Тема Технологія оцінки стратегічної та фінансово-економічної ефективності компаніїСкачати 144.26 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації13.01.2022
Розмір144.26 Kb.
#88454
  1   2   3   4   5   6
лек 5
Методичка для тестов по экономике, лек 5, FDSKH9


Тема 5. Технологія оцінки стратегічної та фінансово-економічної ефективності компанії
1. Аналіз економічної ефективності.

2. Ключові показники ефективності бізнесу (KPI).

3. Особливості оцінки стратегічної ефективності підприємств малого та середнього бізнесу.

4. Збалансована система показників (Ваlanced Scorecard – BSC).


3. Особливості оцінки стратегічної ефективності підприємств малого та середнього бізнесу.

Оцінка підприємств середнього і малого бізнесу є такою ж необхідністю, як і для великих компаній. Проте вона має свої особливості – у конкурентному середовищі неможливо обійтися без аналізу стратегічної позиції і перспектив розвитку, оскільки перетворення невеликої фірми у стабільну велику компанію можливе за умови мобілізації всіх ресурсів і формування виключних конкурентних переваг. Середні і малі підприємства набагато мобільніші і гнучкіші, ніж великі фірми; вони швидше реанімуються після негативних наслідків впливу зовнішнього середовища і не потребують побудови складного механізму оцінки бізнесу.

Серед найпростіших інструментів, що найкраще адаптовані для потреб підприємств середнього та малого бізнесу, відзначимо методику стратегічної оцінки підприємства (СОП) і метод SРАСЕ.

За методикою стратегічної оцінки підприємства виділяється чотири розділи аналізу і 16 показників, що мають оцінюватися експертним шляхом:

I. Загальна оцінка підприємства:


 • структура підприємства; корпоративна культура;

 • стиль керівництва (вищий рівень управління підприємством);

 • стиль керівництва (середній і низовий рівні управління підприємством).

II. Ресурси:

 • фінансові;

 • комунікації;

 • технології;

 • персонал.

III. Знання:

– фінансів; • клієнтів;

 • конкурентів;

 • галузі та особливостей бізнесу.

IV. Використання ресурсів і знань для досягнення стратегічних цілей:

 • фінансова стратегія;

 • маркетингова стратегія;

 • виробнича стратегія;

 • планування.

Показники оцінюються за 5-ти чи десятибальною шкалою, після чого визначаються середні оцінки за кожним розділом і середня оцінка в цілому по підприємству.

Щоб оцінити кожен з 16-ти показників, визначається певний перелік запитань. Наприклад, для оцінки показника “структура підприємства” можна використати такий перелік: • Чи відповідає структура підприємства цілям його бізнесу?

 • Чи визначені посадові обов’язки і відповідальність?

 • Чи визначено порядок підзвітності?

 • Чи підтримує фірма зміни та інновації?

 • Чи має місце зайвий бюрократизм?

Якщо обрано п’ятибальну шкалу, то кожне запитання оцінюється: “так” – 5 балів, “в основному” – 4 бали, “частково” – 3 бали, “погано” – 2 бали, “ні” – 1 бал.

Підрахувавши середнє арифметичне значень оцінок за кожним запитанням, отримуємо оцінку показника “Структура підприємства”. Для оцінки інших показників потрібно виконати аналогічні дії, підібравши відповідні переліки запитань і визначивши їх “вагу” у балах.

Отримані результати трактуються таким чином:


 • якщо середні оцінки за розділами є низькими, то необхідно переглянути існуючу стратегію і розробити нову, більш ефективну;

 • якщо середні оцінки за розділами розташовуються близько одна від одної, то це свідчить про збалансованість різних напрямів управління підприємством;

 • якщо середні оцінки за розділами є високими, то це свідчить, що потенціал підприємства буде реалізовано повністю;

 • якщо існують значні розриви між середніми оцінками за різними розділами, то це свідчить про наявність стратегічних загроз/можливостей залежно від динаміки зміни оцінок протягом останніх років або кварталів.

Процедуру оцінки підприємства доцільно проводити регулярно (щорічно чи щоквартально), звертаючи увагу на проблемні розділи і показники.

Метод SРАСЕ (Strategic Position and Асtion Еvaluation – оцінка стратегічного становища та дій) являє собою комплексний метод, призначений для аналізу позиції на ринку і вибору оптимальної стратегії для середніх і малих підприємств. Враховуючи те, що в Україні переважають невеликі підприємства, цей метод видається досить привабливим для практичного застосування.

Під час проведення оцінки підприємства за методом SРАСЕ стратегічне становище підприємства визначається на основі двох груп факторів:


 • внутрішнього становища підприємства;

 • зовнішнього становища підприємства.

Кожна з цих двох груп факторів складається з багатьох змінних, тому метод SРАСЕ належить до категорії багатокритеріальних методів. Він дає можливість здійснити ідентифікацію, вибір репрезентативної підмножини характеристик діяльності підприємства, впорядкувати їх і зважити за ступенем суттєвості для прийняття рішень.

У методі SРАСЕ передбачено виділення чотирьох груп критеріїв (характеристик) оцінки діяльності підприємства: • фінансова сила підприємства;

 • конкурентоспроможність і становище підприємства на ринку;

 • привабливість сектора (галузі), де функціонує підприємство;

 • стабільність сектора (галузі).

Перелік ключових критеріїв, що належать до кожної з груп, наведено у табл. 1. Зауважимо, що до кожної групи можуть бути віднесені й інші показники.Таблиця 1


Скачати 144.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка