. Підтримка баз даних в ЕТ. Впорядкування даних. Пошук інформації. Використання простого фільтру.

Дидактична мета. Розглянути особливості роботи з базами даних в ЕТ: впорядкуваня даних, пошук інформації, використання простого фільтру, для пошуку інформації.

Хід уроку 1. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальна бесіда з класом.

Орієнтовні питання.    1. Які типи діаграм можна використовувати в ЕТ?

    2. Які основні елементи діаграми чи графіка?

    3. Як створити діаграму використовуючи майстер діаграм?

    4. В чому суть швидкого створення діаграми?

    5. Як сполучити діаграму і графік?

 1. Мотивація навчання.

Часто ЕТ використовуються для зберігання великих списків однорідної інформації, які ще інакше називають базами даних, а тому потрібно вміти обробляти бази даних засобами ЕТ, зокрема сортувати, здійснювати пошук і відбір потрібних даних.

 1. Сприймання й усвідомлення: поняття БД і особливостей роботи з БД засобами ЕТ.

Підтримка баз даних в ЕТ. Робота зі списками

Компоненти списків

Часто інформацію про об'єкти зручно подавати списками. Список скла­дається із записів, причому кожний з них відповідає певному об'єкту, а вла­стивості об'єкта відображаються в полях запису. У цьому разі список аналогічний таблиці, що входить до складу бази даних.

У вигляді списку побудований, наприклад, телефонний довідник, у яком> записом є кожний окремий рядок, що відповідає конкретному об'єкту - або­ненту, а полями є стовпці ПІБ, Адреса, Телефон.

В Excel записи формуються з рядків електронної таблиці, а поля - зі стовп­ців. Оскільки списки розміщаються на робочому аркуші Excel, структура ар­куша накладає природні обмеження на майбутні списки: число полів не може перевищувати 256, а число записів - 65 536 мінус один. Остання цифра обумов­лена тим, що повне число рядків на аркуші дорівнює 216 - 1 (=65535), і перший рядок звичайно використовується для введення імен полів.

Створення списку за допомогою форми

До того як розпочати безпосередньо створення списку, потрібно добре уявити собі склад полів, з яких складатиметься список і формат даних. Припу­стимо, вас цікавить список комп'ютерних ігор, які є у продажу в електронному магазині. Розглянемо, як створюється цей або подібний до нього список у ЕТ Excel.

Наприклад, для пояснення матеріалу можна використовувати список комп’ютерних ігор:Назва гри

Жандр

Ціна, $

Chessmaster 8000

Sport

63

Army Men

Action

32

Euro 2000

Sport

19

Козаки

Strategy

10

ИЛ-2 Штурмовик

Sumulation

25

Дані списку можна вводити безпосередньо в робочий аркуш, заповнюючи відповідні комірки. Але є простіший і зручніший спосіб - це введення даних за допомогою форми - діалогового вікна для створення і редагування записів. Опишемо коротко цей спосіб введення даних.

 • Зазначте у списку комірку, починаючи з якої список поповнюватиметься новими записами.

 • Оберіть команду Данные - Форма й у наступному діалозі клац­ніть по кнопці Добавить.

 • У порожні поля форми введіть дані нового запису. Для переходу до на­ступного поля користуйтеся клавішею Tab або клацанням мишею, а для переходу до попереднього поля - Shift+Tab.

 • Скасувати зроблений запис можна клацанням по кнопці Вернуть. Після цього ви повернетеся до попереднього запису.

 • Заповнивши необхідні текстові поля, натисніть Enter або клацніть по кнопці Добавить. Після цього запис буде внесено до списку, а поля будуть очищені для набору наступного запису.

 • Закінчивши введення записів, закрийте форму клацанням по кнопці Закрыть.

Якщо після створення списку ви виявили у ньо­му помилковий запис, то його можна видалити зви­чайними засобами (напри­клад, виділити запис і на­тиснути Delete). Для вида­лення можна також скори­статися формою (кнопка Удалить). У останньому випадку запис зникне остаточно, тобто видален­ня, виконане за допомо­гою форми, скасувати не можна.

Пошук даних

Пошук за допомогою форми даних

Найпростішим способом пошуку інформації у списках Excel є використання форми даних. Найчастіше потрібно знайти визначені записи в списках.

Клацніть по будь-якій комірці списку й оберіть команду меню Данные -Форма. У вікні форми натисніть кнопку Критерии, а в наступному діалозі введіть у потрібні поля ознаки, за якими має відбуватися пошук. Наприклад, якщо пошук здійснюється за значеннями в текстовому полі, наберіть перші символи, які однозначно визначають шукані дані. Якщо ви вводите дані в декілька полів, то пошук ведеться за кількома критеріями. Часто достатньо ввести в поле дві-три перші літери. Не суттєво, якими літерами - мали­ми або великими, - введено інформацію в поле.

Наприклад діалозі введено умови пошуку потрібних ігор: жанр Sport і ці­на менше $25. Для перегляду знайдених записів натисніть кнопку Далее, і у вікні форми будуть відображені значення полів запису. Для перегляду усіх відібраних записів користуйтеся кнопками Далее і Назад.Пошук значень і формул

У процедурі пошуку за допомогою форми даних пошук здійснюється зада­ними полями (стовпцями). Однак якщо вас цікавить пошук по всьому робочому аркуші якогось конкретного значення або формули, то краще скористатися процедурою пошуку з меню Правка. Оберіть команду Правка - Найти (або натисніть клавіші Ctrl+F). У діалозі Найти у полі Что наберіть фраг­мент змісту комірки. Потім клацніть по кнопці Найти далее. Якщо пошук виявився вдалим, буде активізована комірка, що містить зазначений вами фраг­мент. Закрийте діалог пошуку клацанням по кнопці Закрыть.

За умовчанням пошук здійснюється по рядках. Ви можете змінити схему пошуку, задавши в діалозі Найти пошук по стовпцях. У цьому самому діалозі можна уточнити, якого роду дані ви шукаєте: значення, формули або примітки.

Упорядкування і фільтрація даних

Упорядкування даних

Дані можуть вводитися в список у довільному порядку, однак подальшу роботу зі списком зручніше виконувати, коли записи у ньому упорядковані. Дані в електронних таблицях упорядковуються шляхом операцій сортування.Сортування - це зміна відносного положення даних у списку відповідно до значень або типу даних.

Дані звичайно сортуються за алфавітом, за числовим значенням або за да­тою. Опишемо порядок сортування, прийнятий у Excel. Числа сортуються у порядку зростання: від найменшого від'ємного до найбільшого додатного числа. При сортуванні тексту порівнюється зміст комірок за символами зліва направо. Наприклад, слово «зоологія» буде розташоване після слова «золото». Регістр символів при сортуванні не враховується.

У тексті, крім літер, можуть використовуватися цифри й інші символи. Сортування даних здійснюється згідно таблиці ASCII.

Сортування за одним параметром

Для сортування таблиці клацніть по будь-якій заповненій комірці і натисніть одну з кнопок на панелі інструментів: сортування за зростанням або сортування за спаданням.

При цьому буде проведене сортування суцільної частини таблиці, що не має порожніх рядків або стовпців. Рядки переставлятимуться повністю. Заго­ловки (підписи) стовпців до процесу сортування за умовчанням не потрапляють.

Сортування здійснюється по крайньому лівому полю (у даному разі - по стовпцю А).

Можливе сортування не всього списку, а тільки його частини. Для цього потрібно виділити діапазон даних і застосувати команду Данные - Сортировка Майте на увазі, що у разі виділення неповних рядків сортування може призвести до зовсім неправильних результатів, оскільки при сортуванні будуть перестав­лені фрагменти рядків. Якщо такого результату заздалегідь не передбачити, то ваші таблиці перетворяться в непотрібний набір даних.

Якщо сортування виявилося невдалим, можете його відразу скасувати клацнувши по кнопці Отменить на панелі інструментів або натиснувши клавіш Ctrl+Z.Сортування за кількома параметрами

Якщо в списку є декілька стовп­ців, ви можете здійснити послідовне сортування. Сортування найзручніше задавати в такій послідовності, що від­повідає кращому сприйняттю інфор­мації, поданої в таблиці.

Розглянемо як приклад сорту­вання списку. Виконаємо спочатку сортування за жанром ігор, а потім - за назвами.

Клацніть по таблиці і ввійдіть в меню Данные - Сортировка. У діалозі Сортировка диапазона задайте стовпці для сортування:

- Жанр - у полі Сортировать по;

- Назва гри - у полі Затем по.

Натисніть кнопку ОК, і ви одержи­те список, упорядкований за жанром ігор і за назвами.

Фільтрація даних. Автофільтр

Однією з найпоширеніших операцій над списками є добір записів, або, інакше, фільтрація.

Фільтрація - це виділення визначених записів, що задовольняють зада­ним критеріям.

Результатом фільтрації є створення списку з відфільтрованих записів. У Excel передбачені два режими фільтрації: Автофильтр і Расширенный фильтр.

Розглянемо найпростіший режим фільтрації - Автофильтр на прикладі та­блиці Список комп’ютерних ігор. Клацніть по будь-якій комірці списку, що підлягає фільтрації, і виконайте команду меню Данные - Фильтр - Автофильтр. Праворуч від назви кожного стовпця з'явиться кнопка зі списком.

Список кнопки відкривають позиції Все, (Первые 10...), (Условие...), потім за алфавітом розташовуються елементи стовпця. Прокрутивши список, ви можете обрати необхідний вам критерій. Одразу після цього на екрані залишаться лише відфільтровані записи, а інші будуть сховані. Заголовки відфільтрованих рядків зафарбовано в синій колір. Ви можете продовжити фільтрацію, вказуючи в списках інших стовпців необхідні елементи, а можете повернутися до почат­кового вигляду таблиці, відмітивши в списку пункт Все. Для повного скасуван­ня процедури фільтрації потрібно ввійти в меню Данные - Фильтр і забрати галочку з команди Автофильтр.


Автофільтр користувача

Зауважимо, що у списку автофільтра є позиція Условие. Вона дозволяє задати точні критерії для фільтрації. Припустимо, ви хочете з наве­деного списку відібрати ті ігри, ціна яких не перевищує $40. Для цього в списку Ценз позначте пункт Условие, потім у діалозі Пользовательский автофильтр задайте необхідну умову. Взагалі в даному діалозі можливе задання двох умов, записаних через оператори порівняння равно, не равно, больше... й об'єднаних логічним й або или.

Для текстових полів, окрім умов типу равно, больше тощо, можливі кри­терії вибору: Начинается (не начинается) із заданого тексту, Заканчивается (не заканчивается) заданим текстом і Содержит (не содержит) заданий текст.


 1. Підсумок уроку.

На сьогоднішньому уроці ми вивчили особливості роботи з базами даних в ЕТ, як можна здійснювати сортування і пошук списків даних, як можна використовувати простий фільтр для відбору потрібної інформації.

V. Домашнє завдання.

Підтримка БД в ЕТ – можливості пошуку, сортування, використання простого фільтру.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка