Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові


Уміння та практичні навичкиСторінка15/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

2. Уміння та практичні навички:

  • Вирішення ситуаційних задач із визначенням типових порушень в системі крові (еритроцитоз, анемія, лейкоцитоз, лейкопенія, лейкоз; порушення гемостазу), їх основних різновидів (через застосування знань принципів їх класифікацій), причин виникнення та механізмів розвитку.

  • На підставі результатів лабораторного дослідження (аналіз крові) визначати вміст окремих видів лейкоцитів в крові, оцінювати результат.

  • Визначати вміст гемоглобіну в крові (за Салі), переводити в одиниці SІ; оцінювати результат.

  • Розраховувати колірний показник крові, оцінювати результат.

  • Ідентифікувати регенеративні, дегенеративні, патологічні форми клітин «червоної» і «білої» крові в мазках периферичної крові; інтерпретувати їх наявність чи відсутність в крові.


Перелік теоретичних питань до ПН з теми: "ПАТОЛОГІЯ КРОВІ"

1.Зміни загального об'єму крові. Характеристика видів гіпо- і гіперволемій, причини і механізми розвитку.

2. Крововтрата: етіологія, патогенез. Зміни патологічні і пристосувально-компенсаторні в патогенезі крововтрати.

3.Прояви і наслідки крововтрати (гіповолемія, анемія, недостатність кровообігу/шок).

4.Принципи терапії крововтрати.

5.Поняття про постгемотрансфузійні реакції і ускладнення, механізми їх розвитку та засоби профілактики.

6.Еритроцитози: визначення поняття, види (абсолютний, відносний; первинний, вторинний), етіологія, патогенез.

7.Анемії: визначення поняття, клінічні та гематологічні прояви, принципи класифікації (за етіологією, патогенезом, характером перебігу, типом еритропоезу, регенераторною здатністю кісткового мозку, колірним показником, змінами розмірів еритроцитів).

8.Патологічні, дегенеративні та регенеративні форми еритроцитів.

9.Етіологія, патогенез, гематологічна характеристика постгеморагічної анемії (гострої і хронічної).

10.Етіологічна класифікація (спадкові, набуті) гемолітичних анемій. Характеристика причинних факторів набутих гемолітичних анемій. Шляхи реалізації генетичних дефектів в патогенезі спадкових гемолітичних анемій (мембрано-, ферменто-, гемоглобінопатій).

11.Гемоліз еритроцитів, внутрішньосудинний і внутрішньоклітинний, як механізми розвитку гемолітичних анемій. Характерні клінічні прояви гемолізу еритроцитів (жовтяниця, гемоглобінурія, ДВЗ крові, дисхолія, холелитіаз, спленомегалія), їх можлива асоціація з типом гемолізу. Патологічні форми еритроцитів, специфічні для спадкових гемолітичних анемій.

12.Класифікація анемій, пов'язаних з порушеннями еритропоезу (дефіцитні, дисрегуляторні, гіпо-, апластичні та ін.), загальна характеристика причин і механізмів розвитку.

13.Етіологія, патогенез, типові зміни периферичної крові при залізодефіцитних анеміях. Поняття про залізорефрактернї анемії.

14.Анемії, спричинені недостатністю вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Причини виникнення і механізми розвитку абсолютного та відносного дефіциту вітаміну В12 і фолієвої кислоти. Злоякісна анемія Аддісона-Бірмера. Характеристика загальних порушень в організмі при дефіциті вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Гематологічна характеристика вітамін В12, фолієводефіцитних анемій.

15.Патогенез змін в тканинах ротової порожнини при хронічних анемічних станах.

16.Лейкоцитоз, принципи класифікації. Причини та механізми розвитку реактивного та перерозподільного лейкоцитозу. Нейтрофільний, еозинофільний, базофільний, лімфоцитарний і моноцитарний лейкоцитоз. Поняття про ядерне зрушення нейтрофільних гранулоцитів, його різновиди.
17.Лейкопенія, принципи класифікації. Причини, механізми розвитку лейкопенії, агранулоцитозу (нейіропенії). Патогенез основних клінічних проявів.

18.Набуті та спадкові порушення структури і функції лейкоцитів. Лейкемоїдні реакції.

19.Особливості змін системи білої крові при запальних процесах щелепно-лицьової ділянки.

20.Уявлення про гемобластози, загальна характеристика їх основних груп. Лейкози як пухлини. Принципи класифікації лейкозів (гострі, хронічні; мієло-, лімфо-, біфенотипічні; первинні, вторинні).

21.Етіологія лейкозів: характеристика лейкозогенних факторів фізичної, хімічної, біологічної природи. Механізми їх трансформуючої дії на кровотворні клітини кісткового мозку. Аномалії генотипу і конституції як фактори ризику виникнення і розвитку лейкозів. "Піки" лейкозів у дітей.

22.Типові закономірності та особливості патогенезу гострих і хронічних лейкозів: порушення клітинного складу кісткового мозку та периферичної крові; морфологічна, цитогенетична, цитохімічна, імунофенотипічна характеристики; системні порушення в організмі. Прогресія лейкозів, поняття про «бластннй криз». Метастазування лейкозів.

23.Принципи діагностики і лікування лейкозів.

24.Зміни в тканинах порожнини рота при лейкозах.

25.Загальна характеристика типових порушень в системі гемостазу.

26.Геморагічні порушення гемостазу. Недостатність судинно-тромбоцитарного гемостазу.

27.Вазопатії: види, причини, механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів.

28.Тромбоцитопенії: етіологія, патогенез, механізми порушень гемостазу. 29.Тромбоцитопатії. Механізми порушень адгезії, агрегації тромбоцитів, вивільнення тромбони іарних гранул.

30.Порушення коагуляційного гемостазу. Причини зниження активності системи згортання крові і підвищення активності антикоагуляційної та фібринолітичної систем. Основні прояви порушень окремих стадій згортання крові, їх етіологія та патогенез.

31.Тромбофілічні стани: тромбоз, дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові (ДВЗ-синдром), локалізоване внутрішньосудинне згортання крові. Принципи класифікації ДВЗ-синдрому (за перебігом - гострий, підгострий, хронічний; за пусковим механізмом коагуляції), етіологія, патогенез. Роль в патології.

32.Особливості порушень гемостазу в стоматологічній патології.

34.Принципи корекції порушень в системі гемостазу.Додаток
КІЛЬКІСНІ ПАРАМЕТРИ
1. кількість еритроцитів в одиниці обєму крові:

чол.(4,5-5,0)·1012/л = (4,5-5,0) Т/л («тера»)

жін. (3,9-4.7)· 1012/л = (3,9-4.7) Т/л
2.кількість гемоглобіну в одиниці об¢єму крові.

чол. 140 – 160 г/л жін. 120 – 140 г/л

(макс. 180 г/л)


3.кольоровий показник: 0,85 – 1
4. спрощена формула для підрахунку колірного показника:

КП =
5.кількість лейкоцитів в одиниці об'єму крові:

4 - 9· 109/л = Г/л –«гіга»


6.лейкоцитарна формула – це процентне співідношення різних форм лейкоцитів.Гранулоцити

Агранулоцити

Базофіли

Еозинофіли

Нейтрофіли

Лімфоцити

Моноцити
Юні

(метамієлоцити)

паличкоядерні

сегментоядерні
0 -1%

1 -5%

0 -1%

1 -6%

47 -72%

19-37%

3-11%


7.кількість тромбоцитів в одиниці об'єму крові.

200 -400 · 109


8.лейкоеритроцитарний індекс (співвідношення).

( л : ер.) чол. 4 : 1 жін. 3 : 1


9.швидкість зсідання еритроцитів: 2 -11 мм/л
10.осмотична резистентність еритроцитів:

Min 0,44 – 0,48% NaCl Max 0,28 – 032% NaCl


11.показники гематокриту: 40 - 45 %
12.час згортання крові:

ЧЗК = Кінець згорт. кр. – Початок згорт. кр. = 5 – 8 хв ( за Лі - Уайтом)13.кількість заліза в сироватці крові:
Feсиров.кр.- 12,5 – 30,4 ммоль/л ( за методом Генрі)

  1. білірубін крові:

Білірубін загальний 6,8 – 20,5 мкмоль/л

Білірубін прямий 0,86 – 1,7 мкмоль/лБілірубін непрямий 6,8 – 17,3 мкмоль/л

17.натрій крові: 135 – 155 ммоль/л

18.калій крові: 3,5 – 5,5 ммоль/л

19.кальцій крові: 2,1 – 3,1 ммоль/л

20.об¢єм циркулюючої крові: ОЦК – 5 л/хв
Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка