Тематичний планСторінка1/7
Дата конвертації15.02.2017
Розмір2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


практичних занять з патофізіології


Типові порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції (гіперемія, ішемія, тромбоз, емболія).

Запалення (судинні реакції).

Запалення (ферменти гною).

Порушення теплового обміну.

Пухлини.

Гіпоксія. Голодування.

Практичні навички № 2: «Типові патологічні процеси».

Тема 1: МІСЦЕВІ РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ (ГІПЕРЕМІЇ,

ІШЕМІЯ, СТАЗ, ТРОМБОЗ, ЕМБОЛІЯ).
Актуальність теми.

Поширеність місцевих порушень кровообігу, таких як артеріальна та венозна гіперемії, ішемія, стаз дуже велика. Їх розвиток зумовлений порушенням нервово-гуморальної регуляції місцевого кровообігу. Розлади місцевого кровообігу потребують детального вивчення, оскільки є головною ланкою патогенезу багатьох патологічних процесів. Знання загальних закономірностей їх розвитку необхідні для успішного лікування та профілактики відповідних порушень.


Загальна мета заняття. Студенти повинні знати причини виникнення артеріальної, венозної гіперемій, ішемії, стазу, механізми їх розвитку, прояви, значення для організму. Визначати поняття типових патологічних процесів: пошкодження клітини, місцевих порушень кровообігу та мікроциркуляції
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

Визначати поняття типових патологічних процесів: пошкодження клітини, місцевих порушень кровообігу та мікроциркуляції
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання - уміння.

1.Поділ судинного русла на функційні відділи (кафедра фізіології).

2.Поняття про судини мікроциркуляторного русла (кафедра фізіології людини).

3.Механізми регуляції кровообігу в артеріях, капілярах та венулах (кафедра фізіології людини).

4.Будова та функції ендотеліальних клітин, базальної мембрани, перицитів (кафедра гістології).

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 314-323.

2. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини, Львів, 2002р., С. 528-544.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 241-258.


Перевірка первинного рівня знань.

Дайте відповідь на наступні питання: 1. Назвіть основні форми місцевих розладів кровообігу.

 2. Дайте визначення поняття «артеріальна гіперемія».

 3. Які причини виникнення артеріальної гіперемії?

 4. Назвіть види артеріальної гіперемії.

 5. Дайте визначення поняття «венозна гіперемія».

 6. Перерахуйте основні причини виникнення венозної гіперемії.

 7. Дайте визначення поняття «ішемія».

 8. Дайте визначення поняття «стаз».

 9. Назвіть основні типи ішемії?

 10. Назвіть основні варіанти стазу?


Еталони відповідей на теоретичні питання початкового рівня знань:

 1. Артеріальна і венозна гіперемії, ішемія, стаз, тромбоз, емболія.

 2. Артеріальна гіперемія-це надмірне кровонаповнення органа або тканини за рахунок надмірного надходження крові по розширених артеріолах.

 3. Вплив фізичних, хімічних і біологічних факторів зовнішнього середовища, збільшення навантаження на орган або ділянку тканини, психогенні впливи.

 4. 1. Фізіологічна (робоча)

2. Патологічна (нейрогенна, метаболічна)

5. Венозна гіперемія - це надмірне кровонаповнення органа або тканини за рахунок зменшенного відтоку крові по венах.

6. Причини венозної гіперемії:

1. внутрішньосудинні (закупорка вен тромбом або емболом );

2. позасудинні [стиснення вен пухлиною, рубцем, джгутом, збільшеним органом (наприклад, вагітною маткою) набряковою рідиною];

3.конституційна слабкість еластичного апарату вен, знижений тонус гадком’язевих елементів їхніх стінок;

4.порушення загальної гемодинаміки (ослаблення функції сердця, зменшення присмоктувальної дії грудної клітки).

7.Ішемія- це зменшення кровонаповнення органа або ділянки тканини в результаті обмеження або повного припинення припливу артеріальної крові.

8.Стаз – це уповільнення й зупинка течії крові в капілярах, дрібних артеріях і венах.

9. Компресійна, обтураційна, ангіоспастична.

10.Ішемічний, венозний та істинний (капілярний) стаз.
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності

1. Класифікація порушень периферичного кровообігу.

2. Артеріальна гіперемія, визначення поняття. Види. Причини, основні механізми розвитку. Прояви. Значення для організму.Значення в практиці лікаря-стоматолога.

3. Венозна гіперемія, визначення поняття. Види. Причини, основні механізми розвитку. Прояви. Значення для організму.

4. Ішемія, визначення поняття. Види. Причини. Механізми розвитку. Прояви. Наслідки ішемії. Від чого вони залежать?

5. Стаз, визначення поняття. Види. Причини, механізми розвитку. Значення для організму.

6. Роль ендотеліальних чинників у патогенезі місцевих порушень кровообігу.

7. Зміни в тканинах, спричинені розладами місцевого кровообігу, їх значення і можливі наслідки.Література.

Основна:

1. М.Н.Зайко, Ю. В. Биць – Патологічна фізіологія. К: " Вища школа ", 1995р., С. 181-193, 203-211.

2. О.В.Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 105 -110, 112-115.

Додаткова:

А.М.Чернух, П.Н.Александров, О.В.Алексеев. «Микроциркуляция». М., 1994г.


Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1. Інсульт. Види. Причини, механізми розвитку. Наслідки.2. Ангіоспастична ішемія. Причини, механізми розвитку. Наслідки. Патогенетична терапія.
Література для підготовки рефератів:

 1. С.В Котов, Е.В Исакова. Инсульт: диагностика, лечение // «Альманах клинической медицины».- Т. VII, Общая врачебная практика (семейная медицина).- М, 2004г.- с.275-294

 2. Причини і наслідки лакунарних інсультів головного мозку О.Є. Дубенко, Г.Є.Костюковська, С.Л. Костюковський - Український неврологічний журнал - 2007 - №1

 3. И.Д.Стулин. Инсульт с точки зрения доказательной медицины // Качественная клиническая практика. – 2003г.- №4. –С.10-18.

 4. В.Н. Захаров Патофизиологическая эволюция коронарной (ишемической) болезни сердца: ишемия, дистрофия, некрозы, склероз//Клиническая медицина: Научно-практический журнал. - 2004. - N5. - C. 25-27

 5. Ишемическая болезнь сердца: патофизиология ишемии миокарда, функциональное исследование, хирургическое лечение/ В.С. Клименко, Н.Л. Черепенина, Г.В. Ревуненков, Саркулов С.И. //Клиническая геронтология: научно-практический журнал. - 2006. - Том12, N10. - C. 62-7


Самостійна робота студентів.

Мета заняття : показати розвиток венозної і артеріальної гіперемій та ішемії у тварин (дослід на жабах і кролях).
Зміст заняття : групі демонструється артеріальна постанемічна гіперемія у кроля після затиснення центральної артерії вуха і венозна гіперемія після затиснення крайової вени вуха.

ДОСЛІД 1. Кожна бригада студентів (2-3 чол.) наркотизує жабу, фіксує її на дощечці, витягує язик, розправляє його над отвором і приколює краї шпильками. Розглядають судини язика під мікроскопом. Потім накладають лігатури на обидві кінцеві вени язика і відмічають під мікроскопом сповільнення кровотоку, маятникоподібний рух крові та стаз.

Нормальний кровообіг Венозна гіперемія


ВИСНОВОК:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ДОСЛІД 2. Знаходять місце на язиці жаби з невеликою кількістю капілярів, вен, артерій і замальовують його. Після цього наносять на це місце краплю підігрітого фізіологічного розчину. Спостерігають прискорення кровотоку у всіх судинах, розширення судин, збільшення кількості капілярів.
Нормальний кровообіг Артеріальна гіпереміяВИСНОВОК:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ДОСЛІД 3. У знерухомленої шляхом руйнування спинного мозку жаби фіксують над отвором дощечки язик. Розглядають під мікроскопом нормальну судинну сітку.

Потім пастерівською піпеткою наносять на поверхню язика краплю розчину адреналіну (1:1000).Спостерігають за змінами просвіту судин, кількістю функціонуючих капілярів і швидкістю кровотоку, зблідненням язика.
Нормальний кровообіг ІшеміяВИСНОВОК:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р)

1.В експерименті К. Бернар, подразнюючи chorda tympani (гілки n. facialis) спостерігав посилення секреції під- нижньощелепної слинної залози та розвиток артеріальної гіперемії. Якою за механізмом розвитку є ця гіперемія?

A * Нейротонічна

B Нейропаралітична

C Метаболічна

D Реактивна

E Робоча
2.У хворого з облітеруючим ендартеріїтом проведена гангліонарна симпатектомія. Який вид артеріальної гіперемії виник в результаті операції?

A *Нейропаралітична

B Нейротонічна

C Метаболічна

D Робоча

E Реактивна

3.Жінка 42 років із невралгією трійчастого нерва скаржиться на періодичне почервоніння правої половини обличчя та шиї, відчуття припливу тепла та підвищення шкірної чутливості. Ці явища можна пояснити розвитком артеріальної гіперемії -

A *Нейротонічної

B Нейропаралітичної

C Метаболічної

D Робочої

E Реактивної
4.Хворому з закритим переломом плечевої кістки накладена гіпсова пов’язка. Наступного дня з’явилася припухлість, синюшність і похолодання кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?

A *Венозна гіперемія

B Артеріальна гіперемія

C Ішемія

D Тромбоз

E Емболія

5.У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлено збільшення вязкості крові, при капіляроскопії виявили пошкодження стінок судин мікроциркуляторного русла. Яке порушення можливе в даному випадку?

A * Сладж-феномен

B Тромбоз

C Емболія

D Артеріальна гіперемія

E Венозна гіперемія

Тести з банку даних „Крок-1” (2004-2009 рр.)
1.В експерименті К. Бернар, подразнюючи chorda tympani (гілки n. facialis) спостерігав посилення секреції піднижньощелепної слинної залози та розвиток артеріальної гіперемії. Якою за механізмом розвитку є ця гіперемія?

A.* Нейротонічна

B.Нейропаралітична

C.Метаболічна

D.Реактивна

E.Робоча

2.Хворому з закритим переломом плечової кістки накладена гіпсова пов’язка. Наступного дня з’явилася припухлість, синюшність і похолодання кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?

A.*Венозна гіперемія

B.Артеріальна гіперемія

C.Ішемія


D.Тромбоз

E.Емболія


3.У хворого з пародонтитом відмічається набряк ясен. Вони мають темно-червоний колір. Яке місцеве порушення кровообігу переважає в яснах хворого?

A.*Венозна гіперемія

B.Артеріальна гіперемія

C.Ішемія

D.Тромбоз

E.Емболія
4.Хворому І., 45 років, з діагнозом «цироз печінки, асцит», видалили 5 л рідини, що викликало розвиток непритомності, як прояв недостатнього кровопостачання головного мозку. Яке порушення кровообігу в черевній порожнині має місце в даному випадку?

A.*Артеріальна гіперемія

B.Ішемія


C.Венозна гіперемія

D.Тромбоз

E.Емболія
5.У хворого, 45 років, скарги на кровотечу з ясен при чищенні зубів. Ясна темно-червоного кольору, при натисканні гноєтеча з ясеневих закутків. Виявлений парадонтит. Яке місцеве порушення кровообігу має місце у тканині ясен хворого?

A.*Венозна гіперемія

B.Ішемія


C.Стаз.

D.Тромбоз

E.Емболія.

6.В експерименті у кроля було видалено верхній шийний вузол симпатичного стовбура. На боці видалення спостерігається почервоніння і підвищення температури шкіри голови. Яка форма порушень периферичного кровообігу розвинулась у кроля?

A.*Нейропаралітична артеріальна гіперемія

B.Нейротонічна артеріальна гіперемія

C.Метаболічна артеріальна гіперемія

D.Венозна гіперемія

E.Стаз
7. У хворого з облітеруючим ендартеріїтом проведена гангліонарна симпатектомія. Який вид артеріальної гіперемії виник в результаті операції?

A.*Нейропаралітична

B.Нейротонічна

C.Метаболічна

D.Робоча


E.Реактивна

8.Відомо, що для артеріальної гіперемії притаманне збільшення кровонаповнення органу за рахунок надмірного надходження крові розширеними артеріальними судинами. Які з позначених нижче функціональних змін притаманні для неї?

A.*Підвищення місцевої температури

B.Підвищення венозного кровотоку

C.Зменшення артеріального кровообігу

D.Спазм судин

E.Дилатація судин

9. Хворому з закритим переломом плечової кістки накладена гіпсова пов'язка. Наступного дня з'явились припухлість, синюшність і похолодання кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?

A.*Венозна гіперемія

B.Тромбоз

C.Емболія

D.Ішемія


E. Артеріальна гіперемія
Ситуаційні задачі:
1. Лікар-стоматолог скаржиться на біль у кінцівках, оніміння пальців рук, яке найчастіше виникає при митті рук холодною водою. При цьому спостерігається різке збліднення шкіри пальців і кисті, зниження температури шкіри і порушення чутливості.

 1. Яке порушення місцевого кровообігу є причиною виявлених клінічних симптомів?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Поясніть його патогенез.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. У хворого, 45 років, скарги на кровотечу з ясен при чищенні зубів. Ясна темно-червоного кольору, при натисканні гноєтеча з ясеневих закутків. Виявлений парадонтит. Яке місцеве порушення кровообігу має місце у тканині ясен хворого?

1.Про яке порушення периферичного кровообігу йдеться?

____________________________________________________________________2. Поясніть його етіологію і патогенез.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. У лікаря-стоматолога з пораненням кисті почав утворюватися набряк. У якій стадії порушення місцевого кровообігу це відбувається?


 1. Поясніть, яке порушення місцевого кровообігу розвинулось?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Причини, механізм розвитку цього порушення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дівчинка, 5 років, доставлена в клініку з скаргами на різкий біль в ротовій порожнині та біль при ковтанні. Об’єктивно: на слизовій ротової порожнини відмічаються ділянки гіперемії. Встановлено діагноз- герпетичний стоматит.

 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворої?_____________________

________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм підвищення місцевої температури ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чим обумовлено почервоніння слизової?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Хворому з переломом нижньої щелепи накладена фіксуюча пов’язка. На наступний день з’явилась припухлість, щкіра стала синюшною, знизилась температура травмованої ділянки.

 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку припухлості.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чим обумовлена синюшність шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Поясніть механізм зниження температури кисті травмованої руки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. У хворого К., 60 років, на фоні атеросклеротичного ураження судин нижніх кінцівок відмічається місцеве зниження температури шкіри та її блідість, ослаблення пульсації артерії на дорзальній поверхні стопи, болі під час ходи.


 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Чим обумовлена блідість шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Поясніть механізм зниження температури ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Під час роботи стоматолог раптово відчув біль в правому оці. З’явилась сльозотеча. При огляді виявлено стороннє тіло в кутку ока. Кон'юнктива вираженого червоного кольору, судини розширені. Кон'юнктива другого ока також вражена, але в меншому ступені.

1.Який тип порушення місцевого кровообігу має місце у хворого?

____________________________________________________________________

2. Як пояснити виражений червоний колір кон’юнктиви?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть механізм судинних змін в кон’юнктиві лівого та правого ока?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Група студентів 2 курсу одразу після осіннього кросу була обстежена лікарем. Під час огляду на себе звернула увагу гіперемія шкіри обличчя у всіх обстежуваних. Шкіра мала яскраво-червоний колір, була вологою та гарячою на дотик. Частота пульсу у всіх студентів - 110-150ударів за хвилину. Частота дихання -40-60/хв.


 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворих?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку цього порушення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. У кроля видалено шийний вузол симпатичного стовбура справа. Після цього виникло почервоніння і підвищення температури шкіри голови і вуха кроля справа.

 1. Поясніть, яке порушення місцевого кровообігу розвинулось у кроля?

____________________________________________________________________

 1. Хто вперше відтворив даний вид місцевого порушення кровообігу?

________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку основних ознак.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Хворий К., 28 років, доставлений в хірургічне відділення з приводу пошкодження плечової артерії. Кровотечу, яка виникла, зупинили накладанням джгута на верхню третину лівої руки. Об’єктивно: шкіра на лівій кінцівці бліда, холодна на дотик, чутливість її знижена.

 1. Визначіть, який вид порушення місцевого кровообігу виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте причини та механізми розвитку цього порушення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Хвора, 55 років, поступила в хірургічне відділення з приводу тромбозу лівої гомілкової вени. Об’єктивно: ліва кінцівка збільшена в об’ємі, ціанотична, холодна на дотик.


 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

2. Поясніть механізми його розвитку.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чим обумовлена синюшність шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Як можна пояснити збільшення в об’ємі кінцівки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
12.У хворого з пародонтитом відмічається набряк ясен. Вони мають темно-червоний колір. Яке місцеве порушення кровообігу переважає в яснах хворого?

1. Визначіть, який вид порушення місцевого кровообігу виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте причини та механізми розвитку цього порушення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема 1: МІСЦЕВІ РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ (ТРОМБОЗ, ЕМБОЛІЯ).
Актуальність теми:

Відомо, що система кровообігу займає провідне місце в підтриманні життєдіяльності організму як єдиного цілого.

Забезпечення необхідного кровотоку ­ складний процес, який залежить від адекватного функціонування серця, цілісності судинної стінки і балансу між зсідальною і протизсідальною системами крові.

Практично всі відомі захворювання супроводжуються розладами кровотоку.

Місцеві розлади кровообігу, такі як тромбоз і емболія є одними з найбільш частих причин смерті, зокрема тромбоемболія судин головного мозку, легеневої артерії. Тому знання причин, механізмів розвитку та наслідків тромбоемболії має для практичного лікаря велике значення.
Загальна мета заняття:

Вивчити причини, механізми розвитку, прояви, значення для організму тромбозу та емболії.Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

Визначати поняття типових патологічних процесів: пошкодження клітини, місцевих порушень кровообігу та мікроциркуляції

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання- уміння.

 1. Структурна і функціональна організація системи кровообігу (кафедри фізіології та гістології).

 2. Уявлення про центральний і периферичний кровообіг (кафедра фізіології)

 3. Поняття про систему гемостазу (кафедра фізіології)

 4. Поняття про фібринолітичну систему (кафедра фізіології)

 5. Функції тромбоцитів (кафедра фізіології)


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С.268-283.

2. Вільям Ф. Ганонг Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 487-500.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С.129-144.

Перевірка первинного рівня знань:

Дайте відповідь на наступні питання: 1. Дайте визначення поняття «тромбоз».

 2. Назвіть три основні фактори, що сприяють тромбоутворенню (тріада Вірхова).

 3. З яких фаз складається процес тромбоутворення?

 4. Назвіть наслідки тромбоутворення? Від чого залежать?

 5. Дайте визначення поняття «емболія».

 6. Назвіть види емболій за походженням.

 7. Назвіть види емболій за локалізацією.

 8. Назвіть основні види емболій екзогенного походження?

 9. Назвіть основні види емболій ендогенного походження?


Еталони відповідей на теоретичні питання первинного рівня знань:

1. Тромбоз-це прижиттєве утворення на внутрішній стінці судини згустків крові, що складаються з її елементів.

Ці згустки отримали назву тромбів.

2. а). Ушкодження судинної стінки.

б). Порушення в системі зсідання і протизсідання крові (підвищення активності системи зсідання крові або зниження активності системи протизсідання крові);

в). Уповільнення течії крові.

3. Клітинна і плазменна.

4.Некроз (інфаркт), асептичне та септичне розплавлення, тромбоемболія, ДВЗ-синдром.

5.Емболія-це перенос током крові або лімфи сторонніх тіл, які в нормі там не зустрічаються з наступною повною або частковою закупоркою.

6.Екзогенні та ендогенні.

7.За локалізацією виділяють: емболію великого, малого кіл кровообігу та системи ворітної вени.

8.До екзогенних видів емболій відносять: повітряну, газову, бактеріальну, паразитарну, емболію сторонніми тілами.

9.До ендогенних видів емболій відносять: тромбоемболію, жирову, тканинну, емболію навколоплідними водами.

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Тромбоз, визначення поняття. Значення тріади Р.Вірхова в механізмі розвитку тромбозу.

2. Сучасні уявлення про патогенез тромбозу.

3. Наслідки тромбозу.

4. Причини та умови тромбоутворення.

5. Емболія, визначення поняття. Види емболій. Причини їх виникнення та механізми розвитку. Значення для організму.

6. Особливості перебігу емболії великого і малого кіл кровообігу, ворітної вени.

Література.

Основна:

1. М.Н.Зайко, Ю. В. Биць – Патологічна фізіологія. К: " Вища школа ", 1995р., С. 193-203, 203-211.

2. О.В.Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 110-115.

Додаткова:

1. А.М.Чернух, П.Н.Александров, О.В.Алексеев. Микроциркуляция. М., 1994г.

2. В.В. Руксин. Тромбозы в кардиологической практике, М.: "Бином", 2001. - 125 с.

3. Е.М. Шифман Жировая эмболия: клиническая физиология, диагностика, интенсивная терапия.С-П., 2003г. – 32с.4. В.В. Никонов Тромбозы, эмболии в практике врача догоспитального этапа. Х., 2004г. – 101с.
Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1. Емболія навколоплідними водами. Механізми розвитку. Значення в акушерській практиці.

2. Тромбоемболія. Причини, механізми розвитку. Наслідки. Сучасні методи лікування.
Література для підготовки рефератів:


 1. Тромбоэмболия легочной артерии. Современная концепция, базовые принципы терапии: Методические рекомендации. – Одесса, 2003. – 32 с.2.

 2. Ю.М.Мостовой, Т.П.Константинович Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика и лечебная тактика. Взгляд терапевта // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2006. – № 2. – С. 31-41.3.

 3. Соколов Н.Ф., Ганджа Т.И. Тромбоэмболия легочной артерии: современные принципы диагностики и лечения // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2007. – № 1. – С. 28-30.

 4. Мишалов В.Г., Амосова Е.Н. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии: современное состояние вопроса // Серце і судини. – 2004. – № 1. – С. 6-11.Самостійна робота студентів
Мета заняття : показати наявність емболів в кровоносному руслі тварин.
ДОСЛІД 1. Жабі голкою-зондом зруйнувати спинний мозок, вскрити грудну та черевну порожнину, звільнити серце від перикарду, обережно ввести шприцем в шлуночок 0,2 мл зависі лікоподію в 1% розчині метиленової синьки.

Розтягнути брижу жаби.

Спостерігати за кровотоком у судинах: відмітити уповільнення руху крові, рух по судинах емболів і закупорку судин емболами з лікоподію, розвиток маятникоподібного руху крові.

ДОСЛІД 2. Другій жабі ввести в порожнину серця 0,2 мл жирової емульсії і повітря. Розтягнути брижу жаби, а потім легені над отвором у дощечці.

Спостерігати за кровотоком у судинах : відмітити уповільнення руху крові, рух по судинах емболів і закупорку судин емболами з лікоподію, розвиток маятникоподібного руху крові.
1 – зерна лікоподію 1 – пухирці повітря

2 – краплі жиру

ВИСНОВОК:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р)

1.У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночкової недостатності внаслідок емболії легеневої артерії. Який вид емболії має місце?

А.Повітряна

В.Газова

С.Жирова

D.Тканинна

E.Метастатична
2.У пілота на висоті 14000м трапилася аварійна розгерметизація кабіни. Який із видів емболії у нього розвинувся?

А.Газова

В.Повітряна

С.Емболія стороннім тілом

D.Жирова


E.Тромбоемболія

3.При розгерметизації кабіни літака на висоті 19 км наступила миттєва смерть пілотів. Яка її причина?

A *Закипання крові

B Крововилив в головний мозок

C Газова емболія судин серця

D Кровотечі

E Параліч дихального центра
4.Після вимушеного швидкого підняття водолаза з глибини на поверхню у нього зявилися ознаки кесонної хворобибіль у суглобах, свербіння шкіри, мерехтіння в очах, затьмарення свідомості. Яким видом ємболії вони були зумовлені?

A * Газовою

B Повітряною

C Жировою

D Тканинною

E Тромбоємболією
5.Після занурення водолаза на глибину 60 м у нього з’явилися симптоми порушення функцій центральної нервової системи – збудження, ейфорія, ослаблення уваги, професійні помилки. Ці симптоми пов’язані з токсичною дією на нейрони

A *Азоту

B Кисню

C Вуглекислого газу

D Аміаку

E Лактату
6.У водолаза, що тривалий час перебував на глибині 40 м, при декомпресії розвинулась кесонна хвороба. Основною патогенетичною ланкою стала емболія:

A *Газова

B Повітряна

C Жирова

D Парадоксальна

E Тканинна
7.Хвора 65 років, що страждає тромбофлебітом глибоких вен гомілки, в поліклінці, в черзі на приойм до лікаря несподівано померла. На розтині трупа в загальному стовбурі і біфуркації легеневої артерії знайдено вільно розташовані червоні рихлі утворення з тьмяною гофрованою поверхнею. Який патологічний процес знайшов паталогоанатом?

A *Тромбоемболію

B Тромбоз

C Тканинну емболію

D Емболію стороннім тілом

E Жирову емболію
8.У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночкової недостатності по причині емболії легеневої артерії. Якого виду емболія зумовила такі симптоми?

A*Жирова

B Метастатична

C Газова

D Повітряна

EТканинна
Тести з банку даних „Крок-1”
1.У хворої з переломом стегнової кістки виникла емболія малого кола кровообігу. Який вид емболії у хворої?

A.*Жирова

B.Тромбоемболія

C.Тканинна

D.Газова

E.Повітряна
2.У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночкової недостатності внаслідок емболії легеневої артерії. Яка емболія зумовила такі симптоми?

A.*Жирова

B.Тромбоемболія

C.Газова

D.Повітряна

E.Тканинна3. У хворої з хронічним тромбофлебітом глибоких вен нижніх кінцівок після фізичного навантаження з‘явились ознаки емболії легеневої артерії. Який розлад периферійного кровообігу спричинив цей процес?

A.*Тромбоемболія

B.Венозна гіперемія

C.Повітряна емболія

D.Артеріальна гіперемія

E.Тканинна емболія


4. Існує теорія, що атеросклероз, вражаючи судини ясен, відіграє суттєву роль у виникненні пародонтиту. Яке місцеве порушення кровообігу виникає при атеросклерозі судин?

A.* Ішемія

B.Артеріальна гіперемія

C.Венозна гіперемія

D.Емболія

E.Порушення лімфовідтоку

5. Жінка 42 років із невралгією трійчастого нерва скаржиться на періодичне почервоніння правої половини обличчя та шиї, відчуття припливу тепла та підвищення шкірної чутливості. Ці явища можна пояснити розвитком артеріальної гіперемії -

A Нейротонічної

B Нейропаралітичної

C Метаболічної

D Робочої

E Реактивної
6. У кроля перерізали нерв, що іннервує праве вухо, і видалили правий верхній шийний симпатичний вузол. Одразу після операції провели вимірювання температури шкіри вух. Виявилося, що температура шкіри вуха кроля на боці денервації на 1,50С вища, ніж на протилежному інтактному боці. Що з наведеного є найбільш вірогідною причиною вказаних явищ?

A. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

B. Артеріальна гіперемія нейротичного типу

C. Фізіологічна артеріальна гіперемія

D. Реактивна артеріальна гіперемія

E. Артеріальна гіперемія, обумовлена метаболічними факторами
7. Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання экзаменаційного білета, що супровождулося почервонінням шкіри обличчя, відчуттям жару та невпевненістю поведінки. Який вид артеріальної гіперемії розвинувсяся в даному випадку?

A нейротонічна

B нейропаралітична

C метаболічна

D патологічна

E постішемічна
8. У хворого з облітеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацію стегнової артерії в ділянці стегнового трикутника. Який вид артеріальної гіперемії виник внаслідок операції?

A Нейропаралітична

B Реактивна

C Метаболічна

D Нейротонічна .

E Робоча
9. Хворому І., 45 років, с діагнозом «цироз печінки, асцит» проведено видалення 5 літрів рідини, що викликало розвиток запаморочення, як розвиток недостатності кровообігу головного мозку. Яке порушення кровообігу в черевній порожнині має місце в даному випадку?

A Артеріальна гіперемія

B Ішемія

C Венозна гіперемія

D Тромбоз

E Емболія

Ситуаційні задачі:
1. Для виконання кесонних робіт водолаза занурили на глибину 20 м, де він знаходився годину, а потім його швидко підняли вгору. Через півгодини в нього відмічається біль в м’язах, суглобах, який підсилювався, головний біль, запаморочення, оніміння пальців рук, ніг, почав погано чути.


 1. Що трапилось з водолазом?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які механізми розвитку описаних порушень?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В чому повинні полягати дії оточуючих в даному випадку?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Альпіністи повільно піднімалися по схилу гори протягом 6 годин. З кожним кроком підйом давався все тяжче. Відмічались загальна слабкість, серцебиття, задишка, запаморочення, головний біль, зниження апетиту, метеоризм.

 1. Що явилось безпосередньою причиною даних розладів у альпіністів?

____________________________________________________________________


 1. Як називається цей симптомокомплекс?

____________________________________________________________________
3. Поясніть механізм розвитку порушень.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. На якій приблизно висоті знаходились альпіністи?

____________________________________________________________________

5. Яке значення в даній ситуації мають тахікардія та тахіпноє, які механізми їх розвитку?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Хворий В. знаходився в хірургічній клініці з приводу тромбофлебіту правої нижньої кінцівки. Після необережного різкого руху у нього раптово виникли виражена задишка, біль в грудній клітці, цианоз.

 1. Чи пов'язані ці порушення з тромбофлебітом нижньої кінцівки?

____________________________________________________________________

 1. В яких випадках можливі такі наслідки тромбофлебіту?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи є випадковою локалізація ускладнень у даного хворого? Поясніть.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чи можливий розвиток ускладнень тромбофлебіту з боку інших органів – мозку, нирок, селезінки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Хворий Д., 50 років, доставлений в клініку зі скаргами на сильні болі за грудиною з ірадіацією в нижню щелепу. При стоматологічному огляді гострої патології не виявлено. З анамнезу встановлено, що раніше подібні напади знімалися нітрогліцерином. Об'єктивно: хворий блідий, тони серця приглушені, пульс – 140/хв, слабкого наповнення. З часом стан хворого погіршився і через 10 годин після надходження він помер. На розтині виявлений інфаркт міокарда.


 1. Який вид порушення кровообігу сприяв смерті?

____________________________________________________________________ 1. Поясніть механізм розвитку порушення коронарного кровообігу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Одразу ж після підняття чоловіка з глибини, що працював в кесоні, він відчув свербіж в різних ділянках тіла, пульсуючі болі в м'язах гомілок, з'явилися сильні головні болі, розвинулася різка задишка, набухли шийні вени, шкірні покриви стали синюшними, хворий покрився липким потом. Артеріальний тиск визначити не вдалося. Через декілька хвилин наступила смерть.


 1. Чим обумовлена смерть робочого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте причину і механізми гемодинамічних порушень.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Хворому М., 57 років, з тромбофлебітом правої стегнової вени, був призначений суворий ліжковий режим. Хворий порушив розпорядження лікаря і під час ходи раптово наступила смерть.

1.Який вид порушення кровообігу виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Яка причина і механізми гемодинамічних порушень, що зумовили раптову смерть хворого?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. У хворого Д., 60 років, з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок виникають болі в нижній кінцівці під час ходи. Спостерігаються ціаноз та набряк лівої гомілки, кінцівка холодна на дотик. Після комплексу фізіотерапевтичних процедур вираженість вказаних розладів стала зменшуватися і через деякий час вони зникли.


 1. Яке порушення місцевого кровообігу мало місце у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку клінічних проявів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Хворий З., 25 років, скаржиться на те, що зазвичай в холодну погоду виникають напади болю і відчуття оніміння в пальцях рук. Під час нападів об'єктивно спостерігається різке збліднення шкіри пальців і кистей, зниження місцевої температури, порушення шкірної чутливості.

 1. Яке порушення регіонарного кровообігу у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Розкрийте механізми розвитку клінічних проявів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. У хворого Н., 63 років, стеноз правого передсердно-шлуночкового отвору. При огляді – акроціаноз (синюшність губ, кінчика носа, мочки вух, пальців рук і ніг), незначний набряк кінцівок. При дослідженні мікроциркуляції в судинах нігтьового ложа встановлено розширення венозних мікросудин. Спостерігається діапедез еритроцитів.

 1. Яке порушення регіонарного кровообігу у хворого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте механізми розвитку наявних клінічних проявів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. У хворого з тяжким переломом кісток таза розвинулась гостра недостатність мозкового кровообігу внаслідок емболії в басейні середньої мозкової артерії.

1.Який тип емболії виник у хворого?

____________________________________________________________________
2. Поясніть причини та механізми розвитку емболії.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


11.Існує теорія, що атеросклероз, вражаючи судини ясен, відіграє суттєву роль у виникненні пародонтиту.

1.Яке місцеве порушення кровообігу виникає при атеросклерозі судин?

____________________________________________________________________


2. Розкрийте механізми розвитку наявних клінічних проявів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12. Через деякий час після постановки імпланту з недотриманням технологічних вимог стан хворого гостро погіршився. Розвинулась гостра недостатність мозкового кровообігу внаслідок повіторяної емболії в басейні середньої мозкової артерії.
1.Який тип емболії виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Поясніть причини та механізми розвитку емболії.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 2: ЗАПАЛЕННЯ (судинні реакції).
Актуальність теми.

Запалення (infammatio) – це вироблена в процесі еволюції органо-тканинна реакція на пошкодження, що характеризується трьома компонентами: альтерацією, ексудацією і проліферацією.

Запальна реакція, як типовий патологічний процес, лежить в основі багатьох стоматологічних захворювань.

Знання основних причин виникнення, механізмів розвитку, наслідків та зовнішніх проявів запальної реакції необхідні для своєчасної і правильної діагностики захворювань запального характеру, проведення раціональної патогенетичної терапії на будь-якому етапі розвитку запального процесу.

Вивчення в експерименті стану мікроциркуляції у вогнищі запалення дозволяє більш глибоко розкрити внутрішню сутність як зовнішніх проявів запалення, так і багатьох закономірностей розвитку і перебігу власне патологічних і захисно-пристосувальних явищ, що лежать в основі запалення, більш досконало зрозуміти основні механізми розвитку запальніх процесів щелепно-лицьової ділянки.
Загальна мета заняття. Мати чітке уявлення про етіологію і патогенез запалення. Визначити роль медіаторів у розвитку запальної реакції.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):


 • Визначати поняття типових патологічних процесів: пошкодження клітини, місцевих порушень кровообігу та мікроциркуляції, запалення,

 • Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки в патогенезі типових патологічних процесів, при цьому вміти відокремлювати зміни місцеві і загальні, патологічні і пристосувально-компенсаторні;

 • Застосовувати існуючі принципи для класифікації типових патологічних процесів;

 • Застосовувати необхідні методи для експериментального моделювання та вивчення типових патологічних процесів;


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

1.Поділ судинного русла на функційні відділи (кафедра фізіології).

2.Поняття про судини мікроциркуляторного русла (кафедра фізіології).

3.Механізми регуляції кровообігу в капілярах та венулах (кафедра фізіології)

4. Поняття про роль клітин сполучної тканини, їх будову, головні функції (кафедра гістології).

5. Поняття про продукти каскаду арахідонової кислоти, калікреін-кінінову систему плазми крові, систему комплементу (кафедра біохімії).Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 314-323, 343-344.

2. Вільям Ф. Ганонг Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 528-544, 545-549.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 241-258, 161-174.

4. Ю.І. Губський Біологічна хімія, Київ-Тернопіль, 2000р,С.209-210, 381-385.


Перевірка первинного рівня знань.

Дайте відповідь на наступні питання:Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка