Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові


ТЕМА 28: АНАЛІЗ ГЕМОГРАМСторінка12/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.24 Mb.
#133
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ТЕМА 28:

АНАЛІЗ ГЕМОГРАМ.
Актуальність теми.

Система крові є однією з самих динамічних систем організму. В кровотворній системі відбувається постійне новоутворення клітин на заміну загиблих, життєвий цикл яких набагато коротший за життя цілісного багатоклітинного організму. В результаті чіткої координації процесів кровотворення і кроворуйнування склад крові у здорової людини досить постійний. Тому динамічна рівновага, що характеризує систему крові в цілому, дозволяє судити про її стан за якісними та кількісними змінами однієї з ланок. Найбільш досяжним та простим для вивчення є склад периферичної крові. Без аналізу крові не обходиться жодне обстеження хворого, не ставиться ні один діагноз, це перший і необхідний крок для оцінки стану кровотворення.

Вивчення картини крові при окремих захворюваннях є важливим кроком для ранньої діагностики захворювань, а також діагностичним критерієм оцінки стану імунної системи при різних захворюваннях внутрішніх органів.
Загальна мета заняття. Вивчити причини виникнення та механізми змін показників крові при різних патологічних процесах та обгрунтувати значення для практичного лікаря.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):


    1. Виділити основні зміни показників крові, пояснити механізми їх розвитку.

    2. Визначити вірогідну патологію крові за морфологічною картиною крові.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання – уміння:

 1. Знати показники крові в нормі. (кафедра нормальної фізіології)

 2. Схему кровотворення. (кафедра гістології)


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Фізіологія людини. Під ред. М.Р.Гжегоцького, В.І.Філімонова та ін.,К. «Книга плюс», 2005р., стор. 264-269

 2. Фізіологія людини. Під ред. Вільяма Ф. Ганонга, Л., 2002р., стор. 473-493.

 3. Гістологія людини. Під ред. О.Д.Луцик, А.Й.Іванова та ін., К., «Книга плюс», 2003р., стор. 145–160.

Для з’ясування відповідності вихідного рівня ваших знань-умінь необхідному пропонуємо виконати представлений нижче рівень ряд завдань. Правильність його рішення звірте з еталонними рішеннями.
 1. Назвіть кількість еритроцитів у жінок та чоловіків в нормі.

 2. Назвіть кількість гемоглобіну у жінок та чоловіків в нормі.

 3. Назвіть кількість лейкоцитів в нормі.

 4. Назвіть кількість тромбоцитів в нормі.

 5. Що показує колірний показник?

 6. Чому дорівнює колірний показник в нормі?

 7. Запишіть нормальну лейкоцитарну формулу

 8. Назвіть відсоток різних форм нейтрофілів у лейкоцитарній формулі в нормі:

 9. Назвіть відсоток лімфоцитів у лейкоцитарній формулі в нормі:

 10. Назвіть відсоток моноцитів у лейкоцитарній формулі в нормі:

 11. Назвіть відсоток еозинофілів у лейкоцитарній формулі в нормі:

 12. Назвіть відсоток базофілів у лейкоцитарній формулі в нормі:

 13. Чому дорівнює час кровотечі за Дюке в нормі?

 14. Чому дорівнює час зсідання крові за Лі Уайтом в нормі?

 15. Дайте характеристику симптому Кончаловського в нормі.

 16. Наведіть приклади анемій, для яких характерний гіпохромний колірний показник.

 17. Наведіть приклади анемій, для яких характерний нормохромний колірний показник.

 18. Наведіть приклади анемій, для яких характерний гіперхромний колірний показник.

 19. Назвіть якісні зміни еритроцитів.

 20. Який тип кровотворення характерний для В12-дефіцитної анемії?

 21. Назвіть тип анемії, для якої характерна поява в крові мішенеподібних еритроцитів:

 22. Назвіть тип анемії, для якої характерна поява в крові мікросфероцитів:

 23. Для яких патологічних станів характерний нейтрофільний лейкоцитоз?

 24. Для яких патологічних станів характерний еозинофільний лейкоцитоз?

 25. Для яких патологічних станів характерний лімфоцитоз?

 26. Перерахуйте патологічні стани, для яких характерна наявність моноцитозу.

 27. Перерахуйте патологічні стани, для яких характерна наявність в крові базофільного лейкоцитозу.

 28. Які є зсуви лейкоцитарної формули вліво (перерахуйте)?

 29. ШЗЕ (швидкість зсідання еритроцитів) в нормі.

 30. Для яких захворювань характерний зсув лейкоцитарної формули вліво?

 31. Для яких патологічних процесів характерний зсув лейкоцитарної формули вправо?

 32. Для яких захворювань крові характерна наявність «лейкемічного провалу»?

 33. Для яких захворювань крові характерна наявність в крові перехідних (проміжних) форм лейкоцитів певного ряду?


Еталони відповідей:

1. Жін.: 3,9-4,7х1012/л; чол.: 4,5-5,0х1012

2. Жін.: 120-140г/л; чол.: 140-160г/л

3. 4-9х109

4. 200-400х109

5. Кількість гемоглобіну в одному еритроциті.

6. 0,85-1,0

7. Еозинофіли – 1-5%,базофіли – 0-1%,

нейтрофіли: юні – 0-1%,

паличкоядерні – 1-6%,

сегментоядерні – 47-72%,

лімфоцити – 19-37%,

моноцити – 3-11%
8. нейтрофіли: юні – 0-1%,

паличкоядерні – 1-6%,

сегментоядерні – 47-72%,
9. 19-37% 10. 3-11% 11. 1-5%

12. 0-1% 13. 2-3хв. 14. 4-8хв.

15. Негативний

16. А) ЗалізодефіцитнаБ) Залізорефрактерна В) Хронічна постгеморагічна

17. А) Гемолітичні Б) Гостра постгеморагічна

18. А) В12-дефіцитна Б) Фолієводефіцитна


19. А) Анізоцитоз Б) Пойкілоцитоз

В) Анізохромія

Г) Наявність патологічних включень (тільця Жолі, кільця Кебота)
20. Мегалобластичний

21. Таласемія


22. Спадкова мембранопатія (хвороба Мінковського-Шоффара)

23. А) Гнійно-запальні процеси Б) Асептичне запалення

24. А) Алергічні реакції Б) Гельмінтози В) Хронічний мієлолейкоз

25. А) Специфічні хронічні інфекції (туберкульоз, сифіліс, бруцельоз)

Б) Хронічний лімфолейкоз

В) Гострі інфекції (коклюш, вірусний гепатит)

26. А) Хронічні специфічні інфекції (туберкульоз, бруцельоз)

Б) Інфекційний мононуклеоз

В) Інфекції, викликані найпростішими (висипний тиф, малярія)

27. А) Хронічний мієлолейкоз Б) Аутоалергія В) Гемофілія

28. А) Регенеративний Б) Гіперрегенеративний

В) Дегенеративний Г) Регенеративно-дегенеративний

29. 2-11 мм/год

30. А) Гнійно-запальні процеси Б) Ендогенні інтоксикації

В) Хронічний мієлолейкоз

31. А) В12-дефіцитна анемія Б) Фолієводефіцитна анемія

32. Гострий лейкоз

33. Хронічний лейкоз


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Охарактеризувати основні показники крові.

 2. Зміни показників крові при різних патологічних процесах, значення цих змін в стоматологічній практиці.

 3. Розібрати гемограми при різних патологічних процесах.


Література:

Основна:

 1. Патологічна фізіологія. За ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця; К: "Вища школа", 1995р., стор. 364-401.

 2. О.В.Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В: "Нова книга", 2007 р., стор.232-299.


Додаткова:

 1. Руководство по гематологии: В 2 т./Под ред. А.И.Воробьева – М.: Медицина,1985г.

 2. Патофизиология крови /Шиффман Ф.Дж. – М.: Бином; Санкт-Петербург; Невский диалект,2000г.

 3. Болезни системы крови/Под ред. Гусевой С.А., Вознюк В.П., Бальшина М.Д – Киев: Лагос,2001г.

Після засвоєння перерахованих вище питань студенти повинні ознайомтись з проведенням практичної частини заняття.


Кожний студент отримує гемограму і самостійно її розбирає. Робить висновок – про що можуть свідчити зміни в даному аналізі крові. Розкривають механізми розвитку змінених показників крові.

Викладач перевіряє правильність зробленого висновку.ГЕМОГРАМИ:

1.П.І.Б. Малиновський С.П.

Гемоглобін 98 г/л

Еритроцити 4,3х1012

Колірний показник ?

Лейкоцити 10,6х109

Еозинофіли 19%Базофіли 1%

Нейтрофіли

Паличкоядерні 1%

Сегментоядерні 48%

Лімфоцити 18%Моноцити 13%

ШОЕ 10 мм/год

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2

П.І.Б. Іванов Ф.М.

Гемоглобін 58 г/л

Еритроцити 2,5х1012

Колірний показник ?

Лейкоцити 350х109

Еозинофіли 1%Нейтрофіли

Паличкоядерні 1%

Сегментоядерні 7%

Лімфобласти 7%

Пролімфоцити 3%Лімфоцити великі 12%

Лімфоцити середні 8%

Лімфоцити малі 60%

Моноцити 1%

ШОЕ 20 мм/год

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3П.І.Б. Сєргєєв І.А.

Гемоглобін 110 г/л

Еритроцити 3,5х1012

Колірний показник ?

Лейкоцити 150х109

Еозинофіли 2%Базофіли 3%

Мієлобласти 10%

Промієлоцити 10%

Мієлоцити 15%
Нейтрофіли

Метамієлоцити 15%

Паличкоядерні 20%

Сегментоядерні 24%

Моноцити 1%

ШОЕ 25 мм/год

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4П.І.Б. Кац А.Н.

Гемоглобін 88 г/л

Еритроцити 3,7х1012

Колірний показник ?

Лейкоцити 9,5х109

Еозинофіли 11%

Базофіли 0,5%

Нейтрофіли

Паличкоядерні 2,5%

Сегментоядерні 52%

Лімфоцити 30%Моноцити 4%

ШОЕ 12 мм/год

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5П.І.Б. Петров О.А.

Гемоглобін 82 г/л

Еритроцити 3,9х1012

Колірний показник ?

Лейкоцити 26,8х109Еозинофіли -
Базофіли -

Мієлоцити 2%
Нейтрофіли

Метамієлоцити 26%

Паличкоядерні 19%

Сегментоядерні 39%

Лімфоцити 8%

Моноцити 6%
ШОЕ 32 мм/год

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6П.І.Б. Яремчук Г.І.

Гемоглобін 58 г/л

Еритроцити 1,4х1012/л

Колірний показник ?

Лейкоцити 3,7х109

Еозинофіли 4%

Нейтрофіли:

Паличкоядерні 2%

Сегментоядерні 57%

Лімфоцити 31%

Моноцити 6%

ШОЕ 22 мм/год

Морфологія крові

Мегалобласти 2 в полі зору

Мегалоцити 8 в полі зору

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7П.І.Б. Сидорук О.І.

Гемоглобін 86 г/л

Еритроцити 4,1х1012

Колірний показник ?

Лейкоцити 26,5х109

Еозинофіли 2%

Базофіли 1%

Нейтрофіли

Метамієлоцити 2,5%

Паличкоядерні 18,5%

Сегментоядерні 31,5%

Лімфоцити 26,5%

Моноцити 18%

ШОЕ 11 мм/год

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8П.І.Б. Кавун О.П.

Гемоглобін 100 г/л

Еритроцити 3,5х1012

Колірний показник ?

Лейкоцити 35х109

Еозинофіли 2%
Базофіли -

Нейтрофіли

Метамієлоцити 1%

Паличкоядерні 2%

Сегментоядерні 29%

Лімфоцити 52%Моноцити 14%

ШОЕ 32 мм/год

____________________________________________________________________________________________________________________________'>Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9П.І.Б. Смірнов Олександр

Вік 8 років

Гемоглобін 100 г/л

Еритроцити 2,5х1012

Колірний показник ?

Лейкоцити 280х109

Нейтрофіли

Метамієлоцити -Паличкоядерні 1%

Сегментоядерні 5%

Лімфобласти 91%

Лімфоцити 3%

ШОЕ 60 мм/год

Скарги на болі в горлі при ковтанні. Гарячка, кровотеча ясен. Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10

П.І.Б. Петров Сергій

Вік 6 місяців

Гемоглобін 80 г/лЕритроцити 3,0х1012

Колірний показник ?

Лейкоцити 7,2х109

Еозинофіли 2%Нейтрофіли:

Сегментоядерні 30%

Лімфоцити 65%

Моноцити 3%

ШОЕ 10 мм/год

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11

1. Час кровотечі за Дьюком - 3 хвилини

2. Час зсідання крові - 6 хвилин

3. Проба Кончаловського - позитивна

4. Кількість тромбоцитів крові -250х109 Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

121. Час кровотечі за Дьюком - 8 хвилин

2. Час зсідання крові - 6 хвилин

3. Проба Кончаловського - позитивна

4. Кількість тромбоцитів крові -30х109 Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13

1. Час кровотечі за Дьюком - 3 хвилини

2. Час зсідання крові - 1 година

3. Проба Кончаловського - негативна

4. Кількість тромбоцитів крові -200х109 Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Після розбору теоретичних питань і проведення експерименту пропонується вирішити кілька ситуаційних задач.

1.

Клініка. Хворий К., 55 років, поступив у клініку зі скаргами на підвищену втому, біль у язиці. Періодично виникає почуття “ватних” ніг, затерпання кінцівок. В останні роки відмічає часті диспептичні розлади.

Об’єктивно: При огляді ротової порожнини язик запаленний, сосочки атрофовані. На слизовій оболонці - афти.загальний аналіз крові

Еритроцити
Гемоглобін:

КП:


Ретикулоцити:

Лейкоцити:
1,8 ´1012
80 г/л

??
1 %о

3,0 ´ 109


Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


130 ´ 109

0,25 л/л


11,9 мкмоль/л
30 мм/год

Препарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

0

0

0

1

40

49

10

анізоцитоз +++

макроцитозпойкілоцитоз +++


анізохромія +++ гіперхромія

примітка. У великій кількості мегалоцити, еритроцити з тільцями Жоллі і кільцями Кабо, нейтрофіли з гіперсегментованими ядрами.

завдання. Зробити обгрунтовані висновки про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.

Клініка. Хвора В., 40 років, поступила в клініку зі скаргами на слабкість, запаморочення, часті втрати свідомості. Відмічається підвищена ламкість волосся, нігтів, спотворення смаку (їсть сирі крупи і м’ясний фарш, крейду).

З анамнезу: протягом 15 років страждає гемороєм.

Об’єктивно: Шкіра і видимі слизові оболонки бліді, з земляним відтінком. Виражена сухість шкіри, тріщини на руках і ногах. Нігті ущільнені, ввігнуті (ложкоподібні). При огляді ротової порожнини спостерігалось запалення язика, сосочки розгладжені. На слизовій оболонці - афти. В куточках рота - “заїди”.


загальний аналіз крові

Еритроцити

Гемоглобін

КП:

Ретикулоцити:Лейкоцити:


3,5 ´ 1012

60 г/л


???

2 %о

4,0 ´ 109Тромбоцити:

Показники

гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


175 ´ 109
0,40 л/л
7,2 мкмоль/л
10 мм/год

Препарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

1

0

0

3

53

37

6

анізоцитоз ++

мікроцитозпойкілоцитоз ++


анізохромія +++

виражена гіпохроміяпримітка. Зустрічаються одиничні поліхроматофіли, нормоцити.

завдання. Зробити обґрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.

Клініка. Хворий М., 28 років, поступив у клініку зі скаргами на підвищену втому, прогресуючу м’язову слабкість, неприємні відчуття в області правого підребер’я, періодичні болі в животі. З анамнезу: з дитинства встановлена помірна гіпохромна анемія. Об’єктивно: Шкіра і видимі слизові оболонки бліді, жовтушні. Гепато- і спленомегалія.

загальний аналіз крові

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:


Ретикулоцити:

Лейкоцити:3,3 ´ 1012

50 г/л

0,45


1 %о

6,0 ´ 109Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


0,40 л/л
82,7 мкмоль/л

12 мм/год


Препарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

1

0

0

5

55

31

8

анізоцитоз +++


пойкілоцитоз +++


анізохромія +++

гіпохроміяпримітка. Зустрічаються поодинокі поліхроматофіли, нормоцити. В кістковому мозку збільшена кількість сідеробластів.

завдання. Зробити обґрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.

Клініка. Хворий Л., 45 років, поступив у клініку зі скаргами на головний біль, погіршення пам’яті, поганий сон, біль в кінцівках, різке зниження апетиту. Турбують періодичні, переймоподібні болі в животі, запори.

З анамнезу: останні 10 років працює в кабельному виробництві має професійний контакт зі свинцем. Запобіжні засоби по техніці безпеки ігнорує.

Об’єктивно: хворий з низьким харчуванням. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді з чорно-сірим відтінком. Ністагм. Тремтіння пальців рук. При огляді ротової порожнини спостерігали по краям ясен передніх зубів – вузьку рожеву лінію.


загальний аналіз крові

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:

Ретикулоцити:Лейкоцити:

2,1 ´ 1012

51 г/л


??

8 %о

3,8 ´ 109


Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


140 ´ 109
0,38 л/л

91,5 мкмоль/л


10 мм/год

Препарат крові (мазок) Лейкоцитарна формула
нейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

0

0

0

3

50

40

7

анізоцитоз +++

пойкілоцитоз +++

анізохромія +++

примітка. Реакція сечі на d-аміолевулинову кислоту різко позитивна.

завдання. Зробити обґрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.

Клініка. Хлопчик Б., 12 років, поступив у клініку зі скаргами на біль в правому підребер’ї. З анамнезу: батьки фенотипово здорові. У батька аналіз крові в мазку показав мікроцитоз еритроцитів.

Об’єктивно: у хворого башений квадратний череп, мікрофтальмія. Мізинці укорочені. Шкіра і видимі слизові оболонки жовтяні. При огляді ротовой порожнини спостерігали високе піднебіння, неправильне розміщення зубів. При абдомінальному УЗД виявлено камінці в жовчному міхурі, спленомегалія.загальний аналіз крові

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:


Ретикулоцити:

Лейкоцити:


3,5 ´ 1012

100 г/л

???


15 %о

7,0 ´ 109Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:

190 ´ 109


0,25 л/л
13,5 мкмоль/л

17 мм/годПрепарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

2

0

0

5

65

24

4

анізоцитоз +++

мікроцитозпойкілоцитоз +++

сфероцитозанізохромія ++


примітка. Осматична резистентність еритроцитів понижена.

завдання. Зробити обгрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.


Клініка. Хворий А., 20 років, поступив у клініку зі скаргами на підвищену втомлюваність, понижену працездатність.

Об’єктивно: хворий задовільного харчування. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді, легка іктеричність шкіри і склери. Спленомегалія.загальний аналіз крові

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:


Ретикулоцити:

Лейкоцити:


3,8 ´ 1012

90 г/л

0,71


5 %о

8,0 ´ 109


Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:

193 ´ 109


0,44 л/л
44,2 мкмоль/л

5 мм/год


Препарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

2

0

0

5

68

20

5

анізоцитоз +++


пойкілоцитоз +++

кодоцити


анізохромія +++


примітка. Зустрічаются у великій кількості еритроцити з базофільною пунктуацією.

завдання. Зробити обґрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.


Клініка. Хлопчик С., 10 років, поступив у клініку зі скаргами на різкий біль у суглобах, особливо у плечових та тазобедрових.

Об’єктивно: хворий поганого харчування, з викривленим хребтом. Шкіра і слизові оболонки жовтушні. Спленомегалія. Суглоби, стопи, кисті рук набряклі. На гомілках - виразки. Міопія високого ступеня.Загальний аналіз крові

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:


Ретикулоцити:

Лейкоцити:


3,0 ´ 1012

80 г/л

??

18 %о15,5 ´ 109

Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:

500 ´ 109


0,38 л/л
15,0 мкмоль/л

5 мм/год


Препарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

0

0

5

10

62

20

3

анізоцитоз +++


пойкілоцитоз +++

дрепаноцитианізохромія ++


примітка. Осмотична резистентність еритроцитів понижена.

завдання. Зробити обґрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.

Клініка. Хворий Ю., 52 роки, поступив у клініку зі скаргами на головний біль, набридливе свербіння шкіри, яке підсилюється після прийняття ванни.

З анамнеза відомо, що присутній гострий, пекучий біль у кінчиках пальців (еритромелалгія), яка зникала на 1-2 день після прийняття ацетилсаліцилової кислоти.

Об’єктивно: Шкіра і видимі слизові оболонки гіпереміровані, склери ін’єціровані. Артеріальний тиск - 150/100ммрт.ст. Спленомегалія. При огляді ротовой порожнини - виражена ціанотичність м’ягкого піднебіння (симптом Купермана).


Загальний аналіз крові:

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:

Ретикулоц:Лейкоцити:

10,2 ´ 1012

177 г/л

??

20 %о20,0 ´ 109

Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:

800 ´ 109


0,54 л/л

10,0 мкмоль/л

1 мм/год


Препарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

2

3

3

4

6

66

10

6

анізоцитоз +++

схильність до мікроцитозупойкілоцитоз +++


анізохромія +++

схильність до гіпохроміїпримітка. Велика кількість поліхроматофілів, нормоцитів, зустрічаються поодинокі еритробласти.

завдання. Зробити обґрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.

Клініка. У хворого Р., 29 років, в анамнезі вказано поранення плеча з пошкодженням артерій з припустимою втратою ОЦК в межах 15%.

завдання. Вкажіть, яким стадіям гострої постгеморрагічної анемії відповідає наступні зміни показників периферичної крові, і обґрунтуйте свої висновки.

загальний аналіз крові № 1

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:


Ретикулоцити:

Лейкоцити:4,5´ 1012

130 г/л

???


3 %о

6,0´ 109Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:

180´ 109

0,44 л/л

25,8 мкмоль/л

3 мм/год


Препарат крові (мазок) № 1 Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

2

0

0

4

54

32

8

анізоцитоз +


пойкілоцитоз +

анізохромія +

загальний аналіз крові № 2

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:

Ретикулоцити:Лейкоцити:


2,0 ´ 1012

60 г/л


0,90

8 %о

12,0 ´ 109


Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


250 ´ 109

0,20 л/л


13,0 мкмоль/л

15 мм/годПрепарат крові (мазок) № 2 Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

1

0

0

5

64

24

6

анізоцитоз ++


пойкілоцитоз ++


анізохромія ++


загальний аналіз крові № 3

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:

Ретикулоцити:Лейкоцити:

3,8 ´ 1012

100 г/л


0,79

60 %о

18,0 ´ 109


Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


450 ´ 109

0,30 л/л


11,7 мкмоль/л

20 мм/годПрепарат крові (мазок) № 3 Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

1

0

9

20

60

8

2

анізоцитоз +++


пойкілоцитоз +++


анізохромія +++


примітка. У великій кількості зустрічаються поліхроматофіли, нормоцити.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.


Клініка. Хвора О., 33 роки, поступила в клініку у тяжкому стані.

З анамнезу відомо про часті кровотечі з носа і ясен, меноррагії (при надмірних, рясних місячних).

Об’ктивно: хвора погано харчувалась. Виражена блідість шкіри і слизових оболонок, на шкірі - петехіальні висипи, крововиливи. Запальні процеси ротової порожнини, прямої кишки. При аускультації серця - функціональний систолічний шум. Температура тіла - 400 С. В області правого стегна - велика гнійна гематома.


Загальний аналіз крові

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:

РетикулоцитиЛейкоцити:0,7 ´ 1012

20 г/л


???

0 %о

0,5 ´ 109


Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


25,0 ´ 109

0,28 л/л


34,7 мкмоль/л

45 мм/годПрепарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

0

0

0

0

18

74

8

анізоцитоз ++


пойкілоцитоз ++


анізохромія ++


завдання. Зробити обґрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.

Клініка. У хворого Р., 29 років, в анамнезі поранення плеча з пошкодженням артерій з припустимою втратою ОЦК в межах 800 мл (15%).

загальний аналіз крові

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:

РетикулоцитиЛейкоцити:

4,5´ 1012

130 г/л


0,87

3 %о

6,0´ 109


Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


180´ 109

0,44 л/л


25,8 мкмоль/л

3 мм/год


Препарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

2

0

0

4

54

32

8

анізоцитоз +

пойкілоцитоз +

анізохромія +

завдання. Зробити обгрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.


Клініка. У хворого Р., 29 років, в анамнезі зазначено поранення плеча з пошкодженням артерії з припустимою втратою ОЦК в межах 800 мл (15%).

загальний аналіз крові

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:

Ретикулоцити:Лейкоцити:

2,0 ´ 1012

60 г/л


0,90

8 %о

12,0 ´ 109


Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


250 ´ 109

0,20 л/л


13,0 мкмоль/л

15 мм/годПрепарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

1

0

0

5

64

24

6

анізоцитоз ++


пойкілоцитоз ++


анізохромія ++


задание. Зробити обґрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів. Вказати стадію анемії.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.


Клініка. У хворого Р., 29 лет, в анамнезі вказане поранення плеча з пошкодженням артерії з припустимою втратою ОЦК в межах 800 мл (15%).

загальний аналіз крові

Еритроцити:

Гемоглобін:

КП:

Ретикулоцити:Лейкоцити:

3,8 ´ 1012

100 г/л


0,79

60 %о

18,0 ´ 109


Тромбоцити:

Показники гематокриту:

Вміст сироватки заліза:

ШЗЕ:


450 ´ 109

0,30 л/л


11,7 мкмоль/л

20 мм/годПрепарат крові (мазок) Лейкоцитарна формуланейтрофілиБ

Э

М

Ю

П

С

Л

М

0

1

0

9

20

60

8

2

анізоцитоз +++


пойкілоцитоз +++


анізохромія +++


завдання. Зробити обґрунтований висновок про порушення в системі крові. Пояснити патогенез клінічно-гематологічних проявів. Вказати стадію анемії.

Заключення:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка