Тематичний календарний план лекцій з анатомії людини для студентів І курсу стоматологічного факультету на 1і семестр 2014-2015 н рСкачати 143.67 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір143.67 Kb.
ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА 1І СЕМЕСТР 2014-2015 н.р.

Початок – 02.02.2015 р., кінець -21.06. 2015р.Тема лекції

1-8

9-17

1.

Загальна анатомія ЦНС.

06.02

13.02

2.

Органи чуття.

20.02

27.02

3.

Анатомія черепних нервів.

06.03

13.03

4.

Загальна анатомія периферійної нервової системи.

20.03

27.03

5.

Загальна анатомія серцево-судинної системи.

03.04

10.04
Разом

10 год.


В. о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц.Фік В.Б.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНИХ РОБІТ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ СТУДЕНТІВ І КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА ІІ-й СЕМЕСТР 2014- 2015 навч. року
Тема

Кількість годин

1.


Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану практичних занять

Оволодіти умінням

- читати рентгенограми органів травної, дихальної, сечової і жіночої статевої систем1
1

1


2.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2,5

3.

Підготовка до практичних занять

- теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

30

4.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до практичних занять:

Оволодіти умінням

 • читати рентгенограми серця;

 • читати ангіограми.

2

25.

Підготовка до підсумкового модульного контролю № 3.

2,5
Разом

42В. о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц.Фік В.Б.

ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ЇЇ КОНТРОЛЬ ТА

ОЦІНЮВАННЯ І КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА ІІ-й СЕМЕСТР 2014- 2015 навч. року

Види індивідуальної роботи студентів

К-сть

годин

К-сть

Балів

1.

Підготовка огляду літератури за окремими темами з використанням додаткової учбової та наукової літератури ( написання рефератів)

Орієнтовні теми рефератів:

 • Варіанти та аномалії розвитку спинного мозку та його оболонки;

 • Варіанти та аномалії розвитку головного мозку та його оболонки;

 • Варіанти та аномалії розвитку органу зору.

 • Варіанти та аномалії розвитку органу слуху.


2


8

2.

Підготовка огляду літератури за окремими темами з використанням додаткової учбової та наукової літератури ( написання рефератів)

Орієнтовні теми рефератів:

 • Аномалії розвитку серця.

 • Аномалії розвитку артеріальних судин.

 • Аномалії розвитку венозних судин.

 • Вікова анатомія серця.

 • Вікова анатомія артеріальних судин.

 • Розвиток судин ГМЦР в пренатальному періоді онтогенезу людини.

 • Мофо- функціональні особливості кровопостачання органів голови та шиї.

 • Мофо- функціональні особливості кровопостачання екзокринних та ендокринних залоз.

 • Шляхи відтоку лімфи голови.

 • Шляхи відтоку лімфи від шиї

 • Шляхи відтоку лімфи від органів грудної порожнини.58
Разом

7

16В. о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц.Фік В.Б.

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА ІІ СЕМЕСТР 2014/2015н.р. Початок -02.02.15р. кінець – 21.06.15р.
Тематичний план практичних занять


Групи, дати1-7;

8 - 14

15 – 17

1.

Анатомія середнього мозку та проміжного мозку.

03.02

03.02

2.

Нюховий мозок. Базальні ядра. Бічні шлуночки. Біла речовина півкуль великого мозку. Оболони головного мозку. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової рідини.

05.02

04.02

3.

Рельєф плаща. Локалізація функцій в корі півкуль великого мозку.

10.02

10.02

4.

Висхідні провідні шляхи ЦНС.

12.02

11.02

5.

Низхідні провідні шляхи НС.

17.02

17.02

6.

Змістовий модуль 11 «Анатомія ЦНС.»

19.02

18.02

7.

Анатомія ока та структур утворів. Провідний шлях зорового аналізатора.

24.02

24.02

8.

Анатомія вуха. Провідні шляхи слуху та рівноваги.

26.02

25.02

9.

Орган нюху і смаку. Шкіра та її похідні Провідні шляхи.

03.03

03.03

10.

Змістовий модуль 12 «Органи чуття». Практичні навички з навчального матеріалу модуля №2 «Спланхнологія. Центральна нервова система і органи чуття».

05.03

04.03

11.

Підсумковий модульний контроль № 2

10.03

10.03

Виконання індивідуальної роботи студентів ( ІРС ) підсумкового модуля № 2 оцінюється: 16 балів для студентів – членів СНТ, учасників студентської наукової конференції і членів студентського наукового гуртка кафедри нормальної анатомії.

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі

Пото поточного контролю на відповідних практичних заняттях і підчас підсумкового

модульного контролю.

На кожному практичному занятті навчальна діяльність студента оцінюється таким

чином:


«5» - 4 бали

«4» - 3 бали

«3» - 2 бали

«2» - 0 балівМаксимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 б.(104 бали – за

поточну успішність, 16 балів – за ІРС.)

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання

вимог навчальної програми, відпрацювання усіх навчальних занять

( лекцій і практичних занять ) та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він

набрав не менше 52 балів - ( кількість практичних занять - 26; 26*2 бали

( «3»- 2 бали ) =52 бали ).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не

менше 50 балів із 80 балів.

Кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю,

вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність і балів за підсумковий модульнийконтроль.

12.

Класифікація черепних нервів. І, ІІ, ІІІ, ІV, VI, VIII, пари черепних нервів.

12.03

11.03

13.

V пара черепних нервів.

17.03

17.03

14.

VII, ІХ пари черепних нервів.

19.03

18.03

15.

Х, ХІ, ХІІ пари черепних нервів. Вегетативні вузли голови.

24.03

24.03

16.

Спинномозкові нерви. Шийне сплетення.

26.03

25.03

17.

Змістовий модуль 13 «Черепні нерви».

31.03

31.03

18.

Аорта. Гілки дуги аорти. Загальна і зовнішня сонні артерії.

02.04

01.04

19.

Внутрішня сонна артерія і підключична артерії.

07.04

07.04

20.

Вени голови та шиї. Крилоподібне венозне сплетення.

09.04

08.04

21.

Лімфатичні вузли і судини голови та шиї. Грудна протока. Права лімфатична протока.

14.04

14.04

22.

Васкулярізація і іннервація органів голови та шиї.

16.04

15.04

23.

Змістовий модуль 14 «Судини голови і шиї.»

21.04

21.04

24.

Анатомія серця (І): топографія серця, анатомія камер серця. Велике і мале кола кровообігу.

23.04

22.04

25.

Анатомія серця (ІІ): будова стінки серця, кровопостачання серця, перикард. Проекція серця на передню стінку грудної порожнини. Змістовий модуль 15 «Анатомія серця»

28.04

28.04

26.

Аорта і її частини. Грудна аорта.

30.04

29.04

27.

Черевна аорта. Артерії таза.

05.05

05.05

28.

Вени тулуба: непарна і півнепарна вени, нижня порожниста вена, вени тазу. Ворітна печінкова вена.

Внутрішньо-системні і міжсистемні венозні анастомози.07.05

06.05

29.

Лімфатичні судини та вузли грудної, черевної порожнини та порожнини малогот тазу.

12.05

12.05

30.

Автономна нервова система. Парасимпатична частина АНС.

14.05

13.05

31.

Симпатичний стовбур. Нутрощеві сплетення: черепно-шийна частина, грудна частина, черевна частина, тазова частина.

19.05

19.05

32.

Синтетичне заняття: васкулярізація та іннервація органів грудної порожнини, черевної порожнини та порожнини малого таза.

21.05

20.05

33.

Практичні навички та узагальнення матеріалу іннервації та кровопостачання органів порожнин. Змістовий модуль «Судини і нерви тулуба».

26.05

26.05

34.

Артерії, вени, лімфатичні судини та вузли верхньої кінцівки.

28.05

27.05

35.

Плечове сплетення: короткі та довгі гілки. Грудні нерви.

02.06

02.06

36.

Артерії, вени, лімфатичні судини та вузли нижньої

кінцівки.04.06

03.06

37.

Поперекове сплетення. Крижове сплетення. Куприкове сплетення.

09.06

09.06

38.

Синтетичне заняття: васкулярізація та іннервація кінцівок.

11.06

10.06

39.

Змістовий модуль «Судини і нерви кінцівок. Практичні навички з навчального матеріалу модуля 3 «Серце. Судина і нерви голови, шиї, тулуба та кінцівок».

16.06

16.06

40.

Підсумковий модульний контроль № 3

18.06

17.06
Виконання індивідуальної роботи студентів ( ІРС ) підсумкового модуля № 3 оцінюється: 8 балів для студентів – членів СНТ, учасників студентської наукової конференції і членів студентського наукового гуртка кафедри нормальної анатомії.

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі

Пото поточного контролю на відповідних практичних заняттях і підчас підсумкового

модульного контролю.

На кожному практичному занятті навчальна діяльність студента оцінюється таким

чином:


«5» - 4 бали

«4» - 3 бали

«3» - 2 бали

«2» - 0 балівМаксимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 б.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання

вимог навчальної програми, відпрацювання усіх навчальних занять

( лекцій і практичних занять ) та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він

набрав не менше 56 балів - ( кількість практичних занять - 28; 28*2 бали

( «3»- 2 бали ) =56 балів ).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не

менше 50 балів із 80 балів.

Кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю, вираховується як сума

балів за поточну навчальну діяльність і балівза підсумковий модульний контроль.

Разом

100 год.


В. о. завідувача кафедри

нормальної анатомії доц.Фік В.Б.
Каталог: uploads -> repository
repository -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
repository -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Методичнарозробк а
repository -> Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
repository -> Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальність
repository -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Робоча програма навчальної дисципліни «біологічна хімія» спеціальність 12020101
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин

Скачати 143.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка