Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної кровіСторінка2/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ДОСЛІД 3. Визначення колірного показника крові.

Визначивши кількість еритроцитів та гемоглобіну, розраховують колірний показник (КП).3 х Hb г/л

КП = __________________________________________ = ___________ =

перші 3 цифри еритроцитів
Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________
Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1.Механізми ускладнень при крововтраті.2.Роль еритропоетину в механізмі еритроцитопоезу. Механізми порушень регуляції кровотворення.

Література для підготовки рефератів:

 1. Диагностика и оценка степени тяжести больных с кровотечениями/ И.Е. Голуб, С.М. Кузнецов, Е.С. Нетесин //Вестник интенсивной терапии. - 2003. - N4. - C. 12-16

 2. Еритропоетиндефіцитна анемія та її медикаментозна корекція./ Д. Іванов, С. Кушніренко, Т. Іванова //Ліки України. - 2003. - № 4.. - C. 11-12

 3. І. Дудар, Н. Степанова, М. Величко, Е. Красюк //Ліки України. - 2003. - N5. - C. 10-12

 4. Застосування еритропоетину при лікуванні онкогематологічних захворювань/ Д.А. Лисенко, О.М. Луценко //Лікарська справа. - Київ: Здоров'я. - 2005. - N4. - C. 69-75


Перевірка кінцевого рівня знань (тестування за системою «КРОК-1», вирішення ситуаційних задач):

Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» за 2010р
1.У хворого взята кров для аналізу. Її дані показують, що 30% еритроцитів мають неправильну форму. Як називається цей процес?

A *Патологічний пойкілоцитоз

B Анізоцитоз

C Фізіологічний пойкілоцитоз

D Макроцитоз

E Мікроцитоз
2.В пунктаті мієлоїдної тканини дитини 6 років виявляються клітини, в яких в процесі диференціювання відбувається пікноз та видалення ядра. Назвіть вид гемопоезу, для якого характерні дані морфологічні зміни.

A *Еритроцитопоез.

B Тромбоцитопоез.

C Гранулоцитопоез

D Лімфоцитопоез

E Моноцитопоез
3.Студентові дано препарати двох мазків. На одному- все поле зору вкрите еритроцитами, на другому визначаються формені елементи крові різного ступеня зрілості. Що це за мазки?

A *Кров і червоний кістковий мозок людини

B Кров і лімфа

C Кров жаби і кров людини

D Кров і мазок жовтого кісткового мозку

E Мазок жовтого і червоного кісткового мозку
4.Опікова хвороба, окрім іншого, характеризується розвитком анемії, однією з причин якої вважається дефект:

A *Еритропоетину

B Мієлопоетину

C Вітаміну В12

D Катехоламінів

E Тромбопоетину
5.На шостому місяці вагітності в жінки з’явилася виражена залізодефіцитна анемія. Діагностичною ознакою її була поява в крові :

A Анулоцитів

B Макроцитів

C Пойкілоцитів

D Ретикулоцитів

E Нормоцитів
6.У хворого, 42 років, скарги на болі в епігастральній ділянці, блювоту; блювотні маси кольору “кофейної гущі”; мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунку. Аналіз крові: еритроцити–2,8*1012/л , лейкоцити – 8*109/л, гемоглобін 90 г/л. Вкажіть найбільш ймовірне ускладнення, яке виникло у хворого?

A * Кровотеча

B Пенетрація

C Перфорація

D Пререродження в рак

E Пілоростеноз

7.Жінка 55 років звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. При огляді виявлена: блідість шкіри, аналіз крові: Hb– 70 г/л, еритроцити – 3,2*1012/л, колірний показник – 0,6, лeйк – 6,0*109/л, ретикулоцити – 1%. Гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої?

A * Хронічна постгеморагічна

B Гемолітична

C Апластична

D В12-фолієводефіцитна

E Залізодефіцитна
8.У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії – зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні і поліхроматофільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

A *Заміщення еритроцитарного ростка

B Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

C Дефіцит вітаміну В12

D Зменшення синтезу еритропоетину

E Хронічна кровотрата
9.У хворого, 42 років, скарги на болі в епігастральній ділянці, блювоту; блювотні маси кольору “кофейної гущі”; мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунку. Аналіз крові: еритроцити–2,8*1012/л , лейкоцити – 8*109/л, гемоглобін 90 г/л. Вкажіть найбільш ймовірне ускладнення, яке виникло у хворого?

A * Кровотеча

B Пенетрація

C Перфорація

D Пререродження в рак

E Пілоростеноз


10.У альпіністів, які тривалий час знаходились у високогірному районі, спостерігалось збільшення кількості еритроцитів – більше 6*1012/л і гемоглобіну – більше 170 г/л у крові.Який механізм спричинив виникненню цього явища?

A *Посилення продукції еритропоетину нирками.

B Посилення гемолізу еритроцитів у кровоносному руслі.

C Посилення здатності тканини утілізувати кисень.

D Посилення процесів безкисневого збільшення енергії.

E Посилення внутрішньоклітинного гемолізу еритроцитів.
Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» за 2000-2009рр
1.Яка із вищенаведених гематологічних характеристик найбільш імовірно відповідає хронічній постгемарогічній анемії?

A.*Регенераторна, гіпохромна з еритробластичним типом кровотворення

B.Гіперрегенераторна, гіпохромна з еритробластичним типом кровотворення

C.Гіпорегенераторна, гіпохромна з мегалобластичним типом кровотворення

D.Гіпорегенераторна, гіпохромна з еритробластичним типом кровотворення

E.Гіпорегенераторна, гіперхромна з мегалобластичним типом кровотворення
2.В якому з приведених випадків при переливанні крові може виникнути небезпека для пацієнта?

A.*Реципієнту Rh – перелити кров Rh +

B.Реципієнту Rh + перелити кров Rh –

C.Реципієнту Rh + перелити кров Rh +

D.Реципієнту Rh – перелити кров Rh –

E.У жодному з перерахованих випадків
3.Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка В12-дефіцитна анемія. Свідченням її була наявність в крові:

A.*Мегалобластів

B.Мікроцитів

C.Овалоцитів

D.Нормоцитів

E.Анулоцитів
4.У дитини, що отримала внаслідок необережного поводження з вогнем опіки до 40% поверхні тіла, змінений показник гематокриту. Яка форма порушення загального об’єму крові спостерігається при цьому?

A.*Поліцитемічна гіповолемія

B.Поліцитемічна гіперволемія

C.Олігоцитемічна гіповолемія

D.Нормоцитемічна гіповолемія

E.Олігоцитемічна гіперволемія

5.На шостому місяці вагітності в жінки з’явилася виражена залізодефіцитна анемія. Діагностичною ознакою її була поява в крові:

A.*Анулоцитів

B.Мікроцитів

C.Пойкілоцитів

D.Ретикулоцитів

E.Нормоцитів
6.У хворого з хронічним мієлолейкозом знайдено ознаки анемії. Який механізм є провідним в розвитку анемії?

A.*Заміщення еритроцитарного паростка

B.Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

C.Дефіцит вітаміну В12

D.Зменшення синтезу еритропоетину

E.Хронічна крововтрата
7.При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми еритроцитів. Назвіть регенеративні форми еритроцитів.

A.*Ретикулоцити

B.Мікроцити

C.Сфероцити

D.Пойкілоцити

E.Гіперхромні еритроцити
8.Жінка, 55 років, звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. При огляді виявлена: блідість шкіри, аналіз крові: Hb – 70 г/л, ер. – 3,2 х1012/л, КП – 0,6, л – 6,0 х109/л, ретикулоцити – 10‰. Гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої?

A.*Хронічна постгеморагічна

B.Гемолітична

C.Апластична

D.В12-дефіцитна

E.Залізодефіцитна
9.У хворої зі справжньою поліцитемією розвинулось порушення мікроциркуляції, яке обумовлене зміною реологічних властивостей крові, а саме:

A.*Збільшенням в’язкості

B.Гіпокоагуляцією

C.Гіперальбумінемією

D.Гіпофібриногенемією

E.Зменшенням в’язкості


10.У альпіністів, які тривалий час знаходились у високогірному районі, спостерігалось збільшення кількості еритроцитів – 6,5х1012/л і гемоглобіну – 170 г/л у крові. Який механізм призвів до виникнення цього явища?

A.*Посилення продукції еритропоетину нирками.

B.Посилення гемолізу еритроцитів у кровоносному руслі.

C.Посилення здатності тканини утилізувати кисень.

D.Посилення процесів безкисневого збільшення енергії.

E.Посилення внутрішньоклітинного гемолізу еритроцитівСитуаційні задачі:

1.Жінка, 56 років, госпіталізована в гінекологічну клініку із скаргами на тривалі, рясні маткові кровотечі протягом останнього року. Шкірні покриви та видимі слизові оболонки бліді. Атрофічні зміни слизової оболонки ротової порожнини, відчуття печіння язика.

 1. Розрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. Яка патологія у хворої? Які причини виникнення цієї патології?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В чому полягає механізм її розвитку?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Охарактеризуйте ознаки регенерації з боку кісткового мозку та з боку периферичної крові.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Хворий М., 50 років, який декілька днів перебував в горах, поступив в клініку зі скаргами на різку загальну слабкість. Об’єктивно: вишнево-червоне забарвлення шкіри та видимих слизових оболонок. АТ – 160/100 мм.рт.ст. Гематокрит – 80/20. Аналіз крові: Нв– 200г/л, ер. – 8×1012/л, КП – 0,96, лейкоцити - 10×109/л, тромбоцити - 500×109/л, ШЗЕ – 2 мм/год.

 1. Про яку патологію свідчить цей аналіз?

_________________________________________________________________

 1. Які причини виникнення та механізми розвитку цієї патології?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть зміни в картині крові при цій патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. З якою патологією необхідно проводити диференціальну діагностику і в чому будуть полягати відмінності?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Хвора, 40 років, доставлена до хірургічної клініки з ножевим пораненням грудної клітки. Об’єктивно: шкіра бліда, АТ-70/40 мм рт. ст., тахікардія. В аналізі крові: ер. – 2х1012/л, Нв – 60г/л; ретикулоцити – 15%0, ШЗЕ -12 мм/год.

 1. Про що свідчить така картина крові?

________________________________________________________________

 1. Розрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. Про що свідчить картина мазка крові?

________________________________________________________________

 1. Який механізм розвитку даної патології?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як виявити і підрахувати ретикулоцити?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Охарактеризуйте дану патологію за здатністю кісткового мозку до регенерації

________________________________________________________________

 1. Розкрийте характристику стадій даного процесу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. У хворого скарги на болі в епігастральній ділянці, нудоту, блювоту; блювотні маси кольору “кофейної гущі”; кал чорного кольору. В анамнезі виразкова хвороба шлунку. В аналізі крові: еритроцити–2,8*1012/л , гемоглобін 90 г/л, КП – 0,7.

1.Яке найбільш ймовірне ускладнення виникло у хворого?

________________________________________________________________

2. Розкрийте причини та характеристику різних стадій даного процесу.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.У хворої зі справжньою поліцитемією розвинулось порушення мікроциркуляції, яке обумовлене зміною реологічних властивостей крові.

1. Які зміни реологічних властивостей крові в даному випадку? Дайте характеристику.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які види даних змін вам відомі?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Хвора С., 55 років, госпіталізована в гінекологічну клініку зі скаргами на тривалі і масивні маткові кровотечі протягом останнього року. Шкіра бліда, пульс прискорений. Картина крові: ер. –2,8х1012; Нв-65г/л, ретикулоцити - 3%0; ШЗЕ -15 мм/год. Залізо сироватки крові – 4,8 мкмоль/л.

1. Які зміни реологічних властивостей крові є в даному випадку? Дайте характеристику.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які види змін реологічних властивостей крові Вам відомі?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Хворому проведена операція по видаленню злоякісної пухлини верхньої щелепи і дна порожнини рота. Операція ускладнилась масивною кровотечею. Для відновлення ОЦК протягом двох днів після операції хворому вводили багато рідини. (Добовий діурез не контролювали).

1. Яке порушення ОЦК може виникнути у хворого?

________________________________________________________________

2.Як класифікують це порушення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які причини виникнення?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Розкрийте механізм розвитку.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. У жінки після ускладнених пологів, які супроводжувались значною кровотечею, діагностована гіпохромна анемія.

1.Які патологічні форми еритроцитів характерні для такої анемії?

________________________________________________________________

2. Дайте характеристику регенеративних та дегенеративних змін еритроцитів при анеміях.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. У дитини, що отримала внаслідок необережного поводження з вогнем опіки до 40% поверхні тіла, змінений показник гематокриту.

1.Яка форма порушення загального об’єму крові спостерігається при цьому?

________________________________________________________________

2. Які інші види порушень ОЦК Вам відомі? Наведіть їх характристику.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕМА 25.

ГЕМОЛІТИЧНІ АНЕМІЇ ТА АНЕМІЇ, СПРИЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯМ ЕРИТРОПОЕЗУ
Актуальність теми:

Патологічні зміни можуть виникати в будь-якій із складових частин системи крові – в кровотворних органах, у крові, а також в органах і тканинах, де кров руйнується. Ці складові частини тісно взаємопов”язані, внаслідок чого патологічний процес, як правило, не буває строго ізольованим, і на нього реагує система крові в цілому, хоч виявленість реакцій з боку окремих компонентів її буває різною. Патологія системи крові може виявлятися у вигляді як самостійних захворювань (наприклад, В12-дефіцитна анемія), так і гематологічних синдромів, які супроводжують захворювання інших органів і систем (наприклад, еритроцитоз).

Тому знання причин виникнення, механізмів розвитку різних анемій є важливою складовою в діагностично - лікувальному процесі.
Загальна мета заняття: Вивчити етіологію, патогенез та морфологічний склад крові при різних анеміях (згідно класифікації).
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):


 1. Визначити причини виникнення та механізми розвитку анемій, пов'язаних з порушенням еритропоезу (залізодефіцитна, В12-дефіцитна).

 2. Пояснити причини та механізми розвитку гемолітичних анемій.

 3. Пояснити причини та механізми розвитку постгеморагічних анемій,

 4. Розрізняти анемії за морфологією крові.

 5. Пояснити патогенетичні принципи лікування анемій.

 6. Пояснити етіологію, механізми розвитку залізодефіцитних станів у дітей. Розкрити анемії новонароджених.

 7. Розкрити причини виникнення В12-дефіцитної анемії у дітей.

 8. Розкрити етіологію, патогенез гемолітичної хвороби новонародженого та принципи профілактики і патогенетичного лікування.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння

1. Будова еритроцитів та гемоглобіну (кафедра гістології)

2. Життєвий цикл еритроцитів (кафедра нормальної фізіології)

3. Регуляція кровотворення (кафедра нормальної фізіології)


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 262-286.

2. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 489-493.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 127-133, 142-160.


Для з’ясування відповідності вихідного рівня знань-умінь необхідному пропонуємо виконати представлений нижче ряд завдань.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка