Тема. Тканини рослин метаСкачати 79.01 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір79.01 Kb.
Тема. ТКАНИНИ РОСЛИН

Мета:

 • поглибити знання про основні типи тканин рослинного організму та функції, які вони виконують;

 • дати поняття про формування органів рослинного організму

 • ознайомити учнів з процесом онтогенезу тканин;

 • розвивати творчі здібності учнів шляхом набуття досвіду самореалізації особистості під час виконання практичних завдань та завдань творчого характеру;

 • виховувати зосередженість, допитливість, вміння досягати мети;

 • спонукати до професійного самовизначення.

Основні поняття і терміни: твірна (меристема) тканина, покривні тканини (первинна (епідерма) та вторинні), провідні тканини, судини, трахеїди, ксилема, флоема, механічні тканини (коленхіма, склеренхіма), основна тканина (паренхіма: фотосинтезуюча (асиміляційна), запасаюча, повітроносна (аеренхіма).

Обладнання: роздатковий матеріал (технологічні картки), світловий мікроскоп, мікропрепарати рослинних тканин, мікрофотографії рослинних тканин, опорна схема, комп’ютер, ППЗНЗ «Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 клас», підручник, ДК«Шкільний курс біології (6-11 клас), фото Н. Грю.
Ompia mea mecum porto

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів 1. Що таке тканина?

 2. Які типи рослинних тканин вам відомі?

 3. Чому в рослин пошкоджений, а інколи і втрачений орган може відновлюватись?

Мотивація вивчення теми.

Любі друзі! Ви, мабуть, помітили вислів, який прикріплено на дошці. «Ompia mea mecum porto». В перекладі з латини: «Все своє ношу з собою». Іншими словами: справжнє багатство людини – її інтелект. А інтелект потрібно постійно розвивати, щоуроку повторювати вивчене та пізнавати нове.

Отже, сьогодні на уроці повторимо матеріал 7-го класу, детально розглянемо, які тканини утворились у рослин, яка їхня будова та які функції вони виконують та проведемо дослідження тканин рослин (повідомлення теми, мети та завдань уроку).

ІІ. Поглиблення знань та вивчення нового матеріалу


 1. Тканини рослин. Будова і функції (робота з опорною схемою, ППЗНП)

Тканина — це сукупність клітин, подібних за будовою і об'єднаних спільністю походження та фізіологічних функцій. Такі групи клітин за пропозицією англійського вченого Неємії Грю названі тканинами в 1671 р. й донині зберегли свою назву.

Твірна тканина. Розвиток тканин.

Рослини, на відміну від тварин, мають необмежений ріст. Це забезпечується наявністю твірних тканин. Твірні тканини — це тканини, що складаються з молодих, здатних до поділу клітин (наприклад твірна тканина верхівки кореня або пагона). Ці тканини забезпечують різні типи росту рослин і дають початок усім іншим тканинам, які називають постійними.

Твірною тканиною у рослин є камбій. Твірна тканина – це група живих клітин веретеноподібної форми, які мають велике ядро, тоненьку оболонку і щільно прилягають одна до одної. Функцією твірних тканин є утворення нових клітин шляхом поділу, завдяки чому кількість клітин у рослини постійно збільшується. Із клітин твірної тканини формуються всі інші типи тканин, клітини яких, на відміну від твірних, не здатні до поділу.


 • Від чого залежить розташування та будова твірних тканин?

Твірні тканини, як ви вже знаєте, забезпечують ріст і розвиток рослин, даючи початок усім іншим типам тканин. Саме цим зумовлюються особливості будови твірних тканин. Клітини твірних тканин дрібні, мають тонкі стінки й великі ядра, чим забезпечується їхній постійний і швидкий поділ. Твірні тканини зазвичай розташовуються або на верхівках кореня та пагона, або в середині цих органів. Верхівкові твірні тканини забезпечують ріст пагона у висоту, а кореня — у глибину. Бічні твірні тканини, що розташовуються всередині стебла чи кореня, забезпечують потовщення цих органів. При цьому з твірних тканин утворюються також інші тканини, які називають постійними.

Постійні тканини рослини (покривні, провідні, основні) формуються з твірної. Вони відрізняються особливостями будови, розташуванням і функціями.Покривна тканина. Покривні тканини — це тканини, які розташовані на поверхні органів рослини й виконують захисну функцію (наприклад шкірка на поверхні листків). Так, клітини на поверхні листка зазнають безпосереднього впливу середовища, тому їхньою основною функцією є захист внутрішніх клітин, що позначається на будові клітин.

Ці тканини утворені щільно зімкнутими живими або мертвими клітинами, які вкриті захисними, нерідко жироподібними чи воскоподібпими речовинами. Покривними тканинами є шкірка (наприклад на поверхні молодих нагонів, листків), корок (на поверхні дворічних стебел), кірка (на стовбурі старих дерев).Основна тканина.

Основні тканини — це тканини, які є переважаючими в тілі рослини. У них запасаються речовини, відбувається фотосинтез тощо (наприклад м'якоть кавуна, у клітинах якої накопичуються солодкі речовини та вода).

Основна тканина знаходиться під покривною. Вона вистилає проміжки між різними тканинами. Клітини основної тканини можуть бути великими або дрібними, з тонкими або потовщеними оболонками.

Основні тканини заповнюють органи рослини, тому складаються переважно з живих клітин і добре розвинених міжклітинників, тобто повітряних порожнин. Залежно від того, де знаходиться основна тканина, вона може виконувати різні функції: у клітинах листків і молодих стебел відбувається фотосинтез (хлорофілоносна тканина); у клітинах серцевини стебла накопичуються поживні речовини (запасаюча тканина), у клітинах стебла кактусів накопичується вода (водоносна тканина). Основну тканину, що надає рослині міцності, тобто є для неї опорою, називають механічною тканиною.Провідна тканина.

Провідні тканини — це тканини, по яких здійснюється переміщення розчинених речовин по рослині (видовжені трубки-судини в деревині стебла тощо). Провідні тканини розташовуються в усіх органах рослини і забезпечують обмін речовин між підземною та надземною частинами рослини. У рослин переміщення неорганічних речовин від коренів до листків відбувається по ксилемі, а органічних речовин від листків до кореня — по флоемі.Механічна тканина.

Механічна тканина надає рослині міцності. Ця тканина складається з видовжених мертвих клітин із потовщеними оболонками. Наприклад, клітини механічної тканини кісточок вишень, персиків, слив, шкаралупи горіхів тощо мають дуже щільні оболонки, товщина яких перевищує розміри порожнини клітини. 1. Взаємодія тканин у процесі життєдіяльності рослин. Утворення органів

З тканин у рослин утворюються органи. Наприклад, листок на своїй поверхні має покривну тканину, всередині — основну тканину, у якій здійснюється фотосинтез, і провідну тканину, яка забезпечує транспорт речовин

 1. Транспірація – взаємозалежність основної, провідної і покривної тканин.

 2. Фотосинтез – взаємозалежність асиміляційної, провідної і механічної тканин.

III. Закріплення знань учнів. Лабораторна робота №8. Будова тканин рослинного організму (Ділова гра. Робота в малих групах)

Друзі! Сьогодні ми з вами опинилися у біологічної лабораторії дослідного інституту рослин. Наше завдання провести ряд біологічних досліджень, які записані у технологічних картках й розроблені головними сотрудниками лабораторії. А щоб врахувати усі етапи роботи, вам необхідно оформити звіт у вигляді таблиці.Тип тканини

Малюнок,

особливості будови

Місце розташування

Функції

Здатність до регенерації

Висновки

Твірна
Основна
Провідна
Механічна
Під час роботи головні сотрудники повинні слідкувати за проведенням дослідів, дотриманням ТБ та допомагати у складних ситуаціях. Наприкінці досліджень підведемо підсумки.

Перед початком работи надамо слово інженеру по ТБ. 1. Інструктаж з БЖ.

 2. Лабораторна робота №8.

Тема. Будова тканин рослинного організму

Мета роботи: узагальнити й систематизувати знання про будову та функції тканин рослинного організму.

Матеріали та устаткування: мікроскоп, мікропрепарати рослинних тканин, мікрофотографії рослинних тканин.

Хід роботи

Технологічна картка №1. Підготуйте мікроскоп до роботи. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на препаратах клі­тини твірної тканини кореня. Розгляньте цю тканину при вели­кому збільшенні мікроскопа. Замалюйте побачене.

Технологічна картка №2. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на препаратах клі­тини епідерми листка. Розгляньте цю тканину при великому збільшенні мікроскопа. Замалюйте побачене.

Технологічна картка №3. Розгляньте препарат поперечного зрізу багаторічного дерев'я­нистого стебла. Знайдіть пробку й інші елементи кори, ситопо­дібні трубки, камбій, судини, а також серцевину, річні кільця. Замалюйте побачене.

Технологічна картка №4. Порівняйте всі розглянуті препарати з малюнками. Зробіть висновки.

Творче завдання. ПОМІРКУЙТЕ

 1. Чи відрізняються за розмірами клітини одних і тих са­мих тканин кавуна і традесканції? Відповідь обґрунтувати.

 2. Чому важко дати загальне визначення для тканин рос­лин і тварин?

IV. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Результат». Учні по черзі роблять висновок про те, чого вони навчились на уроці, якого результату досягли.

Домашнє завдання. Опрацювати § 44, відповісти на запитання. Творче завдання. Пояснити, чи однакові механізми регенерації тканин у тварин і рослин.

Література

 1. Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл.

 2. П. Г.Балан, Ю. Г. Верес, В. П.Поліщук. Біологія: 10 клас. :Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.:рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.: іл.

 3. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи /Авт.-упоряд.: О. В. Данилова, С. А. Данилов. – 2-е вид., перероб. – К.: Генеза, 2004. – 176 с.

 4. http://shkola.ua/ru/book/read/35/page29

 5. http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_17._%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0

 6. ДК «Шкільний курс біології (6-11 клас)

Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка