Тема. Сучасні погляди на виникнення життя на Землі. Космічна біологія. Мета: ОсвітняСкачати 418.64 Kb.
Дата конвертації11.12.2018
Розмір418.64 Kb.
Тема. Сучасні погляди на виникнення життя на Землі. Космічна біологія.

Мета:

Освітня: ознайомити школярів з основними гіпотезами виникнення життя на Землі, визначити головні їх положення.

Розвиваюча: розвивати уміння порівнювати різноманітні гіпотези походження життя, уміння вибирати головне та робити висновки.
 Виховна: виховувати бережливе ставлення до природи планети, так як вона є першоосновою життя.

Тип уроку: вивчення нових знань

Обладнання: презентація, відеофільм «100 величайший открытий. Происхождение жизни и её эволюция».

Методи: бесіда, розповідь, робота з підручником, складання схеми, доповідь учнів, заповнення таблиці, групова робота .

Не то, что мните вы, природа,


Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
(Ф.Тютчев)
ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніхІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.

Бесіда.1. Які таксономічні категорії вам відомі?

2. Що таке гіпотеза, аксіома, теорія?

3. Які організми належать до продуцентів, а також консументів й редуцентів?

4. ПРИГАДАЙТЕ: Що таке життя? Які основні ознаки живого?Слайди 2-4

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ознайомтесь з епіграфом нашого заняття. (Слайд 5) Поясніть зміст цього висловлювання, пов’язавши його з темою нашого заняття. Зробіть висновок.Проблемне питання заняття:

- Як виникло життя на Землі? ( Слайд 6)

Проблеми виникнення життя і пізнання його суті ще здавна хвилювала не тільки учених, а і всі інші верстви освіченого суспільства, в тому ж числі служителів різних релігійних культів. Однією із найголовніших догм (догма — це положення, що не доведено, але потребує віри) всіх релігій є утворення Всесвіту, згодом й життя божественною силою. Ці погляди детально викладені у Біблії й Корані.


ІV. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя. Гіпотези походження життя поділяють на абіогенні (живі істоти виникли з неживої матерії) та біогенні (живі істоти походять лише від живих) (слайд 7)

АБІОГЕННІ ГІПОТЕЗИ

Абіогенні гіпотези (зокрема, гіпотези самочинного, чи спонтанного, зародження) існували ще за часів учених прадавніх цивілізацій Вавилону, Китаю і Греції 3000 — 4000 років назад. В тому числі, Арістотель (роки життя 384–322 до н. е.), (слайд 8) котрого нерідко звуть засновником біології, припускав, що усі живі істоти постійно з'являються із мулу, гною т.п., частинки котрих містять «активний зародок», який за відповідних умов здатний дати початок іншому живому організму. Схожих поглядів дотримувались інші видатні учені епохи Відродження, зокрема, Ф. Парацельс,Ф. Бекон, Р. Декарт. Знаменитий дослідник голландець ван Гельмонт (слайд 9) (1577 р. −1644 р.) описав дослід із виникнення («мимовільного зародження») мишей із пропотілої сорочки у темній шафі з жменею пшениці.Додатковий матеріал. Інший натураліст, Гриндель фон Ах, так розповідав про самозародження живої жаби ( слайд 10)

В 1688 р. італійський вчений Франческо Реди вирішив перевірити ідею спонтанного зарождення життя. (слайд 11)

В 1675 р. італійський вчений Ладзаро Спаланцани прокип’ятив в запаянній судині міцний м’ясний бульон. (слайд 12)

Впродовж ХVІІ-ХVІІІ сторіч дані погляди були спростовані. Так, Лінней у основу біологічної систематики заклав принцип «всякий схожий організм походить від подібного собі». Остаточно учені відмовилися від підтримання абіотичних гіпотез в другій половині XIX ст.одразу після установлення Робертом Вірховим того факту, що кожна клітина формується лишу результаті поділу материнської клітини. У 1860 році знаменитий французький учений біолог Луї Пастер своїми експериментами із дріжджами і бактеріями довів неможливість існування самозародження мікроорганізмів ( слайд 12)

Із розвитком знань про історичний розвиток Землі і молекулярної біології застаріла гіпотеза абіогенезу одержала нове існування у XX сторіччі. Особливість трактування її полягає у саме тому, що, виключаючи змогу самозародження існування у наш час, вчені припускають його виникнення із хімічних сполук в минулому. Уперше даної думки припустився Ж.-Б. Ламарк в1820 році; згодом її розвивали Е. Геккель й К. А. Тимірязєв.(слайд 13) Вони вважали, що у первісному океані у результаті хімічних процесів з'явилися спочатку органічні речовини, згодом із них —доклітинні форми існування, що поступово перетворилися у клітинні організми. Дана гіпотеза є наслідком поглядів Ламарка щодо еволюції як процесу поступового переходу від нижчої ланки організації до вищої.

У 20-х рр. минулого сторіччя видатний російський вчений О.І. Опарін й англійський Д. Холдейн вивели біохімічну гіпотезу (слайд 14)виникнення життя, котра, по суті, являється розвитком ідей Ламарка. На думку даних вчених, біологічній еволюції передувала так звана хімічна еволюція органічних речовин, що тривала декілька сотень мільйонів років до часу виникнення найперших живих істот.Як свідчать геологічні данні, первинна атмосфера Землі сформувалася з вуглекислого газу, аміаку, оксидів Сульфуру, метану, сірководню й водяної пари. Атмосферний кисень у вільному стані і озоновий екран відсутні були, та на поверхню суходолу й Світового океану падав великий потік космічного і сонячного випромінювань, включно з ультрафіолетовими променями. Внаслідок високої вулканічної активності в океан й атмосферу із надр Землі постійно потрапляли різні хімічні сполуки. (слайд 15) Схожі умови учені неодноразово відтворювали у лабораторіях. Під чай дослідів виявилось, що в водному розчині, який близький за складом до сучасної води океану, у умовах опромінення й пропускання крізь нього електричних розрядів (аналогічно блискавці) утворились окремі низькомолекулярні органічні сполуки: амінокислоти, нуклеотиди і малі ланцюжки амінокислот, моносахариди і т.п. (слайд 16). Вони збирались в скупчення, які відокремлені від водного середовища поверхнею розділу,— так звані коацерватні краплини, що існували достатньо тривалий час. (слайд 17-18)) Нічого, що б нагадувало живих істот, вченим більш аніж за 70 р. експериментів добути так і не вдалось. (Слайди 19-20) Незважаючи на дану обставину, гіпотеза Опаріна-Холдейна говорить про те, що коацерватні краплини певним чином перетворились на певні гіпотетичні «доклітинні» біологічні системи, від котрих з'явилися прокаріоти. Таким чином, виникнення існування із неживої матерії у минулому й сучасному Землі доказати не вдалось.

Складання схеми (під керівництвом вчителя)

БІОГЕННІ ГІПОТЕЗИ

Біогенні гіпотези грунтуються на поглядах про життя як унікальну особливу форму життя матерії, яке існує стільки же часу, як й Всесвіт. Дані гіпотези не містять в собі ніяких ідей стосовно пояснення виникнення життя на Землі, а говорять тільки про неземне його походження.

Сучасні біогенні погляди отримали назву гіпотези панспермії (з грец. пан — все і сперматос —насіння). (слайд 21) Вперше висловив думку про змогу занесення існування із космосу ще давньогрецький відомий філософ Анаксагор в п'ятому сторіччі ще до нашої ери. Остаточно гіпотезу панспермії сформував фізик із Швеції С. Арреніус на початку XX ст., а розвинув український вчений В. Вернадський. До прихильників цієї гіпотези відносяться видатні російські учені: зоологЛ. Берг, географ О. Шмідт, астроном Й. Шкловський, один з відкривачів молекулярної структури молекули ДНК англійський біохімік Ф. Крік і чимало інших. (слайд 22)Суть гіпотези панспермії заключається у такому (слайд 23): спори прокаріотів здатні, не втрачаючи своєї здатності до життєдіяльності, витримувати перебування в вакуумі при температурах, які близькі до абсолютного нуля (близько −273°С), жорстке радіаційне й ультрафіолетове опромінення, так звані умови космічного простору. Вони просто потрапляють в верхні шари атмосфери планети та дякуючи мізерній власній масі здатні звідти потрапляти в відкритий космос.

С. Арреніус підрахував те, що тиск світла спричиняє помітний механічний вплив на частки діаметром біля 0,015 мм, переміщуючи їхня. Саме даний діаметр отримали спори переважної більшості бактерій. Спора, набираючи швидкість під дією тиску сонячного випромінення, за20 діб здатна подолати відстань між орбітами Землі й Марса, за 80 — досягти орбіти Юпітера. Досить нещодавно у метеоритах було знайдено спороподібні утвори. Таким чином, у космосі присутні спори деяких прокаріотів, котрі ніби дощем весь час потрапляють на планети. Із-за сприятливих комфортних умов із них виходять активні форми прокаріотів різноманітних видів, котрі створюють первинні біогеоценози. В подальшому еволюція подібних «первинних» видів здійснюється у різноманітних напрямах відповідно змінам умов довкілля на небесних тілах.Повідомлення учнів. Космічна біологія

V. Закріплення знань і вмінь (слайди 24)

Робота по групах. Для отримання достовірнішої та різносторонньої інформації о гіпотезах виникнення життя на Землі були створені оперативні групи. Завдання вимагають спільної роботи.

Інструктаж І групі

Мета: розглянути креаціонізм – життя було створено надприродною силою в певний час. (Слайд 25)Інструктаж ІІ групі

Мета: розглянути теорію спонтанного зародження – життя виникало неодноразово з речовин неживої природи. (Слайд 26)Інструктаж ІІІ групі

Мета: розглянути теорію стаціонарного стану - життя існувало завжди.(Слайд 27)

Інструктаж ІV групі

Мета: розглянути теорію панспермії – життя занесене на нашу планету ззовні (Слайд 28)Інструктаж V групі

Мета: розглянути теорію біохімічної еволюції – життя виникало результаті багатоетапних процесів, що підпорядковуються природним законам. (Слайд 29)

Підготуйте усний звіт та поставте питання іншій групі.

Доповідь учнів з паралельним заповненням таблиці
Гіпотези виникнення життя на Землі


Гіпотези виникнення життя на Землі

Автор гіпотези

Сутність гіпотез (теорії)

Гіпотеза біохімічної еволюціїПансперміїГіпотеза стаціонарного стану життяКреаціонізмГіпотеза самозародження
Питання:

  1. Існують різні гіпотези виникнення життя на Землі. Якої теорії Ви віддаєте перевагу. Відповідь обґрунтуйте.

  2. З якими ще гіпотезами Ви знайомі?

  3. Можливо виникнення життя на Землі зараз? Обґрунтуйте свою відповідь.

Після відповіді на ці запитання обговорюємо відповідь на проблемне запитання, яке було задане на початку уроку.(Слайд 30-31)

VI. Підсумки уроку, виставлення оцінок

Однозначної відповіді на обговорення питання з даної теми сьогодні не існує Але безперечно, проблема походження життя на Землі пов’язана з питання про його сутність.«Нам відомий лише один варіант життя – земне життя, а воно характеризується чіткими хімічними особливостями, усе інше лежить у галузі гіпотез, теоретично слабко розроблених» . (О.І. Опарін)
VIІ. Надання домашнього завдання

  • Опрацювати матеріали підручника (§42, 43, 45).

  • Підготуватись до тестування з цієї теми.

  • Завдання творчого характеру: скласти ребуси, кросворди, використовуючи терміни заняття з теми: «Гіпотези виникнення життя на Землі. Становлення еволюційних поглядів».

Каталог: attachments -> article -> 1764
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель
1764 -> Тема. Сучасні погляди на виникнення життя на Землі. Космічна біологія. Що таке життя? Які основні ознаки живого? За сучасними науковими уявленнями

Скачати 418.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка