Тема світовий ринок праціСкачати 193.96 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір193.96 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ТЕМА 7. Світовий ринок праці

 • 1. Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин
 • 2. Сутність, структура та основні риси світового ринку праці
 • 3. Сегменти світового ринку праці та їх характеристика
 • 4. Особливості розвитку світового ринку праці
 • 5. Україна на світовому ринку праці

1. Міжнародна міграція як форма МЕВ

 • Міграція – переміщення людей з метою як правило покращення свого матеріального становища, пошуку життя в країнах без війни та з кращим соціальним забезпеченням, кращого використання своїх здібностей, знань, вмінь та навичок.
 • Як економічна категорія - є безпосереднім проявом існування міжнародного (світового) ринку праці, який розвивається внаслідок нерівномірності розподілу трудових ресурсів між країнами.

Міграція – різні підходи до визначення

 • 1) переселення працездатного населення з одних держав до інших строком більше ніж на рік, викликане причинами економічного чи іншого характеру;
 • 2) переміщення найманих працівників через кордони в пошуках роботи;
 • 3) стихійний процес розподілу трудових ресурсів між національними ланками світового господарства, економічною основою якого виступає взаємопов'язаність країн та нерівномірність їх соціально-економічного розвитку;
 • 4) процес організованого або стихійного переміщення працездатного населення з країни до країни, викликаний причинами економічного характеру.

2. Сутність, структура та особливості формування та розвитку світового ринку праці

 • Світовий (міжнародний) ринок праці — це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту.

Характеристики сучасного світового ринку праці

 • 1. Зростає нерівномірність розміщення робочої сили по країнах та відмінності в їх відтворенні на національному рівні (3,4 млрд осіб у 2010 р.- 600 млн у розвинених країнах);
 • 2. Зростає мобільність капіталу та праці, попит пред’являється і на іноземну робочу силу;
 • 3. Поглиблюється взаємозалежність між національними ринками праці;
 • 4. Посилюється мобільність різних категорій міжнародних мігрантів, що чинить вплив на рівень доходів, як в країнах експортерах, так і в країнах-імпортерах робочої сили;
 • 5. Модифікується структура та характер конкуренції на міжнародному ринку праці;
 • 6. Зростає попит на категорію висококваліфікованих кадрів.

Порівняно нові риси ринку праці

 • 1) суттєво збільшився лаг між проходженням економікою промислово розвинутих країн нижчої кризової точки і початком поліпшення ситуації на ринку робочої сили (зараз – 11 місяців).
 • 2) нетиповою для фази пожвавлення є мляве зниження таких показників використання робочої сили, як чисельність змушених працювати неповний робочий тиждень, а також чисельність тих, хто претендують на робочі місця, але припинили активні пошуки роботи.
 • 3) ситуація на ринку праці впродовж останнього десятиліття характеризується різким звуженням можливостей для звільнених повернутися на попереднє місце роботи.

Фактори впливу на розвиток світового ринку праці

 • Циклічні кризи
 • Нова стратегія фірм на ринку зайнятості: а) зменшення витрат шляхом збільшення робочого часу (США в 90-х – 41 год. + 4,4 год. понаднормових)
 • б) стримування рівня заробітної плати (зарплата 18% працюючих у США у 1999 р. не сягала офіційного рівня бідності)

Фактори впливу на розвиток світового ринку праці

 • Перерозподіл праці на користь сектору кваліфікованої праці за рахунок вимивання місць з сектору низькокваліфікованої робочої сили (ОЕСР – 50-60% вакансій припадає на перший сектор, 10-15% робочих місць оновлюється)
 • Розширення прав підприємців з найму та звільнення робочої сили

Фактори довгострокового впливу

 • Поступове старіння населення на необхідність впровадження пенсійних реформ (розширення пенсійного віку)
 • Досягнення кращих результатів економічної діяльності за рахунок підвищення продуктивності праці (скорочення кількості працюючих)
 • Структурні зміни в економіці країн
 • Посилення міждержавної та міжфірмової конкуренції

Чинники впливу на формування ринку праці: чисельність населення

 • Темпи приросту населення світу досягли свого максимуму у 1960-70-х рр. (2% на рік) і скоротилися до 1,17% на рік протягом 2000-х рр. (до 2050-х рр. – 0,36% на рік)
 • Зменшуватиметься чисельність населення розвинених країн, навіть з урахуванням міграції
 • В Індії, Пакистані, Нігерії та ДРК приріст населення до 2050 р. перевищить цифру у 100 млн. осіб, ряд країн втратять населення (Росія – 33 млн., Україна – 15 млн., Японія – 25 млн., Німеччина – 8,4 млн., Польща – 7,7 млн.). Крім цього, розвинені країни стикаються з проблемою швидкого старіння свого населення.
 • Збільшення показнику урбанізації населення – від 76% у Латинській Америці та 72% у Європі до 41% в Азії та 39% в Африці) – на внутрішню міграцію припадає до 1 млрд.осіб

Населення світу за регіонами, 1950-2050 рр., млн.осіб, www.un.org

Показники старіння населення, 1950 – 2050 рр., млн. осіб

Частки населення віком від 60 р. за регіонами, %

Частка молоді віком 15-24 рр. у загальній чисельності зайнятих

Показники урбанізації, 1950-2050 рр., млрд.осіб

Частка зайнятих в населенні країн, % джерело: дані Світового Банку

 • Country
 • 1995
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • Argentina
 • 46.3
 • 50
 • 48.9
 • 49.2
 • 55.2
 • 55.6
 • 56.5
 • Australia
 • 56.4
 • 57.3
 • 57.1
 • 57.4
 • 59.5
 • 59.3
 • 59.4
 • Belarus
 • 54.1
 • 52
 • 52
 • 52.1
 • 52.4
 • 52.1
 • 52.3
 • Belgium
 • 43.7
 • 46.7
 • 45.6
 • 45.5
 • 45.8
 • 46.2
 • 46.5
 • Brazil
 • 60.6
 • 60.6
 • 60.9
 • 61.8
 • 63.2
 • 63.8
 • 63.9
 • China
 • 75.2
 • 73.9
 • 73.5
 • 73.1
 • 71.5
 • 71.5
 • 71
 • 57.2
 • 53.6
 • 53.6
 • 53.9
 • 53.1
 • 54
 • 54.3
 • Denmark
 • 58.1
 • 60
 • 60
 • 60.6
 • 60.5
 • 60.3
 • 60.3
 • Finland
 • 49.2
 • 53.3
 • 53.8
 • 53.8
 • 54.2
 • 54.6
 • 54.7
 • France
 • 45.7
 • 47
 • 47.7
 • 47.7
 • 47.8
 • 48.1
 • 47.9
 • India
 • 57.5
 • 56.7
 • 56.6
 • 56.5
 • 55.7
 • 55.5
 • 55.6
 • Indonesia
 • 61.7
 • 63.2
 • 61.6
 • 60.7
 • 59.6
 • 61.3
 • 61.8
 • Italy
 • 39.8
 • 41
 • 41.6
 • 42
 • 43.1
 • 43.8
 • 43.6
 • Japan
 • 60.1
 • 57.8
 • 57.1
 • 56.2
 • 55.6
 • 54.8
 • 54.2
 • Poland
 • 49.6
 • 46.1
 • 44.7
 • 43
 • 45.3
 • 47.2
 • 48.2
 • Sweden
 • 55.1
 • 57
 • 57.6
 • 57.4
 • 57.2
 • 57.6
 • 57.6
 • Switzerland
 • 62.5
 • 62.8
 • 63.3
 • 62.8
 • 61.5
 • 61.3
 • 61.2
 • Ukraine
 • 56.9
 • 48.9
 • 49.9
 • 50.7
 • 52.6
 • 53.2
 • 53.5
 • United Kingdom
 • 53.8
 • 56.3
 • 56.3
 • 56.3
 • 56.6
 • 56.4
 • 56.3
 • United States
 • 60.6
 • 62
 • 61.1
 • 60.1
 • 60.4
 • 60.1
 • 59.2

Частка економічно активного населення в населенні країни, %

 • Country
 • 1980
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • Argentina
 • 58.3
 • 60.9
 • 61.5
 • 62.1
 • 62.7
 • 63.3
 • 63.9
 • 64.5
 • 64.3
 • 64.1
 • Australia
 • 61.5
 • 63.3
 • 63.4
 • 63.4
 • 63.7
 • 63.5
 • 64.5
 • 64.8
 • 65.2
 • 65.3
 • Brazil
 • 61.5
 • 68
 • 67.8
 • 68.6
 • 68.7
 • 69.4
 • 70.1
 • 70.8
 • 70.3
 • 70.7
 • Canada
 • 63.9
 • 65.3
 • 65.4
 • 66.4
 • 67.1
 • 67
 • 66.7
 • 66.7
 • 67.1
 • 67.3
 • China
 • 79.5
 • 77.4
 • 77
 • 76.5
 • 75.9
 • 75.3
 • 74.8
 • 74.4
 • 74
 • 73.8
 • Czech Republic
 • 61.6
 • 60
 • 59.6
 • 59.5
 • 59.2
 • 58.9
 • 59.3
 • 59.2
 • 58.8
 • 58.5
 • Denmark
 • 65.7
 • 65.8
 • 66
 • 66.2
 • 65.6
 • 66.1
 • 65.9
 • 66.3
 • 65.9
 • 66.1
 • Finland
 • 64.8
 • 63.2
 • 63.3
 • 63.3
 • 62.8
 • 62
 • 60.6
 • 61.1
 • 61.3
 • 61.5
 • France
 • 57.1
 • 55.2
 • 54.9
 • 55.2
 • 55.9
 • 56
 • 56.1
 • 56.1
 • 56.2
 • 56.3
 • Germany
 • 55.3
 • 58.2
 • 58.1
 • 57.9
 • 58
 • 57.6
 • 58.9
 • 59.2
 • 59.6
 • 59.8
 • India
 • 60.6
 • 58.4
 • 58.3
 • 58.1
 • 58
 • 57.8
 • 57.8
 • 57.8
 • 57.8
 • 57.8
 • Indonesia
 • 63.3
 • 67.8
 • 67.6
 • 67.4
 • 67.7
 • 68
 • 68.2
 • 68.3
 • 68.3
 • 68.3
 • Italy
 • 50.4
 • 47.6
 • 47.8
 • 48.3
 • 48.7
 • 49.4
 • 48.9
 • 49
 • 48.7
 • 49.1
 • Japan
 • 63.2
 • 62.4
 • 62
 • 61.4
 • 61
 • 60.5
 • 60.5
 • 60.4
 • 60.6
 • 60.5
 • Poland
 • 64.9
 • 56.2
 • 56.5
 • 55.4
 • 54.9
 • 54.4
 • 55
 • 54.1
 • 54
 • 54.6
 • Russian Federation
 • 70.4
 • 60.4
 • 60.6
 • 60.8
 • 60.8
 • 60.8
 • 61.2
 • 61.9
 • 62.8
 • 62.8
 • Sweden
 • 66.4
 • 62.4
 • 63.6
 • 63.5
 • 63.6
 • 63.5
 • 64.4
 • 64.4
 • 64.9
 • 65.1
 • Switzerland
 • 67.6
 • 67.3
 • 67.7
 • 67.6
 • 67.7
 • 67.1
 • 66.8
 • 67.2
 • 67.4
 • 67.9
 • Ukraine
 • 64.2
 • 57.7
 • 57.1
 • 57.2
 • 57
 • 57.1
 • 57.8
 • 57.8
 • 57.8
 • 58
 • United Kingdom
 • 59.7
 • 61.4
 • 61
 • 61.3
 • 61.4
 • 61.4
 • 61.7
 • 62.1
 • 62
 • 62.2
 • United States
 • 63.8
 • 66.8
 • 66.4
 • 66.1
 • 65.7
 • 65.4
 • 65.4
 • 65.6
 • 65.4
 • 65.4
 • Vietnam
 • 77.9
 • 73.3
 • 74
 • 73.5
 • 73.2
 • 72.6
 • 72.3
 • 72.2
 • 72
 • 72

Рівень безробіття, % від робочої сили країни

 • Country
 • 1980
 • 1990
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1998
 • 2000
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • Argentina
 • 2.3
 • 7.3
 • 12.1
 • 18.8
 • 17.2
 • 12.8
 • 15
 • 19.6
 • 15.4
 • 12.6
 • 10.6
 • 9.5
 • 9.2
 • 7.25
 • Australia
 • 6.1
 • 6.9
 • 9.7
 • 8.5
 • 8.5
 • 7.7
 • 6.3
 • 6.4
 • 6.1
 • 5.5
 • 5.1
 • 4.8
 • 4.4
 • 4.2
 • Belgium
 • -
 • 7.3
 • 9.6
 • 9.3
 • 9.5
 • 9.3
 • 6.6
 • 6.9
 • 7.7
 • 7.4
 • 8.4
 • 8.2
 • 7.5
 • 7
 • Brazil
 • -
 • 3.7
 • -
 • 6
 • 6.8
 • 8.9
 • -
 • 9.1
 • 9.7
 • 8.9
 • 9.3
 • 8.4
 • 9.3
 • 7.9
 • Canada
 • 7.5
 • 8.1
 • 10.4
 • 9.5
 • 9.6
 • 8.3
 • 6.8
 • 7.7
 • 7.6
 • 7.2
 • 6.8
 • 6.3
 • 6
 • 6.1
 • China
 • 4.9
 • 2.5
 • 2.8
 • 2.9
 • 3
 • 3.1
 • 3.1
 • 4
 • 4.3
 • 4.2
 • 4.2
 • 4.1
 • 4
 • 4.2
 • Czech Republic
 • -
 • -
 • 4.3
 • 4
 • 3.9
 • 6.5
 • 8.8
 • 7.3
 • 7.8
 • 8.3
 • 7.9
 • 7.1
 • 5.3
 • 4.4
 • France
 • 6.1
 • 9.4
 • 12.6
 • 11.8
 • 12.4
 • 12.1
 • 10.2
 • 8.7
 • 8.5
 • 9.2
 • 8.8
 • 8.8
 • 7.9
 • 7.4
 • India
 • -
 • -
 • 3.7
 • 2.2
 • 2.1
 • 3.6
 • 4.3
 • -
 • -
 • 5
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Indonesia
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 4.4
 • 5.5
 • 6.07
 • 9.1
 • 9.5
 • 9.9
 • 11.2
 • 10.3
 • 9.1
 • 8.4
 • Japan
 • 2
 • 2.1
 • 2.9
 • 3.2
 • 3.4
 • 4.1
 • 4.8
 • 5.4
 • 5.2
 • 4.7
 • 4.4
 • 4.1
 • 3.9
 • 4
 • Korea, Rep. of
 • 5.2
 • 2.5
 • 2.5
 • 2.1
 • 2
 • 7
 • 4.4
 • 3.3
 • 3.6
 • 3.7
 • 3.7
 • 3.4
 • 3.2
 • 3.2
 • Poland
 • -
 • -
 • 14.4
 • 13.3
 • 12.4
 • 10.7
 • 16.1
 • 19.9
 • 19.6
 • 19
 • 17.7
 • 13.8
 • 9.6
 • 7.1
 • Russ Federation
 • -
 • -
 • 8.1
 • 9.7
 • 9.9
 • 13.4
 • 9.8
 • 7.9
 • 8.2
 • 7.8
 • 7.2
 • 7.2
 • 6.1
 • 6.2
 • Sweden
 • 2.2
 • 1.8
 • 9.6
 • 9.1
 • 9.9
 • 8.3
 • 5.8
 • 5.2
 • 5.8
 • 6.5
 • 7.7
 • 7
 • 6.1
 • 6.2
 • Switzerland
 • -
 • 2.1
 • 3.8
 • 3.3
 • 3.7
 • 3.6
 • 2.7
 • 2.9
 • 4.1
 • 4.3
 • 4.4
 • 4
 • 3.6
 • 3.4
 • Ukraine
 • -
 • -
 • -
 • 5.6
 • 7.6
 • 11.3
 • 11.6
 • 9.6
 • 9.1
 • 8.6
 • 7.2
 • 6.8
 • 6.4
 • 6.4
 • United Kingdom
 • -
 • 7
 • 9.7
 • 8.7
 • 8.2
 • 6.2
 • 5.6
 • 5
 • 4.8
 • 4.6
 • 4.8
 • 5.4
 • 5.3
 • 5.6
 • United States
 • 7.1
 • 5.6
 • 6.1
 • 5.6
 • 5.4
 • 4.5
 • 4
 • 5.8
 • 6
 • 5.5
 • 5.1
 • 4.6
 • 4.6
 • 5.8

Рівень довгострокового безробіття, % від безробітних

 • Country
 • 1980
 • 1985
 • 1990
 • 1994
 • 1995
 • 1997
 • 2000
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • Australia
 • 19.2
 • 30.8
 • 21.1
 • 36.1
 • 32
 • 31.2
 • 25.5
 • 18.3
 • 18.1
 • 15.4
 • 14.9
 • Austria
 • -
 • -
 • -
 • 18.4
 • 29.1
 • 27.5
 • 25.8
 • 25.3
 • 27.3
 • 26.8
 • 24.2
 • Belgium
 • -
 • 68.9
 • 68.5
 • 58.3
 • 62.4
 • 60.5
 • 56.3
 • 51.6
 • 55.6
 • 50
 • 52.6
 • Canada
 • 5.3
 • 12.2
 • 7.2
 • 17.9
 • 16.8
 • 16.1
 • 11.2
 • 9.6
 • 8.7
 • 7.5
 • 7.1
 • Czech Republic
 • -
 • -
 • -
 • 22.3
 • 31.2
 • 30.5
 • 48.8
 • 53.6
 • 55.2
 • 53.4
 • 50.2
 • Finland
 • 27
 • 21.1
 • -
 • -
 • 37.6
 • 29.8
 • 29
 • 24.9
 • 24.8
 • 23
 • 18.2
 • France
 • 35.1
 • 43.7
 • 38.1
 • 38.5
 • 42.5
 • 41.4
 • 42.6
 • 41.4
 • 42.2
 • 40.4
 • 37.9
 • Germany
 • -
 • -
 • -
 • 44.3
 • 48.7
 • 50.1
 • 51.5
 • 54.1
 • 57.3
 • 56.6
 • 53.4
 • Japan
 • 16.5
 • 13.1
 • 19.1
 • 17.5
 • 18.1
 • 21.8
 • 25.5
 • 33.3
 • 33
 • 32
 • 33.3
 • Korea, Rep. of
 • -
 • -
 • 2.6
 • 5.4
 • 4.4
 • 2.6
 • 2.3
 • 0.8
 • 1.1
 • 0.6
 • 2.7
 • Poland
 • -
 • -
 • -
 • 40.4
 • 40
 • 38
 • 37.9
 • 52.2
 • 50.4
 • 45.9
 • 29
 • Russian Federation
 • -
 • -
 • -
 • 23.1
 • 30
 • 11.1
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Sweden
 • 5.5
 • 11.4
 • 12.1
 • 25.7
 • 27.8
 • 33.4
 • 26.4
 • -
 • -
 • 13
 • 12.4
 • Switzerland
 • -
 • -
 • -
 • 29
 • 33.6
 • 28.2
 • 29
 • 39
 • 39.1
 • 40.8
 • 34.3
 • United Kingdom
 • -
 • 50.3
 • 34.4
 • 45.4
 • 43.6
 • 38.6
 • 28
 • 22.3
 • 22.1
 • 24.5
 • 25.5
 • United States
 • 4.3
 • 9.5
 • 5.5
 • 12.2
 • 9.7
 • 8.7
 • 6
 • 11.8
 • 10
 • 10
 • 10.6

Регіональні ринки праці

 • Південноамериканський
 • Європейський
 • Північноамериканський
 • Далекосхідний
 • Близькосхідний
 • Африканський

3. Сегменти ринку робочої сили

 • 1-й - охоплює робочу силу, яка характеризується відносно постійною зайнятістю, стабільністю трудових навичок, високим рівнем кваліфікації й зарплати, а також доволі чіткою ієрархією кваліфікації.
 • Це загалом привілейований шар працівників з розвинутих країн, а також країн із середнім рівнем розвитку (Сінгапур, Тайвань, Гонконг).
 • Слід згадати й інший, щоправда нечисленний, шар зайнятих у різних міжнародних організаціях (ООН, спеціалізованих органах ООН, Міжнародному валютному фонді, СОТ, ЮНЕСКО та ін.).
 • Наймання працівників у такі організації відбувається на чисто міжнародній основі і, як правило, з урахуванням лише професійної придатності. Цей ринок праці має певну тенденцію до розширення з огляду на зростання міжнародних зв'язків та загострення глобальних проблем.

Сегменти ринку робочої сили

 • 2-йробоча сила, яка походить з районів світу з відносно низьким рівнем економічного розвитку. Серед цих працівників треба вирізнити специфічний загін так званої нелегальної робочої сили, чималі потоки якої спрямовуються в індустріальні країни, зокрема США (10,75 млн) та ЄС (до 3,8 млн, за роки з 1973 до 2008 було легалізовано 6 млн мігрантів). Всього в світі – до 1/3 мігрантів
 • До цієї категорії працівників можна приєднати також «екологічних біженців», котрі через катастрофічні природні умови (наприклад, посуха) змушені покидати свої насаджені місця, шукати роботу в інших країнах та регіонах (всього в світі в 2008 р. – 36 млн осіб).
 • Працівники, що пересуваються між країнами нелегально, по суті не мають юридичних і політичних прав. За необхідності приватні компанії легко можуть позбавитись їх, вдаючись до депортації.

Сегменти світового ринку праці

 • 3-й – жіноча робоча сила
 • 4-й – використання висококваліфікованих спеціалістів (наукових працівників, інженерів, аналітиків систем та ін.), а також фахівців у галузі інформатики, менеджерів тощо
 • Специфіка - завдяки розвинутій мережі телекомунікацій певна частина інтелектуальної робочої сили може брати участь у виробничому процесі, що здійснюється на будь-якій відстані від місця її перебування.

Показники ринку праці, світ та регіони

4. Тенденції та особливості розвитку світового ринку праці

 • 1. За останнє 10-ття економічне зростання більшою мірою привело до зростання продуктивності праці і меншою – до зростання зайнятості.
 • 2. Продуктивність праці у світовому масштабі збільшилася на 26%, а чисельність працюючих у світі виросла лише на 16,6%.
 • 3. Безробіття вдарило перш за все по молодих людях (від 15 до 24 рр). У 2006 р. у світі налічувалося 86,3 млн. безробітних молодих людей – 44% загальної чисельності безробітних у світі.
 • 4. Розрив у рівні зайнятості чоловіків і жінок залишається значним. У 2006 р. частка працюючих жінок, старших за 15 років, склала лише 48,9% (порівняно з 49,6% в 1996 р.). Рівень зайнятості чоловіків становив 75,7% в 1996 році і 74% в 2006 р.
 • 5. У 2006 р. частка сектора послуг у глобальній зайнятості зросла з 39,5 до 40% і вперше перевищила частку сільського господарства, яка знизилася з 39,7 до 38,7%. У промисловому секторі працюють 21,3% загальної чисельності працюючих.
 • 6. Збільшення протягом 2009 р. на 64 млн.осіб кількості людей, що живуть за межею бідності
 • 7. Зростання безробіття країнах в цілому на величину від 0,5% (Ірландія, США, Ісландія) до 1% (Іспанія, країни Балтії). По світу – на 1,5%, до 8,7% (7,2% у 2008 р.)

Тенденції в зайнятості на регіональному рівні

 • РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ:
 • 1. Найсуттєвіше зниження рівня безробіття відбулося в країнах з розвинутою економікою і державах ЄС (в період з 2005 - 2006 рр. знизився на 0,6% і склав 6,2%)
 • 2. Рівень безробіття в країнах Східної Азії склав 3,6%, залишаючись, таким чином, найнижчим у світі.
 • 3. Рівень безробіття в країнах Південної Азії склав 5,2%, в країнах Південно-Східної Азії і Тихого Океану – 6,6%.
 • 4. В країнах Ближнього Сходу і Північної Африки, як і раніше фіксується найвищий рівень безробіття у 2006 р. - 12,2%
 • 5. В СНД рівень безробіття серед молоді склав 18,6%. В більшості країн серед безробітних молодих людей більше жінок, ніж чоловіків.

Рівень безробіття в регіонах світу, в цілому та серед молоді, 2007 р. (МОП)

Розподіл зайнятих на групи за статусом, 2007 р.

Зростання рівня нестійкої зайнятості, дані - % від зайнятих

 • Country
 • 1990
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • Argentina
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 24.5
 • 23.6
 • 23.3
 • 23.1
 • 22.8
 • 21.4
 • 20.1
 • 19
 • 18.79
 • Australia
 • 10.3
 • 11.9
 • 11.4
 • 11
 • 10.9
 • 11
 • 10.5
 • 10.5
 • 10.4
 • 9.8
 • 9.5
 • 9.3
 • -
 • Austria
 • -
 • -
 • 8.8
 • 9
 • 8.6
 • 8.2
 • 8.2
 • 7.8
 • 7.6
 • 8.5
 • 8.5
 • 9.2
 • 9
 • Brazil
 • 29.3
 • 35.4
 • -
 • 35.8
 • 34.6
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 28.4
 • 27.2
 • -
 • -
 • Canada
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 11.4
 • 11.2
 • 10.6
 • 10.2
 • 10
 • 10.4
 • -
 • Czech Republic
 • -
 • 6.6
 • 7.3
 • 8.1
 • 8
 • 8.3
 • 9.5
 • 10.3
 • 10.8
 • 12.3
 • 12.1
 • 12.4
 • 12.5
 • France
 • -
 • 9.3
 • 9.4
 • 9
 • 8.6
 • 8.3
 • 7.8
 • 7.6
 • 7.1
 • 6.5
 • 6.8
 • 6.5
 • 5.9
 • Germany
 • -
 • -
 • -
 • 6.4
 • 6
 • 6
 • 6.1
 • 5.8
 • 5.9
 • 7.4
 • 7.2
 • 7.1
 • 6.8
 • Greece
 • -
 • 39.5
 • 39.7
 • 39.7
 • 38.8
 • 38.1
 • 36.3
 • 34.6
 • 34
 • 28.4
 • 28.2
 • 27.7
 • 27
 • Indonesia
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 62.8
 • 65.4
 • 64
 • 64.9
 • 63.4
 • 63.1
 • 63.1
 • -
 • Italy
 • -
 • 16.6
 • 16.4
 • 16.4
 • 16.2
 • 16.1
 • 16.3
 • 15.7
 • 15.4
 • 19.5
 • 19.3
 • 19.1
 • 18.6
 • Japan
 • 19.2
 • 16.1
 • 15.7
 • 15.3
 • 14.7
 • 14.5
 • 14.4
 • 14.3
 • 13.8
 • 12.1
 • 11.2
 • 10.8
 • -
 • Netherlands, The
 • -
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.7
 • 8.4
 • 8.4
 • 7.7
 • 7.6
 • 8
 • 8.6
 • 8.9
 • 9.2
 • 9.4
 • Russian Federation
 • -
 • 1.1
 • 1.6
 • 2
 • 2.2
 • 2.9
 • 2.9
 • 8.2
 • 7.7
 • 6.2
 • 6
 • 5.8
 • -
 • Sweden
 • -
 • -
 • -
 • 8.4
 • 8.1
 • 7.6
 • 7.4
 • 7.4
 • 7.1
 • 6.6
 • 6.8
 • 6.7
 • 6.6
 • Switzerland
 • -
 • 9.6
 • 9.2
 • 9.2
 • 11.2
 • 11
 • 10.7
 • 11
 • 10.9
 • 9.6
 • 9.7
 • 10.1
 • -
 • United Kingdom
 • -
 • 9.7
 • 10.1
 • 10.1
 • 9.9
 • 9.7
 • 9.4
 • 9.4
 • 9.1
 • 10.1
 • 10.3
 • 10.5
 • 10.5
 • Vietnam
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 82.1
 • 81
 • 78.6
 • 80.9
 • 80.1
 • -
 • -
 • -
 • -

5. Україна на світовому ринку праці

 • Посилення територіальної міграції населення України зумовлюється такими причинами:
 • 1) структурною перебудовою економіки;
 • 2) нерівномірністю в розміщенні продуктивних сил, суттєвими відмінностями в соціально-економічних умовах життя в селі і в місті, в різних регіонах країни;
 • 3) різким погіршенням екологічної ситуації в окремих регіонах;
 • 4) інтенсифікацією міграційних процесів на національному ґрунті;
 • 5) розширенням зовнішньоекономічних зв'язків України, а також лібералізацією режиму виїзду громадян за кордон.

Головні чинники масової еміграції

 • Головні чинники масової еміграції:
 • велика різниця в умовах життя і рівні заробітної плати в Україні й країнах Заходу;
 • відсутність перспектив професійною зростання для багатьох здібних людей;
 • економічна нестабільність у країні й невизначеність шляхів виходу з неї;
 • відсутність безпеки громадян.

Переваги від міграції робочої сили

 • Переваги України від міграції робочої сили:
 • 1) знизити рівень безробіття і пом'якшити таким чином соціальну напруженість у суспільстві;
 • 2) значну частину заробітної плати емігранти переказуватимуть на батьківщину, що поповнить валютний фонд країни;
 • 3) розроблені МОП рішення дають Україні право ставити питання про отримання компенсації за підготовку робочої сили від країн — можливих користувачів її трудових ресурсів.

Канали припливу іммігрантів

 • Можливі канали припливу іммігрантів:
 • 1) повернення на батьківщину частини тих українців, котрі живуть і працюють у Росії, інших країнах, що утворилися на теренах колишнього Союзу;
 • 2) рееміграція патріотично налаштованих представників далекого зарубіжжя, які проживають у Північній та Південній Америці, Австралії та інших країнах світу;
 • 3) запрошення за потреби на роботу спеціалістів і робочих кадрів з різних країн Європи, Азії, Америки за ліцензіями;
 • 4) в'їзд біженців, які рятують своє життя, а також повернення раніше депортованих народів (кримських татар, німців).

Україна: кількісні виміри

 • Кількість українців та їх частка у загальній чисельності іммігрантів,
 • що проживають в окремих країнах ЄС-27 станом на кінець 2008 року
 • Назва країни
 • Чисельність українців у країні призначення, осіб
 • Частка українців у загальній чисельності іммігрантів країни призначення, у %
 • Болгарія
 • 2200
 • 8,8
 • Чехія
 • 103 400
 • 29,7
 • Греція
 • 22 300
 • 2,5
 • Італія
 • 132 700
 • 3,9
 • Латвія
 • 2600
 • 0,6
 • Литва
 • 2600
 • 6,1
 • Угорщина
 • 17 300
 • 3,9
 • Польща
 • 6 100
 • 10,6
 • Португалія
 • 39 600
 • 8,9
 • Словаччина
 • 3 700
 • 9,2
 • Словенія
 • 1 100
 • 1,5
 • Джерело: Офіційні дані Євростату.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-094/EN/KS-SF-09-094-EN.PDF.


Скачати 193.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка