Тема уроку план уроку Перевірка вивчення домашнього завдання. Тестова перевірка тема 2-7 оцінювання. Практична робота №5 "Побудова діаграм в Excel" оцінюванняДата конвертації19.11.2018
Розмір1.65 Mb.
#64880
ТипУрок

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

 • ТЕМА УРОКУ
 • План уроку
 • Перевірка вивчення домашнього завдання.
 • Тестова перевірка ТЕМА 2-7 – оцінювання.
 • Практична робота №5 “Побудова діаграм в Excel” – оцінювання.
 • Призначення і використання вбудованих функцій.
 • Практична робота «Використання функцій Excel».
 • Підсумки уроку та домашнє завдання.

Для чого призначені діаграми та графіки?

 • Для чого призначені діаграми та графіки?
 • Які є діаграми та графіки?
 • Які існують способи побудови діаграм та графіків?
 • За скільки кроків будує майстер діаграму?
 • Чи обов’язково використовувати всі кроки (діалоги) майстра діаграм?
 • Де розміщуються діаграми та графіки?
 • Як активізувати аркуш Діаграма?
 • Яким чином можна модифікувати побудовані діаграми та графіки?
 • Які є способи редагування даних в ЕТ?
 • Що відбудеться з діаграмою чи графіком при редагуванні вхідних даних?
 • ПРИГАДАЙ, ТИ ЦЕ ЗНАЄШ!
 • В поставку EXCEL 2007 входить більше 300 функцій. Використовуючи VBA можна створювати свої функції.
 • Формат стандартної функції:
 • ІМ’Я_ФУНКЦІЇ (Аргумент)
 • Аргументом може бути:
 • 1. Порожній аргумент () - СЕГОДНЯ().
 • 2. Константа - КОРЕНЬ(124).
 • 3. Посилання на комірку (адреса) - КОРЕНЬ(А4).
 • 4. Діапазон - СУМ(А3:А8).
 • 5. Декілька аргументів:
 • а) фіксоване число - ОКРУГЛ(123,4565; 2)= 123,46.
 • б) невизначене число (до 30) - СРЗНАЧ(А5:В8; D5:E8; F12; 125).
 • 6. Вирази - КОРЕНЬ(A1^2+A2^2).
 • 7. Інші функції - SIN(РАДІАНИ(В2)).
 •  
 • ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!
 • Обробка табличних даних за допомогою вбудованих функцій
 • Функція Excel - спеціальне позначення дії для виконання визначеного обчислення
 • Для складних обчислень Excel пропонує великий перелік математичних, фінансових, статистичних і логічних функцій.
 • Для обчислення середнього арифметичного кількох використовується функція СРЗНАЧ
 • Нехай в комірці Е3 – перший катет, а в С6 – другий катет, тоді гіпотенузу можна обчислити за формулою:
 • ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!
 • Категорія
 • Призначення функцій
 • Фінансові
 • Обчислення процентної ставки, щомісячних амортизаційних відрахувань.
 • Дата і час
 • Відображення поточного часу, дня тижня, обробка значень
 • дати й часу.
 • Математичні
 • Обчислення абсолютних величин, стандартних тригонометричних функцій, визначника матриці, значення квадратного кореня числа…
 • Статистичні
 • Обчислення середнього арифметичного, дисперсії, середнтоквадратичного відхилення, найбільшого і найменшого чисел, коефіцієнтів кореляції.
 • Посилання та масиви
 • Обчислення значення певного діапазону; створення гіперпосилання на мережні документи або веб-документи.
 • Робота з базою даних
 • Виконання аналізу інформації, що міститься в списках або базах даних.
 • Текстові
 • Перетворення регістра символів тексту, відсікання заданої кількості символів з правого або лівого краю текстового рядка, об'єднання текстових рядків.
 • Логічні
 • Обробка логічних значень.
 • Інформаційні
 • Інженерні
 • Виконання операцій з комплексними змінними, перетворення з однієї системи обчислення в іншу і т.д.
 • ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!
 • Основні функції.
 • Назва
 • Призначення
 • Приклади
 • 1. Математичні – 50 штук
 • 1. ЦЕЛОЕ
 • Определяет целую часть числа
 • =ЦЕЛОЕ(412,98) –412
 • 2. СЛЧИС
 • Определяет случайное число из [0,1)
 • =ЦЕЛОЕ(6*СЛЧИС()+1) –
 • опр. случайное число от 1 до 6
 • 3. РИМСКОЕ
 • Преобразует число римское
 • =РИМСКОЕ(1998) –
 • MCMXCVIII
 • 4. ОКРУГЛ
 • Округляет значение до указанного количества десятичных разрядов
 • =ОКРУГЛ(123,456; 2) – 123,46
 • =ОКРУГЛ(123,456; 1) – 123,50
 • =ОКРУГЛ(123,456; -2) – 100,00
 • 5. ПИ
 • Число – 14 знаков
 • 6.SIN
 • Sin угла в радианах
 • 7. КОРЕНЬ
 • Квадратный корень
 • Кубический корень – ^1/3
 • =КОРЕНЬ (А4+В4)
 • 8.СУММ
 • Вычисляет сумму – до 30 аргументов кнопка <>
 • =СУММ(А1:А7; В1:В7; Е7; С12)
 • 2. Статистистичні – 80 шт.
 • 1. СРЗНАЧ
 • Определяет среднее значение
 • =СРЗНАЧ(А1:А12; С1:С12)
 • 2. МИН
 • Определяет наименьшее знач.
 • =МИН(А3:С3; А8:С8)
 • 3. МАКС
 • Определяет наибольшее знач.
 • =МАКС(А3:С3; А8:С8)
 • 3. Текстові – 23 шт.
 • 1. ПРОПНАЧ
 • =ПРОПНАЧ(ИВАНОВ И.И.) Иванов И.И.
 • 2. СИМВОЛ
 • Преобразует ANSI код в символ
 • =СИМВОЛ(169) –©
 • Основні функції.
 • 4. Дата й час – 14 шт.
 • 1. СЕГОДНЯ
 • Вставляет сегодняшнюю дату
 • =СЕГОДНЯ()
 • 2. ДЕНЬНЕД
 • Определяет день недели указанной даты
 • =ДЕНЬНЕД(Дата; код)
 • =ДЕНЬНЕД (СЕГОДНЯ();1)
 • 3. ДЕНЬ
 • Выделяет день месяца из указанной даты
 • =ДЕНЬ(12.09.2006) – 12
 • =ДЕНЬ(СЕГОДНЯ())
 • 3. МЕСЯЦ
 • Выделяет месяц
 • =МЕСЯЦ(12.09.2002) –9
 • 3. ГОД
 • Выделяет год
 • =год(12.05.2006) – 2006
 • Основні функції.
 • Використання рядка формул
 • Щоб скористатися послугами Excel для введення функції у формулу, треба виконати такі дії:
 • У рядку формул натиснути на
 • Вибрати потрібну функцію
 • Якщо потрібної у списку немає, то подивитись у списках “Категорія
 • Після вибору функції клацнути на ній, відкриється діалогове вікно для введення аргументів
 • При встановленні аргументів показується результат обчислення.
 • Натиснути “ОК
 • ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!
 • ВИКОНАЙ, ЦЕ ПРОСТО!
 • Математичні функції
 • Повертає абсолютне значення числа
 • Повертає косинус числа
 • Округлює число до найближчого меншого цілого
 • Повертає число, піднесене до степеня
 • Повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1
 • Повертає випадкове число в зазначеному інтервалі
 • Повертає синус указаного кута
 • Повертає додатне значення квадратного кореня
 • Підсумовує аргументи
 • Підсумовує комірки, визначені вказаною умовою
 • Заповніть таблицю, записавши відповідні назви функцій.
 • ВИКОНАЙ, ЦЕ ПРОСТО!
 • Математичні функції
 • ABS(…)
 • Повертає абсолютне значення числа
 • COS(…)
 • Повертає косинус числа
 • INT(…)
 • Округлює число до найближчого меншого цілого
 • POWER(…)
 • Повертає число, піднесене до степеня
 • PI(…)
 • Повертає число PI
 • RND(…)
 • Повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1
 • RND(36)
 • Повертає випадкове число в зазначеному інтервалі
 • ROUND(…)
 • Округлює число до вказаної кількості знаків
 • SIN(…)
 • Повертає синус указаного кута
 • SQRT(…)
 • Повертає додатне значення квадратного кореня
 • SUM(…)
 • Підсумовує аргументи
 • SUMIF(…)
 • Підсумовує комірки, визначені вказаною умовою
 • Заповніть таблицю, записавши відповідні назви функцій.
 • ВИКОНАЙ, ЦЕ ПРОСТО!
 • Логічні функції
 • Повертає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ІСТИНА
 • Повертає одне значення, якщо обчислене значення зада­ної умови — ІСТИНА, та інше значення, якщо обчислене значення заданої умови — ХИБНІСТЬ
 • Перетворює логічне значення аргумента на протилежне
 • Повертає значення ІСТИНА, якщо принаймні один аргу­мент має значення ІСТИНА
 • Заповніть таблицю, записавши відповідні назви функцій.
 • ВИКОНАЙ, ЦЕ ПРОСТО!
 • Заповніть таблицю, записавши відповідні назви функцій.
 • Логічні функції
 • AND(…)
 • Повертає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ІСТИНА
 • IF(…)
 • Повертає одне значення, якщо обчислене значення зада­ної умови — ІСТИНА, та інше значення, якщо обчислене значення заданої умови — ХИБНІСТЬ
 • NOT(…)
 • Перетворює логічне значення аргумента на протилежне
 • OR(…)
 • Повертає значення ІСТИНА, якщо принаймні один аргу­мент має значення ІСТИНА
 • ВИКОНУЙМО РАЗОМ, ЦЕ ПРОСТО!
 • ВИКОНАЙ! В ТЕБЕ ВИЙДЕ!
 • 1. З яких компонентів може складатися запис формул?
 • 2. Які оператори Excel вам відомі?
 • 3. Як ввести функцію до формули за допомогою Майстра функцій?
 • 4. Чи можна ввести формулу вручну?
 • 5. Для чого в електронних таблицях використовують вбудовані функції?
 • 6. Перелічіть функції, які ви використовували під час цього уроку.
 • СПРОБУЙ ДАТИ ВІДПОВІДЬ?

Домашнє давдання

 • Опрацювати сторінки 82-94,
 • Виконати сторінка 108 Практична робота №5
 • Підготуватися до практичної роботи №4 стор.94Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка