Тема. Вставлення підпису до малюнка. Зміна кольору й розміру шрифтаДата конвертації20.11.2018
Розмір59.5 Kb.
#65460
ТипУрок

Урок 8

Тема. Вставлення підпису до малюнка. Зміна кольору й розміру шрифта.

Мета:


навчальна: сформувати вміння створювати текстовий напис та формату вати його;

розвивальна: розвивати логічне мислення, враховуючи вікові особливості та рівень засвоєння навчального матеріалу учнів;

виховна: виховувати зосередженість, увагу та спостережливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, графічний редактор MS Paint, інструктивні карт­ки, картки із завданнями.

Хід уроку

I. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

1. Чим відрізняєтьсякопіювання фрагмента рисунка від його переміщення? 

2. Чим відрізняється пункт меню копіювати і пункт меню вирізати? 

3. Чипотрапляє фрагмент рисунка до буфера обміну після виконання команди вирізати? 

4. Чипотрапляє фрагмент рисунка до буфера обміну післявиконання команди очистити рисунок? 

5. Як називають комбінацію клавіш, натискання яких призводить до виконання певної команди? 

6. Які швидкі клавіші натиснути, щоб відмінити помилкову дію? 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

Заслуховування коротких повідомлень учнів про те, чи потрібно використовувати текст у рисунках і в яких ситуаціях.IV. Мотивація навчальної діяльності

Часто трапляються такі рисунки, у яких текстовий напис вставити просто необхідно. Наприклад, вивіска, напис на будинках, текст «Зі святом!» на вітальній лис­тівці тощо. Сьогодні на уроці кожен має навчитись додавати текст до зображення.

Ми дізнаємося про створення текстових об’єктів у графічному редакторі; ознайомимося з основними атрибутами шрифту та навчи­мося їх змінювати; навчимося переміщувати та змінювати розміри текстових об’єктів.


 1. Вивчення нового матеріалу

( презентація)

Пояснення вчителя з елементами демонстрування .Вставка  тексту до зображення:

Зображення, як правило, супроводжуються текстом: це може бути пояснення до рисунка, відомості про автора, художньо оформ­лений заголовок, текст рекламного повідомлення тощо.Програма Paint — графічний редактор, він не призначений для роботи з текстом. Тому введення тексту в цій програмі є винятком, а не правилом. Уникайте використання дрібних символів, які ви­глядають неохайно. Розглядайте режим роботи з текстом у програмі Paint тільки як засіб для створення коротких і великих заголовків.

Щоб до рисунка додати текстовий напис, слід на панелі інстру­ментів натиснути кнопку Текст . Далі прямокутною рамкою потрібно вказати ту частину рисунка, де буде розташовано текст (го­ризонтально чи вертикально). Якщо натиснути ліву кнопку миші, всередині прямокутної рамки з’явиться курсор і можна набирати текст.

Колір тексту вибирається на палітрі кольорів лівою кнопкою миші.

Зауважимо, що фон напису може бути прозорим, якщо вибрано нижній параметр напису або непрозорим, тобто кольоровим, якщо вибрано верхній  параметр.

Розмір поля введення тексту змінюють шляхом перетягування маркерів області введення — невеликих прямокутних вузлів, роз­ташованих по сторонах і кутах області введення.

Закінчивши введення, викликають панель атрибутів тексту (.Вигляд —> Панель атрибутів тексту). Елементами керування цієї панелі можна вибрати форму шрифту, його накреслення і розмір.Наприклад, нарисуємо вивіску «Магазин».

Спочатку потрібно нарисувати прямокутник, зафарбований синім кольором. Далі додати текстовий напис «Магазин» білим кольором з вибраним параметром прозорого фону.

Дії над текстовим об'єктом

Увівши текст, можна змінювати його шрифт, колір, розміри та розташування. Редагування текстового об’єкта завершується після натискання лівої кнопки миші за межами об’єкта. Після цього тек­стовий об’єкт перетворюється на графічний, і змінювати його можна як звичайне зображення.

Для переміщення текстового фрагмента потрібно (до завершення його редагування) підвести вказівник миші до межі тексту і перетягнути на нове місце.

Для змінення розмірів текстового об’єкта вказівник миші треба підвести до кутових або серединних маркерів і збільшувати або зменшувати розміри, утри­муючи ліву кнопку миші.

Зверніть увагу, що, по-перше, текстовий рядок може бути введе­ний, тільки якщо зображення знаходиться у звичайному масштабі, по-друге, всі дії з текстом (введення, редагування та форматування) необхідно виконувати відразу, оскільки після виходу з текстового напису повернення в нього неможливе (текст вбудовується у зобра­ження).

Поняття комп'ютерного шрифту

Оформлюючи рисунок, що містить текстовий супровід, доцільно змінювати окремі атрибути введеного тексту: шрифт, розмір і на­креслення символів тощо.Шрифт — це набір символів певного дизайну (тобто певного «почерку»).

Комп’ютерні шрифти належать до складу операційної системи й використовуються в усіх програмах, встановлених на комп’ютері.

Вибираючи шрифт для оформлення тексту, необхідно пере­вірити, чи підтримує він українські літери. Так, деякі шрифти призначені для набору виключно допоміжних символів (наприклад, шрифт Symbol), інші не містять літер кирилиці.

Встановлення атрибутів шрифту

Встановити окремі атрибути шрифту в графічному редакторі Paint можна за допомогою панелі інструментів Шрифти. Панель атрибутів шрифту може з’явитися автоматично за вибору інстру­мента Текст або її можна відкрити за допомогою пункту Вигляд -Панель атрибутів тексту.

Список встановлених шрифтів дозволяє вибрати шрифт, тобто дизайн (почерк) символів. Одне й те саме слово може виглядати по-різному за використання різних шрифтів. Далі на панелі шрифтів у списку потрібно вибрати розмір літер.

Наступний список демонструє тип символів — центральноєвро­пейський, кирилиця, арабський, грецький, турецький тощо.

Остання група кнопок панелі шрифтів дозволяє обрати стиль накреслення символів — жирний, курсивний та підкреслений.

У графічному пакеті всі значення атрибутів шрифту встановлю­ються для всього текстового фрагмента, незалежно від виділення окремої його частини. Тому, щоб оформити текст різними шрифта­ми, потрібно кожний фрагмент вводити окремо.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

VІ. Усвідомлення набутих знань 

Тестування

1. Для створення текстового надпису в графічному редакторі Paint призначено інструмент...2. Поняття шрифт тексту означає...

A) дизайн символів;                Б) розмір символів;

B) відстань між рядками.

3. Поняття розмір шрифту означає:

A)  відстань між рядками тексту;

Б) розмір символів;

B)  дизайн символів.

4. У графічному редакторі Paint можна змінювати такі атрибути шрифту...

A)  відступ між рядками тексту;

Б) розмір символів;

B)  відстань між окремими символами;

Г) дизайн символів;

Д) накреслення символів.

5. Визначте, які атрибути шрифту було застосовано для створення таких зображень?

—  Зі святом!—  Зі святом!

—  Зі святом!

—  Зі святом 
Фізкультхвилинка

 • Гра «Косар»

Встати з-за парт, випростатися, ноги нарізно, руки перед собою. Повертаючись ліворуч і праворуч, робити широкі рухи руками («раз» і «два»), ніби косячи траву. Дихання вільне. (Виконувати у середньому темпі 5-6 разів).
VII. Формування практичних умінь і навичок

Практичне завдання

Завдання

Створи візитну картку за зразком.Ключ до завдання

 1. Запусти графічний редактор Paint.

 2. Задай розміри майбутньої візитки. Для цього: меню „Рисунок”„Атрибуты...” у поле „Ширина” ввести – 9, а в поле „Висота”5, потім клацнути „Ок”.

 3. Намалюй візитну картку:

 • побудуй рамку;

 • виконай вставляння малюнка із папки „Малюнки для візитки” (розміщена на Робочому столі);

 • створи написи.

 1. Запиши створений малюнок у папку „Малюнки” під назвою „Візитка...”

 2. Виділи візитку: меню „Правка”„Выделить все”.

 3. Скопіюй виокремлену візитку у буфер обміну: меню „Правка”„Копировать”.

 4. Створи новий файл: меню „Файл” „Создать”.

 5. Задай розмір малюнка 21 х 29,7 см.

 6. Виконай вставляння візитки у новий файл (із буфера обміну): меню „Правка”„Вставить”.

 7. Виконавши копіювання вставленої візитки, розмісти на листку 10 візитних карток.

 8. Підготуй зображення до друку. Для цього: меню „Файл”„Параметрыстраницы”.

 9. Задай наступні параметри сторінки:

  • формат паперу - А4 (210х 297 мм);

  • орієнтація сторінки – „книжная”;

  • усі поля по 10 мм;

 10. Виконай попередній перегляд зображення перед друком: меню „Файл”„Предварительный просмотр”.

 11. Покажи виконану роботу вчителеві.

 12. Виконай друк візиток: меню „Файл”„Печать”.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Вибери правильний варіант відповіді

1. Що таке комп'ютерна графіка:

а)створення, демонстрація й обробка графічних зображень;

б) перегляд картинок на екрані монітора

в)малювання картинок фарбами в альбомі

2. Основні прикладні застосування комп'ютерної графіки:

а)дослідження руху крові по судинах

б)видавнича справа

в)створення мультфільмів

г)сортування картинок за кольором

3. Графічний редактор- це

а) картинка, намальована на дисплеї

б)програма, що дозволяє створювати зображення на комп'ютері вручну

в) красива іграшка

4. У комп'ютерній графіці фон-це

а) спеціальний пристрій на комп'ютері

б)екран дисплея

в)колір ліній, якими виконується малюнокЗа кожну правильну відповідь постав собі 2 бали.Твій результат______балів.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

__________________________


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка